جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا زبان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، زبان گوساله، پنیر موزارلا و چدار، سس مخصوص، قارچ
پیتزا زبان آمریکایی

۲۸ سانتی متری

۱۵۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ اسپایسی

۴ تکه فیله مرغ، سیب زمینی
فیله مرغ اسپایسی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس بلونیز

استیک گوشت، فیله مرغ، سالامی دودی، پنیر موزارلا، پنیر چدار، سس مخصوص، قارچ، نان باگت
ساندویچ میکس بلونیز
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری، ژامبون پپرونی، پنیر موزارلا، فلفل هالوپینو، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو

فیله مرغ، پنه، سس آلفردو، قارچ
پاستا آلفردو
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کاترینا ایتالیایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری، گوشت استیک، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا کاترینا ایتالیایی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ رگولار

۴ تکه فیله مرغ، سیب زمینی
فیله مرغ رگولار
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل مخصوص بولونیز ایتالیایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری کاترینا، نوسکانا، پپرونی، سوپریم
پیتزا چهار فصل مخصوص بولونیز ایتالیایی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر ۱۶۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی خانگی، بیکن، قارچ، پنیر گودا، نان گرد
دوبل برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا ۲۸ سانتی متری، گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر موزارلا، سس مخصوص، قارچ
پیتزا رست بیف
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، زبان گوساله، پنیر موزارلا و چدار، سس مخصوص، قارچ
پیتزا زبان آمریکایی

۲۸ سانتی متری

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا دیترویت آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۸ سانتی متری، گوشت استیک، پنیر موزارلا، پنیر چدار، ادویه مخصوص، سس سیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا دیترویت آمریکایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۸ سانتی متری، گوشت چرخ شده کبابی، پنیر موزارلا، پنیر چدار، قارچ، سس مخصوص
پیتزا شیکاگو آمریکایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کالیفرنیا آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۸ سانتی متری، گوشت استیک، فیله مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص
پیتزا کالیفرنیا آمریکایی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۸ سانتی متری، فیله مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص
پیتزا چیکن آمریکایی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میت ماشروم آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۸ سانتی متری، گوشت چرخ شده ویژه، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص
پیتزا میت ماشروم آمریکایی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۸ سانتی متری میکس ژامبون گوشت و مرغ، کراکف، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص
پیتزا کاپری آمریکایی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۸ سانتی متری، استیک گوشت، بیکن ۹۰%، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال آمریکایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا بیف سویدی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری گوشت قلقلی کبابی, قارچ, پنیر, سس مخصوص
پیتزا بیف سویدی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل مخصوص بولونیز ایتالیایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری کاترینا، نوسکانا، پپرونی، سوپریم
پیتزا چهار فصل مخصوص بولونیز ایتالیایی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کاترینا ایتالیایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری، گوشت استیک، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا کاترینا ایتالیایی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا نوسکانا ایتالیایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری، فیله مرغ، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا نوسکانا ایتالیایی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری، ژامبون پپرونی، پنیر موزارلا، فلفل هالوپینو، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری، گوشت چرخ شده، سالامی دودی، کراکف، بیکن، پنیر موزارلا، قارچ
پیتزا سوپریم ایتالیایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری استیک گوشت، سس سیر، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گودا ایتالیایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری، فیله مرغ، قارچ، پنیر موزارلا، سس گودا
پیتزا چیکن گودا ایتالیایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری، گوجه، ریحان، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا وجترینا ایتالیایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری، کدو، گوجه گیلاسی، اسفناج، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر موزارلا
پیتزا وجترینا ایتالیایی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

کلاسیک برگر

یک عدد برگر ۱۶۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی خانگی، سس مخصوص، نان گرد
کلاسیک برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

یانگ برگر

یک عدد برگر ۱۶۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی خانگی، بیکن، سس مخصوص، پنیر گودا، نان گرد
یانگ برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر ۱۶۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی خانگی، بیکن، قارچ، پنیر گودا، نان گرد
دوبل برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

بلونیز برگر

یک عدد برگر ۱۶۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی خانگی، چوریتسو، سالامی دودی، قارچ، پنیر گودا، نان گرد
بلونیز برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیمی برگر

یک عدد برگر ۱۶۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی خانگی، فلفل هالوپینو، سس تند، پنیر گودا، نان گرد
چیمی برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر ۱۶۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی خانگی، پنیر گودا، قارچ، نان گرد
چیز برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

کابوی برگر

یک عدد برگر ۱۶۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی خانگی، سینه سوخاری، پنیر گودا، قارچ، نان گرد
کابوی برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

جوسی برگر

یک عدد برگر ۱۶۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی خانگی، پیاز کاراملی، پنیر گودا، قارچ، نان گرد
جوسی برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

گوشت ریش ریش شده, پنیر موزارلا, پنیر چدار, سس مخصوص, قارچ، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

زبان گوساله، پنیرموزارلا، پنیرچدار، سس مخصوص، قارچ، نان باگت
ساندویچ زبان
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس بلونیز

استیک گوشت، فیله مرغ، سالامی دودی، پنیر موزارلا، پنیر چدار، سس مخصوص، قارچ، نان باگت
ساندویچ میکس بلونیز
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

استیک گوشت، پنیر موزارلا، پنیر چدار، سس مخصوص، قارچ، نان باگت
ساندویچ استیک
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن

۲ عدد فیله مرغ سرخ شده، پنیر موزارلا، پنیر چدار، سس مخصوص، قارچ، نان باگت
ساندویچ چیکن
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۴ ورق میکس ژامبون گوشت و مرغ تنوری، پنیر موزارلا، پنیر چدار، سس مخصوص، قارچ، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ویژه، یک ورق ژامبون گوشت، پنیر موزارلا، پنیر چدار، سس مخصوص، قارچ، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا اورتولانو

فیله مرغ، پنه، سس آلفردو، اسفناج، قارچ
پاستا اورتولانو
۹۰,۰۰۰ تومان

پاستا بلانو

فیله استیک، پنه، سس آلفردو، قارچ
پاستا بلانو
۹۵,۰۰۰ تومان

پاستا تراویتا

فیله استیک، پنه، سس آلفردو، اسفناج، قارچ
پاستا تراویتا
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پاستا فیلورنتینا

فیله استیک، فیله مرغ، پنه، سس پستو، قارچ
پاستا فیلورنتینا
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پاستا کرم پستو چیکن

فیله مرغ، پنه، سس پستو، سس آلفردو، قارچ
پاستا کرم پستو چیکن
۹۵,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو

فیله مرغ، پنه، سس آلفردو، قارچ
پاستا آلفردو
۹۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

بشقاب سوخاری

۲ تکه فیله مرغ، ۴ تکه بال و کتف، قارچ سیب زمینی، سالاد
بشقاب سوخاری
۱۶۵,۰۰۰ تومان

بشقاب رژیمی

سینه مرغ گریل شده، سبزیجات، سیب زمینی تنوری، سس قارچ
بشقاب رژیمی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ رگولار

۴ تکه فیله مرغ، سیب زمینی
فیله مرغ رگولار
۱۱۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ اسپایسی

۴ تکه فیله مرغ، سیب زمینی
فیله مرغ اسپایسی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۸ تکه بال مرغ، سیب زمینی
بال سوخاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲ عدد قارچ سوخاری شده
قارچ سوخاری
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

فیله مرغ، کاهو، گوجه گیلاسی، نان تست، سس سزار، زیتون، پنیر پارمسان
سالاد سزار
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد استیک

فیله استیک، کاهو، گوجه گیلاسی، نان تست، سس سزار، زیتون، پنیر پارمسان
سالاد استیک
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد بلونیز

فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه گیلاسی، نان تست، سس سزار، زیتون، پنیر پارمسان
سالاد بلونیز
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج رنده شده
سالاد فصل
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، سس مخصوص
سالاد کلم
۴۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

فرایز فرایز

سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص
فرایز فرایز
۵۵,۰۰۰ تومان

چیز فرایز

سیب زمینی، پنیر موزارلا، سس گودا
چیز فرایز
۶۵,۰۰۰ تومان

روم فرایز

سیب زمینی، سس قارچ، سس گودا
روم فرایز
۷۰,۰۰۰ تومان

شیکاگو فرایز

سیب زمینی، ژامبون بیکن، سس قارچ، سس گودا
شیکاگو فرایز
۷۵,۰۰۰ تومان

نیو فرایز

سیب زمینی، گوشت چرخ کرده، سس قارچ، سس گودا
نیو فرایز
۷۵,۰۰۰ تومان

آتلانتا فرایز

سیب زمینی، فیله سوخاری، سس قارچ، سس گودا
آتلانتا فرایز
۸۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

سس سیر، پنیر موزارلا، بروشتا
نان سیر
۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

آب معدنی کتابی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کتابی
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۵۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

مالت

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ محلی ویژه

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

موهیتو

۵۰۰ میلی لیتر، نعنا، لیمو
موهیتو
۳۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

۵۰۰ میلی لیتر
لیموناد
۳۰,۰۰۰ تومان