جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط انواع کالباس و سوسیس، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مینی

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، گوشت چرخ کرده، پنیر موزارلا و پروسس، فلفل دلمه، قارچ، زیتون، ذرت، گوجه، کنجد
پیتزا مخصوص

مینی

۹۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۸,۰۰۰ تومان

آش رشته

آش باکشک و رشته و پیاز داغ وزن ۱,۶۰۰ گرم، بسته بندی شده در ظرف یکبار مصرف گیاهی
آش رشته

چهار نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی پپرونی، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، کنجد (تند)
پیتزا پپرونی

مینی

۸۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت،
پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۹۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت،
پیتزا قارچ و مرغ

دو نفره

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا نیم متری مخلوط

مخلوط انواع سوسیس وکالباس پنیر قارچ فلفل دلمه ای کوجه
پیتزا نیم متری مخلوط
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزانیم متری مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، گوشت چرخ کرده، پنیر موزارلا و پروسس، فلفل دلمه، قارچ، زیتون، ذرت، گوجه، کنجد
پیتزانیم متری مخصوص
۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا نیم متری قارچ ومرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت،
پیتزا نیم متری قارچ ومرغ
۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا نیم متری قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت،
پیتزا نیم متری قارچ و گوشت
۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط انواع کالباس و سوسیس، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا مخلوط

مینی

۷۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا قارچ و سوسیس

مینی

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک ورقه ای گوشتی، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت،
پیتزا استیک و قارچ

مینی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی پپرونی، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، کنجد (تند)
پیتزا پپرونی

مینی

۸۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت زبان، پنیر، قارچ، گوجه، ذرت، فلفل دلمه،
پیتزا زبان

مینی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، گوشت چرخ کرده، پنیر موزارلا و پروسس، فلفل دلمه، قارچ، زیتون، ذرت، گوجه، کنجد
پیتزا مخصوص

مینی

۹۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، بادمجان، سیر، گوجه فرنگی، قارچ، ذرت، پنیر، فلفل دلمه ای، کنجد
پیتزا یونانی

مینی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت،
پیتزا قارچ و مرغ

مینی

۹۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، چیپس، سس مخصوص، پنیر، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه، ذرت،
پیتزا بیف

مینی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت،
پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۹۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، بادمجان، فلفل دلمه، گوجه، فرنگی، سیر، قارچ، زیتون، ذرت،
پیتزا سبزیجات

مینی

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط دونرگوشت و دونر مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت
پیتزا دونر

مینی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپلی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله ورقه شده، پنیر بلوچیز، پنیر موزارلا، پنیر پروسس، قارچ، زیتون، سس مخصوص
پیتزا ناپلی
۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکینو

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ مزه دار شده، پنیر موزارلا، سس مخصوص، زیتون
پیتزا تاکینو
۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ورستل

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس کراکف، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا ورستل
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ویتلو

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، گوجه، سس مخصوص، پنیر موزارلا، پنیر پروسس
پیتزا ویتلو
۱۸۹,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر خانگی۹۵%

هبرگر خانگی ۹۵% پنیر گودا، روش پخت تابشی (بدون روغن)
چیز برگر خانگی95%
۷۰,۰۰۰ تومان

برگر (بمبا)

۱۰۰گرم همبرگر خانگی، ۱۰۰گرم سینه مرغ، یک ورق ژامبون، قارچ، پنیر گودا، پنیر پیتزا
برگر (بمبا)
۹۰,۰۰۰ تومان

چیز ژامبون برگر با همبرگر خانگی

همبرگر خانگی، ۲ عدد ژامبون، قارچ، ۲ عدد پنیر گودا
چیز ژامبون برگر  با همبرگر خانگی
۹۰,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

۳۰% گوشت
همبرگر معمولی
۳۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۷۰% گوشت
همبرگر مخصوص
۴۸,۰۰۰ تومان

همبرگر خانگی

۹۵% گوشت (۱۵۰گرم) پخته شده بدون روغن
همبرگر خانگی
۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر مخصوص، پنیر گودا
چیز برگر
۴۷,۰۰۰ تومان

چیز ژامبون برگر مخصوص

همبرگر مخصوص، ژامبون، قارچ، پنیر
چیز ژامبون برگر مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر خانگی، پنیرپیتزا، پنیر گودا، ژامبون و پپرونی خرد شده، قارچ
رویال برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

زینگر

فیله مرغ سوخاری، پنیر ، یک اسلایز ژامبون کریل شده
زینگر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سوسیس کوکتل

 ساندویچ سوسیس کوکتل
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه اسدی

کالباس خشک، پپرونی، پنیر پیتزا، تخم مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
ساندویچ ویژه اسدی
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۱۰۰ گرم گوشت زبان گوساله
ساندویچ زبان
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

۱۰۰ گرم مخلوط مغز و زبان گوساله
ساندویچ مغز و زبان
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

۱۰۰ گرم مغز گوساله
ساندویچ مغز
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۲۰ گرم فیله مرغ
ساندویچ مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با پنیر

۱۲۰ گرم فیله مرغ، پنیر مخصوص
ساندویچ مرغ با پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ سوسیس هات داگ
ساندویچ هات داگ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

سوسیس هات داگ، پنیر مخصوص
ساندویچ هات داگ با پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری ، گوشت سرخ شده، مخلفات ساندویچ
ساندویچ بلغاری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۲۰ گرم خوراک بندری
ساندویچ بندری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت ۹۰%
ساندویچ ژامبون گوشت
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

کالباس خشک ۵۵%
ساندویچ کالباس خشک
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

جگر مرغ پیاز سرخ شده سس مخصوص مخلفات ساندویچ
ساندویچ جگر مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی

سوسیس کوکتل خورد شده سیب زمینی خورد شده سس مخصوص مخلفات ساندویچ
ساندویچ سوسیس سیب زمینی
۳۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مغز فیله سوخاری شده، مقداری سیب زمینی، باگت، سالاد کلم کوچک
فیله مرغ سوخاری (دو تکه)
۸۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مغز فیله سوخاری شده، مقداری سیب زمینی، باگت، سالاد کلم کوچک
فیله مرغ سوخاری (سه تکه)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ تکه مغز فیله سوخاری شده، مقداری سیب زمینی، باگت،سالاد کلم
فیله مرغ سوخاری (پنج تکه)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

ناگت میگو

۷ تکه ناگت میگو، مقداری سیب زمینی، باگت، سالاد کلم کوچک
ناگت میگو
۷۵,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۷ تکه ناگت مرغ، مقداری سیب زمینی، باگت، مخلفات
ناگت مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

کمبو

کمبو (شماره یک)

پیتزا مخلوط، سوپ، نوشابه
کمبو (شماره یک)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

کمبو (شماره دو)

چیز برگر، سیب زمینی کوچک، نوشابه
کمبو (شماره دو)
۷۵,۰۰۰ تومان

کمبو (شماره سه)

پیتزا مخلوط دونفره، ۲عدد سوپ، ۲ عدد نوشابه
کمبو (شماره سه)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

پیده زبان

۱۰۰ گرم گوشت زبان، پنیر، قارچ، به صورت پیده
پیده زبان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه گوشت

پاستا سس آلفرادو سس سیر تکه های کوشت ریش ریش شده
پاستا پنه گوشت
۸۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه مرغ

پاستا پنه سس آلفرادو سس سیر تکه های سینه مرغ گریل شده
پاستا پنه مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

دونر

ساندویچ دونر گوشت

دو نر گوشت استیکی {کباب ترکی} ۱۰۰ گرم کوشت استیکی برش شده
ساندویچ دونر گوشت
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ

کباب ترکی مرغ ۱۰۰ گرم فیله مرغ مزه دار کباب شده در دستگاه دونر
ساندویچ دونر مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مخلوط

۱۰۰ گرم مخلوط دونر کوشت ومرغ
ساندویچ دونر مخلوط
۷۰,۰۰۰ تومان

دونر گوشت (پرسی)

۲۰۰ گرم کباب ترکی ( کوشت استیک کباب شده کمی قارچ) باکت مخلفات
دونر گوشت (پرسی)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

دونر مرغ (پرسی)

۲۰۰گرم کباب ترکی مرغ کمی قارچ باکت مخلفات
دونر مرغ (پرسی)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

دونر مخلوط (پرسی)

۲۰۰گرم مخلوط دونر کوشت ودونر مرغ کمی قارچ و نان و مخلفات
دونر مخلوط (پرسی)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

آش رشته

یک کیلو آش با رشته و کشک وپیاز داغ بسته بندی شده در ظرف یکبار مصرف گیاهی
آش رشته

یک کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

چهار نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

سوپ خامه ای

سوپ خامه ای به وزن ۱,۶۰۰ گرم در ظرف یکبار کیاهی
سوپ خامه ای

چهار نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

سوپ خامه ای

سوپ خامه ای ۳۵۰گرم بسته بندی شده در ظرف یکبار مصرف کیاهی
سوپ خامه ای
۲۰,۰۰۰ تومان

آش رشته

آش رشته با کشک پیاز داغ ونعناع ۴۰۰گرم بسته بندی شده در ظرف یکبار مصرف کیاهی
آش رشته
۲۰,۰۰۰ تومان

چیپس با پنیر و قارچ

چیپس، پنیر، قارچ
چیپس با پنیر و قارچ
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی خلال سرخ شده ۲۲۰ گرم بسته بندی شده در ظرف مخصوص مغوایی
سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر و قارچ

سیب زمینی سرخ شده، پنیر، قارچ
سیب زمینی با پنیر و قارچ
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو کلم سفید کلم قرمز خیار گوجه هویچ
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

پاستاپخته شده روغن زیتون خیار شور کالباس خشک ذرت
سالاد ماکارونی
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید هویچ شوید کشمش سس مخصوص
سالاد کلم
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰میلی لیتر یکبار مصرف
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای فانتا لیمویی

۲۵۰میلی لیتر
نوشابه شیشه ای فانتا لیمویی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

طعم لیمو وهلو
دلستر شیشه ای
۱۲,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

هی دی یک لیتر طمهای لیمو و هلو
دلستر خانواده
۱۷,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۵۰۰ تومان

دوغ آبعلی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ آبعلی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

دوغ یک لیتری خوشگوار
دوغ خانواده خوشگوار
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر Dasani
آب معدنی

کوچک

۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۷,۵۰۰ تومان