جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود بشکه (ستارخان)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سس تند، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پارمسان، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۷۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۰۲,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر دست ساز گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر

دوبل (۳۶۰ گرمی)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۸۰ گرمی)

۱۱۴,۵۰۰ تومان

چیز برگر

برگر دست ساز گوشت گوساله، قارچ، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر

دوبل (۳۶۰ گرمی)

۱۳۰,۵۰۰ تومان

مخصوص (۱۸۰ گرمی)

۱۱۸,۵۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا اسپشیال آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ بلنچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۵۳,۵۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه شده، قارچ بلنچ، سس سیر، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان...
پیتزا سیر و استیک آمریکایی

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه شده، قارچ بلنچ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا استیک آمریکایی

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۲۰,۵۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا VIP بشکه

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله تکه شده، فیله مرغ تکه شده، ژامبون گوشت ۷۰%، پپرونی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر مو...
پیتزا VIP بشکه

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۰۰,۵۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۸۰,۵۰۰ تومان

غذای ویژه

بشقاب رژیمی بشکه

فیله گوساله گریل شده ۷۰ گرمی، ۵ عدد فیله مرغ گریل شده ۷۰ گرمی، دورچین: قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
بشقاب رژیمی بشکه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

همبرگر فرانسوی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، پنیر ذوب شده روی نان برگر، به همراه سیب زمینی سرخ ش...
همبرگر فرانسوی
۱۲۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، پنیر ذوب شده روی نان برگر، به همر...
چیز برگر فرانسوی
۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا امپراطور آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، یک پیتزا ۲ طبقه ای شامل: یک طبقه پیتزا VIP (خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه شده، فیله مرغ تکه شده، ...
پیتزا امپراطور آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا VIP بشکه

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله تکه شده، فیله مرغ تکه شده، ژامبون گوشت ۷۰%، پپرونی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر مو...
پیتزا VIP بشکه

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۸۰,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۰۰,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه شده، قارچ بلنچ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا استیک آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۲۰,۵۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه شده، قارچ بلنچ، سس سیر، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان...
پیتزا سیر و استیک آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن لاورز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ تکه شده، قارچ بلنچ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا چیکن لاورز آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا اسپشیال آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سس تند، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پارمسان، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۷۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ بلنچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۵۳,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۷۸,۰۰۰ تومان

برگر

ساندویچ پیشنهاد بشکه

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، ۲ عدد فیله مرغ ۷۰ گرمی، قارچ، پنیر، کاهو، خیارش...
ساندویچ پیشنهاد بشکه
۱۵۵,۵۰۰ تومان

ابر پیشنهاد بشکه

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، ۳ عدد فیله مرغ ۷۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگ...
ابر پیشنهاد بشکه
۱۶۶,۵۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، ۲ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه فرن...
رویال برگر
۱۲۰,۵۰۰ تومان

چیز برگر

برگر دست ساز گوشت گوساله، قارچ، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر

مخصوص (۱۸۰ گرمی)

۱۱۸,۵۰۰ تومان

دوبل (۳۶۰ گرمی)

۱۳۰,۵۰۰ تومان

همبرگر

برگر دست ساز گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر

مخصوص (۱۸۰ گرمی)

۱۱۴,۵۰۰ تومان

دوبل (۳۶۰ گرمی)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه بشکه

۱۰۰ گرم استیک فیله گوساله، ۷۰ گرم فیله مرغ، سس ساور کرم، سس سالسا، قارچ، پنیر پیتزا، جعفری، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، ن...
ساندویچ ویژه بشکه
۱۳۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ بوریتو گوشت

۱۶۰ گرم استیک فیله گوساله، سس ساور کرم، سس سالسا، قارچ، پنیر پیتزا، جعفری، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بوریتو گوشت
۱۲۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ اینچیلادای مرغ

۳۰۰ گرم فیله مرغ سرخ شده، سس ساور کرم، سس سالسا، قارچ، پنیر پیتزا، جعفری، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ اینچیلادای مرغ
۱۱۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ میکس بشکه

۷۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، یک عدد هات داگ ۸۰%، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان...
ساندویچ میکس بشکه
۱۲۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد هات داگ ۸۰%، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ساده
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۸۰%، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۵ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

۵ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد مخصوص بشکه

۷۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه فرنگی، پنیر پارمسان، نان تست، سس مخصوص
سالاد مخصوص بشکه
۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص بشکه

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، (یک نفره)
سیب زمینی مخصوص بشکه
۹۵,۰۰۰ تومان

نان سیر مخصوص بشکه

خمیر پیتزا آمریکایی طعم دار شده با سس سیر، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
نان سیر مخصوص بشکه
۹۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان