جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ویژه

کالباس خشک، سوسیس آلمانی، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا ویژه

یک نفره

۱۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا انتخابی

پیتزا انتخابی

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا دنر کباب گوشت

دنر کباب گوشت، گوجه نگینی، قارج، پنیر مخصوص
پیتزا دنر کباب گوشت

یک نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا دنر کباب مرغ

دنر کباب مرغ، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه نگینی، پنیر مخصوص
پیتزا دنر کباب مرغ

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ

هات داگ دودی، فلفل دلمه ای، گوجه نگینی، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا هات داگ

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت ۹۰%، پپرونی ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه نگینی، پنیر مخصوص، زیتون
پیتزا مخصوص

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت ۹۰%، هات داگ دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه نگینی، پنیر مخصوص
پیتزا مخلوط

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت تکه ای طعم دار شده با ادویه، گوجه نگینی، قارچ، پنیر مخصوص، زیتون
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ طعم دار شده با ادویه مخصوص، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه نگینی، پنیر مخصوص
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (تند)

پپرونی ۸۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه نگینی، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی (تند)

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

ذرت، گوجه نگینی، بادمجان، سیر تازه، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی خاص

پیتزا مینی خاص
۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی ویژه

پیتزا مینی ویژه
۹,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

همبرگر ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، جعفری، سس
همبرگر
۱۲,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد همبرگر ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، جعفری، سس
دوبل چیز برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر ۸۰%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، جعفری، سس
چیز برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر ۸۰%، ژامبون ۸۰%، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، جعفری، سس
رویال برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ گوشت ویژه (تنوری)

گوشت طعم دار با ادویه، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، جعفری، سس
ساندویچ گوشت ویژه (تنوری)
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ (تنوری)

مرغ طعم دار با ادویه، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، جعفری، سس
ساندویچ مرغ (تنوری)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ویژه (تنوری)

ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، جعفری، سس
ساندویچ ژامبون گوشت ویژه (تنوری)
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کبابی (تنوری)

ساندویچ هات داگ کبابی (تنوری)
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ دودی (تنوری)

هات داگ ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، جعفری، سس
ساندویچ هات داگ دودی (تنوری)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر (تنوری)

کوکتل پنیری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، جعفری، سس
ساندویچ کوکتل پنیر (تنوری)
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (تنوری)

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (تنوری)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه (تنوری)

کالباس مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، جعفری، سس
ساندویچ ویژه (تنوری)
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ دنر گوشت (تنوری)

ساندویچ دنر گوشت (تنوری)
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ دنر مرغ (تنوری)

ساندویچ دنر مرغ (تنوری)
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت ۸۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، جعفری، سس
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۸۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، جعفری، سس
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

کالباس خشک، کاهو، خیارشور، گوجه، جعفری، سس
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده ویژه

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص، سس
سیب زمینی سرخ شده ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده، سس
سیب زمینی سرخ شده
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

کاهو، خیار، گوجه، ذرت، کالباس، قارچ
سالاد مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه زیتونی، هویج رنده شده، ذرت
سالاد فصل
۶,۰۰۰ تومان

نان سیر (ناچو)

نان سیردار مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص
نان سیر (ناچو)
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

بطری

۲,۵۰۰ تومان

خانواده

۵,۰۰۰ تومان

دلستر

دلستر

بطری

۳,۵۰۰ تومان

خانواده

۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

ماءالشعیر شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

دوغ

۳۰۰ سی سی
دوغ

بطری سبزیجات

۳,۰۰۰ تومان