جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا مخصوص آمریکایی

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۵ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۳۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت
پیتزا مخلوط

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۲۰۰ گرم سوسیس هات داگ ۵۵%، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۳۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا پپرونی

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد کوکتل، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل

ساده

۳۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

یک عدد سوسیس آلمانی، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس آلمانی

ویژه (با قارچ و پنیر)

۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد سوسیس بلغاری، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری

ویژه (با قارچ و پنیر)

۴۲,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

برگر دستی (۱۵۰ گرمی)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
برگر دستی (۱۵۰ گرمی)
۵
۴۴,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰ تومان

چیز برگر دست ساز

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر یپتزا، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر دست ساز
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

دوبل برگر دستی

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
دوبل برگر دستی
۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه تک

سوسیس بندری، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری ویژه تک
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا بندری آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، خوراک بندری با هات داگ ۷۰%، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا بندری آمریکایی

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه تک آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، ژامبون مرغ و گوشت٪۷۰، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت
پیتزا ویژه تک آمریکایی (دو نفره)
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی (دو نفره)
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص کلاسیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۶۰%، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت
پیتزا مخصوص کلاسیک آمریکایی

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا مخصوص آمریکایی

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۵ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط کلاسیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس گوشت مرغ ۶۰ درصد، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخلوط کلاسیک آمریکایی

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت
پیتزا مخلوط

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا پپرونی

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

ویژه تک

برگر دستی (۱۵۰ گرمی)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
برگر دستی (۱۵۰ گرمی)
۵
۴۴,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰ تومان

چیز برگر دست ساز

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر یپتزا، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر دست ساز
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

دوبل برگر دستی

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
دوبل برگر دستی
۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

رویال برگر دستی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
رویال برگر دستی
۶۱,۰۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر مرغ شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
میکس برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه تک

سوسیس بندری، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری ویژه تک
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

ساندویچ دبل داگ

سوسیس هات داگ ۷۰٪ ، ۲ ورق ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ دبل داگ
۴۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر دستی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر دستی
۳۹,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
 همبرگر معمولی
۲۷,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
 دوبل برگر
۶۷,۰۰۰ تومان

کباب لقمه

یک عدد کباب لقمه دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
کباب لقمه
۳۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، ژامبون، پنیر پیتزا، قارچ، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
رویال برگر
۵۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر
۴۴,۰۰۰ تومان

همبرگر ممتاز

یک عدد برگر شرکتی ۶۰%، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر ممتاز
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بندری

۲۰۰ گرم سوسیس هات داگ ۵۵%، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۳۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی

سوسیس هات داگ، سیب زمینی پخته شده، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس سیب زمینی

ساده

۳۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

۲۰۰ گرم جگر مرغ، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ جگر مرغ

ساده

۳۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل

ساده

۲۷,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی

ماکارونی، سویا، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ماکارونی

ساده

۲۷,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۳۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد سوسیس بلغاری، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری

ساده

۳۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد کوکتل، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل

ساده

۳۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

یک عدد سوسیس آلمانی، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس آلمانی

ساده

۲۷,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت و مرغ (۴ ورق)، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری

ساده

۳۴,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد سوسیس هات داگ، ۲ ورق ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات رویال
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبل داگ

یک عدد سوسیس هات داگ، ۲ ورق ژامبون، پنیر پیتزا، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ دبل داگ
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ ورق ژامبون مرغ، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

ژامبون گوشت و مرغ، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

۱۷۰ تا ۱۸۰گرم کالباس خشک، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ترکیبی

ساندویچ جگر بندری

۲۰۰ گرم ترکیب جگر و بندری، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ جگر بندری

ساده

۳۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی بندری

۲۰۰ گرم ترکیب ماکارونی و بندری، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ماکارونی بندری

ساده

۳۱,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۴۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی جگر

۲۰۰ گرم ترکیب مارونی و جگر، کلم یا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ماکارونی جگر

ساده

۳۱,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۴۱,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

خوراک بندری (پرسی)

۴۰۰گرم خوراک سوسیس بندری، کلم یا کاهو، خیارشور، گوجه، ۲ عدد نان باگت
خوراک بندری (پرسی)
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک بندری با قارچ و پنیر (پرسی)

۵۰۰گرم خوراک سوسیس بندری با قارچ و پنیر پیتزا، کلم یا کاهو، خیارشور، گوجه، ۲ عدد نان باگت
خوراک بندری با قارچ و پنیر (پرسی)
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک سوسیس سیب زمینی (پرسی)

۴۰۰ گرم خوراک سوسیس سیب زمینی، کلم یا کاهو، خیارشور، گوجه، ۲ عدد نان باگت
خوراک سوسیس سیب زمینی (پرسی)
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک سوسیس سیب زمینی با قارچ و پنیر (پرسی)

۵۰۰ گرم خوراک سوسیس سیب زمینی با قارچ و پنیر پیتزا، کلم یا کاهو، خیارشور، گوجه، ۲ عدد نان باگت
خوراک سوسیس سیب زمینی با قارچ و پنیر (پرسی)
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جگر مرغ (پرسی)

۴۰۰ گرم خوراک جگر مرغ، کلم یا کاهو، خیارشور، گوجه، ۲ عدد نان باگت
خوراک جگر مرغ (پرسی)
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک جگر مرغ با قارچ و پنیر (پرسی)

۵۰۰ گرم خوراک جگر مرغ با قارچ و پنیر پیتزا، کلم یا کاهو، خیارشور، گوجه، ۲ عدد نان باگت
خوراک جگر مرغ با قارچ و پنیر (پرسی)
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماکارونی (پرسی)

۴۰۰گرم ماکارونی، سویا، کلم یا کاهو، خیارشور، گوجه، ۲ عدد نان باگت
خوراک ماکارونی (پرسی)
۴۵,۰۰۰ تومان

ماکارونی با قارچ و پنیر (پرسی)

۵۰۰گرم ماکارونی با قارچ و پنیر پیتزا، کلم یا کاهو، خیارشور، گوجه، ۲ عدد نان باگت
ماکارونی با قارچ و پنیر (پرسی)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ویژه کوچک (قارچ وپنیر)

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی ویژه کوچک (قارچ وپنیر)
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه بزرگ (قارچ وپنیر)

سیب زمینی ویژه بزرگ (قارچ وپنیر)
۷۵,۰۰۰ تومان

سمبوسه

سیب زمینی، سویا، جعفری (یک عدد)
سمبوسه
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده کوچک

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده کوچک
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده بزرگ

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
۶۰,۰۰۰ تومان

سوپر سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
سوپر سیب زمینی
۸۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان اضافه

یک عدد نان باگت
نان اضافه
۵,۰۰۰ تومان

سس سزار

شرکتی (یک نفره)
سس سزار
۱,۵۰۰ تومان

سس سفید

شرکتی (یک نفره)
سس سفید
۱,۵۰۰ تومان

سس قرمز

شرکتی (یک نفره)
سس قرمز
۱,۵۰۰ تومان

سس قرمز تند

شرکتی (یک نفره)
سس قرمز تند
۱,۵۰۰ تومان

سس فرانسه

شرکتی (یک نفره)
سس فرانسه
۱,۵۰۰ تومان

سس چیلی

شرکتی (یک نفره)
سس چیلی
۱,۵۰۰ تومان

سس سیر

شرکتی (یک نفره)
سس سیر
۱,۵۰۰ تومان

سس خردل

شرکتی (یک نفره)
سس خردل
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

پپسی

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۷,۸۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۷,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۱۷,۸۰۰ تومان

پپسی

۱۷,۸۰۰ تومان

میرندا

۱۷,۸۰۰ تومان

سون آپ

۱۷,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۱۱,۵۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده آبعلی

یک لیتر
دوغ خانواده آبعلی
۱۹,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۸,۰۰۰ تومان