جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

کوچک

۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

کوچک

۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

کوچک

۷۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

کوچک

۷۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط پرسی

۲۸۰ گرم، کباب ترکی گوشت گوساله و گوسفندی و کباب ترکی مرغ، خیارشور، گوجه، نان باگت
کباب ترکی مخلوط پرسی

کوچک

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

ساندویچ بندری (ساده)

ساندویچ بندری (ساده)
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (ساده)

ساندویچ هات داگ (ساده)
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری (ساده)

ساندویچ بلغاری (ساده)
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

کباب ترکی مرغ پرسی

۲۸۰ گرم، کباب ترکی مرغ، خیارشور، گوجه، نان باگت سس
کباب ترکی مرغ پرسی

کوچک

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

بزرگ

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

ساندویچ سوسیس فلافل (ساده)

ساندویچ سوسیس فلافل (ساده)
۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل (ساده)

ساندویچ سوسیس کوکتل (ساده)
۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ سوسیس کوکتل (ویژه)
۵
۶۴,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر معمولی

ساندویچ همبرگر معمولی
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر معمولی (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ همبرگر معمولی (ویژه)
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر دستی (ساده)

ساندویچ همبرگر دستی (ساده)
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر دستی (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ همبرگر دستی (ویژه)
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (ساده)

ساندویچ هات داگ (ساده)
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ هات داگ (ویژه)
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری (ساده)

ساندویچ بلغاری (ساده)
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ بلغاری (ویژه)
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس فلافل (ساده)

ساندویچ کالباس فلافل (ساده)
۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

ساندویچ کالباس فلافل (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ کالباس فلافل (ویژه)
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

ساندویچ سوسیس فلافل (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ سوسیس فلافل (ویژه)
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی (ساده)

ساندویچ سوسیس آلمانی (ساده)
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ بندری (ساده)

ساندویچ بندری (ساده)
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ بندری (ویژه)
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ جگر (ساده)

ساندویچ جگر (ساده)
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ جگر (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ جگر (ویژه)
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی (ساده)

ساندویچ سوسیس سیب زمینی (ساده)
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ سوسیس سیب زمینی (ویژه)
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ استیک (ساده)

ساندویچ استیک (ساده)
۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

ساندویچ استیک (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ استیک (ویژه)
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (ساده)

ساندویچ فیله مرغ (ساده)
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ فیله مرغ (ویژه)
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ کاسافل (ساده)

فلافل، سوسیس، کالباس، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس
ساندویچ کاسافل (ساده)
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ کاسافل (ویژه)

ساندویچ کاسافل (ویژه)
۵
۶۳,۰۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

سرد
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ سوسیس آلمانی (ویژه)
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

۲۰۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله و گوسفندی و کباب ترکی مرغ، خیارشور، گوجه، نان بزرگ
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

دوبل برگر (ویژه)

نان باگت
دوبل برگر (ویژه)
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

کباب ترکی مخلوط پرسی

۲۸۰ گرم، کباب ترکی گوشت گوساله و گوسفندی و کباب ترکی مرغ، خیارشور، گوجه، نان باگت
کباب ترکی مخلوط پرسی

کوچک

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

۱۸۰گرم کباب ترکی مرغ، نان باگت بزرگ
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ ویژه

۲۰۰ گرم کباب ترکی مرغ، خیارشور، گوجه، نان باکت سس
ساندویچ کباب ترکی مرغ ویژه
۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط ویژه

۲۰۰ گرم کباب ترکی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و کباب ترکی مرغ، نان باگت بزرگ
ساندویچ کباب ترکی مخلوط ویژه
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

گوشت، قارچ، فلفل دلمه، پیاز، ادویه
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

کباب ترکی گوشت پرسی کوچک

کباب ترکی گوشت پرسی کوچک
۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت ویژه

ساندویچ کباب ترکی گوشت ویژه
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

کباب ترکی گوشت پرسی بزرگ

گوشت قارچ فلفل دلمه پیاز ادویه نان مخلفات
کباب ترکی گوشت پرسی بزرگ
۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

دوبل برگر (ساده)

نان باگت
دوبل برگر (ساده)
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

رویال برگر (ساده)

نان باگت
رویال برگر (ساده)
۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مجارستانی

ساندویچ هات داگ مجارستانی
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ فلافل بزرگ (ساده)

ساندویچ فلافل بزرگ (ساده)
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

ساندویچ کوکتل دودی
۵
۵۳,۰۰۰ ۵۰,۳۵۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی ویژه

ساندویچ کوکتل دودی ویژه
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

کباب ترکی

کباب ترکی مرغ پرسی

۲۸۰ گرم، کباب ترکی مرغ، خیارشور، گوجه، نان باگت سس
کباب ترکی مرغ پرسی

کوچک

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

بزرگ

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

۲۰۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله و گوسفندی و کباب ترکی مرغ، خیارشور، گوجه، نان بزرگ
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

کباب ترکی مخلوط پرسی

۲۸۰ گرم، کباب ترکی گوشت گوساله و گوسفندی و کباب ترکی مرغ، خیارشور، گوجه، نان باگت
کباب ترکی مخلوط پرسی

کوچک

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

۱۸۰گرم کباب ترکی مرغ، نان باگت بزرگ
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ ویژه

۲۰۰ گرم کباب ترکی مرغ، خیارشور، گوجه، نان باکت سس
ساندویچ کباب ترکی مرغ ویژه
۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط ویژه

۲۰۰ گرم کباب ترکی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و کباب ترکی مرغ، نان باگت بزرگ
ساندویچ کباب ترکی مخلوط ویژه
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

گوشت، قارچ، فلفل دلمه، پیاز، ادویه
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

کباب ترکی گوشت پرسی کوچک

کباب ترکی گوشت پرسی کوچک
۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت ویژه

ساندویچ کباب ترکی گوشت ویژه
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

کباب ترکی گوشت پرسی بزرگ

گوشت قارچ فلفل دلمه پیاز ادویه نان مخلفات
کباب ترکی گوشت پرسی بزرگ
۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

پیتزا

پیتزا چهار فصل بزرگ

پیتزا چهار فصل بزرگ
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط متوسط (پنجره ای)

پیتزا مخلوط متوسط (پنجره ای)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی متوسط(پنجراه ای)

پیتزا پپرونی متوسط(پنجراه ای)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ متوسط (پنجره ای)

پیتزا مرغ و قارچ متوسط (پنجره ای)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ متوسط(پنجره ای)

پیتزا گوشت و قارچ متوسط(پنجره ای)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

کوچک

۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

کوچک

۷۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

کوچک

۷۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

کوچک

۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

دوبل برگر (ساده)

نان باگت
دوبل برگر (ساده)
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

رویال برگر (ساده)

نان باگت
رویال برگر (ساده)
۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

دوبل برگر (ویژه)

نان باگت
دوبل برگر (ویژه)
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

ساندویچ سوپر ویژه

ساندویچ هات داگ مجارستانی

ساندویچ هات داگ مجارستانی
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

ساندویچ کوکتل دودی
۵
۵۳,۰۰۰ ۵۰,۳۵۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی ویژه

ساندویچ کوکتل دودی ویژه
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ کراکف (ساده)

ساندویچ کراکف (ساده)
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

ساندویچ کراکف (ویژه)

ساندویچ کراکف (ویژه)
۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال (ساده)

ساندویچ هات رویال (ساده)
۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

ساندویچ تک زاپاتا (ویژه)

ساندویچ تک زاپاتا (ویژه)
۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ رویال فیله (ساده)

ساندویچ رویال فیله (ساده)
۵
۹۴,۰۰۰ ۸۹,۳۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ سبزیجات

۱۵۰گرم سیب زمینی, ۸۰گرم قارچ ۷۰ گرم پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، نان فرانسوی کنجدی
ساندویچ سبزیجات
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل کوچک (ساده)

ساندویچ فلافل کوچک (ساده)
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ فلافل کوچک (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ فلافل کوچک (ویژه)
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل بزرگ (ساده)

ساندویچ فلافل بزرگ (ساده)
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی (ساده)

ساندویچ سوسیس آلمانی (ساده)
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ سوسیس آلمانی (ویژه)
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل (ساده)

ساندویچ سوسیس کوکتل (ساده)
۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ سوسیس کوکتل (ویژه)
۵
۶۴,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر معمولی

ساندویچ همبرگر معمولی
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر معمولی (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ همبرگر معمولی (ویژه)
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر دستی (ساده)

ساندویچ همبرگر دستی (ساده)
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر دستی (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ همبرگر دستی (ویژه)
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (ساده)

ساندویچ هات داگ (ساده)
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ هات داگ (ویژه)
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری (ساده)

ساندویچ بلغاری (ساده)
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ بلغاری (ویژه)
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس فلافل (ساده)

ساندویچ کالباس فلافل (ساده)
۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

ساندویچ کالباس فلافل (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ کالباس فلافل (ویژه)
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

ساندویچ سوسیس فلافل (ساده)

ساندویچ سوسیس فلافل (ساده)
۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس فلافل (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ سوسیس فلافل (ویژه)
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

ساندویچ بندری (ساده)

ساندویچ بندری (ساده)
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ بندری (ویژه)
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ جگر (ساده)

ساندویچ جگر (ساده)
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ جگر (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ جگر (ویژه)
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی (ساده)

ساندویچ سوسیس سیب زمینی (ساده)
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ سوسیس سیب زمینی (ویژه)
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ استیک (ساده)

ساندویچ استیک (ساده)
۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

ساندویچ استیک (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ استیک (ویژه)
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (ساده)

ساندویچ فیله مرغ (ساده)
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (ویژه)

قارچ و پنیر
ساندویچ فیله مرغ (ویژه)
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ کاسافل (ساده)

فلافل، سوسیس، کالباس، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس
ساندویچ کاسافل (ساده)
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ کاسافل (ویژه)

ساندویچ کاسافل (ویژه)
۵
۶۳,۰۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

سرد
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

سرد
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

پیش غذا

اسنک ژامبون

یک جفت اسنک، کالباس خشک ۶۰%، قارچ، پنیر پیتزا، نان تست
اسنک ژامبون
۳۵,۰۰۰ تومان

نان

نان
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کوچک (ساده)

سیب زمینی کوچک (ساده)
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کوچک (ویژه)

سیب زمینی کوچک (ویژه)
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ (ساده)

سیب زمینی بزرگ (ساده)
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ (ویژه)

سیب زمینی بزرگ (ویژه)
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری (ویژه)

سیب زمینی تنوری (ویژه)
۹۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده پپسی

نوشابه خانواده پپسی
۱۸,۰۰۰ تومان

لیموناد خانواده

لیموناد خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان