جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مارتا، کوکتل، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص ایتالیایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۶۷,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتی متری)

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ ایتالیایی

متوسط (۲۵ سانتی متری)

۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت ایتالیایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتی متری)

۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ کرده، فیله مرغ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و گوشت ایتالیایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

میگو سوخاری (۶ تکه)

میگو سوخاری ، سیب زمینی، یک عدد نان باگت
میگو سوخاری (6 تکه)
۹۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (۶ تکه)

فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، نان باگت
فیله مرغ سوخاری (6 تکه)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ (۶ تکه)

ناگت مرغ، سیب زمینی، نان باگت
ناگت مرغ (6 تکه)
۸۸,۰۰۰ تومان

کراکت مرغ و پنیر (۶ تکه)

کراکت مرغ و پنیر، سیب زمینی، یک عدد نان باگت
کراکت مرغ و پنیر (6 تکه)
۱۲۳,۰۰۰ تومان

کوردن بلو (۳ تکه)

کوردون بلو، سیب زمینی، نان باگت
کوردن بلو (3 تکه)
۹۸,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ (۳ تکه)

شنیسل مرغ، سیب زمینی، نان باگت
شنیسل مرغ (3 تکه)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ و پنیر (۶ تکه)

ناگت مرغ و پنیر، سیب زمینی، نان باگت
ناگت مرغ و پنیر (6 تکه)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای (۴ تکه)

پیاز حلقه ای، سیب زمینی
پیاز حلقه ای (4 تکه)
۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا ایتالیایی هاوایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۵ سانتی متری، آناناس، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای
پیتزا ایتالیایی هاوایی (متوسط)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز بی بی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۵ سانتی متری، ژامبون فیله گوشت ۹۰%، گوشت گوساله چرخ کرده، فیله مرغ خرد شده، فلفل دلمه ای، سوسیس، قارچ
پیتزا سرآشپز بی بی (متوسط)
۱۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۵ سانتی متری، ژامبون گوشت ۹۰%، سوسیس، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا میکس (متوسط)
۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۵ سانتی متری، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا ژامبون (متوسط)
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مارتا، کوکتل، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص ایتالیایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۶۷,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتی متری)

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ ایتالیایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۷۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتی متری)

۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت ایتالیایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتی متری)

۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، فلفل چیکی، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی ایتالیایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۷۲,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتی متری)

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ کرده، فیله مرغ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و گوشت ایتالیایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

کمبو

کمبو یک

یک عدد فول چیز برگر بی بی، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نوشابه قوطی (طعم نوشابه به انتخاب شما)
کمبو یک
۱۰۴,۰۰۰ تومان

کمبو دو

یک عدد چیز برگر، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نوشابه قوطی (طعم نوشابه به انتخاب شما)
کمبو دو
۹۸,۰۰۰ تومان

کمبو سه

ساندویچ پچ مرغ و قارچ، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نوشابه قوطی (طعم نوشابه به انتخاب شما)
کمبو سه
۱۱۶,۰۰۰ تومان

کمبو چهار

یک عدد همبرگر کلاسیک، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نوشابه قوطی (طعم نوشابه به انتخاب شما)
کمبو چهار
۸۲,۰۰۰ تومان

برگر

برگر مخصوص بلغاری

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، نان گرد
برگر مخصوص بلغاری
۵۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، نان گرد
چیز برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، جعفری، نان گرد
همبرگر مخصوص
۳۸,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص سرآشپز

۳ عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، ۵۰ گرم فیله مرغ، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، پنیر موزارلا، پنیر گودا، سوسیس بلغاری، قارچ، ادویه مخصوص، ن...
برگر مخصوص سرآشپز
۹۹,۰۰۰ تومان

زینگ پلاس برگر

۲ عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، فیله مرغ، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، پنیر موزارلا، سوسیس بلغاری، قارچ، ادویه مخصوص، نان گرد
زینگ پلاس برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، جعفری، نان گرد
دوبل چیز برگر
۶۷,۰۰۰ تومان

فول پچ بی بی

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، ۵۰ گرم فیله مرغ، قارچ، ژامبون، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، نان گرد
فول پچ بی بی
۶۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، یک ورق ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، سوسیس بلغاری، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، نان گرد
رویال برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص بی بی

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
برگر مخصوص بی بی
۶۵,۰۰۰ تومان

فول چیز برگر

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، یک ورق ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
فول چیز برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

بریتو برگر

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، سیب زمینی ادویه دار، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، جعفری، نان گرد
بریتو برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ دونر مرغ

۳۰۰ گرم دونر مرغ، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ دونر مرغ
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ پچ مرغ و قارچ

مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ پچ مرغ و قارچ
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ژامبون

۴ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر موزارلا، قارچ، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ سوپر ژامبون
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون بلغاری

۴ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، سوسیس بلغاری، پنیر موزارلا، قارچ، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ چیز ژامبون بلغاری
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

سوسیس بندری، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ سوسیس بندری
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ، یک ورق ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر موزارلا، قارچ، کاهو، جعفری، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ سوپر هات داگ
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلی هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ، اگ تند، ژامبون، پنیر موزارلا، قارچ، کاهو، جعفری، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ چیلی هات داگ
۴۹,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

دنر مرغ پرسی

۲۲۰ تا ۲۵۰ گرم دونر مرغ، گوجه، کاهو، نان باگت
دنر مرغ پرسی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی ساده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی ساده
۳۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری VIP

سیب زمینی سرخ کرده، مرغ، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (یک نفره)
سیب زمینی پنیری VIP
۵۹,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کاهو، هویج، خیار، ذرت مکزیکی، سس مایونز (یک نفره)
سالاد اندونزی
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

انگور قرمز

۱۲,۰۰۰ تومان

هی دی خانواده

یک لیتر
هی دی خانواده

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

لیموناد خانواده

۱.۵ لیتر
لیموناد خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

آب میوه گازدار آلبالو خانواده

۱ لیتر
آب میوه گازدار آلبالو خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

آب میوه گازدار انگور خانواده

۱ لیتر
آب میوه گازدار انگور خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان