جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ فلافل

نان سحر ،۸ قرص فلافل شرکتی، قارچ، پنیر، کاهوپیچ، گوجه، خیارشور، سس تک نفره
ساندویچ فلافل

با قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، سس تند، پپرونی،قارچ ، پنیر میکس، فلفل هالوپینو،گوجه گیلاسی،کنجد ،زیتون ، سس یک نفره
پیتزا پپرونی

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتیمتری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

نان سحر ،خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره
ساندویچ بندری

ساده

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، راسته گوساله طعم دار شده، قارچ، زیتون سیاه اسلایس، فلفل دلمه رنگی، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا رست بیف

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتیمتری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

نان سحر ،همبرگر ۱۲۰ گرمی شرکتی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد برگر، سس یک نفره
همبرگر

سینگل

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، گوشت چرخ شده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه رنگی، پنیر میکس تینو، کنجد، سس یک نفره
پیتزا قارچ و گوشت

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتیمتری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو پیچ، فیله مرغ طعم دار شده، گوجه، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان، سس سزار
سالاد سزار

فیله سوخاری

۱۰۵,۰۰۰ تومان

فیله گریل شده

۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد کوکتل، قارچ، پنیر ،کاهو، گوجه، خیارشور، نان سحر، سس یک نفره
ساندویچ کوکتل

با قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، سس سیر ،فیله گوساله ،پنیر میکس، قارچ،فلفل دلمه،زیتون ،کنجد ،سس یک نفره
پیتزا سیر و استیک

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، پنیر میکس تینو ، گوجه اسلایس، کنجد ، سس یک نفره
پیتزا مارگاریتا

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا گریل میکس متوسط(۲۴ سانتیمتری)

استیک گوساله ،سینه مرغ گریل ،قارچ ،فلفل دلمه ،ذرت ،کنجد ،گوجه گیلاسی ،زیتون ،پنیر میکس تینو
پیتزا گریل میکس متوسط(۲۴ سانتیمتری)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گریل میکس خانواده(۳۴ سانتیمتری)

استیک گوساله ،سینه مرغ گریل ،قارچ ،فلفل دلمه ،ذرت ،کنجد ،گوجه گیلاسی ،زیتون ،پنیر میکس تینو
پیتزا گریل میکس خانواده(34 سانتیمتری)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک متوسط(۲۴سانتیمتری)

فیله استیک گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد، پنیر میکس تینو
پیتزا استیک متوسط(24سانتیمتری)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک خانواده(۳۴ سانتیمتری)

فیله استیک گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد ،پنیر میکس تینو
پیتزا استیک خانواده(۳۴ سانتیمتری)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، سس سیر ،فیله گوساله ،پنیر میکس، قارچ،فلفل دلمه،زیتون ،کنجد ،سس یک نفره
پیتزا سیر و استیک

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتیمتری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا وایت چیکن

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، سینه مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه رنگی، پنیر میکس، ذرت ،گوجه گیلاسی،سس یک نفره
پیتزا وایت چیکن

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتیمتری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، سس تند، پپرونی،قارچ ، پنیر میکس، فلفل هالوپینو،گوجه گیلاسی،کنجد ،زیتون ، سس یک نفره
پیتزا پپرونی

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتیمتری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپیگرانا

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، سینه مرغ طعم دار شده، پپرونی، قارچ، زیتون،کنجد ، فلفل دلمه رنگی، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا کاپیگرانا

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتیمتری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کواترو چهارفصل

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا استیک، ۱/۴ پیتزا سینه مرغ گریل، ۱/۴ پیتزا قارچ، ذرت، گوجه گیلاسی، فلفل دل...
پیتزا کواترو چهارفصل

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتیمتری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، راسته گوساله طعم دار شده، قارچ، زیتون سیاه اسلایس، فلفل دلمه رنگی، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا رست بیف

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتیمتری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا وجترین

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، قارچ، ذرت، مغز تخمه آفتابگردان، کنجد، گوجه گیلاسی،هویج ،نخود سبز ، زیتون سبز اسلایس، فلفل دلمه رنگی، پ...
پیتزا وجترین

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتیمتری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، قارچ، پنیر مخصوص تینو، کنجد، سس یک نفره
پیتزا فونگی

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتیمتری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، پنیر میکس تینو ، گوجه اسلایس، کنجد ، سس یک نفره
پیتزا مارگاریتا

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتیمتری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، گوشت چرخ شده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه رنگی، پنیر میکس تینو، کنجد، سس یک نفره
پیتزا قارچ و گوشت

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتیمتری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون هات داگ

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، هات داگ ۹۰%، قارچ، زیتون ، فلفل دلمه رنگی، پنیر میکس تینو،ذرت ،کنجد ،...
پیتزا ژامبون هات داگ

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتیمتری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص، بیکن، پنیر میکس تینو، فلفل دلمه ای، زیتون ،سس تک نفره
پیتزا بیکن

متوسط (۲۴ سانتیمتری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتیمتری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

چوریتسو برگر

نان سحر ،۱۵۰ گرم گوشت گوساله تازه، ۱۱۵گرم چوریتسو، قارچ، پنیر، چیپس خلال، کاهو پیچ، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، سس یک نفره،
چوریتسو برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

نان سحر ،۱۵۰گرم گوشت گوساله، پیاز کاراملایز، کاهو پیچ، گوجه، خیار شور، چیپس خلال، سس مخصوص اسموکی
اسموکی برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

نان سحر ،همبرگر ۱۲۰ گرمی شرکتی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد برگر، سس یک نفره
همبرگر

سینگل

۷۵,۰۰۰ تومان

دبل

۱۲۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

نان سحر ،همبرگر ۱۲۰گرمی شرکتی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد برگر، سس یک نفره
همبرگر ویژه

سینگل

۸۵,۰۰۰ تومان

دبل

۱۳۰,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

نان سحر، برگر گوشت گوساله ۱۵۰گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان گرد برگر، سس یک نفره
برگر ویژه

سینگل

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دبل

۱۴۰,۰۰۰ تومان

برگر

نان سحر ،برگر گوشت گوساله ۱۵۰گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان گرد برگر، سس یک نفره
برگر

سینگل

۹۰,۰۰۰ تومان

دبل

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

نان سحر، یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰گرمی، پنیر چدار، پنیر پیتزا، کاهو پیچ، گوجه فرنگی، خیارشور، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان برگر، سس...
چیز برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

نان سحر ،یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰گرمی، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان گرد برگر، سس یک نفره
قارچ برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

نان سحر ،یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰گرمی، ژامبون گوشت یا مرغ به انتخاب شما، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، چیپس خلال...
رویال برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک گوشت ویژه

نان سحر ،۱۲۰گرم کوشت طعم دار شده ،پنیر ،قارچ ،کاهو پیچ ،گوجه ،خیار شور ،نان باگت فرانسوی ،سس تک نفره
ساندویچ استیک گوشت ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

نان سحر ،۴۵۰گرم کراکف پنیری، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ کراکف پنیری

معمولی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

با قارچ

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

نان سحر ،میکس خرد شده هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر، زیتون، فلفل دلمه، سس کچاپ، سس یک نفره
ساندویچ پیتزا
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

نان سحر ،۲ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، سس یک نفره
ساندویچ کوکتل

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

نان سحر ،خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره
ساندویچ بندری

ساده

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

نان سحر ،۸ قرص فلافل شرکتی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره
ساندویچ فلافل

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس (تنوری)

نان سحر ،کالباس خشک، گوجه، خیارشور، کاهوپیچ، سس تک نفره
ساندویچ کالباس (تنوری)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ویژه

نان سحر ،کالباس، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهوپیچ، سس تک نفره
ساندویچ کالباس ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ژامبون گوشت سرد

نان سحر ،۲۰۰ گرم ژامبون گوشت ،کاهو پیچ ،گوجه ،خیار شور ،چیپس خلال ،سس مخصوص
ژامبون گوشت سرد
۸۰,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ سرد

نان سحر ،۲۰۰ گرم ژامبون مرغ ،کاهو پیچ ،گوجه ،خیار شور ،چیپس خلال ،سس مخصوص
ژامبون مرغ سرد
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

نان سحر، کالباس خشک ۲۰۰ گرم، کاهو پیچ، گوجه، خیار شور، سس مخصوص
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

ساندویچ بیکن ویژه

نان سحر ،بیکن تنوری، قارچ، پنیر میکس، چیپس خلالی، گوجه، خیارشور، کاهوپیچ، سس مخصوص، سس تک نفره
ساندویچ بیکن ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سانویچ ویژه تینو تنوری

نان سحر ،یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰گرمی، ۲ تکه فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، کاهوپیچ ،سس مخصوص،سس تک ن...
سانویچ ویژه تینو تنوری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ و ژامبون تنوری

یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت یا مرغ به انتخاب مشتری، قارچ، پنیر، چیپس خلالی، گوجه، فلفل دلمه، خیارشور، کاهوپیچ، سس مخصوص، سس یک نفر...
ساندویچ هات داگ و ژامبون تنوری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف ویژه

نان سحر ،راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، چیپس خلالی، کاهوپیچ، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، سس تک نفره
ساندویچ رست بیف ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

نان سحر ،فرانکفورتر ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه فرنگی، خیارشور، چیپس خلالی، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

نان سحر، یک عدد هات داگ ۹۰%، ژامبون به انتخاب شما، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه فرنگی، خیارشور، چیپس خلالی، سس یک نفره
ساندویچ هات رویال
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پاستا فیلا

نان سحر، یک عدد هات داگ ۹۰%، پنیر چدار، پنیر پیتزh، گوجه فرنگی، خیارشور، سس خردل، چیپس خلالی، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ پاستا فیلا
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

نان سحر ،یک عدد هات داگ ۹۰%، گوجه فرنگی، خیارشور، سس خردل، چیپس خلالی، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ چیلی

نان سحر ،یک عدد هات داگ ۹۰%، گوجه فرنگی، خیارشور، سس خردل، چیپس خلالی، فلفل چیلی،سس تک نفره
ساندویچ هات داگ چیلی
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

نان سحر ،۳۰۰ گرم فیله مرغ طعم دار گریل شده، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو پیچ، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، چیپس خلالی،سس تک نفره
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

نان سحر ،سینه مرغ گریل شده، پنیر موزارلا، قارچ، کاهوپیچ، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، ،چیپس خلالی، سس تک نفره
ساندویچ مرغ ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

نان سحر ،۳ تکه فیله مرغ سوخاری، پنیر چدار، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، چیپس خلالی،سس تک نفره
ساندویچ فیله سوخاری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

نان سحر، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر میکس، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

نان سحر ،ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، چیپس خلالی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

بشقاب سوخاری

بال سوخاری، کتف سوخاری، سوسیس انگشتی سوخاری، فیله سوخاری، پیاز سوخاری، قارچ سوخاری، ژامبون با پنیر سوخاری
بشقاب سوخاری
۲۰۰,۰۰۰ تومان

کتف و بال سوخاری

۱۴ تکه کتف و بال سوخاری ،سس مخصوص
کتف و بال سوخاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری اسپایسی (۳تکه)

۳ عدد فیله مرغ سوخاری طعم دار شده تند و سیب زمینی سرخ کرده، سس تک نفره
فیله سوخاری اسپایسی (۳تکه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری اسپایسی(۲تکه)

۲ عدد فیله مرغ سوخاری طعم دار شده تند و سیب زمینی سرخ کرده، سس تک نفره
فیله سوخاری اسپایسی(۲تکه)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (چهار تکه)

۴ عدد فیله مرغ سوخاری طعم دار شده و سیب زمینی سرخ کرده، سس تک نفره
فیله سوخاری (چهار تکه)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (۳ تکه)

۳ عدد فیله مرغ سوخاری طعم دار شده و سیب زمینی سرخ کرده، سس تک نفره
فیله سوخاری (۳ تکه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری اسپایسی

۴ عدد فیله مرغ سوخاری طعم دار شده تند و سیب زمینی سرخ کرده، سس تک نفره
فیله سوخاری اسپایسی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (دو تکه)

۲ عدد فیله مرغ سوخاری طعم دار شده تند و سیب زمینی سرخ کرده، سس تک نفره
فیله سوخاری  (دو تکه)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب تنوری ساده

سیب زمینی تنوری شده ،سس تک نفره
سیب تنوری ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری ویژه

سیب زمینی تنوری، پنیر میکس تینو، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، هات داگ و ژامبون
سیب زمینی تنوری ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ساده

سیب زمینی سرخ شده، ادویه آرومات و پول بیبر
سیب زمینی سرخ کرده ساده
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ویژه

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر میکس تینو، ژامبون و هات داگ، فلفل دلمه، زیتون، سس یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو پیچ، فیله مرغ طعم دار شده، گوجه، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان، سس سزار
سالاد سزار

فیله گریل شده

۹۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۷-۸ حلقه پیاز سوخاری
پیاز سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۳۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا مخصوص، سیر تازه طعم دار شده، پنیر موزارلا، کنجد، زیتون سبز
نان سیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سس دیپ چدار

سس دیپ چدار
۳۰,۰۰۰ تومان

سس قارچ

سس قارچ
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو پیچ، گوجه، زیتون، ذرت، کنجد، سس یک نفره
سالاد فصل
۵۰,۰۰۰ تومان

نان باگت (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان باگت (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

سس

سس فرانسوی (یک نفره)

سس فرانسوی (یک نفره)
۱,۵۰۰ تومان

سس کچاپ تند (یک نفره)

سس کچاپ تند (یک نفره)
۱,۵۰۰ تومان

سس مایونز (یک نفره)

سس مایونز (یک نفره)
۱,۵۰۰ تومان

سس کچاپ (یک نفره)

سس کچاپ (یک نفره)
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

کوکا قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
کوکا قوطی زیرو
۱۱,۰۰۰ تومان

کوکا بطری

۳۰۰ میلی لیتر
کوکا بطری
۷,۰۰۰ تومان

لیوان یکبار مصرف

لیوان یکبار مصرف
۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۱,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۱,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۱۲,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

لیمو

۱۶,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۵۰۰ تومان