جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود آواچی (سعادت آباد)

پیتزا

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا
۱۶,۹۰۰ تومان

پیتزا قارچ

پیتزا قارچ
۱۹,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آواچی

پیتزا مخصوص آواچی
۲۷,۹۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

پیتزا چهار فصل
۲۴,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۹,۹۰۰ تومان

پیتزا تای چیکن

پیتزا تای چیکن
۲۳,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۹,۹۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

پیتزا بوقلمون
۲۴,۹۰۰ تومان

پیتزا آپاچبنو

پیتزا آپاچبنو
۲۶,۹۰۰ تومان

پیتزا رمانا

پیتزا رمانا
۲۳,۹۰۰ تومان

برگر

همبرگر

همبرگر
۱۴,۹۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۵,۹۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۵,۹۰۰ تومان

دبل همبرگر

دبل همبرگر
۱۹,۹۰۰ تومان

دبل چیز برگر

دبل چیز برگر
۲۰,۹۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۰,۹۰۰ تومان

ساندویچ برست

ساندویچ برست
۱۳,۹۰۰ تومان

ساندویچ فلیمر

ساندویچ فلیمر
۱۴,۹۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

ساندویچ فیله مرغ کبابی
۱۵,۹۰۰ تومان

ساندویچ بیگ چیف

ساندویچ بیگ چیف
۱۵,۹۰۰ تومان

ساندویچ تورنادو

ساندویچ تورنادو
۱۰,۹۰۰ تومان

کمبو

همبرگر (کمبو)

همبرگر (کمبو)
۲۱,۹۰۰ تومان

چیز برگر (کمبو)

چیز برگر (کمبو)
۲۲,۹۰۰ تومان

قارچ برگر (کمبو)

قارچ برگر (کمبو)
۲۲,۹۰۰ تومان

دبل همبرگر (کمبو)

دبل همبرگر (کمبو)
۲۷,۹۰۰ تومان

دبل چیز برگر (کمبو)

دبل چیز برگر (کمبو)
۲۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی (کمبو)

ساندویچ فیله مرغ کبابی (کمبو)
۲۲,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (کمبو)

ساندویچ هات داگ (کمبو)
۱۷,۹۰۰ تومان

ساندویچ فلیمر (کمبو)

ساندویچ فلیمر (کمبو)
۲۱,۹۰۰ تومان

ساندویچ بیگ چیف (کمبو)

ساندویچ بیگ چیف (کمبو)
۲۲,۹۰۰ تومان

ساندویچ برست (کمبو)

ساندویچ برست (کمبو)
۲۰,۹۰۰ تومان

بال مرغ (ساده) (کمبو)

بال مرغ (ساده) (کمبو)
۱۷,۹۰۰ تومان

بال مرغ (تند) (کمبو)

بال مرغ (تند) (کمبو)
۱۷,۹۰۰ تومان

تورنادو (کمبو)

تورنادو (کمبو)
۱۷,۹۰۰ تومان

پاپ کرن (کمبو)

پاپ کرن (کمبو)
۱۹,۹۰۰ تومان

پاپ کرن مرغ هپی میل (کمبو)

پاپ کرن مرغ هپی میل (کمبو)
۲۰,۹۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (۳ تکه)

مرغ سوخاری (3 تکه)
۲۲,۹۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۲ تکه)

مرغ سوخاری (2 تکه)
۱۷,۹۰۰ تومان

میکس سوخاری

میکس سوخاری
۵۶,۹۰۰ تومان

مرغ سوخاری خانواده

مرغ سوخاری خانواده
۶۹,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس

چیکن استریپس
۲۰,۹۰۰ تومان

پاپ کرن مرغ

پاپ کرن مرغ
۱۲,۹۰۰ تومان

بال مرغ (۶ تکه)

بال مرغ (6 تکه)
۹,۹۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۹۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۲,۹۰۰ تومان

سالاد مرغ

سالاد مرغ
۱۳,۹۰۰ تومان

سالاد یونانی

سالاد یونانی
۱۱,۹۰۰ تومان

سالاد نودل

سالاد نودل
۱۳,۹۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۶,۹۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۷,۹۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۶,۹۰۰ تومان

بلال شیرین

بلال شیرین
۵,۹۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

پیاز حلقه ای
۵,۹۰۰ تومان

پنیر سوخاری

پنیر سوخاری
۷,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر

ماءالشعیر
رایگان

دوغ

دوغ
رایگان

آب معدنی

آب معدنی
رایگان

اورنجینا

اورنجینا
رایگان

آب پرتقال طبیعی

آب پرتقال طبیعی
رایگان