جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

کباب ترکی مخلوط پرسی

مخلوط کباب ترکی گوشت و کباب ترکی مرغ، به همراه یک عدد نان باگت، مخلفات گوجه و خیارشور
کباب ترکی مخلوط پرسی

یک نفره (۳۰۰ گرمی)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۴۵۰ گرمی)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان (ران)

یک عدد ران بریان، به همراه یک عدد نان باگت، مخلفات کاهو، گوجه، خیارشور
مرغ بریان (ران)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ، یک اسلایس ژامبون گوشت یا مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات رویال
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

همبرگر ویژه

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر ویژه
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی دست ساز، یک اسلایس ژامبون گوشت یا مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان...
رویال برگر
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

۶ قرص فلافل، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل ویژه
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ، یک اسلایس ژامبون گوشت یا مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات رویال
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا ویژه درویش

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، میکس ژامبون، پنیر پروسس، قارچ، ۱۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه
پیتزا ویژه درویش
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، مرغ ریش شده، قارچ، پنیر پروسس، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه
پیتزا گوشت و مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پروسس، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه
پیتزا گوشت و قارچ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، مرغ ریش شده، قارچ، پنیر پروسس، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه
پیتزا مرغ و قارچ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، کالباس تند پپرونی، قارچ، پنیر پروسس، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه
پیتزا پپرونی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، کالباس مکزیکی، قارچ، پنیر پروسس، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه
پیتزا مخلوط
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، میکس ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر پروسس، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه
پیتزا ژامبون و قارچ
۸۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر مخصوص
۵۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
دوبل برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر ویژه
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی دست ساز، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی دست ساز، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
دوبل چیز برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی دست ساز، یک اسلایس ژامبون گوشت یا مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان...
رویال برگر
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ فلافل ویژه

۶ قرص فلافل، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل ویژه
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، یک اسلایس ژامبون گوشت یا مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، ۱۰۰ گرم مرغ بریان ریش ریش شده، ک...
ساندویچ ویژه زاپاتا
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه (قارچ و پنیر)

سه عدد فیله مرغ ۸۰ گرمی گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ ویژه (قارچ و پنیر)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه (قارچ و پنیر)

۱۸۰ مرغ بریان ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ ویژه (قارچ و پنیر)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (قارچ و پنیر)

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه (قارچ و پنیر)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ، یک اسلایس ژامبون گوشت یا مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات رویال
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف ویژه (قارچ و پنیر)

ساندویچ کراکف ویژه (قارچ و پنیر)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری ویژه (قارچ و پنیر)

ساندویچ سوسیس بلغاری ویژه (قارچ و پنیر)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه (قارچ و پنیر)

سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل ویژه (قارچ و پنیر)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه (قارچ و پنیر)

۱۷۰ گرم خوراک بندری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری ویژه (قارچ و پنیر)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

ساندویچ مغز
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز ویژه

ساندویچ مغز ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و مرغ

ساندویچ مغز و مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و مرغ ویژه

ساندویچ مغز و مرغ ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ جگر مرغ

۱۴۰ گرم جگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ جگر مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۶ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۱۷۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

۱۷۰ گرم کباب ترکی مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

۸۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله، ۸۰ گرم کباب ترکی مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

پنیری
ساندویچ کراکف
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

ساندویچ سوسیس بلغاری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ معمولی

سه عدد فیله مرغ ۸۰ گرمی گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ معمولی
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ معمولی

۱۸۰ مرغ بریان ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ معمولی
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ معمولی

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ معمولی
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل معمولی

سوسیس کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل معمولی
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری معمولی

۱۷۰ گرم خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری معمولی
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۰,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

بندری (پرسی)

۴۵۰ گرم خوراک بندری، به همراه ۲ عدد نان باگت، مخلفات گوجه و خیارشور
بندری (پرسی)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط پرسی

مخلوط کباب ترکی گوشت و کباب ترکی مرغ، به همراه یک عدد نان باگت، مخلفات گوجه و خیارشور
کباب ترکی مخلوط پرسی

یک نفره (۳۰۰ گرمی)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۴۵۰ گرمی)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

بریان

مرغ بریان (نصفه)

نصف مرغ کامل بریان، به همراه یک عدد نان باگت، مخلفات کاهو و گوجه و خیارشور
مرغ بریان (نصفه)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

مرغ بریان (کامل)

یک عدد مرغ کامل بریان، به همراه ۲ عدد نان باگت، مخلفات کاهو، گوجه، خیارشور
مرغ بریان (کامل)
۲۷۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان (بدون مخلفات)

مرغ بریان (بدون مخلفات)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

مرغ بریان (ران)

یک عدد ران بریان، به همراه یک عدد نان باگت، مخلفات کاهو، گوجه، خیارشور
مرغ بریان (ران)
۸۵,۰۰۰ تومان

مرغ بریان (سینه)

یک عدد سینه مرغ بریان، به همراه یک عدد نان باگت، مخلفات کاهو، گوجه، خیارشور
مرغ بریان (سینه)
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ کرده با پنیر
۵۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه درویش

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، مخلوط ژامبون مرغ و ژامبون گوشت به صورت خرد شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت
سیب زمینی ویژه درویش
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

۱۰۰ گرم سالاد، کلم سفید، هویج رنده شده، خیار، سبزیجات معطر، سس مایونز
سالاد کلم
۲۵,۰۰۰ تومان

سس (اضافه)

سس کچاپ، سس مایونز، سس فرانسه
سس (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

نان باگت (اضافه)

یک عدد نان باگت اضافه
نان باگت (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد شیشه ای بهنوش

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای بهنوش
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر(سون اپ پپسی میرندا)
نوشابه بطری
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بهنوش

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بهنوش

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان