جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی ۹۰%، فلفل هالوپینو، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۰۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، پنیر گودا، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر

۱۳۰ گرمی

۶۲,۰۰۰ تومان

۱۸۰ گرمی

۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت ۷۰% تنوری، هات داگ ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ذرت، زیتون، گوجه، ریحان تازه، روغن زیتون، قارچ، پیاز، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

۲۸ سانتی

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوجه، ریحان تازه، روغن زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

۲۸ سانتی

۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، پپرونی ۹۰%، فلفل هالوپینو، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی کلاسیک

۲۳ سانتی

۸۱,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰% تفت داده شده، پنیر گودا، قارچ، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، ن...
رویال برگر

۱۳۰ گرمی

۷۲,۰۰۰ تومان

۱۸۰ گرمی

۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون گوشت ۷۰% تنوری، هات داگ ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط کلاسیک

۲۳ سانتی

۸۳,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، قارچ، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر

۱۳۰ گرمی

۶۲,۰۰۰ تومان

۱۸۰ گرمی

۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، پپرونی ۹۰%، ژامبون گوشت ۷۰% تنوری، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ذرت، زیتون، گوجه، ریحان تازه، روغن زیتون، قارچ، پیاز، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات کلاسیک

۲۳ سانتی

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گریل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن گریل ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چهارفصل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، گوشت و قارچ، مخلوط، قارچ و پنیر
پیتزا چهارفصل ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات میت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ شده مزه دار شده و تند، گوشت ریش شده، قارچ، دلمه، پنیر پیتزا، پنیر گودا
پیتزا هات میت ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، پنیر گودا
پیتزا سوسیس ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا اسفناج و سیاهمزگی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، اسفناج، پنیر سیاهمزگی، پنیر کوزه
پیتزا اسفناج و سیاهمزگی ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و اسفناج ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده، اسفناج، پنیر سیاهمزگی، پنیر کوزه
پیتزا مرغ و اسفناج ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سیرواویج ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، برگ سیر، تخم مرغ، پنیر کوزه
پیتزا سیرواویج ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، پپرونی ۹۰%، ژامبون گوشت ۷۰% تنوری، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کارما ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا کارما ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ و پیاز ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ و پیاز ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کارما پلاس ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، سینه مرغ ریش ریش شده، پپرونی ۹۰%، ژامبون گوشت ۷۰% تنوری، زیتون، ذرت، پنیر گودا، پنیر پی...
پیتزا کارما پلاس ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گریل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن گریل ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت ۷۰% تنوری، هات داگ ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی ۹۰%، فلفل هالوپینو، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی ایتالیایی

۲۸ سانتی

۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ذرت، زیتون، گوجه، ریحان تازه، روغن زیتون، قارچ، پیاز، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

۲۸ سانتی

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوجه، ریحان تازه، روغن زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

۲۸ سانتی

۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی

۲۸ سانتی

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یک نفره

پیتزا چهارفصل کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، پپرونی، گوشت و قارچ، مخلوط، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا چهارفصل کلاسیک

۲۳ سانتی

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا هات میت کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت چرخکرده مزه دار شده و تند، گوشت ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا هات میت کلاسیک

۲۳ سانتی

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا اسفناج و سیاهمزگی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، اسفناج، پنیر سیاهمزگی، پنیر کوزه
پیتزا اسفناج و سیاهمزگی کلاسیک

۲۳ سانتی

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و اسفناج کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، سینه مرغ گریل شده، اسفناج، پنیر سیاهمزگی، پنیر کوزه
پیتزا مرغ و اسفناج کلاسیک

۲۳ سانتی

۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، هات داگ، قارچ، دلمه، پنیر پیتزا، پنیر گودا
پیتزا سوسیس کلاسیک

۲۳ سانتی

۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سیرواویج کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، برگ سیر، تخم مرغ، پنیر کوزه
پیتزا سیرواویج کلاسیک

۲۳ سانتی

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت گوساله چرخ کرده، پپرونی ۹۰%، ژامبون گوشت ۷۰% تنوری، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی کلاسیک

۲۳ سانتی

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کارما کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا کارما کلاسیک

۲۳ سانتی

۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ و پیاز کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ و پیاز کلاسیک

۲۳ سانتی

۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا کارما پلاس کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت گوساله چرخ کرده، سینه مرغ ریش ریش شده، پپرونی ۹۰%، ژامبون گوشت ۷۰% تنوری، زیتون، ذرت، پنیر گودا، پنیر پیتز...
پیتزا کارما پلاس کلاسیک

۲۳ سانتی

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گریل کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، سینه مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن گریل کلاسیک

۲۳ سانتی

۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون گوشت ۷۰% تنوری، هات داگ ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط کلاسیک

۲۳ سانتی

۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، پپرونی ۹۰%، فلفل هالوپینو، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی کلاسیک

۲۳ سانتی

۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ذرت، زیتون، گوجه، ریحان تازه، روغن زیتون، قارچ، پیاز، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات کلاسیک

۲۳ سانتی

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوجه، ریحان تازه، روغن زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا کلاسیک

۲۳ سانتی

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و پنیر کلاسیک

۲۳ سانتی

۷۲,۰۰۰ تومان

برگر

سالور برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، سس مخصوص ارمنی، پیاز جعفری، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو
سالور برگر

۱۸۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

۱۳۰ گرمی

۷۲,۰۰۰ تومان

کونوس برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، سس ازگیل، پیاز جعفری، خیارشور، کاهو، گوجه فرنگی
کونوس برگر

۱۸۰ گرم

۸۳,۰۰۰ تومان

۱۳۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

مرغ گریل شده، سس مخصوص ، پیاز جعفری، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو
چیکن برگر
۶۱,۰۰۰ تومان

سوسیس چوریتسو برگر

سوسیس چوریتسو برگر دودی ۸۰%، سس مخصوص، پیاز جعفری، خیارشور، کاهو، گوجه فرنگی، نان گرد
سوسیس چوریتسو برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

بیف برگر

۱۲۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر گودا، سس مخصوص، پیاز جعفری، خیارشور، کاهو، گوجه فرنگی، نان گرد
بیف برگر
۷۹,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، سوسیس برگر ۸۰% دودی، پنیر گودا، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چوریتسو برگر

۱۸۰ گرم

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۱۳۰ گرم

۸۶,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، سس چیلی، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیلی برگر

۱۸۰ گرم

۷۷,۰۰۰ تومان

۱۳۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

برگر با سس تمشک

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، سس تمشک ، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
برگر با سس تمشک

۱۸۰ گرم

۸۶,۰۰۰ تومان

۱۳۰ گرم

۷۲,۰۰۰ تومان

برگر با سس قارچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، سس قارچ، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
برگر با سس قارچ

۱۸۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

۱۳۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

همبرگر ساده

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر ساده

۱۳۰ گرمی

۵۶,۰۰۰ تومان

۱۸۰ گرمی

۷۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، پنیر گودا، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر

۱۳۰ گرمی

۶۲,۰۰۰ تومان

۱۸۰ گرمی

۷۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، قارچ، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر

۱۳۰ گرمی

۶۲,۰۰۰ تومان

۱۸۰ گرمی

۷۶,۰۰۰ تومان

چیز قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، پنیر گودا، قارچ، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز قارچ برگر

۱۳۰ گرمی

۶۶,۰۰۰ تومان

۱۸۰ گرمی

۸۱,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، پنیر گودا، قارچ، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دبل برگر

۱۳۰ گرمی

۹۲,۰۰۰ تومان

۱۸۰ گرمی

۱۱۴,۰۰۰ تومان

هالو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
هالو برگر

۱۳۰ گرمی

۶۳,۰۰۰ تومان

۱۸۰ گرمی

۷۶,۰۰۰ تومان

پیاز کاراملی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، پنیر گودا، پیاز کاراملی، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
پیاز کاراملی برگر

۱۳۰ گرمی

۶۸,۰۰۰ تومان

۱۸۰ گرمی

۸۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰% تفت داده شده، پنیر گودا، قارچ، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، ن...
رویال برگر

۱۳۰ گرمی

۷۲,۰۰۰ تومان

۱۸۰ گرمی

۸۶,۰۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، پنیر لیقوان، پنیر کوزه ای، پنیر سیاه مزگی، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
میکس برگر

۱۳۰ گرمی

۶۸,۰۰۰ تومان

۱۸۰ گرمی

۸۱,۰۰۰ تومان

چیکن میت برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، سینه مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن میت برگر

۱۳۰ گرمی

۷۸,۰۰۰ تومان

۱۸۰ گرمی

۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ پولد بیف با سس قارچ

۱۲۰ گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر گودا، سس قارچ، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ پولد بیف با سس قارچ
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات بیف

۱۲۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، هالوپینو، پنیر گودا، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات بیف
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ پولد بیف با قارچ و پنیر

۱۲۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ پولد بیف با قارچ و پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل با سس تمشک

۳ تکه فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس تمشک، چیپس خلالی، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ چیکن گریل با سس تمشک
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ ۸۰%، پنیر پیتزا، قارچ، چیپس خلال، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد ژامبون گوشت

ژامبون گوشت تنوری, چیپس خلالی, سس مخصوص , گوجه فرنگی , خیارشور , کاهو , پیاز جعفری , نان باگت
ساندویچ سرد ژامبون گوشت
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ پولد بیف

گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر گودا، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ پولد بیف
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

سینه مرغ گریل شده، چیپس خلال، پنیر گودا، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ چیکن گریل
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۸۰%، چیپس خلال، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ ۸۰%، پنیر گودا، چیپس خلال، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هالو هات داگ

یک عدد هات داگ ۸۰%، فلفل هالوپینو، چیپس خلال، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هالو هات داگ
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ ۸۰%، ژامبون گوشت ۷۰% تفت داده شده، قارچ، پنیر گودا، چیپس خلال، سس مخصوص، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات رویال
۶۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار با مرغ گریل

کاهو، سینه مرغ گریل شده، نان کروتان، پودر پنیر پارمسان، سس مخصوص
سالاد سزار با مرغ گریل
۵۹,۰۰۰ تومان

نان سیر با خمیر پیتزا

خمیر پیتزا یک نفره، سس مارینارا، سیر، روغن زیتون، جعفری، پنیر پیتزا
نان سیر با خمیر پیتزا
۵۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون گوشت تنوری ۷۰%، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ کرده با پنیر
۵۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی هی جو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی کولا

۱۱,۰۰۰ تومان

پپسی مکس

۱۱,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۱۱,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان