جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ دونـر گوشـت

دونر کباب گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، سبزی مخصوص، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ دونـر گوشـت
۱۲۸,۰۰۰ تومان

دونر مخلوط پرسی

یک پرس دونر کباب مخلوط گوشت گوساله و فیله مرغ، گوجه، خیارشور، نان باگت
دونر مخلوط پرسی

یک نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۷۸,۰۰۰ تومان

دونر گوشت پرسی

یک پرس دونر کباب گوشت گوساله، گوجه، خیارشور، سبزی مخصوص، نان باگت
دونر گوشت پرسی

یک نفره

۱۵۵,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی،کاهو، گوجه،خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
همبرگر ذغالی
۹۵,۰۰۰ تومان

چیزبرگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
چیزبرگر ذغالی
۹۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ماشروم برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، قارچ، سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
چوریتسو برگر
۱۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال

ساندویچ ویژه امین

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، فیله مرغ گریل شده ۱۵۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون مخلوط گوشت و مرغ ۹۰%، پنیر پیتز...
ساندویچ ویژه امین
۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا ویژه

استیک راسته گوساله ۱۰۰ گرمی، فیله مرغ گریل شده ۱۰۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون مخلوط گوشت و مرغ ۱۰۰ گرمی ،پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، ...
ساندویچ زاپاتا ویژه
۱۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال فیله مرغ ویژه

فیله مرغ گریل شده ۱۰۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رویال فیله مرغ ویژه
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال استیک ویژه

استیک راسته گوساله ۱۰۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رویال استیک ویژه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال برگر ویژه

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان با...
ساندویچ رویال برگر ویژه
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۹۰%، ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رویال هات داگ ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال کوکتل پنیری ویژه

۳ عدد کوکتل پنیری ۹۰%، ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رویال کوکتل پنیری ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال کراکف ویژه

۳۰۰ گرم سوسیس کراکف ۹۰%، ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رویال کراکف ویژه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری گوشت ویژه

۴ ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ تنوری گوشت ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری مرغ ویژه

۴ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ تنوری مرغ ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ یونانی ویژه

استیک راسته گوساله ۱۰۰ گرمی، ۲ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ یونانی ویژه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک ویژه

۱۵۰ گرم استیک راسته گوساله، پنیر کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ استیک ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۳ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور .سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

یک عدد هات داگ ۹۰%، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور .سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان ویژه

۱۰۰ گرم زبان گوساله، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ زبان ویژه
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز ویژه

۱۰۰ گرم مغز، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مغز ویژه
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان ویژه

۵۰ گرم مغز، ۵۰ گرم زبان گوساله، پنیرپیتزا، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مغز و زبان ویژه
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و فیله مرغ ویژه

۵۰ گرم مغز، ۲ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مغز و فیله مرغ ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۳ عدد فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبـون مرغ (سرد)

۴ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبـون مرغ (سرد)
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبـون گوشـت (سـرد)

۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبـون گوشـت (سـرد)
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشـت و مـرغ (سـرد)

۴ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشـت و مـرغ (سـرد)
۵۹,۰۰۰ تومان

کباب ترکی (دونر کباب)

ساندویچ دونـر گوشـت

دونر کباب گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، سبزی مخصوص، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ دونـر گوشـت
۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونـر مـرغ

دونر کباب فیله مرغ ۱۸۰ گرمی، سبری مخصوص، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ دونـر مـرغ
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونـر مخـلوط

مخلوط دونر کباب مخلوط گوشت گوساله و فیله مرغ ۱۸۰ گرمی، سبری مخصوص، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ دونـر مخـلوط
۱۲۳,۰۰۰ تومان

دونر گوشت پرسی

یک پرس دونر کباب گوشت گوساله، گوجه، خیارشور، سبزی مخصوص، نان باگت
دونر گوشت پرسی

یک نفره

۱۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۹۵,۰۰۰ تومان

دونر مرغ پرسی

یک پرس دونر کباب فیله مرغ، گوجه، خیارشور، سبزی مخصوص، نان باگت
دونر مرغ پرسی

یک نفره

۱۳۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۳۰,۰۰۰ تومان

دونر مخلوط پرسی

یک پرس دونر کباب مخلوط گوشت گوساله و فیله مرغ، گوجه، خیارشور، نان باگت
دونر مخلوط پرسی

یک نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۷۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۶۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
سیب زمینی ویژه
۹۸,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان باگت (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان باگت (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سس کچاپ

دست ساز (یک نفره)
سس کچاپ
۱,۰۰۰ تومان

سس مایونز

دست ساز (یک نفره)
سس مایونز
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمویی

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی

ناملی

۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان