جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

فست فود آس برگر (پروین)

پر‌طرفدارها

ساندویچ فلافل ویژه

۶ قرص فلافل، سالاد کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان باگت مینی سس کچاپ تک نفره
ساندویچ فلافل ویژه
۲۰
۴۲,۰۰۰ ۳۳,۶۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

۶ قرص فلافل، ترشی لیته، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت، سس کچاپ یک نفره
ساندویچ فلافل ساده
۲۰
۲۹,۰۰۰ ۲۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پنیری

۶ قرص فلافل، پنیر چدار، سالاد کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان باگت مینی
ساندویچ فلافل پنیری
۲۰
۴۸,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰گرمی,خیارشور,گوجه فرنگی,گاهو,نان مگ, سس کچاپ تک نفره
همبرگر
۲۰
۵۴,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پنیری

۶ قرص فلافل، پنیر چدار، سالاد کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان باگت مینی
ساندویچ فلافل پنیری
۲۰
۴۸,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مرغ و قارچ

۶ ورق کالباس مخصوص مرغ (۳۰۰ گرم)، سالاد کلم، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان باگت مینی، سس کچاپ یک نفره
ساندویچ کالباس مرغ و قارچ
۲۰
۶۲,۰۰۰ ۴۹,۶۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

۶ قرص فلافل، سالاد کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان باگت مینی سس کچاپ تک نفره
ساندویچ فلافل ویژه
۲۰
۴۲,۰۰۰ ۳۳,۶۰۰ تومان

ساندویچ کافل پنیری

۶ قرص فلافل، ۳ ورق کالباس مرغ و قارچ، پنیر چدار، سالاد کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان باگت مینی
ساندویچ کافل پنیری
۲۰
۶۴,۰۰۰ ۵۱,۲۰۰ تومان

بانی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی، یک ورق ژامبون مرغ، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سالاد کلم، نان مک، سس کچاپ یک نفره
بانی برگر
۲۰
۷۱,۰۰۰ ۵۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ کافل ویژه

۶ قرص فلافل، ۳ ورق کالباس مرغ و قارچ، سالاد کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان باگت مینی
ساندویچ کافل ویژه
۲۰
۵۸,۰۰۰ ۴۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

یک عدد سوسیس هات داگ، پنیر چدار، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سس مایونز، سس کچاپ، نان باگت مینی
ساندویچ هات داگ رویال
۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

۶ قرص فلافل، ترشی لیته، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت، سس کچاپ یک نفره
ساندویچ فلافل ساده
۲۰
۲۹,۰۰۰ ۲۳,۲۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی، ۲ لایه پنیر چدار، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سالاد کلم، نان مک، سس کچاپ یک نفره
دوبل چیز برگر
۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی، پنیر چدار، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سالاد کلم، نان مک، سس کچاپ یک نفره
چیز برگر
۲۰
۷۹,۰۰۰ ۶۳,۲۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی، یک ورق ژامبون مرغ، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سالاد کلم، نان مک، سس کچاپ یک نفره
دوبل برگر
۲۰
۹۱,۰۰۰ ۷۲,۸۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده نان کوچک

۴ قرص فلافل، ترشی لیته، خیارشور، گوجه، کاهو، نان ساندویچ، سس یک نفره
ساندویچ فلافل ساده نان کوچک
۱۰
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه نان کوچک

۴ قرص فلافل، سالادکلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه، کاهو، نان ساندویچ، سس یک نفره
ساندویچ فلافل ویژه نان کوچک
۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

ساندویچ کافل نان کوچک

۴ قرص فلافل، ۲ ورق کالباس مرغ و قارچ ۶۰%، سالاد کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه، کاهو، نان ساندویچ
ساندویچ کافل نان کوچک
۱۰
۳۴,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مرغ و قارچ نان کوچک

۳ ورق کالباس مرغ و قارچ ۶۰%، سالاد کلم، خیارشور، گوجه، کاهو، نان ساندویچ، سس یک نفره
ساندویچ کالباس مرغ و قارچ نان کوچک
۱۰
۳۱,۰۰۰ ۲۷,۹۰۰ تومان

نان مینی باگت (اضافه)

یک عدد مینی باگت
نان مینی باگت (اضافه)
۱۰
۴,۵۰۰ ۴,۰۵۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰گرمی,خیارشور,گوجه فرنگی,گاهو,نان مگ, سس کچاپ تک نفره
همبرگر
۲۰
۵۴,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

بانی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی، یک ورق ژامبون مرغ، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سالاد کلم، نان مک، سس کچاپ یک نفره
بانی برگر
۲۰
۷۱,۰۰۰ ۵۶,۸۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی، یک ورق ژامبون مرغ، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سالاد کلم، نان مک، سس کچاپ یک نفره
دوبل برگر
۲۰
۹۱,۰۰۰ ۷۲,۸۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی، پنیر چدار، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سالاد کلم، نان مک، سس کچاپ یک نفره
چیز برگر
۲۰
۷۹,۰۰۰ ۶۳,۲۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی، ۲ لایه پنیر چدار، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سالاد کلم، نان مک، سس کچاپ یک نفره
دوبل چیز برگر
۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل ساده

۶ قرص فلافل، ترشی لیته، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت، سس کچاپ یک نفره
ساندویچ فلافل ساده
۲۰
۲۹,۰۰۰ ۲۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

یک عدد سوسیس هات داگ، پنیر چدار، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سس مایونز، سس کچاپ، نان باگت مینی
ساندویچ هات داگ رویال
۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پنیری

۶ قرص فلافل، پنیر چدار، سالاد کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان باگت مینی
ساندویچ فلافل پنیری
۲۰
۴۸,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ کافل ویژه

۶ قرص فلافل، ۳ ورق کالباس مرغ و قارچ، سالاد کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان باگت مینی
ساندویچ کافل ویژه
۲۰
۵۸,۰۰۰ ۴۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ کافل پنیری

۶ قرص فلافل، ۳ ورق کالباس مرغ و قارچ، پنیر چدار، سالاد کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان باگت مینی
ساندویچ کافل پنیری
۲۰
۶۴,۰۰۰ ۵۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

۶ قرص فلافل، سالاد کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان باگت مینی سس کچاپ تک نفره
ساندویچ فلافل ویژه
۲۰
۴۲,۰۰۰ ۳۳,۶۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مرغ و قارچ

۶ ورق کالباس مخصوص مرغ (۳۰۰ گرم)، سالاد کلم، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان باگت مینی، سس کچاپ یک نفره
ساندویچ کالباس مرغ و قارچ
۲۰
۶۲,۰۰۰ ۴۹,۶۰۰ تومان

ساندویچ با نان کوچک

ساندویچ فلافل ساده نان کوچک

۴ قرص فلافل، ترشی لیته، خیارشور، گوجه، کاهو، نان ساندویچ، سس یک نفره
ساندویچ فلافل ساده نان کوچک
۱۰
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه نان کوچک

۴ قرص فلافل، سالادکلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه، کاهو، نان ساندویچ، سس یک نفره
ساندویچ فلافل ویژه نان کوچک
۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

ساندویچ کافل نان کوچک

۴ قرص فلافل، ۲ ورق کالباس مرغ و قارچ ۶۰%، سالاد کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه، کاهو، نان ساندویچ
ساندویچ کافل نان کوچک
۱۰
۳۴,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مرغ و قارچ نان کوچک

۳ ورق کالباس مرغ و قارچ ۶۰%، سالاد کلم، خیارشور، گوجه، کاهو، نان ساندویچ، سس یک نفره
ساندویچ کالباس مرغ و قارچ نان کوچک
۱۰
۳۱,۰۰۰ ۲۷,۹۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان مینی باگت (اضافه)

یک عدد مینی باگت
نان مینی باگت (اضافه)
۱۰
۴,۵۰۰ ۴,۰۵۰ تومان

نان مک (اضافه)

یک عدد نان مک
نان مک (اضافه)
۴,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۶,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

آناناس

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

لیموناد خانواده خوشگوار

یک لیتر
لیموناد خانواده خوشگوار
۱۴,۵۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان