جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

غذا سرای شیراز (سید خندان)

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب

سینه (۲۱۰ گرمی)

۹۰,۰۰۰ تومان

حلیم

حلیم با گوشت گوساله تزیین شده با شکر، کنجد، پودر دارچین
حلیم

چهار نفره (دو کیلوگرم)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سه و نیم نفره (یک کیلو و هفتصد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

آش رشته

آش رشته تزیین شده با کشک، پیاز داغ، نعنا داغ
آش رشته

سه و نیم نفره (یک کیلو و هفتصد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

چهار نفره (دو کیلوگرم)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شش نفره (دو کیلو و هفتصد گرم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب، گوجه کبابی
خوراک جوجه کباب

سینه (۲۱۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، گوجه کبابی
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ (۲۰۰ گرمی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

عدسی

عدسی
عدسی

چهار نفره (دو کیلوگرم)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سه و نیم نفره (یک کیلو و هفتصد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شش نفره (دو کیلو و هفتصد گرم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

آش شیرازی

آش شیرازی، برنج، گوشت گوساله، حبوبات، سبزی، تزیین شده با پیاز داغ
آش شیرازی

شش نفره (دو کیلو و هفتصد گرم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

چهار نفره (دو کیلوگرم)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سه و نیم نفره (یک کیلو و هفتصد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۱ سیخ جوجه ،۱ سیخ کوبیده ،برنج ایرانی
چلو کباب وزیری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

آش و حلیم

اش رشته هفت نفره (۳/۲ کیلوگرم)

آش رشته تزیین شده با کشک، پیاز داغ، نعنا داغ
اش رشته هفت نفره (۳/۲ کیلوگرم)
۲۶۰,۰۰۰ تومان

حلیم هفت نفره (۳/۲۰۰) گرم

حلیم با گوشت گوساله تزیین شده با شکر، کنجد، پودر دارچین
حلیم هفت نفره (۳/۲۰۰) گرم
۲۶۰,۰۰۰ تومان

آش شیرازی هفت نفره (۳.۲۰۰ گرم)

آش شیرازی، برنج، گوشت گوساله، حبوبات، سبزی، تزیین شده با پیاز داغ
آش شیرازی هفت نفره (۳.۲۰۰ گرم)
۲۶۰,۰۰۰ تومان

عدسی

عدسی
عدسی

یک نفره (۴۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

سه و نیم نفره (یک کیلو و هفتصد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

چهار نفره (دو کیلوگرم)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شش نفره (دو کیلو و هفتصد گرم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

هفت نفره ( سه کیلو و دویست گرم )

۲۶۰,۰۰۰ تومان

سوپ

سوپ جو با مرغ(گرم)
سوپ

یک نفره (۴۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

هفت نفره ( سه کیلو و دویست گرم )

۲۶۰,۰۰۰ تومان

آش شیرازی

آش شیرازی، برنج، گوشت گوساله، حبوبات، سبزی، تزیین شده با پیاز داغ
آش شیرازی

یک نفره (۴۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

سه و نیم نفره (یک کیلو و هفتصد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

چهار نفره (دو کیلوگرم)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شش نفره (دو کیلو و هفتصد گرم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

آش رشته

آش رشته تزیین شده با کشک، پیاز داغ، نعنا داغ
آش رشته

یک نفره (۴۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

سه و نیم نفره (یک کیلو و هفتصد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

چهار نفره (دو کیلوگرم)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شش نفره (دو کیلو و هفتصد گرم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو با مرغ

سوپ جو با مرغ(گرم)
سوپ جو با مرغ

سه و نیم نفره (یک کیلو و هفتصد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

چهار نفره (دو کیلوگرم)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شش نفره (دو کیلو و هفتصد گرم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

حلیم

حلیم با گوشت گوساله تزیین شده با شکر، کنجد، پودر دارچین
حلیم

یک نفره (۴۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

سه و نیم نفره (یک کیلو و هفتصد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

چهار نفره (دو کیلوگرم)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شش نفره (دو کیلو و هفتصد گرم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

شله زرد

۴۵۰ گرم شله زرد تزیین شده با پودر نارگیل، پودر دارچین
شله زرد
ناموجود

چلو کباب

چلو جوجه کباب ران

۱ سیخ جوجه ران ۳۰۰ گرم با برنج ایرانی و مخلفات
چلو جوجه کباب ران
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه گوسفندی

۴۴۰ گرم لقمه گوسفندی با برنج ایرانی و مخلفات
چلو کباب لقمه گوسفندی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۱ سیخ جوجه ،۱ سیخ کوبیده ،برنج ایرانی
چلو کباب وزیری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه مخصوص سینه ۳۰۰ گرمی

۱ سیخ جوجه سینه ۳۰۰ گرم سینه با برنج و مخلفات
چلو جوجه مخصوص سینه 300 گرمی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کباب...
چلو کباب سلطانی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی،
چلو کباب برگ مخصوص
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب

سینه (۲۱۰ گرمی)

۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگینی ۲۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه نگینی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو کباب کوبیده
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

جوجه کباب ران

۳۰۰ گرم جوجه ران با مخلفات
جوجه کباب ران
۱۱۵,۰۰۰ تومان

کباب لقمه گوسفندی

۲ سیخ ۲۲۰ گرمی با مخلفات
کباب لقمه گوسفندی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کباب جوجه مخصوص سینه ۳۰۰ گرم

کباب جوجه مخصوص سینه 300 گرم
۱۱۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

۱ سیخ گوجه کباب
گوجه کبابی
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب، گوجه کبابی
خوراک جوجه کباب

سینه (۲۱۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

کباب وزیری

۱ سیخ جوجه کباب، ۱ سیخ کباب کوبیده با دورچین روز
کباب وزیری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، دورچین روز،
خوراک کباب سلطانی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، دورچین روز
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگینی ۲۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، گوجه
خوراک کباب لقمه نگینی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرم، گوجه کبابی
خوراک کباب لقمه (یک سیخ)
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، گوجه کبابی
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ (۲۰۰ گرمی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

کلم پلو با گوشت قلقلی

گوشت قلقلی، کلم پلو با برنج ایرانی
کلم پلو با گوشت قلقلی
۹۵,۰۰۰ تومان

قیمه نثار

قیمه نثار
۱۴۰,۰۰۰ تومان

باقلا پلو با ماهیچه گوساله

ماهیچه گوساله ،برنج باقالی ایرانی
باقلا پلو با ماهیچه گوساله
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوساله

ماهیچه گوساله ،برنج سفید ایرانی
چلو ماهیچه گوساله
۱۹۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (ران)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

۳۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با مرغ (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم آلبالو پلو با برنج ایرانی
آلبالو پلو با مرغ (ران)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، خلال پرتقال
شیرین پلو با مرغ (ران)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۹۰,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت

گوشت چرخ کرده ، برنج ایرانی ۴۵۰ گرم
لوبیا پلو با گوشت
۸۵,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی

۲ عدد کوفته تبریزی ۲۰۰ گرمی
کوفته تبریزی
۹۰,۰۰۰ تومان

دلمه برگ مو

۷ عدد دلمه برگ مو
دلمه برگ مو
۹۰,۰۰۰ تومان

کتلت گوشت

۴ عدد کتلت گوشت
کتلت گوشت
ناموجود

ماکارونی با گوشت

گوشت چرخ کرده
ماکارونی با گوشت
۷۰,۰۰۰ تومان

کوکو سیب زمینی

۴ عدد کوکو سیب زمینی
کوکو سیب زمینی
۶۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۴۰۰ گرم کشک بادمجان تزیین شده با کشک، نعنا داغ، پیاز داغ
کشک بادمجان
۵۰,۰۰۰ تومان

مواد آلبالو پلو

۸۰۰ گرم
مواد آلبالو پلو
۱۵۰,۰۰۰ تومان

مواد شیرین پلو

۸۰۰ گرم
مواد شیرین پلو
۱۹۰,۰۰۰ تومان

خورشت

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

قیمه بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
ناموجود

چلو خورشت فسنجان با مرغ

۳۰۰ گرم خورشت، ۹۰ گرم مرغ(ریش شده)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان با مرغ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۸۰ گرم خورشت، ۹۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۸۰ گرم خورشت، ۹۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۸۰ گرم خورشت، ۹۰ گرم گوشت گوساله
 خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۸۰ گرم خورشت، ۹۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
ناموجود

خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت، ۹۰ گرم مرغ(ریش شده)
خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)
۸۵,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با مرغ (یک کیلو)

یک کیلو
خورشت فسنجان با مرغ (یک کیلو)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۸۰ گرم خورشت، ۹۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (یک کیلو)

یک کیلو
خورشت قیمه سیب زمینی (یک کیلو)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (یک کیلو)

یک کیلو
خورشت قیمه بادمجان (یک کیلو)
ناموجود

خورشت قورمه سبزی (یک کیلو)

یک کیلو
خورشت قورمه سبزی (یک کیلو)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

کاچی

۱ نفره
کاچی
۲۰,۰۰۰ تومان

ظرف یک بار مصرف

ظرف خالی ۱ نفر اش
ظرف یک بار مصرف
۲,۰۰۰ تومان

فرنی

۳۰۰ گرم فرنی
فرنی
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۳۰۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر محلی

۳۰۰ گرم ماست موسیر محلی
ماست موسیر محلی
۲۰,۰۰۰ تومان

حلوای شیرازی

۴۵۰ گرم حلوای شیرازی
حلوای شیرازی
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، ذرت، نخود فرنگی
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز، آبغوره
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان