جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص بی بی گل

سس مخصوص،ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، مخلفات
پیتزا مخصوص بی بی گل

یک نفره

۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سر آشپز

ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص سر آشپز

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس، کوکتل دودی، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا مخلوط

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، گوشت چرخ کرده، مخلفات
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

سس مخصوص، گوشت راسته رست شده، قارچ و پنیر، مخلفات
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

فیلخ مرغ مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن

یک نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پنیر، گوجه، چند تکه قارچ مزه دار شده
پیتزا مارگاریتا

یک نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

بادمجان، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی

پیتزا مینی
۱۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

همبرگر ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه

دوبل برگر ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک ویژه

ساندویچ استیک ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سر آشپز

همبرگر، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، فیله مرغ، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ مخصوص سر آشپز
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص ژامبون تنوری

ژامبون گوشت و مرغ تنوری، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ مخصوص ژامبون تنوری
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص فیله مرغ

فیله مرغ مزه دار شده، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ مخصوص فیله مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

ساندویچ هات رویال
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

ساندویچ هات داگ ساده
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

ساندویچ کوکتل ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ساده

ساندویچ کوکتل ساده
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل دودی

ساندویچ سوسیس کوکتل دودی
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ساده

ساندویچ فیله مرغ ساده
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

ساندویچ فلافل ساده
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل

کالباس و فلافل
ساندویچ کافل
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ساده

ساندویچ بندری ساده
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

همبرگر (پرسی)

۲ تکه همبرگر
همبرگر (پرسی)
۲۰,۰۰۰ تومان

بندری (پرسی)

بندری (پرسی)
۱۹,۰۰۰ تومان

بندری ویژه (پرسی)

بندری ویژه (پرسی)
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری

ساندویچ بندری نیم متری

ساندویچ بندری نیم متری
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ نیم متری

ساندویچ هات داگ نیم متری
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل نیم متری

ساندویچ فلافل نیم متری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه نیم متری

ساندویچ بندری ویژه نیم متری
۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سمبوسه پیتزایی مرغ

سمبوسه پیتزایی مرغ
۷,۵۰۰ تومان

قارچ تنوری

قارچ تنوری
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی به همراه ژامبون گوشت و مرغ، کالباس
سیب زمینی تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

با قارچ و پنیر
سیب زمینی ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۱۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه کوچک

نوشابه کوچک
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر کوچک

دلستر کوچک
۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ بزرگ

دوغ بزرگ
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان