جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سس تند، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس، کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا مخصوص

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا ماشروم

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا وجیترین راتاتویی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوجه، قارچ، ذرت، زیتون سبز، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا وجیترین راتاتویی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکسولاره

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، پپرونی، قارچ، ذرت، زیتون سبز، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا میکسولاره

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پارمزان، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا آلفردو

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، زیتون سبز، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا بلونز

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، قارچ، زیتون سبز، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی،مقداری گوشت چرخ کرده، ژامبون، پپرونی، قارچ، ذرت، زیتون سبز، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا مخلوط

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

ماشروم چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۸۰ گرمی، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ماشروم چیز برگر
۶۹,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دو عدد برگر گوشت گوساله ۸۰ گرمی، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت ، سس تک نفره
دوبل چیز برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۸۰ گرمی، پپرونی، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت ، سس تک نفره
اسموکی برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

توتال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۸۰ گرمی، ژامبون، پنیر گودا، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت ، سس تک نفره
توتال برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۸۰ گرمی، ۸۰ گرم فیله مرغ سرخ شده، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
میکس برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

زینگر

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، ژامبون، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
زینگر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ اژدر جنیس ویژه

۱۰۰ گرم فیله مرغ سرخ شده، یک عدد برگر گوشت گوساله ۸۰ گرمی، یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، نان...
ساندویچ اژدر جنیس ویژه
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۸۰ گرم گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت نیم متری ،گوجه خیار شور کاهو، سس تک نفره
ساندویچ رست بیف
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه

ژامبون گوشت یا مرغ تنوری، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت نیم متری، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه جنیس

یک عدد هات داگ، فیله مرغ سرخ شده، قارچ، ژامبون، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ ویژه جنیس
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون ویژه جنیس (سرد)

ژامبون قارچ و گوشت، ژامبون قارچ و مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون ویژه جنیس (سرد)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون قارچ و گوشت (سرد)

ژامبون قارچ و گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون قارچ و گوشت (سرد)
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ اقتصادی

ساندویچ فلافل

فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مایونز، سس قرمز
 ساندویچ فلافل
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

فلافل-قارچ و پنیر-کاهو-گوجه- خیارشور-نان باگت-سس مایونز- سس قرمز
 ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر رویال دستی

یک عدد همبرگر گوشت گوساله ۸۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کالباس، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت نیم متری، سس تک نفره
همبرگر رویال دستی
۷۵,۰۰۰ تومان

همبرگر دستی

یک عدد همبرگر گوشت گوساله ۸۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت نیم متری، سس تک نفره
همبرگر دستی
۴۵,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر دستی

یک عدد همبرگر گوشت گوساله ۸۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت نیم متری، سس تک نفره
همبرگر با قارچ و پنیر دستی
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت نیم متری، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت نیم متری، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

یک عدد هات داگ، کالباس، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت نیم متری، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ رویال
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت نیم متری، سس تک نفره
ساندویچ فیله مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ قارچ و پنیر

۱۰۰ گرم فیله مرغ سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت نیم متری، سس تک نفره
ساندویچ فیله مرغ قارچ و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ رویال

۱۰۰ گرم فیله مرغ سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، کالباس، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت نیم متری، سس تک نفره
ساندویچ فیله مرغ رویال
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس بندری، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت نیم متری، سس تک نفره
ساندویچ بندری
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

سوسیس بندری، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت نیم متری، سس تک نفره
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی ،سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری دو تکه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، ی نان
مرغ سوخاری سه تکه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری دو تکه

۲ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
فیله سوخاری دو تکه
۸۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری چهار تکه

۴ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
فیله سوخاری چهار تکه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا، سس تک نفره
سیب زمینی با پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس تک نفره
سیب زمینی ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ سرخ شده ۱۵۰گرم ، ذرت، زیتون، گوجه فرنگی، سس شرکتی سزار
سالاد سزار
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، ذرت، زیتون، سس تک نفره
سالاد فصل
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم قرمز و کلم سفید، هیویج سس
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۶,۲۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۶۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان باگت (اضافه)

یک عدد نان باگت فرانسوی نیم متری
نان باگت (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سس قرمز (اضافه)

یک عدد سس تک نفره
سس قرمز (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

سس مایونز (اضافه)

یک عدد سس تک نفره
سس مایونز (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان