جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا حلزون

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا حلزون
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، پیاز، قارچ، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا قارچ و گوشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، کالباس خشک ممتاز، ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا مخلوط
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا پپرونی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، فیله مرغ تکه ای ذرت،
پیتزا مرغ و قارچ
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، قارچ، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی ذرت، پیاز، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و کوکتل

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، سوسیس کوکتل، قارچ، سس مخصوص، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا قارچ و کوکتل
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، قارچ، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا قارچ و پنیر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت گوساله، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
همبرگر

سینگل

۷۴,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دستی

۸۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت گوساله، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
چیز برگر

سینگل

۸۴,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۳۲,۰۰۰ تومان

دستی

۹۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر ویژه

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نف...
رویال برگر ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر دستی

رویال برگر دستی
۱۰۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
قارچ برگر
۸۴,۰۰۰ تومان

قارچ برگر (دستی)

قارچ برگر (دستی)
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ

۳ تکه فیله مرغ گریل شده، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ فیله مرغ
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ

ساده

۵۳,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

سس خردل، سس قرمز، سس مایونز، پیاز و جعفری
ساندویچ کراکف

ساده

۸۲,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۳ عدد سوسیس کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ کوکتل

ساده

۵۷,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس بندری، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ بندری

ساده

۵۳,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ ویژه حلزون

۱۲۰ گرم استیک گوساله، ۲ تکه فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، سس مخصوص، چیپس خلالی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت،...
ساندویچ ویژه حلزون
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط یونانی ویژه

۱۲۰ گرم استیک گوساله، ۲ تکه فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، چیپس خلالی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ مخلوط یونانی ویژه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

۵ قرص فلافل، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ فلافل ویژه
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال استیک ویژه

۱۲۰ گرم استیک گوساله، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ رویال استیک ویژه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۳ تکه فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت تنوری شده، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون گوشت تنوری شده، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

۳ عدد کوکتل قارچ و پنیر
ساندویچ کوکتل ویژه
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات ویژه

یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ رویال هات ویژه
۸۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل ساده

۵ قرص فلافل، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
 ساندویچ فلافل ساده
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با پنیر پیتزا

۵ قرص فلافل، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ فلافل با پنیر پیتزا
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ

۵ قرص فلافل، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
 ساندویچ فلافل با قارچ
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل

۵ قرص فلافل، ۲ ورق کالباس، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ کافل
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل رویال

۵ قرص فلافل، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ فلافل رویال
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالاد الویه (سرد)

سالاد الویه با مرغ ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ سالاد الویه (سرد)
۷۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

اسکالپ مرغ (پرسی)

۴ تکه فیله مرغ گریل شده، قارچ اسلایسی، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، گوجه، خیارشور، کاهو، یک عدد نان باگت، سس تک نفره
اسکالپ مرغ (پرسی)
۱۱۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص (پرسی)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، نان گرد برگر، ۳ لایه پنیر مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، سالاد فصل، سس تک نفره
چیز برگر مخصوص (پرسی)
۱۱۸,۰۰۰ تومان

سوسیس بندری ویژه (پرسی)

خوراک بندری، قارچ، پنیر پیتزا، به همراه : خیارشور، گوجه اسلایسی، کاهو، یک عدد نان باگت، سس تک نفره
سوسیس بندری ویژه (پرسی)
۸۵,۰۰۰ تومان

سوسیس بندری (پرسی)

خوراک بندری، به همراه : خیارشور، گوجه اسلایسی، کاهو، یک عدد نان باگت، سس تک نفره
سوسیس بندری (پرسی)
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

چیپس و پنیر

چیپس، پنیر پیتزا، کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، سس تک نفره
چیپس و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس تک نفره
سیب زمینی ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده، سس تک نفره
سیب زمینی
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، نخود فرنگی، ذرت، سس سفید
سالاد کلم
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد فصل
۳۲,۰۰۰ تومان

نان باگت (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان باگت (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

اضافات

سس قرمز تک

سس قرمز تک
۲,۰۰۰ تومان

سس سفید تک

سس سفید تک
۳,۵۰۰ تومان

سس فرانسوی تک

سس فرانسوی تک
۳,۵۰۰ تومان

سس خردل تک

سس خردل تک
۳,۰۰۰ تومان

سس تند تک

سس تند تک
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۹,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان