جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود بشکه (ستارخان)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سس تند، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پارمسان، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر دست ساز گوشت گوساله، قارچ، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر

دوبل (۳۶۰ گرمی)

۱۱۰,۵۰۰ تومان

مخصوص (۱۸۰ گرمی)

۹۸,۵۰۰ تومان

همبرگر

برگر دست ساز گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر

دوبل (۳۶۰ گرمی)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۸۰ گرمی)

۹۴,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ بلنچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا سبزیجات آمریکایی

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا اسپشیال آمریکایی

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه شده، قارچ بلنچ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا استیک آمریکایی

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه شده، قارچ بلنچ، سس سیر، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان...
پیتزا سیر و استیک آمریکایی

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا VIP بشکه

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله تکه شده، فیله مرغ تکه شده، ژامبون گوشت ۷۰%، پپرونی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر مو...
پیتزا VIP بشکه

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۷۰,۵۰۰ تومان

غذای ویژه

بشقاب رژیمی بشکه

فیله گوساله گریل شده ۷۰ گرمی، ۵ عدد فیله مرغ گریل شده ۷۰ گرمی، دورچین: قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
بشقاب رژیمی بشکه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر فرانسوی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، پنیر ذوب شده روی نان برگر، به همراه سیب زمینی سرخ ش...
همبرگر فرانسوی
۱۰۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، پنیر ذوب شده روی نان برگر، به همر...
چیز برگر فرانسوی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا امپراطور آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، یک پیتزا ۲ طبقه ای شامل: یک طبقه پیتزا VIP (خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه شده، فیله مرغ تکه شده، ...
پیتزا امپراطور آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا VIP بشکه

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله تکه شده، فیله مرغ تکه شده، ژامبون گوشت ۷۰%، پپرونی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر مو...
پیتزا VIP بشکه

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۴۰,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۷۰,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه شده، قارچ بلنچ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا استیک آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه شده، قارچ بلنچ، سس سیر، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان...
پیتزا سیر و استیک آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن لاورز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ تکه شده، قارچ بلنچ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا چیکن لاورز آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا اسپشیال آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سس تند، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پارمسان، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ بلنچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌متری)

۱۲۳,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۵ سانتی‌متری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

برگر

ساندویچ پیشنهاد بشکه

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، ۲ عدد فیله مرغ ۷۰ گرمی، قارچ، پنیر، کاهو، خیارش...
ساندویچ پیشنهاد بشکه
۱۲۳,۵۰۰ تومان

ابر پیشنهاد بشکه

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، ۳ عدد فیله مرغ ۷۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگ...
ابر پیشنهاد بشکه
۱۳۶,۵۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، ۲ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه فرن...
رویال برگر
۱۰۰,۵۰۰ تومان

چیز برگر

برگر دست ساز گوشت گوساله، قارچ، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر

مخصوص (۱۸۰ گرمی)

۹۸,۵۰۰ تومان

دوبل (۳۶۰ گرمی)

۱۱۰,۵۰۰ تومان

همبرگر

برگر دست ساز گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر

مخصوص (۱۸۰ گرمی)

۹۴,۵۰۰ تومان

دوبل (۳۶۰ گرمی)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه بشکه

۱۰۰ گرم استیک فیله گوساله، ۷۰ گرم فیله مرغ، سس ساور کرم، سس سالسا، قارچ، پنیر پیتزا، جعفری، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، ن...
ساندویچ ویژه بشکه
۱۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ بوریتو گوشت

۱۶۰ گرم استیک فیله گوساله، سس ساور کرم، سس سالسا، قارچ، پنیر پیتزا، جعفری، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بوریتو گوشت
۱۰۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ اینچیلادای مرغ

۳۰۰ گرم فیله مرغ سرخ شده، سس ساور کرم، سس سالسا، قارچ، پنیر پیتزا، جعفری، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ اینچیلادای مرغ
ناموجود

ساندویچ میکس بشکه

۷۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، یک عدد هات داگ ۸۰%، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان...
ساندویچ میکس بشکه
۱۰۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد هات داگ ۸۰%، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ساده
۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۸۰%، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۵ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

۵ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد
۹۰,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد مخصوص بشکه

۷۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه فرنگی، پنیر پارمسان، نان تست، سس مخصوص
سالاد مخصوص بشکه
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص بشکه

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، (یک نفره)
سیب زمینی مخصوص بشکه
۸۰,۰۰۰ تومان

نان سیر مخصوص بشکه

خمیر پیتزا آمریکایی طعم دار شده با سس سیر، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
نان سیر مخصوص بشکه
۷۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی

خشگوار

۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر

۱۸,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان