جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۱۰
۱۳۸,۰۰۰ ۱۲۴,۲۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل، قارچ، پنیر
پیتزا مخلوط

خانواده

۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان جو گرد، سس تک نفره
چیز برگر

سینگل

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۲۰۵,۰۰۰ ۱۸۴,۵۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، مرغ مزه دار شده تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا قارچ و مرغ

خانواده

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان جو گرد، سس تک نفره
همبرگر

سینگل

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا آلفردو

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، پپرونی، گوشت چرخ کرده، قارچ، گوجه فرنگی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا آلفردو

خانواده

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، فیله مرغ مزه دار شده، گوشت چرخ کرده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا سوپریم

خانواده

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا رست بیف کلاسیک

خمیر جو دست ساز، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخصوص
پیتزا رست بیف کلاسیک

یک نفره ( ۲۵ سانتی متری)

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ خانه دودی ویژه

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک عدد فیله مرغ سرخ شده، ژامبون، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه...
ساندویچ خانه دودی ویژه
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان جو گرد، سس تک نفره
همبرگر

سینگل

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

دوبل

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان جو گرد، سس تک نفره
چیز برگر

سینگل

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

دوبل

۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان جو گرد، سس تک نفره
قارچ برگر

سینگل

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر پتیزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان جو گرد، ...
رویال برگر
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیکن ویچ

۲ عدد فیله مرغ مزه دار سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان جو گرد، سس تک نف...
چیکن ویچ
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

دبل کرانچ

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان جو گرد، سس تک نفره
دبل کرانچ
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

سوپر کرانچ

یک عدد فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت و مرغ، نان جو گرد، سس تک نفره
سوپر کرانچ
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد هات داگ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ ساده
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

یک عدد هات داگ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ با پنیر
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

دونر پرسی مرغ

نان باگت، دونر مرغ، پیاز جعفری، سس مخصوص، قارچ، پیاز، فلفل دلمه
دونر پرسی مرغ
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

۳ عدد فیله مرغ سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دلپیرو

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۲ عدد فیله مرغ سرخ شده، پپرونی، فلفل دلمه ای، نان تنوری شده، گوجه، سس مخصوص، نا...
ساندویچ دلپیرو
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

سوپر چیز ویچ

۲ عدد فیله مرغ طعم دار سرخ شده، ۱۲۰ گرم راسته گوساله طعم دار تفت داده شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، سس...
سوپر چیز ویچ
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک نار برگر ویژه

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، خمیر پیتزا، قارچ، پنیر پیتزا،نان جو گرد، به همراه : سالاد کاهو، سیب زمینی سرخ ...
خوراک نار برگر ویژه
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک چیز برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳ لایه پنیر مخصوص، نان جو گرد، به همراه : سالاد کاهو، سیب زمینی سرخ شده، سس تک ن...
خوراک چیز برگر
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ ایتالیایی

۴ عدد فیله مرغ مزه دار سرخ شده، سس آلفردو، ذرت، فلفل دلمه ای، به همراه : سالاد کاهو، سیب زمینی سرخ شده، سس تک نفره
خوراک مرغ ایتالیایی
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چوبی با قارچ

۱۵۰ گرم راسته گوساله سرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، به همراه : سالاد کاهو، سیب زمینی سرخ شده، سس تک نفره
خوراک کباب چوبی با قارچ
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک فیله مرغ

۴ عدد فیله مرغ مزه دار سرخ شده، قارچ، به همراه : سالاد کاهو، سیب زمینی سرخ شده، سس تک نفره
خوراک فیله مرغ
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۳ تکه شنیسل مرغ سوخاری، به همراه : سالاد کاهو، سیب زمینی سرخ شده، سس تک نفره
خوراک شنیسل مرغ
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

مرغ کنتاکی (۲ تکه)

۲ تکه مرغ کنتاکی، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نصف نان باگت، سس تک نفره
مرغ کنتاکی (2 تکه)
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

مرغ کنتاکی (۳ تکه)

۳ تکه مرغ کنتاکی، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نصف نان باگت، سس تک نفره
مرغ کنتاکی (3 تکه)
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

دونر مخلوط پرسی (گوشت و مرغ)

نان باگت، دونر گوشت و مرغ، پیاز جعفری، سس مخصوص، قارچ، پیاز، فلفل دلمه
دونر مخلوط پرسی (گوشت و مرغ)
۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

دونر پرسی گوشت

نان باگت، دونر گوشت، پیاز جعفری، سس مخصوص، قارچ، پیاز، فلفل دلمه
دونر پرسی گوشت
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا کباب ترکی (یک نفره)

خمیر جو، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا کباب ترکی (یک نفره)
۱۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ تومان

پیتزا کالزونه

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا کالزونه

یک نفره

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

پیتزا کباب ترکی خانواده

خمیر جو، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا کباب ترکی خانواده
۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسموکی

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ دودی، قارچ، مرغ و گوشت تکه ای دودی، فلفل دلمه ای، سس مخصوص اسموکی، پنیر پیتزا، سس ...
پیتزا اسموکی

یک نفره

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، مرغ مزه دار شده تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۱۰
۱۳۸,۰۰۰ ۱۲۴,۲۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، فیله مرغ مزه دار شده، گوشت چرخ کرده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا سوپریم

یک نفره

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۲۰۵,۰۰۰ ۱۸۴,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ دونر مخلوط

نان باگت، دونر گوشت و مرغ، پیاز جعفری، سس مخصوص، قارچ، پیاز، فلفل دلمه
ساندویچ دونر مخلوط
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

بگیر و بپز

پیتزا مخلوط یک نفره (نیمه آماده)

دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- فر را به مدت ۱۰ دقیقه روشن کنید تا به دمای ۲۲۰ درجه برسد. ۲- با توجه ب...
پیتزا مخلوط یک نفره (نیمه آماده)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص خانواده (نیمه آماده)

دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- فر را به مدت ۱۰ دقیقه روشن کنید تا به دمای ۲۲۰ درجه برسد. ۲- با توجه ب...
پیتزا مخصوص خانواده (نیمه آماده)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت یک نفره (نیمه آماده)

دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- فر را به مدت ۱۰ دقیقه روشن کنید تا به دمای ۲۲۰ درجه برسد. ۲- با توجه ب...
پیتزا قارچ و گوشت یک نفره (نیمه آماده)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی یک نفره (نیمه آماده)

دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- فر را به مدت ۱۰ دقیقه روشن کنید تا به دمای ۲۲۰ درجه برسد. ۲- با توجه ب...
پیتزا پپرونی یک نفره (نیمه آماده)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه (نیمه آماده)

دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- فر را به مدت ۱۰ دقیقه روشن کنید تا به دمای ۲۲۰ درجه برسد. ۲- با توجه ب...
سیب زمینی ویژه (نیمه آماده)
۹۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر (نیمه آماده)

دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- فر را به مدت ۱۰ دقیقه روشن کنید تا به دمای ۲۲۰ درجه برسد. ۲- با توجه ب...
سیب زمینی با قارچ و  پنیر (نیمه آماده)
۸۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر ساده (نیمه آماده)

دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- فر را به مدت ۱۰ دقیقه روشن کنید تا به دمای ۲۲۰ درجه برسد. ۲- با توجه ب...
چیپس و پنیر ساده (نیمه آماده)
۵۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر ویژه (نیمه آماده)

دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- فر را به مدت ۱۰ دقیقه روشن کنید تا به دمای ۲۲۰ درجه برسد. ۲- با توجه ب...
چیپس و پنیر ویژه (نیمه آماده)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا رست بیف کلاسیک

خمیر جو دست ساز، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخصوص
پیتزا رست بیف کلاسیک

یک نفره ( ۲۵ سانتی متری)

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

پیتزا کباب ترکی (یک نفره)

خمیر جو، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا کباب ترکی (یک نفره)
۱۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ تومان

پیتزا کباب ترکی خانواده

خمیر جو، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا کباب ترکی خانواده
۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسموکی

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ دودی، قارچ، مرغ و گوشت تکه ای دودی، فلفل دلمه ای، سس مخصوص اسموکی، پنیر پیتزا، سس ...
پیتزا اسموکی

یک نفره

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، مرغ مزه دار شده تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۱۰
۱۳۸,۰۰۰ ۱۲۴,۲۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، فیله مرغ مزه دار شده، گوشت چرخ کرده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا سوپریم

یک نفره

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۲۰۵,۰۰۰ ۱۸۴,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا کالزونه

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا کالزونه

یک نفره

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، قارچ، گوجه، ذرت، هویچ، جعفری، شوید، کدو، زیتون، چاشنی مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره ( ۲۵ سانتی متری)

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خانواده( ۳۰ سانتی متری)

۱۰
۱۵۸,۰۰۰ ۱۴۲,۲۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، فیله مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا مکزیکی

یک نفره

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۸۸,۰۰۰ ۱۶۹,۲۰۰ تومان

پیتزا آلفردو

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، پپرونی، گوشت چرخ کرده، قارچ، گوجه فرنگی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا آلفردو

یک نفره

۱۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، راسته گوساله طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا استیک

یک نفره

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۲۱۵,۰۰۰ ۱۹۳,۵۰۰ تومان

پیتزا سلامت

خمیر جو مخصوص پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، قارچ، ذرت، زیتون سبز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا سلامت

یک نفره

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل، قارچ، پنیر
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

کباب ترکی

ساندویچ دونر گوشت

نان باگت، دونر گوشت، پیاز جعفری، سس مخصوص، قارچ، پیاز، فلفل دلمه
ساندویچ دونر گوشت
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ

نان باگت، دونر مرغ، پیاز جعفری، سس مخصوص، قارچ، پیاز، فلفل دلمه
ساندویچ دونر مرغ
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ دونر مخلوط

نان باگت، دونر گوشت و مرغ، پیاز جعفری، سس مخصوص، قارچ، پیاز، فلفل دلمه
ساندویچ دونر مخلوط
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

دونر پرسی گوشت

نان باگت، دونر گوشت، پیاز جعفری، سس مخصوص، قارچ، پیاز، فلفل دلمه
دونر پرسی گوشت
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

دونر پرسی مرغ

نان باگت، دونر مرغ، پیاز جعفری، سس مخصوص، قارچ، پیاز، فلفل دلمه
دونر پرسی مرغ
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

دونر مخلوط پرسی (گوشت و مرغ)

نان باگت، دونر گوشت و مرغ، پیاز جعفری، سس مخصوص، قارچ، پیاز، فلفل دلمه
دونر مخلوط پرسی (گوشت و مرغ)
۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان جو گرد، سس تک نفره
همبرگر

سینگل

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

دوبل

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان جو گرد، سس تک نفره
چیز برگر

سینگل

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

دوبل

۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان جو گرد، سس تک نفره
قارچ برگر

سینگل

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر پتیزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان جو گرد، ...
رویال برگر
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیکن ویچ

۲ عدد فیله مرغ مزه دار سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان جو گرد، سس تک نف...
چیکن ویچ
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

دبل کرانچ

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان جو گرد، سس تک نفره
دبل کرانچ
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

سوپر کرانچ

یک عدد فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت و مرغ، نان جو گرد، سس تک نفره
سوپر کرانچ
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد هات داگ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ ساده
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

یک عدد هات داگ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ با پنیر
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ خانه دودی ویژه

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک عدد فیله مرغ سرخ شده، ژامبون، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه...
ساندویچ خانه دودی ویژه
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

۳ عدد فیله مرغ سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دلپیرو

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۲ عدد فیله مرغ سرخ شده، پپرونی، فلفل دلمه ای، نان تنوری شده، گوجه، سس مخصوص، نا...
ساندویچ دلپیرو
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

سوپر چیز ویچ

۲ عدد فیله مرغ طعم دار سرخ شده، ۱۲۰ گرم راسته گوساله طعم دار تفت داده شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، سس...
سوپر چیز ویچ
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

خوراک نار برگر ویژه

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، خمیر پیتزا، قارچ، پنیر پیتزا،نان جو گرد، به همراه : سالاد کاهو، سیب زمینی سرخ ...
خوراک نار برگر ویژه
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک چیز برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳ لایه پنیر مخصوص، نان جو گرد، به همراه : سالاد کاهو، سیب زمینی سرخ شده، سس تک ن...
خوراک چیز برگر
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ ایتالیایی

۴ عدد فیله مرغ مزه دار سرخ شده، سس آلفردو، ذرت، فلفل دلمه ای، به همراه : سالاد کاهو، سیب زمینی سرخ شده، سس تک نفره
خوراک مرغ ایتالیایی
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چوبی با قارچ

۱۵۰ گرم راسته گوساله سرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، به همراه : سالاد کاهو، سیب زمینی سرخ شده، سس تک نفره
خوراک کباب چوبی با قارچ
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک فیله مرغ

۴ عدد فیله مرغ مزه دار سرخ شده، قارچ، به همراه : سالاد کاهو، سیب زمینی سرخ شده، سس تک نفره
خوراک فیله مرغ
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۳ تکه شنیسل مرغ سوخاری، به همراه : سالاد کاهو، سیب زمینی سرخ شده، سس تک نفره
خوراک شنیسل مرغ
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ کنتاکی (۲ تکه)

۲ تکه مرغ کنتاکی، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نصف نان باگت، سس تک نفره
مرغ کنتاکی (2 تکه)
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

مرغ کنتاکی (۳ تکه)

۳ تکه مرغ کنتاکی، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نصف نان باگت، سس تک نفره
مرغ کنتاکی (3 تکه)
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نصف نان باگت، سس تک نفره
چیکن استریپس
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده و تنوری شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، سس مخصوص، سس تک نفره
سیب زمینی قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کبابی ویژه

سیب زمینی سرخ شده و تنوری شده، قارچ، ژامبون، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، سس تک نفره
سیب زمینی کبابی ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۷۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر ساده

چیپس، پنیر پیتزا، سس تک نفره
چیپس و پنیر ساده
۵۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر ویژه

چیپس، پنیر پیتزا، سس تک نفره، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ فلفل دلمه ای، سس تک نفره
چیپس و پنیر ویژه
۸۵,۰۰۰ تومان

نان سیردار

خمیر پیتزا جو مخصوص، گوجه، سیر، پنیر پیتزا، سس تک نفره
نان سیردار
۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری، سس تک نفره
قارچ سوخاری
۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری با پنیر

قارچ سوخاری، پنیر پیتزا، سس تک نفره
قارچ سوخاری با پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد چیکن سزار

فیله مرغ مزه دار سرخ شده، نان تست، کاهو پیچ، گوجه، سس مخصوص ذرت، زیتون سبز
سالاد چیکن سزار
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج رنده شده، ذرت، زیتون سبز، سس مخصوص
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد سلامت

کاهو، گوجه، خیار، زیتون سبز، کنجد، سبزیجات خشک، پنیر سفید، سس مخصوص
سالاد سلامت
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

گوجه، خیار، پنیر فتا، زیتون، کنجد، پیاز، سبزیجات، سس مخصوص، روغن زیتون
سالاد یونانی
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم، ژامبون، فلفل دلمه ای، هویج رنده شده، ذرت، سس مخصوص
سالاد اندونزی
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد کلم
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۴,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

کلاسیک

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۶,۰۰۰ تومان

موهیتو شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
موهیتو شیشه ای
۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

اضافات

سس سفید (اضافه)

یک نفره
سس سفید (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سس قرمز (اضافه)

یک نفره
سس قرمز (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

نان باگت (اضافه)

یک عدد
نان باگت (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان