جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب مرغ ۲۰۰ گرمی (سینه)، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو جوجه کباب زعفرانی

برنج خارجی

۶۲,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۲۵
۷۹,۰۰۰ ۵۹,۲۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ با برنج ایرانی

۲۵
۱۰۴,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان

دو سیخ با برنج خارجی

۸۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد نان
خوراک کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ

۷۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، گوشت گوسفندی تکه ای، ۳۲۰ گرم برنج
چلو خورشت قورمه سبزی

برنج ایرانی

ناموجود

برنج خارجی

ناموجود

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، گوشت گوسفندی تکه ای، سیب زمینی سرخ شده، ۳۲۰ گرم برنج
چلو خورشت قیمه سیب زمینی

برنج ایرانی

۵۴,۰۰۰ تومان

برنج خارجی

۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد نان
خوراک جوجه کباب زعفرانی

سینه مرغ

۴۹,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۲۰ گرم برنج
چلو ساده

برنج ایرانی

۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو کباب کوبیده معمولی

دو سیخ با برنج ایرانی

۸۰,۰۰۰ تومان

دو سیخ با برنج خارجی

۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب ز...
چلو کباب میکس

برنج ایرانی

۱۰۴,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سس پز

۳۵۰ گرم مرغ سس پز، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو مرغ سس پز

ران مرغ با برنج خارجی

۶۴,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب کوبیده مخصوص

کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ با برنج ایرانی

۲۵
۱۰۴,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب تنوری

یک سییخ جوجه کباب طعم دار شده ۳۰۰ گرمی (ران)، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو جوجه کباب تنوری

برنج ایرانی

۲۵
۱۰۱,۰۰۰ ۷۵,۷۵۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب مرغ ۲۰۰ گرمی (سینه)، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو جوجه کباب زعفرانی

برنج ایرانی

۲۵
۷۹,۰۰۰ ۵۹,۲۵۰ تومان

چلو جوجه کباب ماستی

یک سیخ جوجه کباب طعم دار شده ۳۰۰ گرمی (ران)، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو جوجه کباب ماستی

برنج ایرانی

۲۵
۱۰۱,۰۰۰ ۷۵,۷۵۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب مرغ کامل ۴۵۰ گرمی، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو جوجه کباب با استخوان

برنج ایرانی

۲۵
۱۰۱,۰۰۰ ۷۵,۷۵۰ تومان

چلو کباب

چلو کتف کبابی زعفرانی

یک سیخ کتف مرغ کبابی زعفرانی ۳۰۰ گرمی، ۳۲۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی تنوری
چلو کتف کبابی زعفرانی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی زعفرانی

یک سیخ بال مرغ کبابی زعفرانی ۳۰۰ گرمی، ۳۲۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی تنوری
چلو بال کبابی زعفرانی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته گوسفندی ۲۳۰ گرمی، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو کباب چنجه گوسفندی

برنج ایرانی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب گوشت راسته و فیله گوساله ۳۰۰ گرمی، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو کباب برگ مخصوص

برنج ایرانی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته و فیله گوساله ۱۷۰ گرمی، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو کباب برگ

برنج ایرانی

۱۲۸,۰۰۰ تومان

برنج خارجی

۱۱۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو کباب کوبیده معمولی

دو سیخ با برنج ایرانی

۸۰,۰۰۰ تومان

دو سیخ با برنج خارجی

۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ با برنج ایرانی

۲۵
۱۰۴,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان

دو سیخ با برنج خارجی

۸۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته و فیله گوساله ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: ...
چلو کباب سلطانی

برنج ایرانی

۱۶۵,۰۰۰ تومان

برنج خارجی

۱۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب ز...
چلو کباب میکس

برنج ایرانی

۱۰۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب تنوری

یک سییخ جوجه کباب طعم دار شده ۳۰۰ گرمی (ران)، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو جوجه کباب تنوری

برنج ایرانی

۲۵
۱۰۱,۰۰۰ ۷۵,۷۵۰ تومان

برنج خارجی

۸۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب مرغ ۲۰۰ گرمی (سینه)، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو جوجه کباب زعفرانی

برنج ایرانی

۲۵
۷۹,۰۰۰ ۵۹,۲۵۰ تومان

برنج خارجی

۶۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان زعفرانی (ران)

یک سیخ جوجه کباب مرغ ۳۰۰ گرمی (ران)، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو جوجه کباب بدون استخوان زعفرانی (ران)

برنج ایرانی

۱۰۱,۰۰۰ تومان

برنج خارجی

۸۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماستی

یک سیخ جوجه کباب طعم دار شده ۳۰۰ گرمی (ران)، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو جوجه کباب ماستی

برنج ایرانی

۲۵
۱۰۱,۰۰۰ ۷۵,۷۵۰ تومان

برنج خارجی

۸۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب مرغ کامل ۴۵۰ گرمی، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو جوجه کباب با استخوان

برنج ایرانی

۲۵
۱۰۱,۰۰۰ ۷۵,۷۵۰ تومان

برنج خارجی

۸۴,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۲۰ گرم برنج
چلو ساده

برنج ایرانی

۳۰,۰۰۰ تومان

برنج خارجی

۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کتف کبابی زعفرانی

یک سیخ کتف مرغ ۳۰۰ گرمی زعفرانی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی تنوری
خوراک کتف کبابی زعفرانی
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی زعفرانی

یک سیخ بال مرغ ۳۰۰ گرمی زعفرانی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی تنوری
خوراک بال کبابی زعفرانی
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ معمولی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته و فیله گوساله ۱۷۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد نان
خوراک کباب برگ معمولی
۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته و فیله گوساله ۳۰۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد نان
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی

کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد نان
خوراک کباب کوبیده معمولی

دو سیخ

۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد نان
خوراک کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ

۷۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد نان
خوراک جوجه کباب زعفرانی

سینه مرغ

۴۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد نان
خوراک جوجه کباب بدون استخوان زعفرانی

ران مرغ

۷۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب تنوری

یک سیخ جوجه کباب مرغ طعم دار شده ۳۰۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد نان
خوراک جوجه کباب تنوری

ران مرغ

۷۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ماستی

یک سیخ جوجه کباب مرغ طعم دار شده ۳۰۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد نان
خوراک جوجه کباب ماستی

ران مرغ

۷۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

جوجه کباب مرغ کامل ۴۵۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد نان
خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ

۷۱,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز

۳۵۰ گرم مرغ سس پز، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد نان
خوراک مرغ سس پز

ران

۵۱,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد نان
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ سس پز

۳۵۰ گرم مرغ سس پز، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو مرغ سس پز

ران مرغ با برنج خارجی

۶۴,۰۰۰ تومان

ران مرغ با برنج ایرانی

۸۱,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

سینه مرغ ریش ریش شده، زرشک، زعفران، ۳۲۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
ته چین مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی، ۳۲۰ گرم برنج، دورچین: کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو ماهی قزل آلا کبابی

برنج ایرانی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، گوشت گوسفندی تکه ای، سیب زمینی سرخ شده، ۳۲۰ گرم برنج
چلو خورشت قیمه سیب زمینی

برنج خارجی

۳۷,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۵۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، گوشت گوسفندی تکه ای، سیب زمینی سرخ شده، بدون برنج
خورشت قیمه سیب زمینی
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، گوشت گوسفندی تکه ای، ۳۲۰ گرم برنج
چلو خورشت قورمه سبزی

برنج خارجی

ناموجود

برنج ایرانی

ناموجود

خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، گوشت گوسفندی تکه ای، بدون برنج
خورشت قورمه سبزی
ناموجود

پیش غذا و سالاد

ماست کوزه ای کوهسار

ماست کوزه ای کوهسار
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۷۵ گرم، شرکتی
ماست ساده
۶,۰۰۰ تومان

سوپ جو

مرغ ریش ریش شده، جو، هویچ
سوپ جو

۲۲۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره، کاهو، گوجه، خیار، زیتون، شرکتی
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

یک نفره، گوجه، خیار، پیاز، آبغوره
سالاد شیرازی
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت ماست

۲۵۰ گرم خورشت ماست، ماست چکیده، زعفران
خورشت ماست
۳۸,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره، شرکتی
ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره، شرکتی
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

دسر

تیرامیسو

یک نفره، شرکتی
تیرامیسو
۲۱,۰۰۰ تومان

ژله بستنی

یک نفره، شرکتی
ژله بستنی
۲۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو

هلو

۱۳,۷۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۷۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۷۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

لیموناد خانواده

یک لیتر
لیموناد خانواده
۱۴,۵۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۷,۵۰۰ تومان

دوغ بطری خشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خشگوار
۶,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده آبعلی

یک لیتر
دوغ خانواده آبعلی
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان