جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سنتی بوعلی

۲۵۰ گرم کباب گوسفندی، برنج ایرانی، مخلفات
چلو کباب سنتی بوعلی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

۲۵۰ گرم ران و سینه مرغ، برنج ایرانی، مخلفات
چلو جوجه کباب زعفرانی
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی و گوساله مخلوط، برنج ایرانی، مخلفات
چلو کباب کوبیده
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

چلو کباب لقمه زعفرانی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۵۰ گرم گوشت مرغ، ۱۰۰ گرم گوشت راسته گوساله، برنج ایرانی، مخلفات
چلو کباب بختیاری
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

۲۰۰ گرم کباب لقمه، ۵۰ گرم سینه مرغ، برنج ایرانی، مخلفات
چلو کباب نگینی
۵۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز بوعلی

۳۰۰ گرم ران و سینه مرغ، برنج ایرانی، مخلفات
چلو جوجه کباب ممتاز بوعلی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۱۷۰ گرم راسته گوساله، برنج ایرانی، مخلفات
چلو کباب برگ مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی

۲۰۰ گرم فیله و راسته گوساله، برنج ایرانی، مخلفات
چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کوبیده، یک سیخ برگ مخصوص، برنج ایرانی، مخلفات
چلو کباب سلطانی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس جوجه کوبیده

یک سیخ کوبیده، یک سیخ جوجه، برنج ایرانی، مخلفات
چلو کباب میکس جوجه کوبیده
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی
چلو کره
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک چنجه گوساله

، همراه با دورچین
خوراک چنجه گوساله
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی با دورچین

یک سیخ کوبیده، یک سیخ برگ مخصوص، همراه با دورچین
خوراک کباب سلطانی با دورچین
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی (بدون دورچین)

یک سیخ کوبیده، یک سیخ برگ مخصوص
خوراک کباب سلطانی (بدون دورچین)
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری با دورچین

با دورچین
خوراک کباب بختیاری با دورچین
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری (بدون دورچین)

خوراک کباب بختیاری (بدون دورچین)
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی

۲۰۰ گرم فیله و راسته گوساله، همراه با دورچین
خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

با دورچین
خوراک کباب برگ
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

۲۰۰ گرم کباب لقمه، ۵۰ گرم سینه مرغ، همراه با دورچین
خوراک کباب نگینی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی با دورچین

خوراک کباب لقمه زعفرانی با دورچین
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی (بدون دورچین)

خوراک کباب لقمه زعفرانی (بدون دورچین)
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (بدون دورچین)

خوراک کباب کوبیده (بدون دورچین)
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سنتی با دورچین

با دورچین
خوراک کباب سنتی با دورچین
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سنتی (بدون دورچین)

خوراک کباب سنتی (بدون دورچین)
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز بوعلی با دورچین

۳۵۰ گرم ران و سینه مرغ، همراه با دورچین
خوراک جوجه کباب ممتاز بوعلی با دورچین
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز بوعلی (بدون دورچین)

۳۵۰ گرم ران و سینه مرغ
خوراک جوجه کباب ممتاز بوعلی (بدون دورچین)
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان با دورچین

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، همراه با دورچین
خوراک جوجه کباب با استخوان با دورچین
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

۲۵۰ گرم ران و سینه مرغ
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

با دورچین
خوراک جوجه کباب
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

با دورچین
خوراک گوشت
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ با دورچین

با دورچین
خوراک مرغ با دورچین
۳۵,۰۰۰ تومان

کتف کبابی

با دورچین
کتف کبابی
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

با دورچین
خوراک ماهی قزل آلا
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ بادمجان

چلو مرغ بادمجان
۴۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۳۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۱,۰۰۰ تومان

دلستر کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر کوچک
۵,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۱۰,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۲,۰۰۰ تومان