جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا آریو

ژامبون ۷۰% گوشت و مرغ، فیله مرغ، گوشت، هات داگ ۷۰% گوشت بوقلمون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، ادویه، سس مخصوص
پیتزا آریو

خانواده

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مینی

۷۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هالو پپرونی

نان مخصوص، کالباس پپرونیف قارچ، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، پنیر، فلفل سیاه، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، زیتون، ادویه، سس مخصوص
پیتزا هالو پپرونی

خانواده

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مینی

۷۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

نان مخصوص، پنیر، گوجه فرنگی، ادویه، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا

خانواده

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مینی

۴۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیزن فور

ژامبون ۷۰% گوشت و مرغ، فیله مرغ، گوشت گوساله چرخ کرده، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، ادویه، سس مخص...
پیتزا سیزن فور

خانواده

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مینی

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف چیک

سینه مرغ، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ادویه، سس مخصوص
پیتزا بیف چیک

خانواده

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مینی

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هالو مکزیکن

نان مخصوص، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل هالوپینو، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت، ادویه سس مخصوص
پیتزا هالو مکزیکن

خانواده

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مینی

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ساسیج

نان مخصوص، هات داگ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، زیتون، ادویه، سس مخصوص
پیتزا ساسیج

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مینی

۵۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پولو

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ادویه، سس مخصوص
پیتزا پولو

خانواده

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

ژامبون ۷۰% گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، ادویه، سس مخصوص
پیتزا میکس

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مینی

۵۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال

گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ادویه، سس مخصوص
پیتزا مونترال

خانواده

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، فلفل سیاه، ادویه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

خانواده

۲۰۰,۰۰۰ تومان

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

سینه مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ادویه، سس مخصوص
پیتزا چیکن

خانواده

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

بوقلمون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ادویه، سس مخصوص
پیتزا سوپریم

خانواده

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا وجی

قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، ادویه، سس مخصوص
پیتزا وجی

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مینی

۵۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون ۷۰% گوشت و مرغ، گوشت گوساله، هات داگ ۷۰% گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، ادویه، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال

خانواده

۲۱۰,۰۰۰ تومان

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
همبرگر
۵۰,۰۰۰ تومان

آریو برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ژامبون ۷۰% مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
آریو برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

وجی برگر

قارچ، پنیر، ذرت، زیتون، سیب زمینی سرخ کرده، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
وجی برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰گرمی، پنیر، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو ، نان گرد
چیز برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

دوبل ماشروم چیز برگر

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ژامبون ۷۰% مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
دوبل ماشروم چیز برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰گرمی، یک تکه فیله مرغ گریل شده ۱۰۰ گرمی، ژامبون ۷۰% مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، ن...
میکس برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر گوشت گوساله ۱۳۰گرمی، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
ماشروم برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ بندری

سوسیس بندری، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ بندری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

سوسیس بندری، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت .قارچ . پنیر پیتزا
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۸۰% گوشت، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل ۷۰% گوشت، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ کوکتل
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

کوکتل ۸۰% گوشت. قارچ . سس مخصوص، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ کوکتل پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون

۱۵۰ گرم گوشت بوقلمون، قارچ، پنیر، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ بوقلمون
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۴ برگ ژامبون ۸۰% مرغ تنوری، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ آریو داگ

یک عدد هات داگ ۸۰% گوشت، قارچ، پنیر، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ آریو داگ
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست چیکن

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ رست چیکن
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ آریو تنوری

۲ برگ ژامبون ۹۰% گوشت، ۲ برگ ژامبون ۸۰% مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ آریو تنوری
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیف چیک

فیله گوساله گریل شده، فیله مرغ گریل شده، ژامبون مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ بیف چیک
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ آریو ساندویچ

فیله گوساله گریل شده، فیله مرغ گریل شده، ژامبون مرغ، هات داگ، قارچف پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ آریو ساندویچ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت

۴ برگ ژامبون ۹۰% گوشت، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

۴ برگ ژامبون ۹۰% مرغ، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط

۴ برگ ژامبون ۹۰% مخلوط گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخلوط
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

۱۵۰-۲۰۰ گرم سالاد، کاهو، گوجه، هویج، خیار، ذرت، زیتون
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

۵۰ گرم سالاد، کلم، هویج، خیار، سس مایونز
سالاد کلم
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر کوکا کولا
نوشابه قوطی

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۶,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۶,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی پارسی

لیمو

۱۱,۰۰۰ تومان

هلو

۱۱,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده پارسی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده پارسی

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان