جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تبریز

فست فود امیر زاپاتا

پر‌طرفدارها

سوپر ساندویچ امیر زاپاتا

همبرگر خانگی، فیله مرغ، ژامبون، پنیر کراکف، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
سوپر ساندویچ امیر زاپاتا
۱۲۰,۰۰۰ تومان

همبرگر خانگی

یک عدد همبرگر دستی ۱۰۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر خانگی
۵۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر مخصوص

همبرگر مخصوص، بلغاری، قارچ، ژامبون، پنیر ترکیبی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر آمریکایی، سوسیس بلغاری و سوسیس گوشت، کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
پیتزا مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مرغ و گوشت

پیتزا مرغ و گوشت
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر گوشت

پیتزا دونر گوشت
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر مرغ

خمیر امریکایی، دونر مرغ ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا دونر مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر آمریکایی، گوشت چرخ کرده گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر آمریکایی، سینه مرغ ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر آمریکایی، سوسیس بلغاری و سوسیس گوشت، کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
پیتزا مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر آمریکایی، ذرت، سوسیس هات داگ، فلفل تند، کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
پیتزا مکزیکی
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر آمریکایی، سوسیس پپرونی، کالباس، فلفل تند، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر آمریکایی، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات
۸۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر خانگی

یک عدد همبرگر خانگی ۱۰۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، نان گرد، پنیر پیتزا، پنیر گودا
چیز برگر خانگی
۸۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد همبرگر شرکتی ۷۰%، پنیر ترکیبی، پنیر گودا، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر ویژه (خانگی)

همبرگر خانگی، قارچ فراوان، پنیر ترکیبی، سس مخصوص
قارچ برگر ویژه (خانگی)
۸۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر مخصوص

همبرگر مخصوص، قارچ فراوان، پنیر ترکیبی، سس مخصوص
قارچ برگر مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر معمولی

همبرگر معمولی، قارچ فراوان، پنیر ترکیبی، سس مخصوص
قارچ برگر معمولی
۶۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر ویژه (خانگی)

همبرگر خانگی، بلغاری، قارچ، ژامبون، پنیر ترکیبی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر ویژه (خانگی)
۹۵,۰۰۰ تومان

رویال فیله

فیله مرغ، قارچ، ژامبون، پنیر ترکیبی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
رویال فیله
۸۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر مخصوص

همبرگر مخصوص، بلغاری، قارچ، ژامبون، پنیر ترکیبی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر معمولی

همبرگر مخصوص، سوسیس، قارچ، ژامبون، پنیر ترکیبی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر معمولی
۷۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر خانگی

یک عدد همبرگر دستی ۱۰۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر خانگی
۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد همبرگر شرکتی ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر گوشت مرغ، ژامبون، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

سوپر ساندویچ امیر زاپاتا

همبرگر خانگی، فیله مرغ، ژامبون، پنیر کراکف، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
سوپر ساندویچ امیر زاپاتا
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه امیر زاپاتا شماره ۱

همبرگر خانگی (۲ عدد)، فیله مرغ، قارچ، ژامبون، پنیر ترکیبی، سس مخصوص
ساندویچ ویژه امیر زاپاتا شماره 1
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه امیر زاپاتا شماره ۲

همبرگر خانگی، فیله مرغ، قارچ، ژامبون، پنیر ترکیبی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ویژه امیر زاپاتا شماره 2
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه دوبل برگر

همبرگر خانگی (۲ عدد)، قارچ، پنیر ترکیبی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ویژه دوبل برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رویال هات داگ

هات داگ، قارچ، ژامبون، پنیر ترکیبی، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رویال هات داگ
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، ژامبون، پنیر ترکیبی، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال کوکتل

کوکتل، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رویال کوکتل
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون

ژامبون، پنیر ترکیبی، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ چیز ژامبون
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

کالباس خشک، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال چیپس
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۳۵,۰۰۰ تومان

دونر

ساندویچ دونر مرغ معمولی

سینه مرغ ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه ای، پیاز
ساندویچ دونر مرغ معمولی

ساده

۵۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ مخصوص

سینه مرغ ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه ای، پیاز
ساندویچ دونر مرغ مخصوص

ساده

۶۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر گوشت معمولی

گوشت گوساله ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه ای، پیاز
ساندویچ دونر گوشت معمولی

ساده

۶۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر گوشت مخصوص

گوشت گوساله ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه ای، پیاز
ساندویچ دونر گوشت مخصوص

ساده

۷۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مخلوط معمولی

سینه مرغ ریش شده، گوشت اسلایس شده، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه ای، پیاز
ساندویچ دونر مخلوط معمولی

ساده

۶۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مخلوط مخصوص

سینه مرغ ریش شده، گوشت اسلایس شده، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه ای، پیاز
ساندویچ دونر مخلوط مخصوص

ساده

۷۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

دونر مرغ (پرسی)

سینه مرغ ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، لیمو ترش
دونر مرغ (پرسی)

ساده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دونر گوشت (پرسی)

گوشت گوساله ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، لیمو ترش
دونر گوشت (پرسی)

ساده

۱۲۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دونر مخلوط (پرسی)

سینه مرغ ریش شده، گوشت اسلایس شده، کاهو، گوجه، خیارشور، لیمو ترش
دونر مخلوط (پرسی)

ساده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ویژه زاپاتا

سیب زمینی ویژه زاپاتا
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر، قارچ
سیب زمینی پنیری
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

سالاد پاستا
۲۵,۰۰۰ تومان

اسنک دو تکه

اسنک دو تکه
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۲۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بر

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی

دوغ سنتی
۱۲,۰۰۰ تومان

انرژی زا

انرژی زا
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان