جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، ذرت، پنیر تست، پنیر گودا، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۱۵
۷۴,۵۰۰ ۶۳,۳۲۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۳۲,۵۰۰ ۱۱۲,۶۲۵ تومان

خانواده

۱۵
۱۶۵,۵۰۰ ۱۴۰,۶۷۵ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پروسس کره ای، زیتون، فلفل دلمه
پیتزا میکس آمریکایی

یک نفره

۱۵
۸۳,۵۰۰ ۷۰,۹۷۵ تومان

خانواده

۱۵
۱۷۸,۵۰۰ ۱۵۱,۷۲۵ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، ژامبون مرغ، پنیر تست، پنیر پروسس، قارچ
پیتزا یونانی آمریکایی

سه نفره

۱۵
۱۵۱,۵۰۰ ۱۲۸,۷۷۵ تومان

پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر موزارلا، ذرت، فلفل دلمه
پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

یک نفره

۱۵
۶۹,۵۰۰ ۵۹,۰۷۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۱۲,۵۰۰ ۹۵,۶۲۵ تومان

خانواده

۱۵
۱۳۳,۵۰۰ ۱۱۳,۴۷۵ تومان

پیتزا سر آشپز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر چدار، فلفل دلمه
پیتزا سر آشپز آمریکایی

یک نفره

۱۵
۷۵,۵۰۰ ۶۴,۱۷۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۲۳,۵۰۰ ۱۰۴,۹۷۵ تومان

خانواده

۱۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۵۸,۹۵۰ تومان

همبرگر ذغالی ویژه

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر ذغالی ویژه
۱۵
۴۴,۵۰۰ ۳۷,۸۲۵ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا ویژه خاص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، ژامبون مرغ، پنیر پروسس، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا ویژه خاص آمریکایی

یک نفره

۱۵
۹۸,۵۰۰ ۸۳,۷۲۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۹۹,۵۰۰ ۱۶۹,۵۷۵ تومان

خانواده

۱۵
۲۱۹,۵۰۰ ۱۸۶,۵۷۵ تومان

ساندویچ رویال هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، یک ورق ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، خلال سیب زمینی، کاهو، خیارشور، گوجه، نان ویژه
ساندویچ رویال هات داگ
۱۵
۷۴,۵۰۰ ۶۳,۳۲۵ تومان

دوبل برگر

۲ عدد همبرگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر
۱۵
۸۴,۵۰۰ ۷۱,۸۲۵ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، قارچ بلانچ، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۱۵
۷۴,۵۰۰ ۶۳,۳۲۵ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک ورق ژامبون مرغ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۱۵
۸۷,۵۰۰ ۷۴,۳۷۵ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۱۵
۶۴,۵۰۰ ۵۴,۸۲۵ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، قارچ بلانچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر
۱۵
۵۴,۵۰۰ ۴۶,۳۲۵ تومان

همبرگر ذغالی ویژه

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر ذغالی ویژه
۱۵
۴۴,۵۰۰ ۳۷,۸۲۵ تومان

ساندویچ چیپس و پنیر

ژامبون مرغ ۷۰%، چیپس ورقه ای، پنیر پیتزا، نان ویژه
ساندویچ چیپس و پنیر
۱۵
۶۱,۵۰۰ ۵۲,۲۷۵ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

۱۰۰ گرم سینه مرغ، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان ویژه
ساندویچ مرغ و قارچ
۱۵
۵۸,۵۰۰ ۴۹,۷۲۵ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان ویژه
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۵
۵۷,۵۰۰ ۴۸,۸۷۵ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ هات داگ
۱۵
۳۴,۵۰۰ ۲۹,۳۲۵ تومان

پیتزا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۵ سانتیمتری، بیکن مرغ، بیکن گوشت، پنیر تست، پنیر پروسس، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا ایتالیایی
۱۵
۹۸,۵۰۰ ۸۳,۷۲۵ تومان

ساندویچ هات چیز

یک عدد هات داگ ۷۰%، پنیر پروسس، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ هات چیز
۱۵
۵۱,۵۰۰ ۴۳,۷۷۵ تومان

ساندویچ تاپ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰، یک ورق ژامبون مرغ ۷۰%، پنیر پروسس، قارچ بلانچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ تاپ هات داگ
۱۵
۶۹,۵۰۰ ۵۹,۰۷۵ تومان

ساندویچ مرغ

۷۰ گرم سینه مرغ اسلایس شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ مرغ
۱۵
۴۴,۵۰۰ ۳۷,۸۲۵ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

۱۰۰ گرم سینه مرغ اسلایس شده، قارچ بلانچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ مرغ ویژه
۱۵
۷۳,۵۰۰ ۶۲,۴۷۵ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ ورق ژامبون مرغ ۶۰%، قارچ بلانچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۵
۵۷,۵۰۰ ۴۸,۸۷۵ تومان

ساندویچ زاپاتا

۷۰ گرم سینه مرغ، یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، قارچ بلانچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ زاپاتا
۱۵
۸۴,۵۰۰ ۷۱,۸۲۵ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

۳ ورق ژامبون مرغ ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ ژامبون مرغ
۱۵
۳۸,۵۰۰ ۳۲,۷۲۵ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۵
۱۹,۵۰۰ ۱۶,۵۷۵ تومان

چیپس و پنیر ایتالیایی

چیپس ورقه ای، پنیر پیتزا زعفرانی، قارچ، ژامبون مرغ و گوشت، ذرت
چیپس و پنیر ایتالیایی
۱۵
۱۰۲,۵۰۰ ۸۷,۱۲۵ تومان

سیب زمینی ویژه

۱۰۰ گرم سیب زمینی خلالی زیگزالی سرخ کرده، ادویه ترکیبی خاص، قارچ بلانچ، پنیر پیتزا زعفرانی
سیب زمینی ویژه
۱۵
۷۳,۵۰۰ ۶۲,۴۷۵ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد همبرگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل چیز برگر
۱۵
۱۱۲,۵۰۰ ۹۵,۶۲۵ تومان

پیتزا بلونیا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پروسس، فلفل دلمه
پیتزا بلونیا آمریکایی

خانواده

۱۵
۱۹۸,۵۰۰ ۱۶۸,۷۲۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۷۸,۵۰۰ ۱۵۱,۷۲۵ تومان

یک نفره

۱۵
۹۳,۵۰۰ ۷۹,۴۷۵ تومان

پیتزا جامبو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، قارچ، پنیر پروسس، فلفل دلمه
پیتزا جامبو آمریکایی

یک نفره

۱۵
۹۴,۵۰۰ ۸۰,۳۲۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۸۸,۵۰۰ ۱۶۰,۲۲۵ تومان

خانواده

۱۵
۲۱۳,۵۰۰ ۱۸۱,۴۷۵ تومان

پیتزا سر آشپز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر چدار، فلفل دلمه
پیتزا سر آشپز آمریکایی

یک نفره

۱۵
۷۵,۵۰۰ ۶۴,۱۷۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۲۳,۵۰۰ ۱۰۴,۹۷۵ تومان

خانواده

۱۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۵۸,۹۵۰ تومان

پیتزا وردورا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، زیتون، گوجه، پنیر پروسس زعفرانی
پیتزا وردورا آمریکایی

یک نفره

۱۵
۶۹,۵۰۰ ۵۹,۰۷۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۱۲,۵۰۰ ۹۵,۶۲۵ تومان

خانواده

۱۵
۱۳۳,۵۰۰ ۱۱۳,۴۷۵ تومان

پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر موزارلا، ذرت، فلفل دلمه
پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

یک نفره

۱۵
۶۹,۵۰۰ ۵۹,۰۷۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۱۲,۵۰۰ ۹۵,۶۲۵ تومان

خانواده

۱۵
۱۳۳,۵۰۰ ۱۱۳,۴۷۵ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، ذرت، پنیر تست، پنیر گودا، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۱۵
۷۴,۵۰۰ ۶۳,۳۲۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۳۲,۵۰۰ ۱۱۲,۶۲۵ تومان

خانواده

۱۵
۱۶۵,۵۰۰ ۱۴۰,۶۷۵ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پروسس کره ای، زیتون، فلفل دلمه
پیتزا میکس آمریکایی

یک نفره

۱۵
۸۳,۵۰۰ ۷۰,۹۷۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۵۹,۵۰۰ ۱۳۵,۵۷۵ تومان

خانواده

۱۵
۱۷۸,۵۰۰ ۱۵۱,۷۲۵ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا دبل آمریکایی، فیله مرغ، ژامبون مرغ، پنیر تست، پنیر پروسس، قارچ
پیتزا یونانی آمریکایی

یک نفره

۱۵
۸۹,۵۰۰ ۷۶,۰۷۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۵۱,۵۰۰ ۱۲۸,۷۷۵ تومان

سیب زمینی

۶۰ گرم سیب زمینی خلالی زیگزالی سرخ کرده، ادویه ترکیبی خاص
سیب زمینی
۱۵
۳۸,۵۰۰ ۳۲,۷۲۵ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویژه خاص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، ژامبون مرغ، پنیر پروسس، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا ویژه خاص آمریکایی

یک نفره

۱۵
۹۸,۵۰۰ ۸۳,۷۲۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۹۹,۵۰۰ ۱۶۹,۵۷۵ تومان

خانواده

۱۵
۲۱۹,۵۰۰ ۱۸۶,۵۷۵ تومان

پیتزا سر آشپز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر چدار، فلفل دلمه
پیتزا سر آشپز آمریکایی

یک نفره

۱۵
۷۵,۵۰۰ ۶۴,۱۷۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۲۳,۵۰۰ ۱۰۴,۹۷۵ تومان

خانواده

۱۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۵۸,۹۵۰ تومان

پیتزا وردورا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، زیتون، گوجه، پنیر پروسس زعفرانی
پیتزا وردورا آمریکایی

یک نفره

۱۵
۶۹,۵۰۰ ۵۹,۰۷۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۱۲,۵۰۰ ۹۵,۶۲۵ تومان

خانواده

۱۵
۱۳۳,۵۰۰ ۱۱۳,۴۷۵ تومان

پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر موزارلا، ذرت، فلفل دلمه
پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

یک نفره

۱۵
۶۹,۵۰۰ ۵۹,۰۷۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۱۲,۵۰۰ ۹۵,۶۲۵ تومان

خانواده

۱۵
۱۳۳,۵۰۰ ۱۱۳,۴۷۵ تومان

پیتزا جامبو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، قارچ، پنیر پروسس، فلفل دلمه
پیتزا جامبو آمریکایی

یک نفره

۱۵
۹۴,۵۰۰ ۸۰,۳۲۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۸۸,۵۰۰ ۱۶۰,۲۲۵ تومان

خانواده

۱۵
۲۱۳,۵۰۰ ۱۸۱,۴۷۵ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، ذرت، پنیر تست، پنیر گودا، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۱۵
۷۴,۵۰۰ ۶۳,۳۲۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۳۲,۵۰۰ ۱۱۲,۶۲۵ تومان

خانواده

۱۵
۱۶۵,۵۰۰ ۱۴۰,۶۷۵ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پروسس کره ای، زیتون، فلفل دلمه
پیتزا میکس آمریکایی

یک نفره

۱۵
۸۳,۵۰۰ ۷۰,۹۷۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۵۹,۵۰۰ ۱۳۵,۵۷۵ تومان

خانواده

۱۵
۱۷۸,۵۰۰ ۱۵۱,۷۲۵ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا دبل آمریکایی، فیله مرغ، ژامبون مرغ، پنیر تست، پنیر پروسس، قارچ
پیتزا یونانی آمریکایی

یک نفره

۱۵
۸۹,۵۰۰ ۷۶,۰۷۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۵۱,۵۰۰ ۱۲۸,۷۷۵ تومان

پیتزا بلونیا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پروسس، فلفل دلمه
پیتزا بلونیا آمریکایی

یک نفره

۱۵
۹۳,۵۰۰ ۷۹,۴۷۵ تومان

سه نفره

۱۵
۱۷۸,۵۰۰ ۱۵۱,۷۲۵ تومان

خانواده

۱۵
۱۹۸,۵۰۰ ۱۶۸,۷۲۵ تومان

پیتزا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۵ سانتیمتری، بیکن مرغ، بیکن گوشت، پنیر تست، پنیر پروسس، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا ایتالیایی
۱۵
۹۸,۵۰۰ ۸۳,۷۲۵ تومان

برگر

دوبل چیز برگر

۲ عدد همبرگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل چیز برگر
۱۵
۱۱۲,۵۰۰ ۹۵,۶۲۵ تومان

دوبل برگر

۲ عدد همبرگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر
۱۵
۸۴,۵۰۰ ۷۱,۸۲۵ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، قارچ بلانچ، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۱۵
۷۴,۵۰۰ ۶۳,۳۲۵ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک ورق ژامبون مرغ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۱۵
۸۷,۵۰۰ ۷۴,۳۷۵ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۱۵
۶۴,۵۰۰ ۵۴,۸۲۵ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، قارچ بلانچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر
۱۵
۵۴,۵۰۰ ۴۶,۳۲۵ تومان

همبرگر ذغالی ویژه

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر ذغالی ویژه
۱۵
۴۴,۵۰۰ ۳۷,۸۲۵ تومان

ساندویچ

ساندویچ چیپس و پنیر

ژامبون مرغ ۷۰%، چیپس ورقه ای، پنیر پیتزا، نان ویژه
ساندویچ چیپس و پنیر
۱۵
۶۱,۵۰۰ ۵۲,۲۷۵ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

۱۰۰ گرم سینه مرغ، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان ویژه
ساندویچ مرغ و قارچ
۱۵
۵۸,۵۰۰ ۴۹,۷۲۵ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان ویژه
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۵
۵۷,۵۰۰ ۴۸,۸۷۵ تومان

ساندویچ رویال هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، یک ورق ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، خلال سیب زمینی، کاهو، خیارشور، گوجه، نان ویژه
ساندویچ رویال هات داگ
۱۵
۷۴,۵۰۰ ۶۳,۳۲۵ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ کوکتل
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ هات داگ
۱۵
۳۴,۵۰۰ ۲۹,۳۲۵ تومان

ساندویچ هات چیز

یک عدد هات داگ ۷۰%، پنیر پروسس، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ هات چیز
۱۵
۵۱,۵۰۰ ۴۳,۷۷۵ تومان

ساندویچ تاپ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰، یک ورق ژامبون مرغ ۷۰%، پنیر پروسس، قارچ بلانچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ تاپ هات داگ
۱۵
۶۹,۵۰۰ ۵۹,۰۷۵ تومان

ساندویچ مرغ

۷۰ گرم سینه مرغ اسلایس شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ مرغ
۱۵
۴۴,۵۰۰ ۳۷,۸۲۵ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

۱۰۰ گرم سینه مرغ اسلایس شده، قارچ بلانچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ مرغ ویژه
۱۵
۷۳,۵۰۰ ۶۲,۴۷۵ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ ورق ژامبون مرغ ۶۰%، قارچ بلانچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۵
۵۷,۵۰۰ ۴۸,۸۷۵ تومان

ساندویچ زاپاتا

۷۰ گرم سینه مرغ، یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، قارچ بلانچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ زاپاتا
۱۵
۸۴,۵۰۰ ۷۱,۸۲۵ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

۳ ورق ژامبون مرغ ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ویژه
ساندویچ ژامبون مرغ
۱۵
۳۸,۵۰۰ ۳۲,۷۲۵ تومان

پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۵
۱۹,۵۰۰ ۱۶,۵۷۵ تومان

سس فرانسه

.
سس فرانسه
۲,۰۰۰ تومان

سس

سس کچاپ تند
سس
۲,۰۰۰ تومان

سس

سس کچاپ
سس
۲,۰۰۰ تومان

سس مایونز

سس مایونز
۲,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر ایتالیایی

چیپس ورقه ای، پنیر پیتزا زعفرانی، قارچ، ژامبون مرغ و گوشت، ذرت
چیپس و پنیر ایتالیایی
۱۵
۱۰۲,۵۰۰ ۸۷,۱۲۵ تومان

سیب زمینی ویژه

۱۰۰ گرم سیب زمینی خلالی زیگزالی سرخ کرده، ادویه ترکیبی خاص، قارچ بلانچ، پنیر پیتزا زعفرانی
سیب زمینی ویژه
۱۵
۷۳,۵۰۰ ۶۲,۴۷۵ تومان

سیب زمینی

۶۰ گرم سیب زمینی خلالی زیگزالی سرخ کرده، ادویه ترکیبی خاص
سیب زمینی
۱۵
۳۸,۵۰۰ ۳۲,۷۲۵ تومان

نان اضافه

یک عدد نان اضافه
نان اضافه
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر شیشه ای ایستک

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای ایستک
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک آکوافینا

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک آکوافینا
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ آکوافینا

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ آکوافینا
۶,۰۰۰ تومان