جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فایو گایز (فست کژوال)

پر‌طرفدارها

آمریکن استایل چیز برگر

چیز برگر به سبک اوریجینال آمریکایی، پتی ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی، پنیر چدار، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سر...
آمریکن استایل چیز برگر
۱۷۰,۹۰۰ تومان

جوسی لوسی

پتی ضخیم ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی با مغز چدار، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گوجه فرنگی
جوسی لوسی
۱۹۴,۹۰۰ تومان

چیکن اینسایدر

سینه مرغ ۱۰۰% تازه ایرانی مرینیت شده، پنیر چدار، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گوجه فرنگی
چیکن اینسایدر
۱۳۱,۹۰۰ تومان

سیگنیچرز

آمریکن استایل چیز برگر

چیز برگر به سبک اوریجینال آمریکایی، پتی ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی، پنیر چدار، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سر...
آمریکن استایل چیز برگر
۱۷۰,۹۰۰ تومان

جوسی لوسی

پتی ضخیم ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی با مغز چدار، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گوجه فرنگی
جوسی لوسی
۱۹۴,۹۰۰ تومان

استافد برگر

پتی ضخیم ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی بلوچیز و بیکن گوساله، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گوجه فرنگی
استافد برگر
۱۹۸,۹۰۰ تومان

فایو بای فایو

پتی ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی، بیکن گوساله، پنیر چدار، فیله مرینیت شده مرغ، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ ...
فایو بای فایو
۱۹۰,۹۰۰ تومان

تریپل چیز برگر

۲ عدد پتی ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی، ۳ اسلایس پنیر مختلف، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گوجه فرنگی
تریپل چیز برگر
۲۵۱,۹۰۰ تومان

بیکنیتور (بی ال تی)

بیکن گوساله، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گوجه فرنگی
بیکنیتور (بی ال تی)
۱۴۹,۹۰۰ تومان

چیکن اینسایدر

سینه مرغ ۱۰۰% تازه ایرانی مرینیت شده، پنیر چدار، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گوجه فرنگی
چیکن اینسایدر
۱۳۱,۹۰۰ تومان

چیکن بیکن اینسایدر

سینه مرغ ۱۰۰% تازه ایرانی مرینیت شده، بیکن گوساله، پنیر چدار، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گوجه ...
چیکن بیکن اینسایدر
۱۳۱,۹۰۰ تومان

ایدام چیزبرگر

پتی ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی، پنیر وارداتی هلندی ایدام، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده
ایدام چیزبرگر
۱۷۱,۹۰۰ تومان

پپر جک چیزبرگر

پتی ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی، پنیر وارداتی هلندی پپرجَک چیز ، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده
پپر جک چیزبرگر
۱۷۱,۹۰۰ تومان

اکستریم برگر

اکس برگر

۲ عدد پتی ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گوجه فرنگی
اکس برگر
۲۳۸,۹۰۰ تومان

اکس چیز برگر

۲ عدد پتی ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی، ۲ اسلایس پنیر چدار، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گوجه فرنگی
اکس چیز برگر
۲۴۳,۹۰۰ تومان

اکس بیکن چیز برگر

۲ عدد پتی ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی، مایونز، بیکن گوساله، ۲ اسلایس پنیر چدار، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گ...
اکس بیکن چیز برگر
۲۵۸,۹۰۰ تومان

اکس بیکن برگر

۲ عدد پتی ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی، بیکن گوساله، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گوجه فرنگی
اکس بیکن برگر
۲۵۰,۹۰۰ تومان

کلاسیک برگر

همبرگر

پتی ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گوجه فرنگی
همبرگر
۱۵۹,۹۰۰ تومان

چیز برگر

پتی ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی، پنیر چدار، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گوجه فرنگی
چیز برگر
۱۶۲,۹۰۰ تومان

بیکن برگر

پتی ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی، بیکن گوساله، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گوجه فرنگی
بیکن برگر
۱۶۶,۹۰۰ تومان

بیکن چیز برگر

پتی ۱۰۰% گوشت تازه ایرانی، بیکن گوساله، پنیر چدار، مایونز، کاهو، خیارشور، کچاپ، خردل، پیاز سرخ شده، قارچ سرخ شده، گوجه فرنگی
بیکن چیز برگر
۱۶۹,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر ایستک قوطی لیمویی

ماءالشعیر ایستک قوطی لیمویی
۱۳,۹۰۰ تومان

ماءالشعیر ایستک قوطی استوایی

ماءالشعیر ایستک قوطی استوایی
۱۳,۹۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۹۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۴,۹۰۰ تومان