جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص تعطیلات (آمریکایی)

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا مخصوص تعطیلات (آمریکایی)
۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (یک نفره)

گوشت رست بیف، ژامبون پپرونی و سالامی، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا اسپشیال (یک نفره)
۱۵۷,۰۰۰ تومان

چیز ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰گرمی، سس قارچ ، پنیر گودا، سس مخصوص ، گوجه، کاهو، خیارشور، نان گرد
چیز ماشروم برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا اسپشیال کامل تعطیلات (ایتالیایی)

ترکیب چهار نوع پیتزا: میکس گوشت و مرغ، سبزیجات، پپرونی، سیسیلی
پیتزا اسپشیال کامل تعطیلات (ایتالیایی)
۲۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (ایتالیایی)

بیکن بوقلمون، قارچ، زیتون، فلفل دلمه
پیتزا سیسیلی (ایتالیایی)
۲۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص تعطیلات ویژه (ایتالیایی)

میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا مخصوص تعطیلات ویژه (ایتالیایی)
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (ایتالیایی)

ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا سالامی (ایتالیایی)
۲۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رومانو پپرونی (ایتالیایی)

ژامبون پپرونی، سس پپر
پیتزا رومانو پپرونی (ایتالیایی)
۲۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی (ایتالیایی)

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، گوشت کبابی، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا ناپولی (ایتالیایی)
۲۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانو سبزیجات (ایتالیایی)

قارچ پخته شده، ذرت، بیبی کورن، سبزیجات، فلفل دلمه، گوجه، زیتون اسلایس
پیتزا میلانو سبزیجات (ایتالیایی)
۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

فیله گوشت ریش شده، قارچ پخته شده، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا رست بیف (ایتالیایی)
۲۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن فیله (ایتالیایی)

فیله مرغ گریل شده، قارچ پخته شده، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا چیکن فیله (ایتالیایی)
۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز (ایتالیایی)

گوشت چرخ کرده، قارچ پخته شده، فلفل دلمه
پیتزا بلونز (ایتالیایی)
۲۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رولت لقمه یونانی (ایتالیایی)

میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا رولت لقمه یونانی (ایتالیایی)
۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر (ایتالیایی)

سس مخصوص، قارچ پخته شده، پنیر
پیتزا قارچ و پنیر (ایتالیایی)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

گوجه، سس گوجه
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص تعطیلات (آمریکایی)

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا مخصوص تعطیلات (آمریکایی)
۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (یک نفره)

گوشت رست بیف، ژامبون پپرونی و سالامی، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا اسپشیال (یک نفره)
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (آمریکایی)

بیکن بوقلمون، قارچ، زیتون، فلفل دلمه
پیتزا سیسیلی (آمریکایی)
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (آمریکایی)

ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا سالامی (آمریکایی)
۱۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رومانو پپرونی (آمریکایی)

ژامبون پپرونی، سس پپر
پیتزا رومانو پپرونی (آمریکایی)
۱۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی (آمریکایی)

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، گوشت کبابی، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا ناپولی (آمریکایی)
۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانو سبزیجات (آمریکایی)

قارچ پخته شده، ذرت، بیبی کورن، سبزیجات، فلفل دلمه، گوجه، زیتون اسلایس
پیتزا میلانو سبزیجات (آمریکایی)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

فیله گوشت ریش شده، قارچ پخته شده، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا رست بیف (آمریکایی)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن فیله (آمریکایی)

۱۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ پخته شده، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا چیکن فیله (آمریکایی)
۱۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز (آمریکایی)

گوشت چرخ شده و تفت داده شده، قارچ پخته شده، فلفل دلمه
پیتزا بلونز (آمریکایی)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رولت لقمه یونانی (آمریکایی)

میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا رولت لقمه یونانی (آمریکایی)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر (آمریکایی)

سس مخصوص، قارچ پخته شده، پنیر
پیتزا قارچ و پنیر (آمریکایی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)

گوجه، سس گوجه
پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

چیکن فیله گریل

نان مک، فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن فیله گریل
۱۰۵,۰۰۰ تومان

مک هات داگ

نان مک ۱/۵ عدد هات داگ سرخ شده پنیر موزارلا چیپسخلالی سس خردل و مخصوص کاهو گوجه خیارشور
مک هات داگ
۹۵,۰۰۰ تومان

هالومی برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص مرینیت گریل شده پنیر هالومی کبابی سس مخصوص کاهو گوجه خیارشور
هالومی برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰گرمی، پنیر گودا ، سس مخصوص گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز، نان گرد
چیز برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیز ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰گرمی، سس قارچ ، پنیر گودا، سس مخصوص ، گوجه، کاهو، خیارشور، نان گرد
چیز ماشروم برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

مک برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰گرمی، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، نان گرد
مک برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰گرمی، پنیر موزارلا، سس کلاسیک، خلال سرخ شده، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز ،جعفری، ...
کلاسیک برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیکن میت

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰گرمی، فیله مرغ، گوشت گریل شده، سس پستو، پنیر گودا، سس قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو...
چیکن میت
۱۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل مک برگر

دو عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۳۰۰گرم کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل مک برگر
۱۴۸,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دو عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۳۰۰گرم دو عدد پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل چیز برگر
۱۴۹,۰۰۰ تومان

دوبل چیز ماشروم برگر

دو عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۳۰۰گرم دو عدد پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل چیز ماشروم برگر
۱۴۹,۰۰۰ تومان

استیک

چیکن پارمیژان

۳۰۰ گرم شنیسل مرغ، پوره سیب زمینی، سس قارچ، سس سوییت چیلی، سبزیجات
چیکن پارمیژان
۱۹۸,۰۰۰ تومان

فیله پپر

۳۰۰ گرم فیله گوساله تند گریل شده، سس قارچ، پوره سیب زمینی، سبزیجات، نان تست
فیله پپر
۲۹۶,۰۰۰ تومان

استیک دایان

۳۰۰ گرم فیله گوساله مرینت گریل شده ۳ تکه، سس قارچ، سیب زمینی سرخ شده، سبزیجات، نان تست
استیک دایان
۲۹۶,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا چیکن آلفردو

۱۵۰گرم فیله مرغ، سس آلفردو، پاستا فرمی، قارچ، پارمیژان
پاستا چیکن آلفردو
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پاستا بیف آلفردو

۱۵۰گرم فیله گوساله، سس آلفردو، پاستا فرمی، قارچ، پارمیژان
پاستا بیف آلفردو
۱۶۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ روز

سوپ روز
۳۴,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، مرغ گریل، نان سیردار، پنیر پارمزان، سس مخصوص سزار
سالاد سزار
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار هالومی

کاهو، مرغ گریل، نان سیردار، پنیر پارمزان، هالومی گریل شده، سس مخصوص سزار
سالاد سزار هالومی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فتوش

کاهو، اسفناج، گردو، پنیر سفید، خیار، گوجه، زیتون، کاپاریز، نان سرخ شده، سس فتوش (پایه انار) رژیمی
سالاد فتوش
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد ایتالیایی

کاهو، خیار، گوجه، پیاز، زیتون، پنیر سفید، سس مخصوص رژیمی
سالاد ایتالیایی
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (یک نفره)

کاهو، گوجه، زیتون، نخود سبز، هویج، ذرت، خیار، سس مخصوص (پایه مایونز)
سالاد فصل (یک نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

بشقاب سالاد چهارفصل

کاهو، گوجه، زیتون، نخود سبز، هویج، ذرت، خیار، سس مخصوص (پایه مایونز)
بشقاب سالاد چهارفصل
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

پاستا فرمی، ژامبون، خیارشور، فلفل دلمه، ذرت، نخود سبز، سس
سالاد پاستا
۶۰,۰۰۰ تومان

نان سیر دار

خمیر نان پیتزای۲۴سانتی، سس سیر، پنیر موزارلا
نان سیر دار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

هات چیپس مخصوص

هات چیپس مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی پنیری
۹۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ محلی بطری

۰.۵ لیتر
دوغ محلی بطری
۱۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد طبیعی
لیموناد
۳۸,۰۰۰ تومان