جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا ورونیز آمریکایی

کراکف و بیکن قارچ، فلفل دلمه، ذرت، سس مخصوص
پیتزا ورونیز آمریکایی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پپ آمریکایی

مرغ گریل و پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، سس مخصوص
پیتزا چیکن پپ آمریکایی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی یک نفره (۲۴ سانتی متری)

گوشت ریش و ژامبون، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، سس مخصوص
پیتزا مکزیکی یک نفره (24 سانتی متری)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی دو نفره (۲۸ سانتی متری)

گوشت ریش و ژامبون، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، سس مخصوص
پیتزا مکزیکی دو نفره (28 سانتی متری)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پپ ۱نفره (۲۴ سانتی متری)

مرغ گریل، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، سس مخصوص
پیتزا چیکن پپ ۱نفره (۲۴ سانتی متری)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژیگو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت دونر، قارچ، سس مخصوص آرشام، پنیر پیتزا
پیتزا ژیگو آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا روستیکا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت تکه ای، سینه مرغ گریل، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا روستیکا آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دیاولو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا دیاولو آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله تکه ای، مرغ تکه ای، سوسیس هلندی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ،...
پیتزا ناپولی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رومانا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رومانا آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویگیتارین آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، هویج، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا ویگیتارین آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت مغز ران ریش ریش شده، گوشت گوساله چرخ کرده، فیله مرغ تکه ای، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، پنیر پیتز...
پیتزا کالزونه آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا منترال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون سرخ شده، پپرونی سرخ شده، هات داگ سرخ شده، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا منترال آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چوریتسو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سوسیس چوریتسو، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر
پیتزا چوریتسو ایتالیایی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ۳۰ سانتی متری ایتالیایی، بیکن گوشت، سس سیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر
پیتزا بیکن ایتالیایی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن کلاسیک ایتالیایی

پنیر پیترا ۳۰ سانتی متری، مرغ گریل، سس سیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر
پیتزا چیکن کلاسیک ایتالیایی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری, گوشت مغز ران ریش ریش شده، سس سیر، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف ایتالیایی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سینه بوقلمون تکه ای، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا بوقلمون ایتالیایی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون پپرونی، فلفل هالوپینو، سس سیر، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سیسیلی ایتالیایی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست پپ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری, ژامبون پپرونی, گوشت مغز ران ریش ریش شده, فلفل دلمه ای, ذرت, قارچ, پنیر پیتزا
پیتزا رست پپ ایتالیایی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، مرغ گریل شده، گوشت مغز ران ریش ریش شده، سبزیجات، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، پنیر پی...
پیتزا چهار فصل ایتالیایی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ویژه ارشام

برگر ذغالی ۱۵۰گرمی، گوشت ریشف ۲ عدد پنیر سوسیس بلغاری، سیب اسلایس
برگر ویژه ارشام
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر ذغالی ۱۵۰ گرمی . قاچ بلانچ . سیب اسلایس
ماشروم برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

برگر غالی ۱۵۰ گرمی . چوریتسو . پنیر
چوریتسو برگر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کراکو برگر

برگر ذغالی۱۵۰ گرمی کراکف . پنیر پیتزا . نان فرانسه
کراکو برگر
۱۵۵,۰۰۰ تومان

بیگ خوآنا برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، بیکن گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
بیگ خوآنا برگر
۱۸۵,۰۰۰ تومان

سوجوک برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت، ۲ عدد پنیر، بلغاری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
سوجوک برگر
۱۷۰,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دبل چیز برگر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، فیله مرغ گریل، ۲ ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن برگر
۱۸۰,۰۰۰ تومان

لاور برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت، پپرونی، ۲ ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
لاور برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کریپ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر، پیاز سوخاری، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
کریپ برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

سیمپل برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
سیمپل برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات میکس

یک عدد هات داگ و یک عدد فیله مرغ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ هات میکس
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ ۷۰%، میکس ۳ ورق ژامبون گوشت تنوری ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات رویال
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

یک عدد کراکف، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کراکف
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت

گوشت مغز ران ریش ریش شده , قارچ, پنیر پیتزا, کاهو, گوجه, خیارشور, نان باگت
ساندویچ گوشت
۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۳ عدد فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ ورق ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پنه آلفردو

سینه مرغ گریل، سس مخصوص آلفردو، پنیر پارمسان
پنه آلفردو
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری (سه تکه)

۳ عدد فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروتچن
فیله سوخاری (سه تکه)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (چهار تکه)

۴ عدد فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروتچن
فیله سوخاری (چهار تکه)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (پنج تکه)

۵ عدد فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروتچن
فیله سوخاری (پنج تکه)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

سینی سوخاری

۵ عدد فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز سوخاری ۶ عدد . قارچ سوخاری یک پرس
سینی سوخاری
۳۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کلم سفید، کاهو، خیار، گوجه، هویج، ذرت
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سینه مرغ گریل، کاهو پیج، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، زیتون
سالاد سزار
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار ویژه

کاهو، گوجه گیلاسی، زیتون، فیله مرغ گریل شده، کراکت مرغ پنیری، روغن زیتون، نان تست، پنیر پارمسان، سس سزار
سالاد سزار ویژه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

پاستا، هویج، خیارشور، ذرت، ژامبون گوشت
سالاد پاستا
۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب مخصوص

بیکن و سس مخصوص
سیب مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

اسنک

یک نفره، گوشت گوساله تکه ای، ژامبون گوشت
اسنک
۱۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۶ عدد حلقه پیاز سوخاری
پیاز سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی متری، سس سیر، پنیر پیتزا
نان سیر
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی اسلایس

سیب زمینی سرخ کرده، یک نفره
سیب زمینی اسلایس
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، یک نفره
سیب زمینی پنیری
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مکزیکی

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر چدار، فلفل هالوپینو
سیب زمینی مکزیکی
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، گوشت گوساله تک های
سیب زمینی ویژه
۱۸۵,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی خیس

یک اسلایس کیک شکلاتی
کیک شکلاتی خیس
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ بطری عالیس

۲۷۵ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ کاکتوس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ کاکتوس
۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ بلوبری

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ بلوبری
۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر
۱۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۷,۰۰۰ تومان