جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا ایتالیایی

پیتزا نیوهاون ایتالیایی

تکه های گوشت مزه دار شده، مرغ بریان، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر مازارلا
پیتزا نیوهاون ایتالیایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اکسترا ایتالیایی

تکه های گوشت مزه دار شده، پپرونی، ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، زیتون سبز
پیتزا اکسترا ایتالیایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رومانو ایتالیایی

تکه های گوشت مزه دار شده، فلفل دلمه، پیاز، قارچ، زیتون سبز
پیتزا رومانو ایتالیایی

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر سوپریم ایتالیایی

سس سفید، پپرونی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه، پیاز، ذرت، جعفری و زیتون
پیتزا سوپر سوپریم ایتالیایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

پپرونی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پیاز، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا سوپریم ایتالیایی

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزون ایتالیایی

پیتزای رول شده، لایه ای از سس سفید، لایه ای از سس قرمز پپرونی، فلفل دلمه، مازارلا و کره
پیتزا کالزون ایتالیایی

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا الیگیترا ایتالیایی

استیک ژامبون گوشت، فلفل جلوپینو و مازارلا، مناسب دوست داران پیتزا تند
پیتزا الیگیترا ایتالیایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی ایتالیایی

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، زیتون سبز، مازارلا و بلوچیز
پیتزا یونانی ایتالیایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت باربکیو ایتالیایی

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، پیاز، سس باربیکیو و پنیر اضافی
پیتزا گوشت باربکیو ایتالیایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

سس گوجه فرنگی و مازارلا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی

گوشت چرخ کرده، پیاز و قارچ
پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزین هات ایتالیایی

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه یا تند، زیتون، مناسب دوست داران پیتزا تند
پیتزا مکزین هات ایتالیایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فقط گوشت ایتالیایی

گوشت چرخ کرده، پپرونی، سوسیس، مرغ بریان
پیتزا فقط گوشت ایتالیایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو ایتالیایی

سس سفید، گوشت چرخ کرده، پپرونی، قارچ و گوجه فرنگی
پیتزا آلفردو ایتالیایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مایونز ایتالیایی

سس سفید، گوشت چرخ کرده، پیاز، فلفل دلمه، قارچ و جعفری تازه
پیتزا گوشت و مایونز ایتالیایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر هات ایتالیایی

سس توباسکو، پیاز، پپرونی، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، مناسب دوست داران پیتزا تند
پیتزا سوپر هات ایتالیایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ونیزیانا ایتالیایی

پپرونی، قارچ، گوشت چرخ کرده، گوجه فرنگی و زیتون سبز
پیتزا ونیزیانا ایتالیایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ کاری ایتالیایی

تکه های مرغ کاری و مازارلا
پیتزا مرغ کاری ایتالیایی

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ ایتالیایی

مرغ بریان، فلفل دلمه، قارچ و ذرت
پیتزا قارچ و مرغ ایتالیایی

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ باربکیو ایتالیایی

سس باربکیو، مرغ بریان، پیاز، فلفل دلمه و پنیر اضافه
پیتزا مرغ باربکیو ایتالیایی

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ سوپریم ایتالیایی

مرغ کاری، مرغ باربکیو، مرغ بریان
پیتزا مرغ سوپریم ایتالیایی

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و مایونز ایتالیایی

مرغ بریان، جعفری تازه، قارچ، ذرت و سس سفید
پیتزا مرغ و مایونز ایتالیایی

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایندیانا ایتالیایی

سس سفید، سوسیس، پپرونی، گوجه فرنگی، زیتون و فلفل تند، مناسب دوست داران پیتزا تند
پیتزا ایندیانا ایتالیایی

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

قارچ دولایه پپرونی، مازارلا
پیتزا پپرونی ایتالیایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا دولوکس ایتالیایی

سوسیس، کالباس، پپرونی، فلفل دلمه
پیتزا دولوکس ایتالیایی

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکن هات ایتالیایی

پیاز، فلفل دلمه، فلفل تند، پپرونی، گوجه فرنگی
پیتزا آمریکن هات ایتالیایی

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سفید ایتالیایی

روغن زیتون، اوروگانو، مازارلا، پنیر پارمزان، سیر تازه، قارچ، مناسب برای گیاه خواران
پیتزا سفید ایتالیایی

متوسط

۷۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

قارچ، فلفل دلمه، پیاز، کدو سبز، گوجه فرنگی، ذرت، مناسب برای گیاه خواران
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

متوسط

۷۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات تند ایتالیایی

پیاز، قارچ، فلفل دلمه، فلفل تند، سیر تازه، گوجه فرنگی، مناسب برای گیاه خواران
پیتزا سبزیجات تند ایتالیایی

متوسط

۷۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی ایتالیایی

سس گوجه فرنگی، گوجه فرنگی، سیر تازه، جعفری، پنیر پارمزان، روغن زیتون، مناسب برای گیاه خواران
پیتزا سیسیلی ایتالیایی

متوسط

۷۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا نیوهاون آمریکایی

تکه های گوشت مزه دار شده، مرغ بریان، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر مازارلا
پیتزا نیوهاون آمریکایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اکسترا آمریکایی

تکه های گوشت مزه دار شده، پپرونی، ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، زیتون سبز
پیتزا اکسترا آمریکایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رومانو آمریکایی

تکه های گوشت مزه دار شده، فلفل دلمه، پیاز، قارچ، زیتون سبز
پیتزا رومانو آمریکایی

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر سوپریم آمریکایی

سس سفید، پپرونی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه، پیاز، ذرت، جعفری و زیتون
پیتزا سوپر سوپریم آمریکایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استافد کراست آمریکایی

کناره پر شده با هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، گوجه، کره، پنیر موزارلا
پیتزا استافد کراست آمریکایی

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم آمریکایی

پپرونی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پیاز، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا سوپریم آمریکایی

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا الیگیترا آمریکایی

استیک ژامبون گوشت، فلفل جلوپینو و مازارلا، مناسب دوست داران پیتزا تند
پیتزا الیگیترا آمریکایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، زیتون سبز، مازارلا و بلوچیز
پیتزا یونانی آمریکایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت باربکیو آمریکایی

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، پیاز، سس باربیکیو و پنیر اضافی
پیتزا گوشت باربکیو آمریکایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

سس گوجه فرنگی ایدون و مازارلا
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

گوشت چرخ کرده، پیاز و قارچ
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزین هات آمریکایی

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه یا تند، زیتون، مناسب دوست داران پیتزا تند
پیتزا مکزین هات آمریکایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فقط گوشت آمریکایی

گوشت چرخ کرده، پپرونی، سوسیس، مرغ بریان
پیتزا فقط گوشت آمریکایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو آمریکایی

سس سفید، گوشت چرخ کرده، پپرونی، قارچ و گوجه فرنگی
پیتزا آلفردو آمریکایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مایونز آمریکایی

سس سفید، گوشت چرخ کرده، پیاز، فلفل دلمه، قارچ و جعفری تازه
پیتزا گوشت و مایونز آمریکایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر هات آمریکایی

سس توباسکو، پیاز، پپرونی، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، مناسب دوست داران پیتزا تند
پیتزا سوپر هات آمریکایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ونیزیانا آمریکایی

پپرونی، قارچ، گوشت چرخ کرده، گوجه فرنگی و زیتون سبز
پیتزا ونیزیانا آمریکایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ کاری آمریکایی

تکه های مرغ کاری و مازارلا
پیتزا مرغ کاری آمریکایی

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

مرغ بریان، فلفل دلمه، قارچ و ذرت
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ باربکیو آمریکایی

سس باربکیو، مرغ بریان، پیاز، فلفل دلمه و پنیر اضافه
پیتزا مرغ باربکیو آمریکایی

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ سوپریم آمریکایی

مرغ کاری، مرغ باربکیو، مرغ بریان
پیتزا مرغ سوپریم آمریکایی

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و مایونز آمریکایی

مرغ بریان، جعفری تازه، قارچ، ذرت و سس سفید
پیتزا مرغ و مایونز آمریکایی

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایندیانا آمریکایی

سس سفید، سوسیس، پپرونی، گوجه فرنگی، زیتون و فلفل تند، مناسب دوست داران پیتزا تند
پیتزا ایندیانا آمریکایی

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

قارچ دولایه پپرونی، مازارلا
پیتزا پپرونی آمریکایی

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا دولوکس آمریکایی

سوسیس، کالباس، پپرونی، فلفل دلمه
پیتزا دولوکس آمریکایی

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکن هات آمریکایی

پیاز، فلفل دلمه، فلفل تند، پپرونی، گوجه فرنگی
پیتزا آمریکن هات آمریکایی

متوسط

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سفید آمریکایی

روغن زیتون، اوروگانو، مازارلا، پنیر پارمزان، سیر تازه، قارچ، مناسب برای گیاه خواران
پیتزا سفید آمریکایی

متوسط

۷۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

قارچ، فلفل دلمه، پیاز، کدو سبز، گوجه فرنگی، ذرت، مناسب برای گیاه خواران
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

متوسط

۷۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات تند آمریکایی

پیاز، قارچ، فلفل دلمه، فلفل تند، سیر تازه، گوجه فرنگی، مناسب برای گیاه خواران
پیتزا سبزیجات تند آمریکایی

متوسط

۷۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

سس گوجه فرنگی، گوجه فرنگی، سیر تازه، جعفری، پنیر پارمزان، روغن زیتون
پیتزا سیسیلی آمریکایی

متوسط

۷۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ

سرد

۴۸,۰۰۰ تومان

گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت

سرد

۴۸,۰۰۰ تومان

گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

با قارچ و پنیر
ساندویچ ژامبون تنوری
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس

برگر، مرغ بریان، قارچ، پنیر
ساندویچ میکس
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

سینه مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کلاسیک

هات داگ ۸۵%
ساندویچ هات داگ کلاسیک
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، چیپس
ساندویچ مخلوط
۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

همبرگر، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
همبرگر
۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
چیز برگر
۵۸,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد همبرگر، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
دبل برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد همبرگر، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
دبل چیز برگر
۷۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر، ژامبون، پنیر، قارچ، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
رویال برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

همبرگر، قارچ، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
ماشروم برگر
۵۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده با پنیر

سیب زمینی سرخ شده با پنیر
۵۷,۰۰۰ تومان

نان باگت

همراه با کره و سیر تازه و پنیر مازارلا
نان باگت
۸,۰۰۰ تومان

نان پیتزای سیر دار با پنیر و کره

همراه با پنیر و کره و قارچ
نان پیتزای سیر دار با پنیر و کره
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سبزیجات، سس فرانسوی
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کاستلا

کلم سفید، هویج، سبزیجات، سس مخصوص
سالاد کاستلا
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو، گوجه، خیار، فلفل دلمه، زیتون، پیاز، پنیر سفید، سبزیجات معطر
سالاد یونانی
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان