جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا بارنیا

خمیر پیتزا آمریکایی، هات داگ، ژامبون، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا بارنیا

یک نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت اسلایس، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، ذرت، زیتون
پیتزا رست بیف

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر
پیتزا فیلادلفیا دو نفره
۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۴۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا پپرونی

یک نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا مخلوط

یک نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، جعفری، پیاز، گوجه فرنگی، نخود فرنگی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ویژه

برگر گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور، نان باگت
برگر ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص

همبرگر گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیار شور، نان باگت
برگر مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

برگر رویال

برگر گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور، نان باگت
برگر رویال
۲۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور، نان باگت
چیز برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بارنیا

برگر گوشت گوساله، فیله، ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ بارنیا
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

مغز، زبان، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ مغز و زبان
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و فیله

مغز، فیله مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ مغز و فیله
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

زبان، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ زبان
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت اسلایس گوساله، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ رست بیف
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

مغز، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ مغز
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سلطانی

برگر، فیله مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ سلطانی
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله رویال

فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ فیله رویال
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

فیله مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ هات رویال
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات ویژه

هات داگ، قارچ، پنیر،گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ هات ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

بندری، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ بندری ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ شاریتا

برگر، فیله مرغ، مغز، زبان، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ شاریتا
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژیراس

برگر، هات داگ، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ ژیراس
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بارنوا

برگر، فیله، ژامبون، مغز، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ بارنوا
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ داژو

هات داگ، ژامبون، فیله مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ داژو
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سلطان

برگر، فیله مرغ، مغز، زبان، رست بیف، قارچ، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ سلطان
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ ژامبون تنوری
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)

ژامبون گوشت و مرغ، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)
۱۱,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

یک پرس سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده

کوچک

۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوپر

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون، قارچ، پنیر
سیب زمینی سوپر
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر
سیب زمینی ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

میراندا لیمویی

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی پارسی

هلو

۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده پارسی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده پارسی

هلو

۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان