جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود بهروز پدر خوانده

پر‌طرفدارها

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

گوشت و مرغ، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص سفارشی پرملات
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

گوشت ۱۰۰%، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص پر ملات وسفارشی باگوشت اهوی نچریده
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پیاز، پنیر
پیتزا مخلوط
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخلوط

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پیاز، پنیر
پیتزا مخلوط
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت تنوری

گوشت چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
ساندویچ گوشت تنوری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

گوشت ۱۰۰%، پنیر زعفرانی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
چیز برگر
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

گوشت ۱۰۰%،پنیر، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
چیز برگر با قارچ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

گوشت ۱۰۰%، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
قارچ برگر
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

رویال برگر

گوشت ۱۰۰%، ژامبون، پنیر، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
رویال برگر
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد گوشت ۱۰۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
دوبل برگر
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد گوشت ۱۰۰%، ۲ عدد پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
دوبل چیز برگر
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

مغز زبان گوساله، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
ساندویچ رست بیف
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ تنوری

مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
ساندویچ مرغ تنوری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی تنوری

سالامی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
ساندویچ سالامی تنوری
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی تنوری

پپرونی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
ساندویچ پپرونی تنوری
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس تنوری

سوسیس، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
ساندویچ سوسیس تنوری
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ سبزیجات تنوری

قارچ، زیتون، نخود فرنگی، ذرت، فلفل دلمه، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ سبزیجات تنوری
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

کباب ترکی بدون مخلفات با پنیر

کباب ترکی بدون مخلفات با پنیر
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان تنوری

ساندویچ زبان تنوری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی تنوری

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، گوجه، پیاز، پنیر
ساندویچ کباب ترکی تنوری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

سوپر ساندویچ

پپرونی، قارچ، پنیر، ژامبون، گوشت چرخ کرده، پیاز، فلفل دلمه، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
سوپر ساندویچ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ لامعجون تنوری

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه، ژامبون، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ لامعجون تنوری
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ، پنیر، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

هات داگ، پنیر، قارچ، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ رویال
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

سوسیس پنیری، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کراکف
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۴ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

نان باگت
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

نان باگت
ساندویچ فیله سوخاری
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

نان باگت
ساندویچ بندری
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

همبرگر

گوشت ۱۰۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
همبرگر
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی با پنیر مخلوط

کباب ترکی با پنیر مخلوط
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

گوشت و مرغ، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص سفارشی پرملات
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، پنیر
پیتزا پپرونی
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، پیاز، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

مغز ران گوساله، قارچ، پنیر
پیتزا رست بیف
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر

گوشت کباب ترکی، قارچ، پنیر
پیتزا دونر
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

زیتون، نخود فرنگی، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پیاز، پنیر
پیتزا سبزیجات
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و فلفل

قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا قارچ و فلفل
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا

مینی پیتزا
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پنیر و گوجه فرنگی
پیتزا مارگاریتا
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

پیتزا زبان
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

گوشت ۱۰۰%، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص پر ملات وسفارشی باگوشت اهوی نچریده
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

مرغ، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی بدون مخلفات

گوشت ۱۰۰% مرغ، یا مخلوط پرو ولی باادب
ساندویچ کباب ترکی بدون مخلفات
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

کباب ترکی نیم پرس بدون مخلفات گوشت

کباب ترکی نیم پرس بدون مخلفات گوشت
۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی دو نفره گوشت

کباب ترکی پرسی دو نفره گوشت
۱۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی دو نفره مرغ

کباب ترکی پرسی دو نفره مرغ
۱۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی دو نفره مخلوط

کباب ترکی پرسی دو نفره مخلوط
۱۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ تومان

کباب ترکی نیم پرس گوشت

کباب ترکی نیم پرس گوشت
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخلوط

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پیاز، پنیر
پیتزا مخلوط
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، پنیر
پیتزا پپرونی
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، پیاز، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

مغز ران گوساله، قارچ، پنیر
پیتزا رست بیف
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر

گوشت کباب ترکی، قارچ، پنیر
پیتزا دونر
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

زیتون، نخود فرنگی، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پیاز، پنیر
پیتزا سبزیجات
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و فلفل

قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا قارچ و فلفل
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا

مینی پیتزا
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پنیر و گوجه فرنگی
پیتزا مارگاریتا
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

پیتزا زبان
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی گوشت

گوشت ۱۰۰%، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص پر ملات وسفارشی باگوشت اهوی نچریده
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

مرغ، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

گوشت و مرغ، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص سفارشی پرملات
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی بدون مخلفات

گوشت ۱۰۰% مرغ، یا مخلوط پرو ولی باادب
ساندویچ کباب ترکی بدون مخلفات
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی دو نفره گوشت

کباب ترکی پرسی دو نفره گوشت
۱۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی دو نفره مرغ

کباب ترکی پرسی دو نفره مرغ
۱۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی دو نفره مخلوط

کباب ترکی پرسی دو نفره مخلوط
۱۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ تومان

کباب ترکی نیم پرس گوشت

کباب ترکی نیم پرس گوشت
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

کباب ترکی نیم پرس مخلوط

کباب ترکی نیم پرس مخلوط
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

کباب ترکی نیم پرس مرغ

کباب ترکی نیم پرس مرغ
۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی بدون مخلفات دو نفره گوشت

کباب ترکی پرسی بدون مخلفات دو نفره گوشت
۱۰
۲۸۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی بدون مخلفات دو نفره مرغ

کباب ترکی پرسی بدون مخلفات دو نفره مرغ
۱۰
۲۸۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی بدون مخلفات دو نفره مخلوط

بدون قارچ و پیاز
کباب ترکی پرسی بدون مخلفات دو نفره مخلوط
۱۰
۲۸۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ تومان

کباب ترکی نیم پرس بدون مخلفات مرغ

کباب ترکی نیم پرس بدون مخلفات مرغ
۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

کباب ترکی نیم پرس بدون مخلفات مخلوط

بدون قارچ و پیاز
کباب ترکی نیم پرس بدون مخلفات مخلوط
۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

کباب ترکی با پنیر گوشت

گوشت اهوی نچریده با پنیر مطهروورقه ای سفارشی پرملات
کباب ترکی با پنیر گوشت
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی نیم پرس بدون مخلفات گوشت

کباب ترکی نیم پرس بدون مخلفات گوشت
۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

کباب ترکی با پنیر مخلوط

کباب ترکی با پنیر مخلوط
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

کباب ترکی بدون مخلفات با پنیر

کباب ترکی بدون مخلفات با پنیر
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

همبرگر

گوشت ۱۰۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
همبرگر
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

گوشت ۱۰۰%، پنیر زعفرانی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
چیز برگر
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

گوشت ۱۰۰%،پنیر، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
چیز برگر با قارچ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

گوشت ۱۰۰%، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
قارچ برگر
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

رویال برگر

گوشت ۱۰۰%، ژامبون، پنیر، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
رویال برگر
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد گوشت ۱۰۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
دوبل برگر
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد گوشت ۱۰۰%، ۲ عدد پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
دوبل چیز برگر
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری با نان مخصوص

ساندویچ رست بیف

مغز زبان گوساله، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
ساندویچ رست بیف
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ تنوری

مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
ساندویچ مرغ تنوری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی تنوری

سالامی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
ساندویچ سالامی تنوری
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی تنوری

پپرونی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
ساندویچ پپرونی تنوری
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس تنوری

سوسیس، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
ساندویچ سوسیس تنوری
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ گوشت تنوری

گوشت چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
ساندویچ گوشت تنوری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سبزیجات تنوری

قارچ، زیتون، نخود فرنگی، ذرت، فلفل دلمه، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ سبزیجات تنوری
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان تنوری

ساندویچ زبان تنوری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی تنوری

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، گوجه، پیاز، پنیر
ساندویچ کباب ترکی تنوری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری با نان باگت

سوپر ساندویچ

پپرونی، قارچ، پنیر، ژامبون، گوشت چرخ کرده، پیاز، فلفل دلمه، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
سوپر ساندویچ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ لامعجون تنوری

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه، ژامبون، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ لامعجون تنوری
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ، پنیر، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

هات داگ، پنیر، قارچ، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ رویال
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

سوسیس پنیری، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کراکف
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۴ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

نان باگت
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

نان باگت
ساندویچ فیله سوخاری
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

نان باگت
ساندویچ بندری
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

غذای پرسی

فیله سوخاری (پرسی)

فیله سوخاری (پرسی)
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سالاد کلم

سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزارگریل

کاهو فرانسه، سینه مرغ گریل شده، گوجه، خیار، هویچ، نان تست، با سس مخصوص
سالاد سزارگریل
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

سینه مرغ سوخاری، کاهو، خیار، هویچ، گوجه، نان تست
سالاد سزار سوخاری
۷۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر تنوری

چیپس، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پنیر
چیپس و پنیر تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی کبابی، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، سس مخصوص
سیب زمینی تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با ادویه مخصوص

سیب زمینی سرخ کرده با ادویه مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده تنوری با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده تنوری با قارچ و پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ تنوری با پنیر

قارچ تنوری با پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان