جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی‌متری
پیتزا پپرونی

مینی (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت خالص، پنیر گودا، کاهو، ریحان، گوجه، خیار سبز، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

سینگل (۱۴۰ گرمی)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، میکس پنیر، ژامبون گوشت و مرغ، سوجوک، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا سوپریم

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۸,۵۰۰ تومان

مینی (۲۴ سانتی متری)

۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، راسته گوساله، قارچ، پنیر بلوچیز، سس بیانز، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا استیک

مینی (۲۴ سانتی متری)

۱۰۹,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، پنیر پیتزا ترکیبی، گوشت چرخ شده، گوشت تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا فیلادلفیا

مینی (۲۴ سانتی متری)

۱۰۸,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گارلیک

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی‌متری
پیتزا چیکن گارلیک

مینی (۲۴ سانتی متری)

۱۰۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بارکد

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، میکس پنیر، راسته گوساله، سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا بارکد

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۶ سانتی‌متری، سس مارینارا، میکس پنیر، ژامبون گوشت و مرغ، سوجوک، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا سوپریم (آمریکایی)
۲۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا میکس (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، راسته گوساله، سینه مرغ کبابی، قارچ، پنیر بلوچیز، سس بیانز، پپرونی، سبزیجات
پیتزا میکس (ایتالیایی)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، راسته گوساله، قارچ، پنیر بلوچیز، سس بیانز، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا استیک

مینی (۲۴ سانتی متری)

۱۰۹,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا بارکد

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی‌متری
پیتزا بارکد

مینی (۲۴ سانتی متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گارلیک

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی‌متری
پیتزا چیکن گارلیک

مینی (۲۴ سانتی متری)

۱۰۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، پنیر پیتزا ترکیبی، گوشت چرخ شده، گوشت تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا فیلادلفیا

مینی (۲۴ سانتی متری)

۱۰۸,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی‌متری
پیتزا سوپریم

مینی (۲۴ سانتی متری)

۱۰۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۸,۵۰۰ تومان

پیتزا کالزونه با مرغ (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، چیکن مرغ، پنیر، سوجوک، فلفل دلمه ای، کنجد، سس مارینارا
پیتزا کالزونه با مرغ (ایتالیایی)
۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه با ژامبون

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، سوجوک، فلفل دلمه ای، کنجد، سس مارینارا
پیتزا کالزونه با ژامبون

مینی (۲۴ سانتی متری)

۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا وردوره (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس مارینارا، میکس پنیر، اسفناج، کدو و بادمجان گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، گوجه گیلاسی...
پیتزا وردوره (ایتالیایی)
۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی‌متری
پیتزا پپرونی

مینی (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فورچیز

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مارینارا، میکس ۴ نوع پنیر، گوجه
پیتزا فورچیز

مینی (۲۴ سانتی متری)

۹۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا اسفناج

خمیر پیتزا ایتالیایی چاودار، اسفناج، سس مرینارا، میکس پنیر
پیتزا اسفناج

مینی (۲۴ سانتی متری)

۹۶,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا شکاری

خمیر پیتزا ایتالیایی چاودار، سوسیس شکاری ۸۰%، سس مرینارا، پنیر گودا، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا شکاری

مینی (۲۴ سانتی متری)

۱۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا شکاری

خمیر پیتزا ایتالیایی چاودار، سوسیس شکاری ۸۰%، سس مرینارا، پنیر گودا، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا شکاری

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو چیکن

خمیر پیتزا ایتالیایی چاودار، سس آلفردو، مرغ کبابی، پنیر گودا، میکس پنیر، اسفناج، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا آلفردو چیکن

مینی (۲۴ سانتی متری)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا اسپشیال بارکد (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۶ سانتی‌متری (۲ لایه)، سس مرینارا، استیک سینه مرغ، گوشت چرخ کرده، میکس پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر گودا، ...
پیتزا اسپشیال بارکد (آمریکایی)
۲۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۶ سانتی‌متری، سس مارینارا، میکس پنیر، راسته گوساله، قارچ، پنیر بلوچیز، سس بیانز
پیتزا استیک (آمریکایی)
۲۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۶ سانتی‌متری، سس مارینارا، میکس پنیر، ژامبون گوشت و مرغ، سوجوک، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا سوپریم (آمریکایی)
۲۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بارکد پلاس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۶ سانتی‌متری، سس مارینارا، ژامبون مرغ و گوشت، سوجوک، قارچ، کنجد، جعفری، میکس پنیر
پیتزا بارکد پلاس (آمریکایی)
۲۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۶ سانتی‌متری، سس مارینارا، میکس پنیر، گوشت چرخ شده، گوشت تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)
۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۶ سانتی‌متری، پپرونی، پنیر، فلفل هالوپینو، سس مارینارا، ژامبون گوشت و مرغ
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۲۰۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (آمریکایی)

پیتزا چیکن (آمریکایی)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بارکد امریکن (آمریکایی)

پیتزا بارکد امریکن (آمریکایی)
۱۹۸,۰۰۰ تومان

برگر

بارکد برگر (دوبل)

۲۸۰ گرم برگر گوشت خالص، ۱۱۰ گرم سینه مرغ، پنیر گودا، کاهو، ریحان، گوجه، خیار سبز، سس مخصوص، نان گرد
بارکد برگر (دوبل)
۲۳۵,۰۰۰ تومان

برگر پپر بیکن

۱۴۰ گرم برگر گوشت خالص، بیکن، پنیر گودا، کاهو، ریحان، گوجه، خیار سبز، سس مخصوص، نان گرد
برگر پپر بیکن
۱۴۷,۰۰۰ تومان

برگر باربیکیو

برگر گوشت خالص، کاهو، ریحان، گوجه، خیار سبز، سس مخصوص، نان گرد
برگر باربیکیو

سینگل (۱۴۰ گرمی)

۱۱۱,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۸۰ گرمی)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت خالص، پنیر گودا، کاهو، ریحان، گوجه، خیار سبز، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

سینگل (۱۴۰ گرمی)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۸۰ گرمی)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر گوشت خالص، سس قارچ، پنیر گودا، کاهو، ریحان، گوجه، خیار سبز، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل (۱۴۰ گرمی)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۸۰ گرمی)

۱۹۸,۰۰۰ تومان

هالومی برگر

برگر گوشت خالص، اسفناج، خیار سبز، پیاز کاراملی، پنیر کبابی، سس مخصوص، نان گرد
هالومی برگر

سینگل (۱۴۰ گرمی)

۱۳۴,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۸۰ گرمی)

۱۹۷,۵۰۰ تومان

اسموکی برگر

برگر گوشت خالص، پنیر گودا، کاهو، ریحان، گوجه، پیاز کاراملی، فلفل هالوپینو، نان گرد
اسموکی برگر

سینگل (۱۴۰ گرمی)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۸۰ گرمی)

۱۹۷,۰۰۰ تومان

دوما برگر

برگر گوشت خالص، ژامبون استیک، پنیر گودا، کاهو، ریحان، گوجه، خیار سبز، سس مخصوص، نان گرد
دوما برگر

سینگل (۱۴۰ گرمی)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۸۰ گرمی)

۱۹۷,۰۰۰ تومان

بیگ بارکد برگر

۱۲۰ گرم سینه مرغ گریل شده با پنیر، ۱۴۰ گرم برگر گوشت خالص، پنیر گودا، کاهو، گوجه، زیتون، سس مخصوص، نان گرد
بیگ بارکد برگر
۱۵۴,۰۰۰ تومان

دوبل بیگ بارکد برگر

۲ عدد سینه مرغ ۱۲۰ گرمی گریل شده با پنیر، ۲ عدد برگر گوشت خالص ۱۴۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، زیتون، سس مخصوص، نان گرد
دوبل بیگ بارکد برگر
۲۳۵,۰۰۰ تومان

چیکن هالومی برگر

۲ عدد سینه مرغ ۱۱۰ گرمی، پنیر گودا، ژامبون تنوری ۸۰%، کاهو، گوجه، زیتون، سس مخصوص، نان گرد
چیکن هالومی برگر
۱۴۴,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

۳۰۰گرم گوشت خالص، پنیر گودا، میکس پنیر، گوجه، خمیر چاودار
برگر ویژه
۱۹۴,۰۰۰ تومان

برگر چوریتسو

برگر چوریتسو
۱۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ مخصوص

یک عدد سوسیس هات داگ ۹۰%، ژامبون تنوری، پنیر چدار مایع، میکس سس مخصوص، نان باگت میکس پنیر
ساندویچ هات داگ مخصوص
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ آمریکایی

یک عدد سوسیس هات داگ ، کاهو، گوجه، زیتون، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ آمریکایی
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر ویژه

سوسیس کوکتل، میکس پنیر، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل با پنیر ویژه
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن کبابی

۱۲۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
ساندویچ چیکن کبابی
۱۰۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت، پنیر، کاهو، گوجه، نان باگت، پنیر چدار مایع، چیپس خلال
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۹۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۲۵۰ گرم ژامبون مرغ، پنیر، کاهو، گوجه، نان باگت، پنیر چدار مایع، چیپس خلال
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۹۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۲۰۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، نان باگت، خلال چیپس
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، نان باگت، خلال چیپس، پنیر گودا
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

۱۰۰ژامبون مرغ،۱۰۰ ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، نان باگت، خلال چیپس، پنیر گودا
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۹۶,۵۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب رژیمی

۲ عدد سینه مرغ ۱۱۰ گرمی گریل شده، قارچ گریل شده، کاهو، کلم بروکلی، زیتون، سس رژیمی
بشقاب رژیمی
۱۴۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد چیکن

سینه مرغ گریل شده، کاهو، گوجه گیلاسی، سس سزار، نان تست، زیتون
سالاد چیکن
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد گرین

کاهو فرانسه، کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، خیار، کیپرز، میوه فصل، سس مخصوص، خیار، هویج، بیکن، سس سبز
سالاد گرین
۸۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

۴ عدد تکه نان باگت، سس سیر، پنیر، کنجد
نان سیر
۵۵,۰۰۰ تومان

نان سیر با خمیر چاودار

خمیر چاودار، سس سیر، پنیر میکس، قارچ، گوجه گیلاسی
نان سیر با خمیر چاودار
۸۵,۰۰۰ تومان

چیز فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر دیپ چدار، پیاز جعفری
چیز فرایز
۷۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده (ساده)

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده (ساده)
۵۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده (ماشروم)

سیب زمینی سرخ کرده، سس ماشروم، پنیر
سیب زمینی سرخ کرده (ماشروم)
۸۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی (ویژه)

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر دیپ چدار، میکس پنیر
سیب زمینی (ویژه)
۷۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ میلی لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان