جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون میکس ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مخصوص کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون پپرونی ۹۰%، قارچ بلنچ شده، پنیر پیتزا، فلفل هالوپینو
پیتزا پپرونی کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، سینه مرغ کبابی خرد شده، سس باربیکیو، پنیر پیتزا، قارچ بلنچ شده، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۶,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله استریپس، سیب زمینی سرخ شده، سس سیر، سس سوخاری، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت گوساله طعم دار ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ بلنچ شده، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، پنیر پیتزا، زیتون، ذرت، قارچ بلنچ شده، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا سبزیجات کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۴,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه)

۳ تکه فیله استریپس، سیب زمینی سرخ شده، سس سیر، سس سوخاری، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (سه تکه)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سرد

۱۰۰ گرم ژامبون میکس ۹۰%، لوبیا، ذرت، سس مخصوص، چیپس خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مخصوص سرد
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

پیتزا زبان کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت زبان گوساله طعم دار ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا زبان کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون پپرونی ۹۰%، قارچ بلنچ شده، پنیر پیتزا، فلفل هالوپینو
پیتزا پپرونی کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت گوساله چرخ شده طعم دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا تاکو کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، پنیر پیتزا، زیتون، ذرت، قارچ بلنچ شده، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا سبزیجات کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون میکس ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مخصوص کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اکستریم کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، سینه بوقلمون ورقه ای، پنیر پیتزا، قارچ بلنچ شده، فلفل دلمه ای
پیتزا اکستریم کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، سینه مرغ کبابی خرد شده، سس باربیکیو، پنیر پیتزا، قارچ بلنچ شده، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت گوساله طعم دار ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ بلنچ شده، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، فیله گوساله ورقه ای، پنیر پیتزا، قارچ بلنچ شده، فلفل دلمه ای، سس مخصوص سیر
پیتزا چانو کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو چیکن کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، فیله گوساله ورقه ای، سینه مرغ گریل خرد شده، پنیر پیتزا، قارچ بلنچ شده، فلفل دلمه ای، سس مخصوص سیر
پیتزا چانو چیکن کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپایسی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، فیله مرغ سوخاری، قارچ بلنچ شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس آمازون، فلفل هالوپینو
پیتزا اسپایسی کلاسیک

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل دولپی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ۱/۴ پیتزا تاکو، ۱/۴ پیتزا مخصوص، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ
پیتزا چهار فصل دولپی کلاسیک

چهار نفره (۴۰ سانتی متری)

۳۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
همبرگر مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
چیز برگر مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، قارچ مخصوص، نان مک دونا...
ماشروم برگر مخصوص
۹۹,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک عدد چوریتسو ۹۰%، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان مک ...
چوریتسو برگر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

سوپریم برگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق ژامبون میکس ۹۰%، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص،...
سوپریم برگر مخصوص
۱۰۸,۰۰۰ تومان

سوپر برگر مخصوص

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
سوپر برگر مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

زینگر برگر

یک عدد سینه مرغ سوخاری شده، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
زینگر برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سوپریم زینگر برگر

یک عدد سینه مرغ سوخاری شده، یک ورق ژامبون میکس ۹۰%، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
سوپریم زینگر برگر
۱۱۸,۰۰۰ تومان

مایتی زینگر برگر

۲ عدد سینه مرغ سوخاری شده، یک ورق ژامبون میکس ۹۰%، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
مایتی زینگر برگر
۱۲۹,۰۰۰ تومان

گریل چیکن برگر

یک عدد سینه مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، نان مک دونالد
گریل چیکن برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

چیکن پلاس برگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۱۰۰ گرم سینه مرغ کبابی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا،...
چیکن پلاس برگر مخصوص
۱۶۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر با سس قارچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، سس قارچ، نان مک دونالد
ماشروم برگر با سس قارچ
۱۰۹,۰۰۰ تومان

مینی برگر غذای کودک

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۷۵ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پیاز، نان باگت لقمه ای، سیب زمینی سرخ شده،...
مینی برگر غذای کودک
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ زبان

۱۰۰ گرم زبان گوساله طعم دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ زبان
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۹۰%، ۲ ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ۹۰%، ۲ ورق ژامبون میکس ۹۰%، پنیر پیتزا، ۲ ورق پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ ۹۰%، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزا، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۸۰ گرم گوشت گوساله طعم دار ریش ریش شده، قارچ مخصوص، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۱۰۰ گرم ژامبون میکس ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۳ عدد فیله مرغ سوخاری، ۲ ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله سوخاری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز استیک

۱۲۰ گرم فیله گوساله سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ چیز استیک
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سرد

۱۰۰ گرم ژامبون میکس ۹۰%، لوبیا، ذرت، سس مخصوص، چیپس خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مخصوص سرد
۸۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

سبد سوخاری ۷ تکه

۷ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، ۳ عدد سس سیر، ۳ عدد سس سوخاری، ۳ عدد سالاد کلم، ۳ عدد نان بروتچن
سبد سوخاری ۷ تکه
۲۰۹,۰۰۰ تومان

سبد سوخاری ۱۲ تکه

۱۲ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، ۴ عدد سس سیر، ۴ عدد سس سوخاری، ۴ عدد سالاد کلم، ۴ عدد نان بروتچن
سبد سوخاری ۱۲ تکه
۴۲۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله استریپس، سیب زمینی سرخ شده، سس سیر، سس سوخاری، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه)

۳ تکه فیله استریپس، سیب زمینی سرخ شده، سس سیر، سس سوخاری، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (سه تکه)
۹۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (نه تکه)

۹ تکه مرغ سوخاری اسپایسی، سیب زمینی سرخ شده، ۳ عدد سس سیر، ۳ عدد سس سوخاری، ۳ عدد سالاد کلم، ۳ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (نه تکه)
۳۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ تکه مرغ سوخاری اسپایسی، سیب زمینی سرخ شده، ۲ عدد سس سیر، ۲ عدد سس سوخاری، ۲ عدد سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (پنج تکه)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی (سه تکه)

۳ عدد مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس سیر، سس سوخاری، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری اسپایسی (سه تکه)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی (دو تکه)

۲ عدد مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس سیر، سس سوخاری، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری اسپایسی (دو تکه)
۹۵,۰۰۰ تومان

ران مرغ سوخاری غذای کودک

یک عدد ران مرغ سوخاری اسپایسی، سیب زمینی سرخ شده، سس سیر، سس سوخاری، سالاد کلم، جایزه کودک
ران مرغ سوخاری غذای کودک
۹۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری غذای کودک

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس سیر، سس سوخاری، سالاد کلم، یک عدد آبمیوه یک نفره، جایزه کودک
فیله سوخاری غذای کودک
۹۰,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

لازانیا

یک نفره، لازانیا، گوشت گوساله چرخ شده طعم دار، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
لازانیا
۱۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

سه نفره، کاهو، ۴ عدد مرغ کبابی، نان تست سزار، ذرت، لوبیا، مغز تخمه، کاپاریس، پنیر پارمسان، زیتون
سالاد سزار
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

سه نفره، کاهو، خیار، زیتون، ذرت، لوبیا، چوپ شور، مغز گردو، کاپاریس
سالاد سبز
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

یک نفره، کلم سفید، سس، هویج
سالاد کلم
۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

فیله قارچ سوخاری

یک نفره، یک پرس قارچ سوخاری، یک عدد فیله مرغ سوخاری
فیله قارچ سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

یک نفره،یک پرس قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۴۹,۰۰۰ تومان

فیله سیب زمینی سوخاری

یک نفره، یک پرس سیب زمینی سرخ شده، یک عدد فیله مرغ سوخاری
فیله سیب زمینی سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با پنیر

یک نفره، سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا، ذرت
سیب زمینی سرخ شده با پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره، سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۴۹,۰۰۰ تومان

کتف و بال سوخاری

۴ عدد کتف مرغ سوخاری، ۴ عدد بال مرغ سوخاری
کتف و بال سوخاری
۸۰,۰۰۰ تومان

میکس سیب زمینی و قارچ سوخاری

یک نفره، نیم پرس سیب زمینی سرخ شده، نیم پرس قارچ سوخاری
میکس سیب زمینی و قارچ سوخاری
۴۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

۲ عدد نان تست، سس سیر، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
نان سیر
۵۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس مایونز

یک نفره، شرکتی
سس مایونز
۲,۰۰۰ تومان

سس سیر

یک نفره، دست ساز
سس سیر
۳,۰۰۰ تومان

سس سوخاری

یک نفره، دست ساز
سس سوخاری
۳,۰۰۰ تومان

نان بروتچن

یک عدد
نان بروتچن
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان