جست‌وجو در اسنپ‌فود

تخفیف‌دارها

زبان

۱۴۰ گرم زبان، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
زبان
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

مرغ و زبان پرسی

مرغ و زبان پرسی
۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ

۱۲۰ گرم ژامبون مرغ، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
ژامبون مرغ
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

کالباس خشک

۱۲۰ گرم کالباس خشک، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
کالباس خشک
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

کوکتل دودی آندره

۲ عدد عدد کوکتل دودی، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
کوکتل دودی آندره
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

مرغ و زبان

مرغ و زبان قارچ خیارشور گوجه نان بولکی سس تکنفره
مرغ و زبان
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

هات داگ پنیر

دو عدد کوکتل پنیر خیارشور گوجه نان بولکی سس تکنفره
هات داگ پنیر
۱۰
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان

کتلت گوشت

دو عدد کتلت گوشت خیارشور گوجه نان بولکی سس تکنفره
کتلت گوشت
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ژامبون سینه بوقلمون

۱۵۰گرم سینه بوقلمون طعم دار شده خیارشور گوجه پیازجعفری
ژامبون سینه بوقلمون
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

نان اضافی

نان اضافی
۱۰
۵,۰۰۰ ۴,۵۰۰ تومان

زبان پرسی

زبان پرسی
۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

فیله مرغ پرسی

فیله مرغ پرسی
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

ژامبون گوشت و مرغ

۱۲۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
ژامبون گوشت و مرغ
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

مرغ پرسی

مرغ پرسی
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

بندری پرسی

بندری پرسی
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

جگر پرسی

جگر پرسی
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

سوسیس سیب زمینی پرسی

سوسیس سیب زمینی پرسی
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

کوکو سیب زمینی پرسی

کوکو سیب زمینی پرسی
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

کوکو سبزی پرسی

کوکو سبزی پرسی
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

ماکارونی پرسی

ماکارونی پرسی
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

الویه پرسی

الویه پرسی
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

جگر بندری پرسی

جگر بندری پرسی
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ژامبون بوقلمون

۱۲۰ گرم ژامبون بوقلمون، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
ژامبون بوقلمون
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ژامبون گوشت

۱۲۰ گرم ژامبون گوشت، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
ژامبون گوشت
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد برگر ۱۴۰ گرمی خیار شور گوجه نان بولکی سس تکنفره
دوبل برگر
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

کوکو سبزی

۲۰۰ گرم کوکو سبزی، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
کوکو سبزی
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۴۰گرم برگر قارچ و پنیر خیارشور گوجه نان بولکی سس تکنفره
ماشروم برگر
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

کوکتل شکاری آندره

۳عدد سوسیس آندره خیارشور گوجه نان بولکی سس تکنفره
کوکتل شکاری آندره
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

کوکتل بولکی آندره

کوکتل بولکی آندره خیارشور گوجه نان بولکی سس تکنفره
کوکتل بولکی آندره
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

کباب لقمه

۱۳۰گرم لقمه خیارشور گوجه نون بولکی سس تک نفره
کباب لقمه
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

فیله مرغ

۱۴۰ گرم فیله مرغ زعفرانی، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
فیله مرغ
۱۰
۷۷,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

مرغ

۱۴۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده خیاشور گوجه نون بولکی سس تکنفره
مرغ
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

جگر مرغ

۲۰۰ گرم جگر مرغ، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
جگر مرغ
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

بندری

۲۰۰ گرم خوراک بندری، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
بندری
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

سوسیس سیب زمینی

۲۰۰ گرم مخلوط سوسیس و سیب زمینی خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
سوسیس سیب زمینی
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

کوکو سیب زمینی

دو عدد کوکو سیب زمینی، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
کوکو سیب زمینی
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

الویه مرغ

۲۰۰ گرم الویه مرغ، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
الویه مرغ
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

هات داگ آندره

یک عدد هات داگ آندره، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
هات داگ آندره
۱۰
۷۷,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

ماکارونی

ماکارانی، گوشت چرخ کرده، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
ماکارونی
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

فرانکفورتر آندره

یک عدد فرانکفورتر، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
فرانکفورتر آندره
۱۰
۷۷,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

کوکتل آندره

۲ عدد کوکتل آندره خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
کوکتل آندره
۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

ژامبون تنوری ویژه

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
ژامبون تنوری ویژه
۱۰
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان

جگر بندری

۱۰۰ گرم جگر، ۱۰۰ گرم خوراک بندری، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
جگر بندری
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

ویژه ترخون

۱۴۰ گرم برگر گوشت، ۵۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
ویژه ترخون
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۴۰ گرم برگر گوشت۱۰گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
رویال برگر
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

۱۴۰ گرم برگر گوشت، ، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
همبرگر
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

چیزبرگر

۱۴۰ گرم برگر گوشت، پنیر، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
چیزبرگر
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

کتلت گوشت پرسی

۴عدد کتلت گوشت خیارشور گوجه دو عدد نان
کتلت گوشت پرسی
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

زبان

۱۴۰ گرم زبان، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
زبان
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد برگر ۱۴۰ گرمی خیار شور گوجه نان بولکی سس تکنفره
دوبل برگر
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۴۰گرم برگر قارچ و پنیر خیارشور گوجه نان بولکی سس تکنفره
ماشروم برگر
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

کوکتل شکاری آندره

۳عدد سوسیس آندره خیارشور گوجه نان بولکی سس تکنفره
کوکتل شکاری آندره
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

کوکتل بولکی آندره

کوکتل بولکی آندره خیارشور گوجه نان بولکی سس تکنفره
کوکتل بولکی آندره
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

کباب لقمه

۱۳۰گرم لقمه خیارشور گوجه نون بولکی سس تک نفره
کباب لقمه
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

فیله مرغ

۱۴۰ گرم فیله مرغ زعفرانی، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
فیله مرغ
۱۰
۷۷,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

مرغ

۱۴۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده خیاشور گوجه نون بولکی سس تکنفره
مرغ
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

جگر مرغ

۲۰۰ گرم جگر مرغ، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
جگر مرغ
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

بندری

۲۰۰ گرم خوراک بندری، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
بندری
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

سوسیس سیب زمینی

۲۰۰ گرم مخلوط سوسیس و سیب زمینی خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
سوسیس سیب زمینی
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

کوکو سبزی

۲۰۰ گرم کوکو سبزی، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
کوکو سبزی
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

کوکو سیب زمینی

دو عدد کوکو سیب زمینی، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
کوکو سیب زمینی
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

هات داگ آندره

یک عدد هات داگ آندره، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
هات داگ آندره
۱۰
۷۷,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

ماکارونی

ماکارانی، گوشت چرخ کرده، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
ماکارونی
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

فرانکفورتر آندره

یک عدد فرانکفورتر، خیارشور، گوجه نون بولکی سس تکنفره
فرانکفورتر آندره
۱۰
۷۷,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

کوکتل آندره

۲ عدد کوکتل آندره خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
کوکتل آندره
۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

ژامبون تنوری ویژه

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
ژامبون تنوری ویژه
۱۰
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان

جگر بندری

۱۰۰ گرم جگر، ۱۰۰ گرم خوراک بندری، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
جگر بندری
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

ویژه ترخون

۱۴۰ گرم برگر گوشت، ۵۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
ویژه ترخون
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۴۰ گرم برگر گوشت۱۰گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
رویال برگر
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

۱۴۰ گرم برگر گوشت، ، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
همبرگر
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

چیزبرگر

۱۴۰ گرم برگر گوشت، پنیر، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
چیزبرگر
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

الویه مرغ

۲۰۰ گرم الویه مرغ، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
الویه مرغ
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

ژامبون گوشت

۱۲۰ گرم ژامبون گوشت، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
ژامبون گوشت
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ژامبون گوشت و مرغ

۱۲۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
ژامبون گوشت و مرغ
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ژامبون بوقلمون

۱۲۰ گرم ژامبون بوقلمون، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
ژامبون بوقلمون
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ

۱۲۰ گرم ژامبون مرغ، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
ژامبون مرغ
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

کالباس خشک

۱۲۰ گرم کالباس خشک، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
کالباس خشک
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

کوکتل دودی آندره

۲ عدد عدد کوکتل دودی، خیارشور، گوجه نان بولکی سس تکنفره
کوکتل دودی آندره
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

مرغ و زبان

مرغ و زبان قارچ خیارشور گوجه نان بولکی سس تکنفره
مرغ و زبان
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

هات داگ پنیر

دو عدد کوکتل پنیر خیارشور گوجه نان بولکی سس تکنفره
هات داگ پنیر
۱۰
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان

کتلت گوشت

دو عدد کتلت گوشت خیارشور گوجه نان بولکی سس تکنفره
کتلت گوشت
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ژامبون سینه بوقلمون

۱۵۰گرم سینه بوقلمون طعم دار شده خیارشور گوجه پیازجعفری
ژامبون سینه بوقلمون
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

نان اضافی

نان اضافی
۱۰
۵,۰۰۰ ۴,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، ذرت، زیتون
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد ذرت مخلوط

ژامبون گوشت، ذرت، قارچ، هویج، سبزیجات معطر، سس مخصوص
سالاد ذرت مخلوط
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه کوکا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه کوکا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه اسپرایت

۳۳۰میلی لیتر
نوشابه شیشه اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه فانتا

۲۵۰میلی لیتر
نوشابه شیشه فانتا
۱۰,۰۰۰ تومان

ماالشعیر لیمو قوطی

۵۰۰میلی لیتر
ماالشعیر لیمو قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

ماالشعیر استوایی قوطی

۲۵۰میلی لیتر
ماالشعیر استوایی قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

ماالشعیر هلو قوطی

ماالشعیر هلو قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

ماالشعیر ساده قوطی

ماالشعیر ساده قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت قوطی

۲۷۵میلی لیتر
اسپرایت قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا قوطی

کوکا قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

زیرو قوطی

زیرو قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا قوطی

فانتا قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب

آب
۵,۰۰۰ تومان

دوغ آبعلی

دوغ آبعلی
۱۲,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه

لیموناد شیشه
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی

دوغ سنتی
۱۵,۰۰۰ تومان

غذاهای پرسی

زبان پرسی

زبان پرسی
۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

مرغ و زبان پرسی

مرغ و زبان پرسی
۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

فیله مرغ پرسی

فیله مرغ پرسی
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

مرغ پرسی

مرغ پرسی
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

بندری پرسی

بندری پرسی
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

جگر پرسی

جگر پرسی
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

سوسیس سیب زمینی پرسی

سوسیس سیب زمینی پرسی
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

کوکو سیب زمینی پرسی

کوکو سیب زمینی پرسی
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

کوکو سبزی پرسی

کوکو سبزی پرسی
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

ماکارونی پرسی

ماکارونی پرسی
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

الویه پرسی

الویه پرسی
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

جگر بندری پرسی

جگر بندری پرسی
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

کتلت گوشت پرسی

۴عدد کتلت گوشت خیارشور گوجه دو عدد نان
کتلت گوشت پرسی
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان