جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

کالباس خشک ۶۰%، مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، خمیر مخصوص، سس
پیتزا مخلوط

مینی

۳۰
۹۹,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

متوسط

۳۰
۱۲۵,۰۰۰ ۸۷,۵۰۰ تومان

بزرگ

۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۰
۲۳۵,۰۰۰ ۱۶۴,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی ۹۰%، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه، ادویه سرآشپز، سس، بسته بندی
پیتزا پپرونی

بزرگ

۳۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۲۹,۵۰۰ تومان

خانواده

۳۰
۲۴۵,۰۰۰ ۱۷۱,۵۰۰ تومان

مینی

۳۰
۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۰
۱۳۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

۳۰۰گرم گوشت قرمز، پنیر موزارلا ویژه، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون، سس و بسته بندی
پیتزا قارچ و گوشت

بزرگ

۳۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۳۶,۵۰۰ تومان

متوسط

۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

مینی

۳۰
۱۱۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۰
۲۶۰,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

۳۰۰گرم گوشت مرغ خالص، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، سس بسته بندی
پیتزا قارچ و مرغ

متوسط

۳۰
۱۲۵,۰۰۰ ۸۷,۵۰۰ تومان

دو نفره

۳۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا ۴مغز مینی

گوشت گوساله، مرغ، ژامبون، پپرونی
پیتزا 4مغز مینی
۳۰
۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان

غول برگر

۳عدد برگر دست ساز ۱۸۰گرمی، نان مخصوص، قارچ، مرغ، ژامبون، پنیر پیتزا، مخلفات، قارچ، سس مخصوص
غول برگر
۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، پنیر پیتزا پروسس، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر مخصوص
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

چیز برگر معمولی

یک عدد برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان
چیز برگر معمولی
۳۰
۸۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

۲ عدد برگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان
دوبل برگر مخصوص
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

دوبل برگر معمولی

۲ عدد برگر دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان
دوبل برگر معمولی
۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

دوبل برگر پنیری

۲ عدد برگر ۲۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر پنیری
۳۰
۹۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد برگر ۲۰۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان مک دونالد، پنیر پیتزا، قارچ
همبرگر ویژه
۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد همبرگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، نان بزرگ مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

یک عدد همبرگر ۱۵۰گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر معمولی
۳۰
۶۵,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان

آجی برگر

یک عدد برگر تند ۱۸۰ گرمی، فلفل تند، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
آجی برگر
۳۰
۶۵,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان

قارچ برگر پنیری

یک عدد برگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، قارچ و پنیر پروسس، ، کاهو، گوجه، خیار شور، نان٬ دیگر مخلفات آی فود
قارچ برگر پنیری
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

چیکن برگر مخصوص

فیله مرغ ۲۰۰گرم، قارچ پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن برگر مخصوص
۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۲۰۰گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن برگر
۳۰
۱۳۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

برگر سرآشپز

۲ عدد برگر ۱۸۰گرمی، قارچ، فیله مرغ و ژامبون، پنیر پیتزا، بسته بندی نان مک دونالد
برگر سرآشپز
۳۰
۱۱۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۳۰
۱۴۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف

ژامبون و گوشت گوساله ذرت فلفل دلمه و پنیر سیسیلی
پیتزا بیف

خانواده

۳۰
۲۶۰,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

مینی

۳۰
۱۱۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۳۹,۳۰۰ تومان

پیتزا دامینو بزرگ

ژامبون گوشت پپرونی گوشت پنیر و مخلفات
پیتزا دامینو بزرگ
۳۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر ویژه

۲ عدد برگر ۲۰۰ گرمی، پنیر پیتزا موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل چیز برگر ویژه
۳۰
۱۲۵,۰۰۰ ۸۷,۵۰۰ تومان

قارچ برگر ویژه

یک عدد برگر دست ساز، قارچ، کاهو، گوجه، خیار شور، نان گرد، حجیم
قارچ برگر ویژه
۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا

خمیر، فیله گوشت، فلفل دلمه، ذرت، قارچ و پنیر، زیتون
پیتزا فیلادلفیا

خانواده

۳۰
۲۷۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

مینی

۳۰
۱۱۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ تنوری
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

اسنک قارچ و مرغ

یک عدد برگر ۲۰۰ گرمی دست ساز، مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
اسنک قارچ و مرغ
۳۰
۱۳۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

اسنک با قارچ و پنیر

یک عدد برگر ۲۰۰ گرمی دست ساز، قارچ و پنیر موزارلا
اسنک با قارچ و پنیر
۳۰
۱۳۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

اسنک مخلوط

یک عدد برگر ۲۰۰ گرمی دست ساز، مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
اسنک مخلوط
۳۰
۱۲۵,۰۰۰ ۸۷,۵۰۰ تومان

اسنک دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، قارچ و پنیر
اسنک دوبل برگر
۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

اسنک برگر

یک عدد برگر ۲۰۰ گرم دست ساز، قارچ و پنیر موزارلا
اسنک برگر
۳۰
۹۹,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون، مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون مرغ
۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون

ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون
۳۰
۶۵,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

کالباس خشک، کاهو، گوجه٬ خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ کالباس خشک
۳۰
۶۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ پنیری
۳۰
۷۸,۰۰۰ ۵۴,۶۰۰ تومان

قارچ برگر با مرغ و پنیر

یک عدد برگر ۱۰۰% دست ساز، ۲۰۰ گرم مرغ، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیار شور، نان
قارچ برگر با مرغ و پنیر
۳۰
۱۳۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت ویژه

گوشت گوساله ریش ریش شده، گوجه، کاهو، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ گوشت ویژه
۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مرغ

مرغ مرغ ریش ریش شده، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ویژه مرغ
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ جگر
۳۰
۵۲,۰۰۰ ۳۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس، پیاز، رب، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ بندری
۳۰
۵۸,۰۰۰ ۴۰,۶۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی

ماکارونی، مخلوط سویا و گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ماکارونی
۳۰
۵۲,۰۰۰ ۳۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ دهه شصت

برگر مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیار شور، نان باگت (حالت اسنکی)
ساندویچ دهه شصت
۳۰
۱۱۵,۰۰۰ ۸۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل تنوری

۳ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیار شور، نان فرانسوی
ساندویچ کوکتل تنوری
۳۰
۶۲,۰۰۰ ۴۳,۴۰۰ تومان

ساندویچ جگر بندری

ساندویچ جگر بندری
۳۰
۵۲,۰۰۰ ۳۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ جگر ماکارونی

ساندویچ جگر ماکارونی
۳۰
۵۲,۰۰۰ ۳۶,۴۰۰ تومان

پیتزا ۴مغز متوسط

گوشت گوساله، مرغ، ژامبون، پپرونی
پیتزا 4مغز متوسط
۳۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۰۱,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس خشک ۶۰%، مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، خمیر مخصوص، سس
پیتزا مخلوط

مینی

۳۰
۹۹,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

۳۵۰گرم گوشت مرغ خالص، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، سس بسته بندی۲۸*۲۸
پیتزا قارچ و مرغ

دو نفره

۳۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

اضافات

پنیر پیتزا

پنیر پیتزا
۱۰,۰۰۰ تومان

نان باگت اضافه

نان باگت اضافه
۱۰,۰۰۰ تومان

سس تکنفره مایونز

سس تکنفره مایونز
۲,۰۰۰ تومان

سس تکنفره کچاپ

سس تکنفره کچاپ
۲,۰۰۰ تومان

سس تکنفره فرانسوی

سس تکنفره فرانسوی
۲,۰۰۰ تومان

سس کچاپ تکنفره تند

سس کچاپ تکنفره تند
۲,۰۰۰ تومان

پیاز جعفری

پیاز جعفری
۳,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا ۴مغز مینی

گوشت گوساله، مرغ، ژامبون، پپرونی
پیتزا 4مغز مینی
۳۰
۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ۴مغز متوسط

گوشت گوساله، مرغ، ژامبون، پپرونی
پیتزا 4مغز متوسط
۳۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۰۱,۵۰۰ تومان

پیتزا ۴مغز بزرگ

گوشت گوساله، مرغ، ژامبون، پپرونی
پیتزا 4مغز بزرگ
۳۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ۴مغز خانواده

گوشت گوساله، مرغ، ژامبون، پپرونی
پیتزا 4مغز خانواده
۳۰
۲۸۰,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی مینی

گوشت گوساله
پیتزا آمریکایی مینی
۳۰
۹۹,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی متوسط

گوشت گوساله، مرغ، ژامبون، پپرونی
پیتزا آمریکایی متوسط
۳۰
۱۳۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی بزرگ

گوشت گوساله
پیتزا آمریکایی بزرگ
۳۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی خانواده

گوشت گوساله و مرغ
پیتزا آمریکایی خانواده
۳۰
۲۸۰,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا معمولی

کالباس ۶۰% مارتادلا مخصوص، قارچ، پنیر پروسس، پنیر موزارلا، گوجه، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، سس مخصوص، خمیر
پیتزا معمولی

مینی

۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

متوسط

۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۲۲,۵۰۰ تومان

خانواده

۳۰
۲۳۰,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس خشک ۶۰%، مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، خمیر مخصوص، سس
پیتزا مخلوط

مینی

۳۰
۹۹,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

متوسط

۳۰
۱۲۵,۰۰۰ ۸۷,۵۰۰ تومان

بزرگ

۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۰
۲۳۵,۰۰۰ ۱۶۴,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی ۹۰%، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه، ادویه سرآشپز، سس
پیتزا پپرونی

مینی

۳۰
۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۰
۱۳۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

بزرگ

۳۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۲۹,۵۰۰ تومان

خانواده

۳۰
۲۴۵,۰۰۰ ۱۷۱,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

۳۰۰گرم گوشت مرغ خالص، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، سس بسته بندی
پیتزا قارچ و مرغ

متوسط

۳۰
۱۲۵,۰۰۰ ۸۷,۵۰۰ تومان

دو نفره

۳۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۰
۲۸۰,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت قرمز، پنیر موزارلا ویژه، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون، سس و بسته بندی
پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۳۰
۱۱۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۳۶,۵۰۰ تومان

خانواده

۳۰
۲۶۰,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آی فود

گوشت قرمز، گوشت مرغ، پنیر موزارلا، پنیر پروسس، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، زیتون، خمیر سرآشپز ویژه، سس بسته بندی
پیتزا مخصوص آی فود

مینی

۳۰
۱۰۵,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ تومان

متوسط

۳۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۰۸,۵۰۰ تومان

بزرگ

۳۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۰
۲۶۰,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ فلفل دلمه ذرت مکزیکی نخود فرنگی ادویه مخصوص و دیگر مخلفات
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۳۰
۶۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۰
۹۹,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

دو نفره

۳۰
۹۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۰
۱۳۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

خانواده

۳۰
۲۰۵,۰۰۰ ۱۴۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر، گوشت، کالباس، قارچ، ذرت، فلفل تند، پنیر موزارلا
پیتزا مکزیکی

مینی

۳۰
۱۱۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۲۵,۳۰۰ تومان

دو نفره

۳۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۰
۲۵۵,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

پیتزا سوپرمی

خمیر پیتزا آمریکایی ویژه سرآشپز، کوکتل، مخلوط چند نوع پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ادویه مخصوص، سس سایز ۲۴*۲۴
پیتزا سوپرمی

متوسط

۳۰
۱۲۵,۰۰۰ ۸۷,۵۰۰ تومان

بزرگ

۳۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۳۹,۳۰۰ تومان

مینی

۳۰
۹۹,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

خانواده

۳۰
۲۴۵,۰۰۰ ۱۷۱,۵۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا

خمیر، فیله گوشت، فلفل دلمه، ذرت، قارچ و پنیر، زیتون، سایز ۲۸
پیتزا فیلادلفیا

بزرگ

۳۰
۲۳۰,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰ تومان

مینی

۳۰
۱۱۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۰
۲۷۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا دامینو بزرگ

ژامبون گوشت پپرونی گوشت پنیر و مخلفات
پیتزا دامینو بزرگ
۳۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف

ژامبون و گوشت گوساله ذرت فلفل دلمه و پنیر سیسیلی
پیتزا بیف

بزرگ

۳۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۳۹,۳۰۰ تومان

مینی

۳۰
۱۱۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۰
۲۶۰,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ تومان

برگر

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۳۰
۱۴۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ تومان

برگر سرآشپز

۲ عدد برگر ۱۸۰گرمی، قارچ، فیله مرغ و ژامبون، پنیر پیتزا، بسته بندی نان مک دونالد
برگر سرآشپز
۳۰
۱۱۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۲۰۰گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن برگر
۳۰
۱۳۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر مخصوص

فیله مرغ ۲۰۰گرم، قارچ پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن برگر مخصوص
۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

آجی برگر

یک عدد برگر تند ۱۸۰ گرمی، فلفل تند، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
آجی برگر
۳۰
۶۵,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان

غول برگر

۳عدد برگر دست ساز ۱۸۰گرمی، نان مخصوص، قارچ، مرغ، ژامبون، پنیر پیتزا، مخلفات، قارچ، سس مخصوص
غول برگر
۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

یک عدد همبرگر ۱۵۰گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر معمولی
۳۰
۶۵,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد همبرگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، نان بزرگ مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد برگر ۲۰۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان مک دونالد، پنیر پیتزا، قارچ
همبرگر ویژه
۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

دوبل برگر پنیری

۲ عدد برگر ۲۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر پنیری
۳۰
۹۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر معمولی

۲ عدد برگر دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان
دوبل برگر معمولی
۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

۲ عدد برگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان
دوبل برگر مخصوص
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

چیز برگر معمولی

یک عدد برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان
چیز برگر معمولی
۳۰
۸۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، پنیر پیتزا پروسس، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر مخصوص
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

دوبل چیز برگر ویژه

۲ عدد برگر ۲۰۰ گرمی، پنیر پیتزا موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل چیز برگر ویژه
۳۰
۱۲۵,۰۰۰ ۸۷,۵۰۰ تومان

قارچ برگر پنیری

یک عدد برگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، قارچ و پنیر پروسس، ، کاهو، گوجه، خیار شور، نان٬ دیگر مخلفات آی فود
قارچ برگر پنیری
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

قارچ برگر ویژه

یک عدد برگر دست ساز، قارچ، کاهو، گوجه، خیار شور، نان گرد، حجیم
قارچ برگر ویژه
۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

قارچ برگر با مرغ و پنیر

یک عدد برگر ۱۰۰% دست ساز، ۲۰۰ گرم مرغ، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیار شور، نان
قارچ برگر با مرغ و پنیر
۳۰
۱۳۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ جگر ماکارونی

ساندویچ جگر ماکارونی
۳۰
۵۲,۰۰۰ ۳۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ جگر بندری

ساندویچ جگر بندری
۳۰
۵۲,۰۰۰ ۳۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل تنوری

۳ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیار شور، نان فرانسوی
ساندویچ کوکتل تنوری
۳۰
۶۲,۰۰۰ ۴۳,۴۰۰ تومان

ساندویچ دهه شصت

برگر مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیار شور، نان باگت (حالت اسنکی)
ساندویچ دهه شصت
۳۰
۱۱۵,۰۰۰ ۸۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی

ماکارونی، مخلوط سویا و گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ماکارونی
۳۰
۵۲,۰۰۰ ۳۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس، پیاز، رب، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ بندری
۳۰
۵۸,۰۰۰ ۴۰,۶۰۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ جگر
۳۰
۵۲,۰۰۰ ۳۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مرغ

مرغ مرغ ریش ریش شده، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ویژه مرغ
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ گوشت ویژه

گوشت گوساله ریش ریش شده، گوجه، کاهو، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ گوشت ویژه
۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ پنیری
۳۰
۷۸,۰۰۰ ۵۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ تنوری
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

کالباس خشک، کاهو، گوجه٬ خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ کالباس خشک
۳۰
۶۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون

ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون
۳۰
۶۵,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون، مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون مرغ
۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری ۵ تکه

۵ تکه فیله مرغ سوخاری شده،سیب زمینی سرخ شده
فیله سوخاری 5 تکه
۲۴۹,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص، سس مخصوص
فیله مرغ سوخاری (دو تکه)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص، سس مخصوص،
فیله مرغ سوخاری (سه تکه)
۱۸۹,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)

۴ تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص، سس مخصوص
فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)
۲۳۰,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک برگر

یک عدد برگر ۲۰۰ گرم دست ساز، قارچ و پنیر موزارلا
اسنک برگر
۳۰
۹۹,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

اسنک دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، قارچ و پنیر
اسنک دوبل برگر
۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

اسنک مخلوط

یک عدد برگر ۲۰۰ گرمی دست ساز، مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
اسنک مخلوط
۳۰
۱۲۵,۰۰۰ ۸۷,۵۰۰ تومان

اسنک با قارچ و پنیر

یک عدد برگر ۲۰۰ گرمی دست ساز، قارچ و پنیر موزارلا
اسنک با قارچ و پنیر
۳۰
۱۳۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

اسنک قارچ و مرغ

یک عدد برگر ۲۰۰ گرمی دست ساز، مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
اسنک قارچ و مرغ
۳۰
۱۳۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

اسنک ویژه

۲عدد برگر ۲۵۰ گرمی دست ساز، ژامبون، مرغ، قارچ و پنیر موزارلا، مخلفات ویژه آی فود
اسنک ویژه
۳۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۱۵,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی، پنیر پروسس در ظرف بشقابی
سیب زمینی با پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی، قارچ و پنیر پیتزا
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ شده در ظرف پرسی
سیب زمینی سرخ کرده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی فرانسوی

سیب زمینی ژامبون پنیر و قارچ
سیب زمینی فرانسوی
۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۷,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان