جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا کارنه (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، ژامبون، پپرونی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا کارنه (آمریکایی)
۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مولتی میت (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا مولتی میت (آمریکایی)
۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و سیر (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس سیر، گوشت استیک طعم دار شده، زیتون، کنجد، پنیر موزارلا
پیتزا استیک و سیر (آمریکایی)
۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، رست بیف، قارچ، زیتون، روغن زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا رست بیف (آمریکایی)
۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، ژامبون گوشت، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا کالزونه (آمریکایی)
۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گریل میکس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، فیله گوساله طعم دار شده، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا گریل میکس (آمریکایی)
۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، پپرونی، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا باربیکیو چیکن (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر موزارلا
پیتزا باربیکیو چیکن (آمریکایی)
۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مونترال (آمریکایی)
۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گاردن (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، قارچ، گوجه، زیتون، فلفل دلمه ای، ذرت، کنجد، اورگانو، پنیر موزارلا
پیتزا گاردن (آمریکایی)
۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا فونگی قارچ و پنیر (آمریکایی)
۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه، گوجه، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بدون خمیر

پیتزا اسپشیال (یک نفره)

نان باگت پنجره ای ۳۰*۱۸ سانتی‌متری، راسته گوساله چرخ کرده، ژامبون، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر موزارلا
پیتزا اسپشیال (یک نفره)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاورز (یک نفره)

نان باگت پنجره ای ۳۰*۱۸ سانتی‌متری، راسته گوساله چرخ کرده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا میت لاورز (یک نفره)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (یک نفره)

نان باگت پنجره ای ۳۰*۱۸ سانتی‌متری، فیله گوساله طعم دار شده، قارچ، کنجد، پنیر موزارلا
پیتزا استیک (یک نفره)
۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آفریکانو (یک نفره)

نان باگت پنجره ای ۳۰*۱۸ سانتی‌متری، ژامبون، راسته گوساله چرخ کرده، بلوچیز، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا آفریکانو (یک نفره)
۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر سوپریم (یک نفره)

نان باگت پنجره ای ۳۰*۱۸ سانتی‌متری، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر موزارلا
پیتزا سوپر سوپریم (یک نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (یک نفره)

نان باگت پنجره ای ۳۰*۱۸ سانتی‌متری، ژامبون، پپرونی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، ذرت
پیتزا میکس (یک نفره)
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن سوپریم (یک نفره)

نان باگت پنجره ای ۳۰*۱۸ سانتی‌متری، فیله مرغ طعم دار شده، ژامبون، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا چیکن سوپریم (یک نفره)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (یک نفره)

نان باگت پنجره ای ۳۰*۱۸ سانتی‌متری، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (یک نفره)
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بی بی کیو (یک نفره)

نان باگت پنجره ای ۳۰*۱۸ سانتی‌متری، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر موزارلا
پیتزا بی بی کیو (یک نفره)
۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارینارا (یک نفره)

نان باگت پنجره ای ۳۰*۱۸ سانتی‌متری، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر موزارلا
پیتزا مارینارا (یک نفره)
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم (یک نفره)

نان باگت پنجره ای ۳۰*۱۸ سانتی‌متری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا ماشروم (یک نفره)
۲۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ذغالی

۱۷۰ گرم برگر گوشت دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر ذغالی
۳۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ذغالی

۳۴۰ گرم برگر گوشت دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دوبل برگر ذغالی
۴۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

۱۷۰ گرم برگر گوشت دست ساز، پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر ذغالی
۳۲,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر ذغالی

۳۴۰ گرم برگر گوشت دست ساز، ۲ اسلایس پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دوبل چیز برگر ذغالی
۵۴,۰۰۰ تومان

میکس برگر ذغالی

۱۷۰ گرم برگر گوشت دست ساز، ۱۵۰ گرم برگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
میکس برگر ذغالی
۳۹,۰۰۰ تومان

رویال برگر ذغالی

۱۷۰ گرم برگر گوشت دست ساز، پنیر گودا، قارچ، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر ذغالی
۳۴,۰۰۰ تومان

دوبل رویال برگر ذغالی

۳۴۰ گرم برگر گوشت دست ساز، ۲ اسلایس پنیر گودا، قارچ، ۲ اسلایس ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دوبل رویال برگر ذغالی
۵۶,۰۰۰ تومان

رویال چیکن برگر

۲۰۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده گریل شده، ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
رویال چیکن برگر
۲۹,۰۰۰ تومان

هات رویال برگر

برگر گوشت دست ساز، هات داگ، ژامبون ۹۰%، پنیر پیتزا، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
هات رویال برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

فیله گریل برگر

۲۰۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
فیله گریل برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

زینگر برگر

۲۲۰ گرم فیله و سینه مرغ سوخاری اسپایسی، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
زینگر برگر
۲۶,۰۰۰ تومان

زینگر سوپریم برگر

۲۲۰ گرم فیله و سینه مرغ سوخاری اسپایسی، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، ژامبون گوشت ۹۰%، نان گرد
زینگر سوپریم برگر
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

۱۵۰ گرم راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری ویژه

هات داگ، پنیر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ ویژه، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ مخصوص
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه

۶-۷ اسلایس ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، پنیر مخصوص، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریسپی

۲۵۰ گرم فیله و سینه مرغ سوخاری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کریسپی
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۰ اسلایس ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۱۰ اسلایس ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

چیکن استریپس سه تکه

۳ تکه فیله و سینه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، یک عدد نان لقمه ای
چیکن استریپس سه تکه

(نرمال)

۳۹,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۳۹,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله و سینه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، یک عدد نان لقمه ای
چیکن استریپس چهار تکه

(نرمال)

۴۶,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۴۶,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس شش تکه

۶ تکه فیله و سینه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، ۲ عدد نان لقمه ای
چیکن استریپس شش تکه

(نرمال)

۶۲,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۶۲,۰۰۰ تومان

بال مرغ سوخاری

۶ تکه بال و مرغ سوخاری شده اسپایسی، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان لقمه ای
بال مرغ سوخاری
۲۵,۰۰۰ تومان

جت شریمپو

۱۰ عدد ناگت میگو سوخاری، به همراه سس سیر، سیب زمینی سرخ کرده
جت شریمپو
۲۷,۰۰۰ تومان

جت شریمپو پلاس

۱۰ عدد ناگت میگو سوخاری، به همراه سس سیر، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ سوخاری
جت شریمپو پلاس
۳۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰ عدد قارچ طعم دار شده سوخاری
قارچ سوخاری
۱۶,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بیف استراگانف (پرسی)

۲۰۰ گرم راسته گوساله طعم دار شده، قارچ، سس آلفردو، سیب زمینی، پنیر پارمزان، یک عدد نان بروتچن
بیف استراگانف (پرسی)
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک رست بیف با قارچ (پرسی)

۲۰۰ گرم راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، سیب زمینی، سبزیجات، یک عدد نان بروتچن
خوراک رست بیف با قارچ (پرسی)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک فیله مرغ (پرسی)

۳۰۰ گرم فیله و سینه مرغ گریل شده، سیب زمینی سرخ شده، سبزیجات، یک عدد نان بروتچن
خوراک فیله مرغ (پرسی)
۳۹,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه آلفردو

۲۰۰ گرم پنه، ۱۵۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، پنیر پارمزان، سس آلفردو
پاستا پنه آلفردو
۳۴,۰۰۰ تومان

پاستا پنه فالکانو

۲۰۰ گرم پنه، ۱۰۰ گرم فیله گوساله طعم دار شده، قارچ، پنیر پارمزان، سس آلفردو
پاستا پنه فالکانو
۳۶,۰۰۰ تومان

پاستا پنه عربیتا

۲۰۰ گرم پنه، ۱۰۰ گرم گوشت چرخ شده، سس گوجه، قارچ، پنیر پارمزان، فلفل هالوپینو
پاستا پنه عربیتا
۳۴,۰۰۰ تومان

پاستا پنه مارینارا

۲۰۰ گرم پنه، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، نخود فرنگی، پنیر پارمزان، سس آلفردو
پاستا پنه مارینارا
۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۱۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، ذرت
سیب زمینی پنیر ویژه
۲۲,۰۰۰ تومان

نان سیر با پنیر

۸ تکه نان باگت، سس سیر، پنیر
نان سیر با پنیر
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، ذرت، سس سالاد
سالاد فصل
۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

فیله مرغ، کاهو، پنیر پارمزان، زیتون، سس سزار
سالاد سزار
۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

پاستا فرمی، ژامبون مرغ، خیارشور، سس مایونز
سالاد پاستا
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلم کوچک

سالاد کلم (یک نفره)
سالاد کلم کوچک
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۵۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۳,۵۰۰ تومان

پپسی

۳,۵۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۳,۵۰۰ تومان

سون آپ

۳,۵۰۰ تومان

پپسی مکس

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی
دوغ قوطی خوشگوار
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی دسنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی دسنی
۱,۵۰۰ تومان