جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزامخصوص امین

ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیرمخصوص
پیتزامخصوص امین

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دونفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزامخصوص امین

ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیرمخصوص
پیتزامخصوص امین

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دونفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزاچیکن دونفره

مرغ، ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت
پیتزاچیکن دونفره
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزادونفره ویژه امین

ژامبون گوشت، گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت
پیتزادونفره ویژه امین
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کراکف

سوسیس، کراکف ،قارچ پنیر، مخصوص،ذرت،فلفل،دلمه
پیتزا کراکف

یه نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دونفره

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت و مرغ

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، ذرت، پنیر
پیتزا ژامبون گوشت و مرغ

دونفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، ذرت، پنیر
پیتزا ژامبون گوشت

دونفره

۹۸,۰۰۰ تومان

یکنفره

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، ذرت، پنیر
پیتزا ژامبون مرغ

دونفره

۹۸,۰۰۰ تومان

یکنفره

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه امین

گوشت چرخ کرده، سوسیس، کالباس، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، پنیر
پیتزا ویژه امین
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، ذرت، پنیر
پیتزا مخلوط
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سینه مرغ ریش شده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، ذرت، پنیر
پیتزا مرغ و قارچ
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی تند، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، پنیر
پیتزا پپرونی
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس

سوسیس کوکتل، فلفل دلمه ای، قارچ ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و سوسیس
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

گوجه، پیاز، فلفل دلمه ای، قارچ،ذرت، پنیر
پیتزا سبزیجات
۶۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه

همبرگر دستی گوشت گوساله، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه

دو عدد همبرگر دستی گوشت گوساله، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر

همبرگر دستی گوشت گوساله، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با قارچ و پنیر

دو عدد همبرگر دستی گوشت گوساله، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر با قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد همبرگر دستی گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر دستی گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

نان

نان
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بلغاری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

سوسیس کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر مرغ، پیاز داغ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ جگر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس کوکتل, پیاز داغ, رب گوجه, کاهو, گوجه, خیارشور,
ساندویچ بندری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ ۲ تکه، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فیله مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه امین

گوشت چرخ کرده ۶۰ درصد، ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ویژه امین
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه

هات داگ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه

سوسیس بلغاری، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بلغاری با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه

کوکتل، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه

فلافل,۵تایی، ژامبون مرغ, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ فلافل با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه

فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فیله مرغ با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه

سوسیس کراکف، ۷۰درصد، فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کراکف با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر چیکن داگ ویژه

هات داگ، فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ سوپر چیکن داگ ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ دوبل با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه

دو عدد هات داگ، فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ دوبل با ژامبون و قارچ و پنیر ویژه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر

سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

فیله مرغ,۲تیکه, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

فلافل,۵تایی، قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر

ژامبون گوشت ۷۰درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ با قارچ و پنیر

ژامبون میکس گوشت و مرغ, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ با قارچ و پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن داگ

فیله مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ چیکن داگ
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

سوسیس کراکف، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کراکف
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف با قارچ و پنیر

سوسیس کراکف، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کراکف با قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف ویژه

سوسیس کراکف، همبرگر، ۲ ورق کالباس، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کراکف ویژه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

کالباس خشک، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)
۵۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بندری (پرسی)

سوسیس کوکتل، پیاز داغ، رب گوجه، دورچین: گوجه، خیارشور
بندری (پرسی)
۹۰,۰۰۰ تومان

جگر مرغ (پرسی)

جگر مرغ، پیاز داغ، دورچین: گوجه، خیارشور
جگر مرغ (پرسی)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی
سیب زمینی سرخ کرده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر

سیب زمینی، قارچ، پنیر
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر
سیب زمینی ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان