جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ خوراک هندی

خوراک سوسیس با سُس مخصوص۲۵۰گرمی,گوجه,خیارشور,کاهو,نان باگت کنجدی
ساندویچ خوراک هندی
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۶ قرص فلافل شرکتی، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ فلافل
۲۸,۰۰۰ تومان

همبرگر ممتاز

یک عدد برگر گوشت ۶۰٪، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت بزرگ
همبرگر ممتاز
۳۶,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

دوبل برگر گوسفندی

۲عدد برگرگوشت۹۰٪دستی, گوجه,خیارشور, کاهو, نان باگت کنجدی
دوبل برگر گوسفندی
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد برگر گوشت۶۰٪، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
دوبل برگر
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت شرکتی ۶۰٪ ۱۰۰ گرمی، پنیرپیتزا، کالباس ژامبون گوشت ۹۰%، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
چیز برگر
۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت۶۰٪، قارچ، پنیر پیتزا، کالباس ژامبون، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
رویال برگر
۵
۵۹,۰۰۰ ۵۶,۰۵۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

شینسل مرغ پخته شده، قارچ، پنیرپیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

برگر

همبرگر گوسفندی

یک عدد برگرگوشت۹۰٪ دستی،گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
همبرگر گوسفندی
۴۱,۰۰۰ تومان

دوبل برگر گوسفندی

۲عدد برگرگوشت۹۰٪دستی, گوجه,خیارشور, کاهو, نان باگت کنجدی
دوبل برگر گوسفندی
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

همبرگر ممتاز

یک عدد برگر گوشت ۶۰٪، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت بزرگ
همبرگر ممتاز
۳۶,۰۰۰ تومان

بانی برگر

یک عددبرگرگوشت۶۰٪، کالباس ژامبون، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
بانی برگر
۴۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد برگر گوشت۶۰٪، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
دوبل برگر
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت۶۰٪، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
قارچ برگر
۴۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت شرکتی ۶۰٪ ۱۰۰ گرمی، پنیرپیتزا، کالباس ژامبون گوشت ۹۰%، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
چیز برگر
۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت۶۰٪، قارچ، پنیر پیتزا، کالباس ژامبون، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
رویال برگر
۵
۵۹,۰۰۰ ۵۶,۰۵۰ تومان

ساندویچ

نان اضافه

نان اضافه
نان اضافه
۷,۰۰۰ تومان

پنیراضافه

پنیراضافه
پنیراضافه
۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ اضافه

قارچ اضافه
قارچ اضافه
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

کباب ترکی گوشت ۱۲۰ گرم، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت، بدون سس اضافه
ساندویچ
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

یک عدد استیک ۷۰٪گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ استیک
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

یک عدد کباب لقمه۷۰٪ ۱۰۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ کباب لقمه
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی

خوراک سوسیس با سُس مخصوص۲۵۰گرمی,گوجه,خیارشور,کاهو,نان باگت کنجدی
ساندویچ خوراک هندی
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی (یک و نیم)

خوراک سوسیس، سُس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ خوراک هندی (یک و نیم)
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک با قارچ و پنیر

خوراک سوسیس، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ خوراک با قارچ و پنیر
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک و پنیر

خوراک سوسیس، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت بزرگ کنجدی
ساندویچ خوراک و پنیر
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک و قارچ

خوراک سوسیس، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت، بدون سس اضافه
ساندویچ خوراک و قارچ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۶ قرص فلافل شرکتی، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ فلافل
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

شینسل مرغ پخته شده، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ مرغ
۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

شینسل مرغ پخته شده، قارچ، پنیرپیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و پنیر

شینسل مرغ پخته شده، پنیرپیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ مرغ و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

شینسل مرغ پخته شده، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ مرغ و قارچ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

کالباس ژامبون۸۰٪گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ ژامبون تنوری
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا مخصوص

کالباس ژامبون۸۰٪، گوشت رست بیف، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ پیتزا مخصوص
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و مرغ (میکس)

گوشت رست بیف، مرغ پخته شده، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ گوشت و مرغ (میکس)
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک مرغ

خوراک هندی، مرغ ریش شده(میکس)گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت، سس همراه ندارد
ساندویچ خوراک مرغ
۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ۷۰٪، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ هات داگ
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

هات داگ۷۰٪، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ هات داگ با پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل۷۰٪گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ کوکتل
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

کوکتل۷۰٪، پنیرپیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ کوکتل پنیر
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ۷۰٪، قارچ، پنیرپیتزا، کالباس ژامبون، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ هات رویال
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

کالباس ژامبون گوشت۸۰٪، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ ژامبون گوشت
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس لیونر

کالباس۶۰٪گوشت لیونر، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ کالباس لیونر
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت (رست بیف)

گوشت رست بیف(ریش شده)گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ گوشت (رست بیف)
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و قارچ

گوشت رست بیف، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ گوشت و قارچ
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و قارچ با پنیر

گوشت رست بیف، قارچ، پنیرپیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت کنجدی
ساندویچ گوشت و قارچ با پنیر
۸۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۲۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا

۷,۲۰۰ تومان

فانتا

۷,۲۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا

۱۲,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا

۱۷,۸۰۰ تومان

فانتا

۱۷,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۱۷,۸۰۰ تومان

زمزم

۱۴,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

نیم لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱/۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان