جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص آرام

ژامبون، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آرام
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

فیله مرغ گریل شده، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ
۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

استیک گوشت، قارچ، ذرت، فلفل دلمه
پیتزا قارچ و گوشت
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی تند، قارچ، ذرت، فلفل دلمه
پیتزا پپرونی
۳۰,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا مخصوص

ژامبون، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
مینی پیتزا مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر دستی مخصوص

۱۵۰ گرم گوشت، خیارشور، گوجه، کاهو، سس
همبرگر دستی مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه با قارچ و پنیر

۱۵۰ گرم گوشت، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، سس
همبرگر ویژه با قارچ و پنیر
۲۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، سس
چیز برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۵۰ گرم گوشت، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، سس
قارچ برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر، قارچ، پنیر، ژامبون
رویال برگر
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ

ساده

۱۸,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات داگ

قارچ، پنیر، ژامبون
ساندویچ رویال هات داگ
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس هات داگ

ساندویچ سوسیس هات داگ

ساده

۱۴,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

ساندویچ سوسیس کوکتل

ساده

۱۳,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۶,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

با قارچ و پنیر
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون تنوری
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

مرغ بریان (با مخلفات)

خیارشور، گوجه، دو عدد نان
مرغ بریان (با مخلفات)
۴۵,۰۰۰ تومان

مرغ بریان (بدون مخلفات)

مرغ کامل
مرغ بریان (بدون مخلفات)
۳۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ (پرسی)

خیارشور، گوجه، دو عدد نان
ران مرغ (پرسی)
۱۷,۰۰۰ تومان

کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی گوشت (بدون پیاز و قارچ)

گوشت بدون پیاز، قارچ پخته، خیار شور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ کباب ترکی گوشت (بدون پیاز و قارچ)
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

گوشت، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۳۰,۰۰۰ تومان

مینی ساندویچ کباب ترکی گوشت

گوشت، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
مینی ساندویچ کباب ترکی گوشت
۲۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت پرسی

گوشت، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
کباب ترکی گوشت پرسی

(یک نفره)

۴۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

مرغ، قارچ، پیاز جعفری، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

مینی ساندویچ کباب ترکی مرغ

مرغ، قارچ، پیاز، جعفری، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
مینی ساندویچ کباب ترکی مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ پرسی

مرغ، قارچ، پیاز، جعفری، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
کباب ترکی مرغ پرسی

(یک نفره)

۴۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

گوشت و مرغ، گوجه، سس مخصوص، پیاز جعفری، قارچ
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۳۰,۰۰۰ تومان

مینی ساندویچ کباب ترکی مخلوط

گوشت، مرغ، گوجه، سس مخصوص، پیاز، جعفری، قارچ
مینی ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۲۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط پرسی

گوشت، مرغ، گوجه، سس مخصوص، پیاز، جعفری، قارچ
کباب ترکی مخلوط پرسی

(یک نفره)

۴۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان