جست‌وجو در اسنپ‌فود

بریان

سوخاری ۵تیکه باسیب زمینی وقارچ

سوخاری 5تیکه باسیب زمینی وقارچ
۵۰,۰۰۰ تومان

قلیان با سرویس ویزه

قلیان با سرویس ویزه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخلوط معمولی

پیتزا مخلوط معمولی
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال مخصوص

پیتزا اسپشیال مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فوکوچیا مخصوص

پیتزا فوکوچیا مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله تو

پیتزا فیله تو
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تورین

پیتزا تورین
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا  سبزیجات
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا  پپرونی
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ۲نفره

پیتزا مخصوص 2نفره
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پاشا

پیتزا پاشا
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل

پیتزا چهارفصل
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزامخصوص سراشپز

پیتزامخصوص سراشپز
۱۳۵,۰۰۰ تومان

برگر

غول برگر۲نفره

غول برگر۲نفره
غول برگر2نفره
۸۰,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگرمخصوص

کلاسیک برگرمخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

چیز برگرمخصوص

چیز برگرمخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

چوریتسوبرگر

رویال برگر
چوریتسوبرگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دبل چیزبرگر

دبل چیزبرگر
۹۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر مخصوص

رویال برگر مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل غول برگر

دوبل غول برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

قلیان با سرویس

قلیان با سرویس
۷۰,۰۰۰ تومان

قلیان بدون سرویس

قلیان بدون سرویس
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ پپینو

ساندویچ پپینو
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه عربی

ساندویچ جوجه عربی
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هاداگ بلوچیز

ساندویچ  هاداگ بلوچیز
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ  ژامبون تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

ساندویچ هات رویال
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ساندویچ ژامبون سرد
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن استیک

ساندویچ چیکن استیک
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص باقارچ وپنیر

ساندویچ فلافل مخصوص باقارچ وپنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص

ساندویچ   مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل معمولی

ساندویچ فلافل معمولی
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چوریتسو

ساندویچ چوریتسو
۷۵,۰۰۰ تومان

هاداگ ساده

هاداگ ساده
۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیرمخصوص

نان سیرمخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده معمولی

سیب زمینی سرخ کرده معمولی
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده بزرگ

سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر خانواده

دلستر  خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

لیمونادشیشه ای

 لیمونادشیشه ای
۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

نوشابه بطری
نوشابه بطری
۶,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

دوغ قوطی
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان

اب معدنی بزرگ

اب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه   خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه بزرگ

آبمیوه بزرگ
۱۲,۰۰۰ تومان

مخلفات

سس

سس
۵۰۰ تومان

نان اضافه

نان اضافه
۱۰,۰۰۰ تومان

پنیر اضافه

پنیر اضافه
۸,۰۰۰ تومان

سس چیلی

سس چیلی
۱,۵۰۰ تومان