جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

مینی (۱۵ سانتی متری)

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۹۰%، سوسیس، بلغاری ۷۰%، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص

مینی (۱۵ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا پپرونی

مینی (۱۵ سانتی متری)

۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

دو نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

خمیر پیتزا آمریکایی، زبان گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا زبان

دو نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیکو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پیکو

دو نفره (۲۴ سانتی متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
همبرگر مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

مینی (۱۵ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۲۵ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

خمیر پیتزا آمریکایی، زبان گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا زبان

مینی (۱۵ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۲۵ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، فیله مرغ سرخ شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی

مینی (۱۵ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۲۵ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۹۰%، سوسیس، بلغاری ۷۰%، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص

مینی (۱۵ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۲۵ سانتی متری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سر آشپز

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۹۰%، سوسیس، بلغاری ۷۰%، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پی...
پیتزا مخصوص سر آشپز

مینی (۱۵ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۲۵ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۹۰%، سوسیس، بلغاری ۷۰%، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی

مینی (۱۵ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۲۵ سانتی متری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

مینی (۱۵ سانتی متری)

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۲۵ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا پپرونی

مینی (۱۵ سانتی متری)

۵۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۲۵ سانتی متری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس کوکتل ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و سوسیس

مینی (۱۵ سانتی متری)

۵۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۲۵ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیکو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پیکو

مینی (۱۵ سانتی متری)

۳۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
همبرگر مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

بردیا برگر

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
بردیا برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
دوبل برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

همبرگر مکزیکی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، فلفل تند، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، ن...
همبرگر مکزیکی
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان ب...
قارچ برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، ک...
چیز برگر
۵۲,۰۰۰ تومان

ژامبون برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک ورق کالباس خشک ۹۰%، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم ...
ژامبون برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر کالباس

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک ورق کالباس خشک ۹۰%، پنیر پیتزا، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه ف...
چیز برگر کالباس
۶۰,۰۰۰ تومان

سوپر مگ برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری،...
سوپر مگ برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

سوپر مگ کالباس برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک ورق کالباس خشک ۹۰%، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز...
سوپر مگ کالباس برگر
۶۳,۰۰۰ تومان

بیگ مگ برگر

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، نان باگت
بیگ مگ برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

مگ دونالد برگر

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک ورق کالباس خشک ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، نان باگت
مگ دونالد برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ زبان

۲۰۰ گرم زبان گوساله ریش ریش شده، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ زبان
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان با قارچ

۲۰۰ گرم زبان گوساله ریش ریش شده، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ زبان با قارچ
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان با قارچ و پنیر

۲۰۰ گرم زبان گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ زبان با قارچ و پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

۲۰۰ گرم مغز گوساله، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ مغز
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و قارچ

۲۰۰ گرم مغز گوساله، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ مغز و قارچ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

۲۰۰ گرم زبان گوساله، ۲۰۰ گرم مغز گوساله، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ مغز و زبان
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان با قارچ

۲۰۰ گرم زبان گوساله، ۲۰۰ گرم مغز گوساله، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ مغز و زبان با قارچ
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان با قارچ و پنیر

۲۰۰ گرم زبان گوساله، ۲۰۰ گرم مغز گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ مغز و زبان با قارچ و پنیر
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

سینه و ران مرغ ریش ریش شده، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

سینه و ران مرغ ریش ریش شده، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

سینه و ران مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

۴ ورق کالباس خشک ۹۰%، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک با پنیر

۴ ورق کالباس خشک ۹۰%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک با پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک با قارچ پنیر

۴ ورق کالباس خشک ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک با قارچ پنیر
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ سرخ شده ۹۵%، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ تنوری ۹۵%، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

یک عدد هات داگ ۹۵%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ هات داگ با پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ ۹۵%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مرغ

۲ عدد کوکتل ۹۰%، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ کوکتل مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مرغ با پنیر

۲ عدد کوکتل ۹۰%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ کوکتل مرغ با پنیر
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مرغ با قارچ و پنیر

۲ عدد کوکتل ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ کوکتل مرغ با قارچ و پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد سوسیس بلغاری ۸۵%، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ بلغاری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با پنیر

یک عدد سوسیس بلغاری ۸۵%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ بلغاری با پنیر
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر

یک عدد سوسیس بلغاری ۸۵%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ شامی

۲ عدد شامی سیب زمینی و سبزیجات، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ شامی
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ شامی با قارچ و پنیر

۲ عدد شامی سیب زمینی و سبزیجات، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ شامی با قارچ و پنیر
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

۲ عدد سوسیس آلمانی ۷۵%، سیب زمینی، فلفل دلمه ای، رب، پیاز، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ سوسیس بندری
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری با قارچ

۲ عدد سوسیس آلمانی ۷۵%، سیب زمینی، فلفل دلمه ای، رب، پیاز، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ سوسیس بندری با قارچ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر

۲ عدد سوسیس آلمانی ۷۵%، سیب زمینی، فلفل دلمه ای، رب، پیاز، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید،...
ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، نان باگت
ساندویچ فلافل
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سالاد فصل

خیار، کاهو، گوجه، کلم سفید، کلم قرمز، هویج، زیتون پرورده (یک نفره)
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

ذرت، سیب زمینی، خیارشور، کلم، سس، نخودفرنگی، کالباس خشک ۹۰% (یک نفره)
سالاد اندونزی
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

انگور

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ گازدار شیشه ای خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ گازدار شیشه ای خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان

دوغ می ماس بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ می ماس بطری
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۱۸,۰۰۰ تومان