جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود البیک (پونک)

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان هات داگی
ساندویچ هات داگ

معمولی

۵
۹۴,۰۰۰ ۸۹,۳۰۰ تومان

مخصوص (با قارچ و پنیر)

۵
۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۰,۲۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه ترکیب ران مرغ و سینه مرغ به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

(نرمال)

۵
۱۹۸,۰۰۰ ۱۸۸,۱۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۱۹۸,۰۰۰ ۱۸۸,۱۰۰ تومان

فیله استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس چهار تکه

(اسپایسی)

۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ تومان

(نرمال)

۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه ترکیب ران مرغ و سینه مرغ، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

(نرمال)

۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۵۶,۷۵۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۵۶,۷۵۰ تومان

فیله استریپس سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس سه تکه

(اسپایسی)

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

(نرمال)

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

مرغ سوخاری چهار تکه

۴ تکه ترکیب ران مرغ و سینه مرغ به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری چهار تکه

(اسپایسی)

۵
۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۸,۵۰۰ تومان

(نرمال)

۵
۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ چیکن فیله

شنیسل مرغ سوخاری، سس مخصوص، پنیر، کاهو، نان گرد
ساندویچ چیکن فیله

(نرمال)

۵
۱۰۲,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۱۰۲,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

مرغ سوخاری مخصوص البیک

۳ تکه مرغ سوخاری به انتخاب مشتری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری مخصوص البیک

(اسپایسی)

۵
۲۰۸,۰۰۰ ۱۹۷,۶۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

اکستریم باکس

۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، قارچ سوخاری، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
اکستریم باکس

(نرمال)

۵
۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۸,۵۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان هات داگی
ساندویچ هات داگ

مخصوص (با قارچ و پنیر)

۵
۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۰,۲۰۰ تومان

معمولی

۵
۹۴,۰۰۰ ۸۹,۳۰۰ تومان

مرغ سوخاری چهار تکه

۴ تکه ترکیب ران مرغ و سینه مرغ به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری چهار تکه

(اسپایسی)

۵
۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۸,۵۰۰ تومان

(نرمال)

۵
۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۸,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری ده تکه

۱۰ تکه ترکیب ران مرغ و سینه مرغ وکتف وبال ، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، ۳ عدد سالاد کلم، ۳ عدد سس سیر، ۳ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری ده تکه

(اسپایسی)

۵
۵۸۰,۰۰۰ ۵۵۱,۰۰۰ تومان

(نرمال)

۵
۵۸۰,۰۰۰ ۵۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبل دان

۲ تکه شنیسل مرغ سوخاری، ژامبون بوقلمون، پنیر، سس مخصوص (بدون نان)
ساندویچ دبل دان

(اسپایسی)

۵
۱۳۴,۰۰۰ ۱۲۷,۳۰۰ تومان

(نرمال)

۵
۱۳۴,۰۰۰ ۱۲۷,۳۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه ترکیب ران مرغ و سینه مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

(اسپایسی)

۵
۱۹۸,۰۰۰ ۱۸۸,۱۰۰ تومان

(نرمال)

۵
۱۹۸,۰۰۰ ۱۸۸,۱۰۰ تومان

ساندویچ زینگر سوپریم (تند)

شنیسل مرغ سوخاری تند، ژامبون بوقلمون، پنیر، سس تند، کاهو، گوجه، نان گرد
ساندویچ زینگر سوپریم (تند)
۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۲,۱۰۰ تومان

ساندویچ میکس

برگر گوشت، شنیسل مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر، نان گرد
ساندویچ میکس

(اسپایسی)

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

(نرمال)

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

ساندویچ چیکن فیله

شنیسل مرغ سوخاری، سس مخصوص، پنیر، کاهو، نان گرد
ساندویچ چیکن فیله

(اسپایسی)

۵
۱۰۲,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

(نرمال)

۵
۱۰۲,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

شنیسل مرغ گریل شده، سس مخصوص، پنیر، کاهو، گوجه، نان گرد
ساندویچ چیکن گریل
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

ساندویچ مگا

۲ تکه شنیسل مرغ سوخاری، کاهو، پنیر، نان گرد
ساندویچ مگا

(اسپایسی)

۵
۱۵۴,۰۰۰ ۱۴۶,۳۰۰ تومان

(نرمال)

۵
۱۵۴,۰۰۰ ۱۴۶,۳۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه ترکیب ران مرغ و سینه مرغ، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

(نرمال)

۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۵۶,۷۵۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۵۶,۷۵۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت رست بیف، پنیر، قارچ، سس مخصوص، چیپس خلال، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۵
۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۰,۶۵۰ تومان

فیله استریپس ده تکه

۱۰ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، ۳ عدد سالاد کلم، ۳ عدد سس سیر، ۳ عدد نان بروتچن
فیله استریپس ده تکه

(نرمال)

۵
۴۸۷,۰۰۰ ۴۶۲,۶۵۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۴۸۷,۰۰۰ ۴۶۲,۶۵۰ تومان

کتف و بال

۴ عدد کتف و بال، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
کتف و بال

(نرمال)

۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

هات بایتس

فیله مرغ سوخاری اسلایسی، سیب زمینی سرخ کرده
هات بایتس

(اسپایسی)

۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

(نرمال)

۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

فیله استریپس یک تکه

یک تکه فیله مرغ سوخاری، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس یک تکه

(اسپایسی)

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

(نرمال)

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

فیله استریپس سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس سه تکه

(اسپایسی)

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

(نرمال)

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

فیله استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس چهار تکه

(اسپایسی)

۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ تومان

(نرمال)

۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری مخصوص البیک

۳ تکه مرغ سوخاری به انتخاب مشتری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری مخصوص البیک

(اسپایسی)

۵
۲۰۸,۰۰۰ ۱۹۷,۶۰۰ تومان

(نرمال)

۵
۲۰۸,۰۰۰ ۱۹۷,۶۰۰ تومان

مرغ سوخاری یک تکه

یک تکه مرغ سوخاری، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری یک تکه

(اسپایسی)

۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

(نرمال)

۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

برگر کینگ

گوشت برگر ۱۰۰ گرمی، گوشت رست بیف، سس مخصوص، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور .نان گرد
برگر کینگ
۵
۱۶۴,۰۰۰ ۱۵۵,۸۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، فیله مرغ، گوشت رست بیف، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مخلوط (یک نفره)
۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی۳۱ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت رست شده، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا رست بیف (دو نفره)
۵
۲۷۰,۰۰۰ ۲۵۶,۵۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، ۱/۴ پیتزا مخصوص البیک، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ
پیتزا چهارفصل (یک نفره)
۵
۱۷۳,۰۰۰ ۱۶۴,۳۵۰ تومان

پیتزا پپرونی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، هات داگ، پپرونی، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا پپرونی (یک نفره)
۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص رژیمی، قارچ، گوجه فرنگی، سبزیجات، بیبی کورن، پنیر
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، مرغ، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)
۵
۱۶۴,۰۰۰ ۱۵۵,۸۰۰ تومان

پیتزا استیک (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت رست بیف، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا استیک (یک نفره)
۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۶۳,۴۰۰ تومان

پیتزا مخصوص البیک (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مخصوص البیک (یک نفره)
۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص البیک (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، سس مخصوص، هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مخصوص البیک (دو نفره)
۵
۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۸,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت رست بیف، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا رست بیف (یک نفره)
۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

بشقاب میکس

چیز برگر، ۲ تکه فیله استریپس تند، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
بشقاب میکس

(اسپایسی)

۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ تومان

منوی اصلی

اکستریم باکس

۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، قارچ سوخاری، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
اکستریم باکس

(نرمال)

۵
۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۸,۵۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۸,۵۰۰ تومان

برگر پلاس

یک تکه مرغ سوخاری، جاینت برگر (۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر، سس مخصوص، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد) به همراه سیب زمینی سرخ کرده،...
برگر پلاس

(نرمال)

۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۵۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۵۰ تومان

چیکزا

یک عدد نان سیر، سس مخصوص، شنیسل مرغ سوخاری شده تند، پنیر، سبزیجات، سیب زمینی
چیکزا

(نرمال)

۵
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۸,۶۵۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۸,۶۵۰ تومان

بشقاب میکس

چیز برگر، ۲ تکه فیله استریپس تند، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
بشقاب میکس

(نرمال)

۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی (یک نفره)

پیتزا رست بیف (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت رست بیف، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا رست بیف (یک نفره)
۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

پیتزا مخصوص البیک (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مخصوص البیک (یک نفره)
۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، فیله مرغ، گوشت رست بیف، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مخلوط (یک نفره)
۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت رست بیف، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا استیک (یک نفره)
۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۶۳,۴۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، مرغ، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)
۵
۱۶۴,۰۰۰ ۱۵۵,۸۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص رژیمی، قارچ، گوجه فرنگی، سبزیجات، بیبی کورن، پنیر
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، هات داگ، پپرونی، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا پپرونی (یک نفره)
۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

پیتزا چهارفصل (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی‌متری، ۱/۴ پیتزا مخصوص البیک، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ
پیتزا چهارفصل (یک نفره)
۵
۱۷۳,۰۰۰ ۱۶۴,۳۵۰ تومان

پیتزا ایتالیایی (دو نفره)

پیتزا رست بیف (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی۳۱ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت رست شده، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا رست بیف (دو نفره)
۵
۲۷۰,۰۰۰ ۲۵۶,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، سس مخصوص، فیله مرغ، گوشت رست شده، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مخلوط (دو نفره)
۵
۲۸۵,۰۰۰ ۲۷۰,۷۵۰ تومان

پیتزا مخصوص البیک (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، سس مخصوص، هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مخصوص البیک (دو نفره)
۵
۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۸,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک(دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا استیک(دو نفره)
۵
۲۶۲,۰۰۰ ۲۴۸,۹۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، سس مخصوص، مرغ، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)
۵
۲۶۷,۰۰۰ ۲۵۳,۶۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، سس مخصوص رژیمی، قارچ، گوجه فرنگی، سبزیجات، بیبی کورن، پنیر
پیتزا سبزیجات (دو نفره)
۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، سس مخصوص، هات داگ، پپرونی، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا پپرونی (دو نفره)
۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی‌متری، ۱/۴ پیتزا مخصوص البیک، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ
پیتزا چهارفصل (دو نفره)
۵
۲۶۷,۰۰۰ ۲۵۳,۶۵۰ تومان

پیتزا خانواده

پیتزا استیک (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، گوشت، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا استیک (خانواده)
۵
۴۴۰,۰۰۰ ۴۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، گوشت رست شده، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا رست بیف (خانواده)
۵
۴۶۰,۰۰۰ ۴۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مخصوص (خانواده)
۵
۳۹۰,۰۰۰ ۳۷۰,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، مرغ، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مرغ (خانواده)
۵
۴۳۰,۰۰۰ ۴۰۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، فیله مرغ، گوشت رست بیف، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا مخلوط (خانواده)
۵
۴۴۵,۰۰۰ ۴۲۲,۷۵۰ تومان

پیتزا پپرونی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، هات داگ، پپرونی، قارچ، سبزیجات، پنیر
پیتزا پپرونی (خانواده)
۵
۴۱۰,۰۰۰ ۳۸۹,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص رژیمی، قارچ، گوجه فرنگی، سبزیجات، بیبی کورن، پنیر
پیتزا سبزیجات (خانواده)
۵
۳۱۵,۰۰۰ ۲۹۹,۲۵۰ تومان

پیتزا چهار فصل (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ۱/۴ پیتزا مخصوص البیک، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ
پیتزا چهار فصل (خانواده)
۵
۴۲۵,۰۰۰ ۴۰۳,۷۵۰ تومان

برگر

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، سس قارچ، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

مگا ماشروم برگر

۳۰۰ گرم برگر گوشت، سس قارچ، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
مگا ماشروم برگر
۵
۱۶۴,۰۰۰ ۱۵۵,۸۰۰ تومان

اسپایسی برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر، سس تند، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، نان گرد
اسپایسی برگر
۵
۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۱,۱۵۰ تومان

جاینت برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر، سس مخصوص، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
جاینت برگر
۵
۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۱,۱۵۰ تومان

مانستر برگر

۲ عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، پنیر، سس مخصوص، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
مانستر برگر
۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ

برگر کینگ

گوشت برگر ۱۰۰ گرمی، گوشت رست بیف، سس مخصوص، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور .نان گرد
برگر کینگ
۵
۱۶۴,۰۰۰ ۱۵۵,۸۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت رست بیف، پنیر، قارچ، سس مخصوص، چیپس خلال، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۵
۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۰,۶۵۰ تومان

ساندویچ مگا

۲ تکه شنیسل مرغ سوخاری، کاهو، پنیر، نان گرد
ساندویچ مگا

(نرمال)

۵
۱۵۴,۰۰۰ ۱۴۶,۳۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۱۵۴,۰۰۰ ۱۴۶,۳۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

شنیسل مرغ گریل شده، سس مخصوص، پنیر، کاهو، گوجه، نان گرد
ساندویچ چیکن گریل
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

ساندویچ چیکن فیله

شنیسل مرغ سوخاری، سس مخصوص، پنیر، کاهو، نان گرد
ساندویچ چیکن فیله

(نرمال)

۵
۱۰۲,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۱۰۲,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

ساندویچ میکس

برگر گوشت، شنیسل مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر، نان گرد
ساندویچ میکس

(نرمال)

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

ساندویچ زینگر سوپریم (تند)

شنیسل مرغ سوخاری تند، ژامبون بوقلمون، پنیر، سس تند، کاهو، گوجه، نان گرد
ساندویچ زینگر سوپریم (تند)
۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۲,۱۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان هات داگی
ساندویچ هات داگ

معمولی

۵
۹۴,۰۰۰ ۸۹,۳۰۰ تومان

مخصوص (با قارچ و پنیر)

۵
۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۰,۲۰۰ تومان

ساندویچ دبل دان

۲ تکه شنیسل مرغ سوخاری، ژامبون بوقلمون، پنیر، سس مخصوص (بدون نان)
ساندویچ دبل دان

(نرمال)

۵
۱۳۴,۰۰۰ ۱۲۷,۳۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۱۳۴,۰۰۰ ۱۲۷,۳۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری ده تکه

۱۰ تکه ترکیب ران مرغ و سینه مرغ وکتف وبال به همراه سیب زمینی سرخ کرده، ۳ عدد سالاد کلم، ۳ عدد سس سیر، ۳ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری ده تکه

(نرمال)

۵
۵۸۰,۰۰۰ ۵۵۱,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۵۸۰,۰۰۰ ۵۵۱,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری چهار تکه

۴ تکه ترکیب ران مرغ و سینه مرغ به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری چهار تکه

(نرمال)

۵
۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۸,۵۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۸,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه ترکیب ران مرغ و سینه مرغ به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

(نرمال)

۵
۱۹۸,۰۰۰ ۱۸۸,۱۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۱۹۸,۰۰۰ ۱۸۸,۱۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه ترکیب ران مرغ و سینه مرغ، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

(نرمال)

۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۵۶,۷۵۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۵۶,۷۵۰ تومان

مرغ سوخاری یک تکه

یک تکه مرغ سوخاری، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری یک تکه

(نرمال)

۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

مرغ سوخاری مخصوص البیک

۳ تکه مرغ سوخاری به انتخاب مشتری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری مخصوص البیک

(نرمال)

۵
۲۰۸,۰۰۰ ۱۹۷,۶۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۲۰۸,۰۰۰ ۱۹۷,۶۰۰ تومان

فیله استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس چهار تکه

(نرمال)

۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس سه تکه

(نرمال)

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

فیله استریپس ده تکه

۱۰ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، ۳ عدد سالاد کلم، ۳ عدد سس سیر، ۳ عدد نان بروتچن
فیله استریپس ده تکه

(نرمال)

۵
۴۸۷,۰۰۰ ۴۶۲,۶۵۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۴۸۷,۰۰۰ ۴۶۲,۶۵۰ تومان

فیله استریپس یک تکه

یک تکه فیله مرغ سوخاری، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس یک تکه

(نرمال)

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

هات بایتس

فیله مرغ سوخاری اسلایسی، سیب زمینی سرخ کرده
هات بایتس

(نرمال)

۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

کتف و بال

۴ عدد کتف و بال، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
کتف و بال

(نرمال)

۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

پیش غذا

پیاز سوخاری

۶ عدد پیاز سوخاری شده
پیاز سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۱۸۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۵۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، قارچ، پنیر
سیب زمینی مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

بال آتشین

۲ عدد بال ۲عدد بازو
بال آتشین
۷۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰-۱۲ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزاسس سیر، پنیر
نان سیر
۸۵,۰۰۰ تومان

نان سیر ویژه

خمیرپیتزا، سس سیر، پپرونی، پنیر پیتزا، فلفل تند
نان سیر ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار سوخاری

کاهو,گوجه گیلاسی, زیتون سیاه, فیله سوخاری, نان تست مزه دار شده
سالاد سزار سوخاری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (یک نفره)

کاهو، گوجه، خیار، هویج، ذرت، سس سالاد
سالاد فصل (یک نفره)
۷۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم (یک نفره)
سالاد کلم
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

سبزیجات، پنیر صبحانه، گوجه گیلاسی
سالاد یونانی
۸۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ، گوجه گیلاسی، زیتون سبز اسلایسی، نان تست، سس سزار
سالاد سزار
۱۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک زالی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک زالی
۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

موهیتو قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
موهیتو قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

اورنجینا بطری کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
اورنجینا بطری کوچک
۱۳,۰۰۰ تومان

مخلفات اضافه

سس سیر (اضافه)

یک عدد سس سیر
سس سیر (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد نان بروتچن
نان (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان