جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، کالباس پپرونی، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا پپرونی ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۴,۰۰۰ تومان

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا مخصوص ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۷۶,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

۳ عدد فیله مرغ گریل شده، نان تست طعم دار شده، قارچ، کاهو، بیبی کورن، زیتون، پنیر پارمسان، گوجه گیلاسی، سس ویژه آلتون
سالاد سزار

یک تا دو نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ۱/۴ پیتزا سوپریم، ۱/۴ پیتزا چیکن، ۱/۴ پیتزا ماشروم، ۱/۴ پیتزا پپرونی، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا چهار فصل ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه رنگی، ذرت، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا سوپریم آمریکایی

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا استاف كراست ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی مغزدار، گوشت چرخ شده، گوشت گوساله رست شده، قارچ، پنیر پستو‌، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا استاف كراست ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی مغزدار، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر پستو‌، پنیر پیتزا میکس، فلفل دلمه ای، ذرت، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا استاف کراست مخصوص ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست بوقلمون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی مغزدار، سینه بوقلمون دودی، قارچ، فلفل سبز، زیتون سیاه، پنیر پستو، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا استاف کراست بوقلمون ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن برگر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، فیله مرغ سوخاری، سس خامه ای، پنیر پیتزا میکس، کنجد، نوع سس به انت...
پیتزا چیکن برگر ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک پستو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله کباب شده، قارچ، میکس ۵ نوع پنیر، سس پستو، زیتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا استیک پستو ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس پستو، زیتون، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا چیکن پستو ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آلتون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله رست شده، فیله مرغ، ژامبون ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس...
پیتزا ویژه آلتون ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه رنگی، ذرت، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا سوپریم ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه بوقلمون دودی، قارچ، فلفل سبز، زیتون سیاه، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا بوقلمون ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا مخصوص ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گارلیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ گریل، قارچ، زیتون سیاه، پنیر پیتزا میکس، پنیر پستو، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا چیکن گارلیک ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا تاووک مانتر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا تاووک مانتر ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هات اسپایسی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله رست شده، پپرونی، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا هات اسپایسی ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کاراش میش ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله رست شده، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انت...
پیتزا کاراش میش ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ات مانتر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا ات مانتر ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون لوله ای، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا کاپری ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، کالباس پپرونی، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا پپرونی ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی با کره مارگارین، فیله گوساله کباب شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ویژه آلتون، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب ش...
پیتزا استیک گوشت ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۲۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن میکس آلتون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون ۹۰%، فیله مرغ گریل شده، پنیر پستو، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا چیکن میکس آلتون ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و سیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی با کره مارگارین، سس سیر، فیله شتر کباب شده، مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا استیک و سیر ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سیزلر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، ذرت، زیتون، نخود فرنگی، کنجد، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا سیزلر ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ۱/۴ پیتزا سوپریم، ۱/۴ پیتزا چیکن، ۱/۴ پیتزا ماشروم، ۱/۴ پیتزا پپرونی، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا چهار فصل ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا شیکاگو آمریکایی

۲ لایه خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله رست شده، پنیر پیتزا میکس، سوسیس شکاری، سس مخصوص، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا شیکاگو آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا میامی آمریکایی

۲ لایه خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله چرخ شده، سس پنیر، پنیر پیتزا میکس، سینه بوقلمون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا میامی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا کالیفرنیا آمریکایی

۲ لایه خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ مزه دار شده، سس پستو، کراکف پنیری، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا کالیفرنیا آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک پستو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله کباب شده، قارچ، پنیر پیتزا میکس، سس پستو، زیتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا استیک پستو آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا کاپری آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی با کره مارگارین، فیله گوساله کباب شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ویژه آلتون، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شم...
پیتزا استیک گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۷۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و سیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی با کره مارگارین، سس سیر، فیله شتر کباب شده، مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا استیک و سیر آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۷۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گارلیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل، قارچ، زیتون سیاه، پنیر پیتزا میکس، پنیر پستو، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا چیکن گارلیک آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس پستو، زیتون، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا چیکن پستو آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه بوقلمون دودی، قارچ، فلفل سبز، زیتون سیاه، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا بوقلمون آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آلتون آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله رست شده، فیله مرغ، ژامبون ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس ...
پیتزا ویژه آلتون آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه رنگی، ذرت، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا سوپریم آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات اسپایسی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله رست شده، پپرونی، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا هات اسپایسی آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاووک مانتر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا تاووک مانتر آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کاراش میش آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله رست شده، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انتخ...
پیتزا کاراش میش آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ات مانتر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا ات مانتر آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن میکس آلتون آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۹۰%، فیله مرغ گریل شده، پنیر پستو، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا چیکن میکس آلتون آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۸۱,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزلر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، ذرت، زیتون، نخود فرنگی، کنجد، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا میکس، سس ویژه آلتون، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا سبزلر آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا ماشروم آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۵۶,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۷۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوشت شتر، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص آلتون، پنیر پیتزا میکس، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا استیک آمریکایی

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ۱/۴ پیتزا سوپریم، ۱/۴ پیتزا چیکن، ۱/۴ پیتزا ماشروم، ۱/۴ پیتزا پپرونی، نوع سس به انتخاب شما
پیتزا چهار فصل آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

برگر (گوشت گوسفندی)

برگر گوشت گوسفندی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مک دونالد
برگر گوشت گوسفندی
۱۲۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر گوشت گوسفندی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مک دونالد
چیز برگر گوشت گوسفندی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر گوشت گوسفندی

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مک دونالد
دوبل برگر گوشت گوسفندی
۱۴۷,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر گوشت گوسفندی

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مک دونالد
دبل چیز برگر گوشت گوسفندی
۱۴۹,۰۰۰ تومان

برگر ویژه گوشت گوسفندی

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، میکس پنیر آلتون، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مک دونالد
برگر ویژه گوشت گوسفندی
۱۵۳,۰۰۰ تومان

میکس برگر گوشت گوسفندی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۲ عدد فیله مرغ گریل، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مک دونالد
میکس برگر گوشت گوسفندی
۱۴۷,۰۰۰ تومان

دستکش برگر گوشت گوسفندی

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، میکس پنیر آلتون، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مک دونالد
دستکش برگر گوشت گوسفندی
۱۶۲,۰۰۰ تومان

برگر (گوشت گوساله)

برگر دست ساز گوشت گوساله

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس خامه ای، نان مک دونالد، سس پنیر و قارچ و پنیر به انتخاب شم...
برگر دست ساز گوشت گوساله
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر گوشت گوساله

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس خامه ای، میکس پنیر، نان مک دونالد، سس پنیر و قارچ و پنیر ب...
ماشروم برگر گوشت گوساله
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر گوشت گوساله

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، پنیر گودا، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس خامه ای، نان مک دونالد، سس پنیر و قارچ و پنیر ب...
چیز برگر گوشت گوساله
۱۱۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر گوشت گوساله

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس خامه ای، نان مک دونالد، سس پنیر و قارچ و پنیر به انتخاب شما
دوبل برگر گوشت گوساله
۱۳۲,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر گوشت گوساله

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس خامه ای، نان مک دونالد، سس پنیر و قارچ و پ...
دوبل چیز برگر گوشت گوساله
۱۳۴,۰۰۰ تومان

برگر دست ساز ویژه گوشت گوساله

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، میکس ۵ نوع پنیر، دبل پنیر گودا، سس پنیر و قارچ و پنی...
برگر دست ساز ویژه گوشت گوساله
۱۴۲,۰۰۰ تومان

میکس برگر گوشت گوساله

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، ۲ عدد فیله مرغ گریل ۱۲۰ گرمی، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، پنیر گودا، سس خامه ای، نان مک د...
میکس برگر گوشت گوساله
۱۳۷,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر گوشت گوساله

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک عدد چوریتسو حلزونی، پنیر گودا، قارچ، سس پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد، سس ...
چوریتسو برگر گوشت گوساله
۱۴۲,۰۰۰ تومان

دبل چوریتسو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، ۲ عدد چوریتسو حلزونی، پنیر گودا، قارچ، سس پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد، سس پ...
دبل چوریتسو برگر
۱۴۳,۰۰۰ تومان

دستکش برگر گوشت گوساله

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، پنیر گودا، قارچ، نان مک دونالد پنیری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس پنیر و قارچ و پنیر به انتخا...
دستکش برگر گوشت گوساله
۱۴۲,۰۰۰ تومان

برگر فیله مرغ

۳ عدد فیله مرغ گریل شده ۱۲۰ گرمی، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، پنیر گودا، سس مخصوص، نان مک دونالد، سس پنیر و قارچ و پنیر به انتخاب ش...
برگر فیله مرغ
۱۲۴,۰۰۰ تومان

برگر (گوشت شتر)

برگر گوشت شتر

یک عدد برگر دست ساز گوشت شتر ۱۸۰ گرمی، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مک دونالد
برگر گوشت شتر
۱۲۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر گوشت شتر

یک عدد برگر دست ساز گوشت شتر ۱۸۰ گرمی، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مک دونالد
چیز برگر گوشت شتر
۱۲۴,۰۰۰ تومان

دبل برگر گوشت شتر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت شتر ۱۸۰ گرمی، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مک دونالد
دبل برگر گوشت شتر
۱۴۱,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر گوشت شتر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت شتر ۱۸۰ گرمی، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مک دونالد
دبل چیز برگر گوشت شتر
۱۴۳,۰۰۰ تومان

میکس برگر گوشت شتر

یک عدد برگر دست ساز گوشت شتر ۱۸۰ گرمی، ۲ عدد فیله مرغ گریل شده ۱۲۰ گرمی، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مک دونالد
میکس برگر گوشت شتر
۱۴۲,۰۰۰ تومان

برگر ویژه گوشت شتر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت شتر ۱۸۰ گرمی، میکس پنیر آلتون، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مک دونالد
برگر ویژه گوشت شتر
۱۴۷,۰۰۰ تومان

دستکش برگر گوشت شتر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت شتر ۱۸۰ گرمی، میکس پنیر آلتون، دبل پنیر گودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مک دونالد
دستکش برگر گوشت شتر
۱۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فایو استار

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، ۲ عدد فیله سوخاری، پنیر گودا، چیپس، کاهو، نان فرانسوی، سس پنیر و قارچ و پنیر به انتخاب ش...
ساندویچ فایو استار
۱۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ گردن

۱۰۰ گرم گوشت گردن گوسفندی، قارچ، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص خامه ای، نان فرانسوی، سس پنیر و قارچ و پنیر به انتخاب شم...
ساندویچ گردن
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه سرآشپز

یک عدد هات داگ پنیری، ۲ عدد فیله مرغ گریل شده، ژامبون مرغ دودی ۹۰%، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، میکس ۵ نوع پنیر، سس ویژه، نان فرانس...
ساندویچ ویژه سرآشپز
۱۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیزا نرمال

۲ عدد فیله سوخاری، ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر پیتزا، چیپس، کاهو، سس مخصوص، نان فرانسوی، سس پنیر و قارچ و پنیر به انتخاب شما
ساندویچ چیزا نرمال
۱۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ تویستر

۳ عدد فیله سوخاری، چیپس، کاهو، سس مخصوص، نان فرانسوی، سس پنیر و قارچ و پنیر به انتخاب شما
ساندویچ تویستر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ پنیری ۲۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس ویژه آلتون، نان فرانسوی، سس پنیر و قارچ و پنیر به انتخاب شما
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات داگ پنیری

۲ عدد هات داگ پنیری ۱۵۰ گرمی، چیپس خلال، کاهو، نان فرانسوی، سس پنیر و قارچ و پنیر به انتخاب شما
ساندویچ سوپر هات داگ پنیری
۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

یک عدد کراکف پنیری ۳۵۰ گرمی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی، سس پنیر و قارچ و پنیر به انتخاب شما
ساندویچ کراکف پنیری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مرغ

۳ عدد کوکتل مرغ پنیری، گوجه، خیارشور، کاهو، سس ویژه آلتون، نان فرانسوی، سس پنیر و قارچ و پنیر به انتخاب شما
ساندویچ کوکتل مرغ
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۶ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس، سس ویژه آلتون، نان فرانسوی، سس پنیر و قارچ و پنیر به انتخاب شما
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

سینی سوخاری آلتون

۸ تکه فیله سوخاری، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سیب زمینی سوخاری، ۲ عدد نان لقمه ای، ۲ عدد سالاد کلم، سس، سس پنیر به انتخاب شما
سینی سوخاری آلتون
۳۹۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری پنیری

۳ عدد فیله پنیری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروتچن، سس پنیر به انتخاب شما
فیله سوخاری پنیری
۱۸۹,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (یک تکه)

یک تکه فیله سوخاری، سس پنیر به انتخاب شما
فیله سوخاری (یک تکه)
۳۶,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (سه تکه)

۳ تکه فیله سوخاری، نان لقمه ای، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس، سس پنیر به انتخاب شما
فیله سوخاری (سه تکه)
۱۴۲,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (چهار تکه)

۴ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، سالاد کلم، نان بروتچن، سس پنیر به انتخاب شما
فیله سوخاری (چهار تکه)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (پنج تکه)

۵ تکه فیله سوخاری، نان لقمه ای، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس، سس پنیر به انتخاب شما
فیله سوخاری (پنج تکه)
۱۷۴,۰۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن

فیله مرغ سوخاری تکه ای، سالاد کلم، نان بروتچن، سس، سس پنیر به انتخاب شما
چیکن پاپ کورن
۱۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰ تا ۳۰ عدد قارچ سوخاری، سس پنیر به انتخاب شما
قارچ سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

استریپس

امضاء ویژه آلتون

مناسب برای ۴ تا ۵ نفر، ۴ عدد رول سوخاری پنیری، ۴ عدد فیله سوخاری، ۴ عدد فلیه استریپس، یک ظرف پر از قارچ سوخاری، سیب زمینی سوخاری، ...
امضاء ویژه آلتون
۶۲۰,۰۰۰ تومان

میکس سینی استریپس

۴ عدد فیله استریپس، ۴ عدد فیله سوخاری، یک پرس قارچ سوخاری، سیب زمینی سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نان بروتچن، سس، سس پنیر به انتخاب ...
میکس سینی استریپس
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سینی استریپس آلتون

۸ تکه فیله استریپس، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سیب زمینی سوخاری، سس پنیر به انتخاب شما
سینی استریپس آلتون
۳۹۸,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس (سه تکه)

۳ تکه فیله استریپس، نان بروتچن، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس پنیر به انتخاب شما
چیکن استریپس (سه تکه)
۱۴۲,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله استریپس، نان بروتچن، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس پنیر به انتخاب شما
چیکن استریپس (چهار تکه)
۱۵۷,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس (پنج تکه)

۵ تکه فیله استریپس، نان بروتچن، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس پنیر به انتخاب شما
چیکن استریپس (پنج تکه)
۱۷۳,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا بیف آلفردو

پاستا پنه، فیله گوشت گوساله کبابی، قارچ، سس آلفردو، پودر پنیر، چیپس
پاستا بیف آلفردو
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پاستا پنه، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، سس آلفردو، پودر پنیر، چیپس
پاستا چیکن آلفردو
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن پستو

پاستا پنه، فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، سس پستو، چیپس
پاستا چیکن پستو
۱۳۵,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

فیله کبابی (یک پرس)

۵ عدد فیله مرغ گریل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان بروتچن، چیپس
فیله کبابی (یک پرس)
۱۶۸,۰۰۰ تومان

پرس ویژه سرآشپز

یک عدد هات داگ پنیری، ۲ عدد فیله مرغ گریل ۱۲۰ گرمی، ژامبون ۹۰% دودی، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، میکس ۵ نوع پنیر
پرس ویژه سرآشپز
۱۵۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار (رول سوخاری)

۳ عدد فیله مرغ پنیری، کاهو، نان تست، گوجه گیلاسی، ذرت، زیتون، پنیر مخصوص، سس ویژه
سالاد سزار (رول سوخاری)

یک تا دو نفره

۱۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

۳ عدد فیله مرغ استریپس‌، کاهو، نان تست، گوجه گیلاسی، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان، سس سزار
سالاد سزار سوخاری

یک تا دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

۳ عدد فیله مرغ گریل شده، نان تست طعم دار شده، قارچ، کاهو، بیبی کورن، زیتون، پنیر پارمسان، گوجه گیلاسی، سس ویژه آلتون
سالاد سزار

یک تا دو نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

ژامبون، کلم بنفش، نخود فرنگی، شوید، خیارشور، سس ویژه آلتون، ذرت
سالاد اندونزی

یک تا دو نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی با فیله مرغ

فیله مرغ، ماکارونی، سس مخصوص، شوید، ذرت، نخود سبز
سالاد ماکارونی با فیله مرغ

یک تا دو نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی با ژامبون

ماکارونی، خیارشور، ژامبون ۹۰%، سس ویژه آلتون، شوید، نخود سبز، ذرت
سالاد ماکارونی با ژامبون

یک تا دو نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار سبز، کلم قرمز، هویج، ذرت، زیتون، لیمو ترش
سالاد فصل

یک تا دو نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس
سالاد کلم

یک تا دو نفره

۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سوخاری

سیب زمینی سوخاری، سس پنیر به انتخاب شما
سیب زمینی سوخاری

یک نفره

۵۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سس پنیر به انتخاب شما
سیب زمینی سرخ شده

یک نفره

۴۶,۰۰۰ تومان

وایت فرایز

سیب زمینی سرخ شده، سس آلفردو
وایت فرایز

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

مزرعه سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده، سس پنیر
مزرعه سیب زمینی

۵۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر، کنجد، میکس ۵ نوع پنیر
سیب زمینی با قارچ و پنیر

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس ۵ نوع پنیر
سیب زمینی ویژه

یک نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری چیکن

سیب زمینی سرخ شده، فیله مرغ، قارچ، میکس پنیر، زیتون، فلفل دلمه ای
سیب زمینی تنوری چیکن

یک نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه سر آشپز

سیب زمینی سرخ شده، گوشت گوساله رست شده، فیله مرغ، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، ذرت، فلفل، میکس ۵ نوع پنیر
سیب زمینی ویژه سر آشپز

یک نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

بمب سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، گوشت گوساله رست شده، فیله مرغ مرینیت شده، ژامبون ۹۰٪؜، سس پنیر، پپرونی، میکس پنیر آلتون
بمب سیب زمینی سرخ شده

دو نفره

۲۰۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

سس ویژه آلتون با طعم سیر، میکس ۵ نوع پنیر، خمیر پیتزا آمریکایی ۱۸ سانتی متری، کنجد
نان سیر

یک نفره (۱۸ سانتی متری)

۳۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان مک دونالد (اضافه)

نان مک دونالد (اضافه)

یک عدد

۸,۵۰۰ تومان

نان فرانسوی

نان فرانسوی

یک عدد

۷,۰۰۰ تومان

نان بروتچن

نان بروتچن

یک عدد

۳,۵۰۰ تومان

سس اضافه

سس پستو (اضافه)

سس پستو (اضافه)

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

سس پنیر کوچک (اضافه)

سس پنیر کوچک (اضافه)

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

سس پنیر بزرگ (اضافه)

سس پنیر بزرگ (اضافه)

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

سس پارمسان (اضافه)

سس پارمسان (اضافه)

یک عدد

۳,۰۰۰ تومان

سس آلفردو (اضافه)

سس آلفردو (اضافه)

یک عدد

۲۵,۰۰۰ تومان

سس بم فل (اضافه)

یک عدد سس تند بم فل
سس بم فل (اضافه)

یک عدد

۳,۰۰۰ تومان

سس باربیکیو (اضافه)

سس باربیکیو (اضافه)

یک عدد

۳,۰۰۰ تومان

سس خردل (اضافه)

سس خردل (اضافه)

یک عدد

۳,۰۰۰ تومان

سس چیلی (اضافه)

سس چیلی (اضافه)

یک عدد

۳,۰۰۰ تومان

سس سیر (اضافه)

سس سیر (اضافه)

یک عدد

۳,۰۰۰ تومان

سس انار (اضافه)

سس انار (اضافه)

یک عدد

۳,۰۰۰ تومان

سس مایونز چیلی (اضافه)

سس مایونز چیلی (اضافه)

یک عدد

۳,۰۰۰ تومان

سس تارتار (اضافه)

سس تارتار (اضافه)

یک عدد

۳,۰۰۰ تومان

سس کچاپ (اضافه)

سس کچاپ (اضافه)

یک عدد

۳,۰۰۰ تومان

سس مایونز (اضافه)

سس مایونز (اضافه)

یک عدد

۳,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی (اضافه)

سس فرانسوی (اضافه)

یک عدد

۳,۰۰۰ تومان

سس سرکه نعنا (اضافه)

سس سرکه نعنا (اضافه)

یک عدد

۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

پپسی مکس

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی جو

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی جو

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی انرژِی زا قوطی استرانگ بیر

نوشیدنی انرژِی زا قوطی استرانگ بیر

۲۵۰ میلی لیتر

۱۸,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان