جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود تهران شصت (شهران شمالی)

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ هات داگ

ساده

۲۰
۵۹,۰۰۰ ۴۷,۲۰۰ تومان

با پنیر

۲۰
۶۴,۰۰۰ ۵۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

۱۰۰ گرم سوسیس بندری، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ سوسیس بندری
۲۰
۵۸,۰۰۰ ۴۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

۵ قرص فلافل، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بولکی
ساندویچ فلافل مخصوص
۲۰
۴۱,۰۰۰ ۳۲,۸۰۰ تومان

سوسیس بندری (پرسی)

۲۰۰ گرم سوسیس بندری، دورچین: گوجه، خیارشور،و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
سوسیس بندری (پرسی)
۲۰
۷۹,۰۰۰ ۶۳,۲۰۰ تومان

ماکارونی (پرسی)

۲۰۰ گرم ماکارونی با گوشت چرخ کرده و سویا، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
ماکارونی (پرسی)
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

فلافل مخصوص (پرسی)

۱۰ قرص فلافل، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
فلافل مخصوص (پرسی)
۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ قدیمی

ساندویچ مغز و زبان با قارچ

۱۸۰ گرم مخلوط مغز گوساله و زبان گوساله، قارچ، گوجه، خیارشور، نان بولکی
ساندویچ مغز و زبان با قارچ
۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان گوساله

ساندویچ زبان گوساله
۲۰
۸۹,۰۰۰ ۷۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری با پنیر

۲ اسلایس ژامبون مرغ، پنیر، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری با پنیر
۲۰
۵۸,۰۰۰ ۴۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سبزی

۲ تکه کوکو سبزی ۵۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ کوکو سبزی
۲۰
۴۶,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سیب زمینی

۲ تکه کوکو سیب زمینی ۵۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ کوکو سیب زمینی
۲۰
۴۹,۰۰۰ ۳۹,۲۰۰ تومان

ساندویچ کتلت گوشت

۲ عدد کتلت گوشت ۸۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ کتلت گوشت
۲۰
۶۲,۰۰۰ ۴۹,۶۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی

۱۰۰ گرم ماکارونی با گوشت چرخ کرده و سویا، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ ماکارونی
۲۰
۴۶,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

۵ قرص فلافل، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بولکی
ساندویچ فلافل مخصوص
۲۰
۴۱,۰۰۰ ۳۲,۸۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۰۰ گرمی با درصد گوشت ۸۰، گوجه فرنگی،خیارشور،و جعفری به همراه نان بولکی
همبرگر مخصوص
۲۰
۶۸,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و گوشت

ساندویچ میکس مرغ

۷۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، ، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ میکس مرغ
۲۰
۶۱,۰۰۰ ۴۸,۸۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ فیله مرغ
۲۰
۶۳,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

۸۰ گرم خوراک جگر مرغ، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ جگر مرغ
۲۰
۵۳,۰۰۰ ۴۲,۴۰۰ تومان

ساندویچ استیک فیله گوشت

۶۰ گرم فیله مرغ گریل شده، یک عدد برگر گوشت گوساله ۸۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ استیک فیله گوشت
۲۰
۷۲,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، یک اسلایس پنیر گودا، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
چیز برگر
۲۰
۷۳,۰۰۰ ۵۸,۴۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، یک اسلایس ژامبون گوشت یا یک اسلایس ژامبون مرغ یک اسلایس پنیر گودا، قارچ، گوجه فرنگی، خیا...
رویال برگر
۲۰
۶۳,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

ساندویچ مغز

خوراک مفر گوساله، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ مغز
۲۰
۸۲,۰۰۰ ۶۵,۶۰۰ تومان

ساندویچ مغز و فیله

خوراک مفر گوساله، فیله مرغ، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ مغز و فیله
۲۰
۸۲,۰۰۰ ۶۵,۶۰۰ تومان

ساندویچ مغز و مرغ

خوراک مغر گوساله، مرغ ریش ریش شده، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ مغز و مرغ
۲۰
۸۲,۰۰۰ ۶۵,۶۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس

ساندویچ سوسیس بندری

۱۰۰ گرم سوسیس بندری، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ سوسیس بندری
۲۰
۵۸,۰۰۰ ۴۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس و سیب زمینی

۱۰۰ گرم خوراک سوسیس و سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ سوسیس و سیب زمینی
۲۰
۵۸,۰۰۰ ۴۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

۲ عدد کوکتل دودی، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ کوکتل دودی
۲۰
۵۳,۰۰۰ ۴۲,۴۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد سوسیس بلغاری، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ بلغاری
۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ هات داگ

ساده

۲۰
۵۹,۰۰۰ ۴۷,۲۰۰ تومان

با پنیر

۲۰
۶۴,۰۰۰ ۵۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ جگر بندری

۵۰ گرم جگر مرغ، ۵۰ گرم سوسیس بندری، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، نان بولکی
ساندویچ جگر بندری
۲۰
۵۳,۰۰۰ ۴۲,۴۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ ۹۰%

ساندویچ ژامبون مرغ 90%
۲۰
۵۳,۰۰۰ ۴۲,۴۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۲اسلایس ژامبون مرغ تنوری، پنیر، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بولکی
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۲۰
۵۸,۰۰۰ ۴۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، پنیر، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بولکی
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۲۰
۶۳,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

ساندویچ الویه (سرد)

۱۵۰ گرم الویه ;کالباس گوجه فرنگی، خیارشور، نان بولکی
ساندویچ الویه (سرد)
۲۰
۵۳,۰۰۰ ۴۲,۴۰۰ تومان

غذای پرسی

بورک (پرسی)

۲ عدد بورک سوسیس با خمیر پیراشکی، دورچین: گوجه، خیارشور، پ و جعفری
بورک (پرسی)
۲۰
۴۹,۰۰۰ ۳۹,۲۰۰ تومان

فیله مرغ (پرسی)

۲۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
فیله مرغ (پرسی)
۲۰
۹۴,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰ تومان

ماکارونی (پرسی)

۲۰۰ گرم ماکارونی با گوشت چرخ کرده و سویا، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
ماکارونی (پرسی)
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

فلافل مخصوص (پرسی)

۱۰ قرص فلافل، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
فلافل مخصوص (پرسی)
۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

کوکو سبزی (پرسی)

۴ تکه کوکو سبزی ۵۰ گرمی، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
کوکو سبزی (پرسی)
۲۰
۶۸,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰ تومان

کوکو سیب زمینی (پرسی)

۴ تکه کوکو سیب زمینی ۵۰ گرمی، دورچین: گوجه، خیارشور،و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
کوکو سیب زمینی (پرسی)
۲۰
۷۱,۰۰۰ ۵۶,۸۰۰ تومان

کتلت گوشت (پرسی)

۴ عدد کتلت گوشت ۸۰ گرمی، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
کتلت گوشت (پرسی)
۲۰
۸۲,۰۰۰ ۶۵,۶۰۰ تومان

جگر مرغ (پرسی)

۱۶۰ گرم خوراک جگر مرغ، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
جگر مرغ (پرسی)
۲۰
۶۴,۰۰۰ ۵۱,۲۰۰ تومان

سوسیس بندری (پرسی)

۲۰۰ گرم سوسیس بندری، دورچین: گوجه، خیارشور،و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
سوسیس بندری (پرسی)
۲۰
۷۹,۰۰۰ ۶۳,۲۰۰ تومان

سوسیس و سیب زمینی (پرسی)

۲۰۰ گرم خوراک سوسیس و سیب زمینی، دورچین: گوجه، خیارشور، جعفری، ۲ عدد نان بولکی
سوسیس و سیب زمینی (پرسی)
۲۰
۷۹,۰۰۰ ۶۳,۲۰۰ تومان

الویه (پرسی)

۳۰۰ گرم الویه کالباس دورچین: گوجه، خیارشور، جعفری، ۲ عدد نان بولکی
الویه (پرسی)
۲۰
۷۸,۰۰۰ ۶۲,۴۰۰ تومان

جگر بندری (پرسی)

۱۰۰ گرم جگر مرغ، ۱۰۰گرم سوسیس بندری، دورچین: گوجه، خیارشور،و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
جگر بندری (پرسی)
۲۰
۷۴,۰۰۰ ۵۹,۲۰۰ تومان

میکس مرغ (پرسی)

۱۴۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
میکس مرغ (پرسی)
۲۰
۸۴,۰۰۰ ۶۷,۲۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ پرسی

سیب زمینی سرخ پرسی
۲۰
۵۳,۰۰۰ ۴۲,۴۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده تک نفره باسس چدار

سیب زمینی سرخ کرده تک نفره باسس چدار
۲۰
۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده پرسی باسس چدار

سیب زمینی سرخ کرده پرسی باسس چدار
۲۰
۵۸,۰۰۰ ۴۶,۴۰۰ تومان

سمبوسه پیتزایی

سمبوسه پیتزایی
۲۰
۳۱,۰۰۰ ۲۴,۸۰۰ تومان

سمبوسه مرغ

سمبوسه مرغ
۲۰
۳۱,۰۰۰ ۲۴,۸۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

سالاد کلم(یک نفره)

۴۰ گرم کلم ،هویچ، سس سالاد
سالاد کلم(یک نفره)
۲۰
۱۹,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰ تومان

سالاد کلم(پرسی)

۱۸۰ گرم، هویج، سس سفید
سالاد کلم(پرسی)
۲۰
۲۹,۰۰۰ ۲۳,۲۰۰ تومان

نان اضافه

نان اضافه
۲۰
۷,۰۰۰ ۵,۶۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

مشکی

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

۱۳,۴۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

هلو

۱۳,۴۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۴۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان

دوغ آبعلی

دوغ آبعلی
۱۰,۰۰۰ تومان