جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

فست فود دکتر کالری (شعبه ۱)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون سالامی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر.(۹۱۴ کیلو کالری)
پیتزا مخصوص

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر.(۹۲۶ کیلو کالری)
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت راسته، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر.(۸۹۸ کیلو کالری)
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ دودی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر.(۸۵۸ کیلو کالری)
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن گوشت ۹۰%، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا .(۸۰۰ کیلو کالری)
پیتزا بیکن

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ گریل شده، ژامبون سالامی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر.(۱۱۴۴ کیلو کالری)
پیتزا سیسیلی آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۷۷,۰۰۰ تومان

فیتنس سالاد مرغ

کاهو پیچ، فیله مرغ گریل شده، میوه فصل، کاهو فرانسوی، نان فتوش، پنیر سفید، سورل، تربچه، جوانه ماش، مغز تخمه، لوبیا عروس (۵۰۵ کیلو ک...
فیتنس سالاد مرغ

بزرگ

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی (دو نفره)

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

گوجه تازه، ریحان ایتالیایی، سس مارینارا، پنیر موزارلا .( ۱۱۵۰ کیلو کالری)
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی

بیکن گوشت، بیکن مرغ، زیتون، سس اسموکی،سبزی راکت، پنیر موزارلا،(۱۷۳۲ کیلو کالری)
پیتزا بیکن ایتالیایی
۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مانزو ایتالیایی

راسته گوساله تنوری، قارچ ساته، پیاز، گوجه چری، فلفل دلمه ای، سس مارینارا، پنیر موزارلا.(۱۷۶۰ کیلو کالری)
پیتزا مانزو ایتالیایی
۲۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

سالامی، پیازچه، سس ماربنارا، پنیر موزارلا.(۱۷۳۲ کیلو کالری)
پیتزا مخصوص ایتالیایی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکینو ایتالیایی

سینه بوقلمون تنوری، قارچ ساته، بیکن مرغ دودی، کیپرز، ریحان ایتالیایی، سس پستو، پنیر موزارلا.(۱۴۳۲ کیلو کالری)
پیتزا تاکینو ایتالیایی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پولو ایتالیایی

فیله مرغ تنوری، قارچ ساته، پیاز، ذزت، زیتون، گوجه چری، فلفل دلمه ای، سس ماربنارا، پنیر موزارلا.(۱۶۰۰ کیلو کالری)
پیتزا پولو ایتالیایی
۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

پپرونی، فلفل هالوپینو، پیاز حلقه ای، سس ماربنارا، سس چیلی خشک، پنیر موزارلا.(۱۷۳۲ کیلو کالری)
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالسیچا ایتالیایی

سوسیس ایتالیایی طبیعی، بیکن گوشت دودی، قارچ ساته، کیپرز، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا.(۲۱۳۴ کیلو کالری)
پیتزا سالسیچا ایتالیایی
۲۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا وردوره ایتالیایی

بادمجان، کدو سبز، قارچ ساته، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مارینارا، پنیر موزارلا.(۱۲۱۲ کیلو کالری)
پیتزا وردوره ایتالیایی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی,سالامی,فلفل دلمه,قارچ,پنیر موزارلا. ۲۴۰۰ کیلو کالری
پیتزا مخصوص دو نفره
۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی,پپرونی,فلفل دلمه,قارچ,پنیر موزارلا. ۲۴۴۰ کیلو کالری.
پیتزا پپرونی دو نفره
۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن دونفره

خمیر پیتزا آمریکایی,بیکن گوشت ۹۰٪؜,فلفل دلمه ,پنیر موزارلا. ۲۵۰۰ کیلو کالری
پیتزا بیکن دونفره
۳۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مورانو دونفره

خمیر پیتزا آمریکایی,گوشت رست,سالامی,فلفل دلمه,قارچ,پنیر موزارلا. ۲۷۶۰ کیلو کالری
پیتزا مورانو دونفره
۳۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی دونفره

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ دودی، سالامی، فلفل دلمه، قارچ ،پنیر موزارلا، ۲۹۲۰ کیلو کالری
پیتزا سیسیلی دونفره
۳۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف دونفره

خمیر پیتزا آمریکایی,گوشت رست,فلفل دلمه,قارچ,پنیر موزارلا. ۱۷۶۰ کیلو کالری
پیتزا رست بیف دونفره
۳۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ دونفره

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ دودی، فلفل دلمه، قارچ، پنیر موزارلا، ۱۹۲۰ کیلو کالری
پیتزا مرغ و قارچ دونفره
۳۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون سالامی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر.(۹۱۴ کیلو کالری)
پیتزا مخصوص

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر.(۹۲۶ کیلو کالری)
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ گریل شده، ژامبون سالامی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر.(۱۱۴۴ کیلو کالری)
پیتزا سیسیلی آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مورانو

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت راسته، ژامبون سالامی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر.(۱۰۲۴ کیلو کالری)
پیتزا مورانو

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ دودی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر.(۸۵۸ کیلو کالری)
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت راسته، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر.(۸۹۸ کیلو کالری)
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن گوشت ۹۰%، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا .(۸۰۰ کیلو کالری)
پیتزا بیکن

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

برگر

بیگ استایل برگر (ویژه)

دو تکه گوشت برگر ۱۴۰ گرمی، دو لایه پنیر گودا، بیکن، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، ۱۱۵۰ کیلو کالری
بیگ استایل برگر (ویژه)
۲۶۵,۰۰۰ تومان

همبرگر

۱۵۰ گرمی برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی دست ساز، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر
۱۳۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی دست ساز، قارچ، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان برگر
قارچ برگر
۱۴۳,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، یک سالایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان برگر
چیکن برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ چیکن بوریتو (نان تورتیلا)

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، جعفری، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا،کلم، سس مخصوص، نان تورتیلا.(۶۹۵ کیلو کالری)
ساندویچ چیکن بوریتو (نان تورتیلا)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف بوریتو (نان تورتیلا)

۹۰گرم گوشت راسته گوساله رست شده، قارچ، پنیر پیتزا،کلم، نان تورتیلا.(۸۵۱ کیلو کالری)
ساندویچ رست بیف بوریتو (نان تورتیلا)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیف بوریتو (نان تورتیلا)

نان تورتیلا،۹۰ گرم گوشت رست،قارچ،پنیر،سالاد،سس مخصوص
ساندویچ بیف بوریتو (نان تورتیلا)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

فیت فود

فیت استیک

استیک گوشت، بروکلی، سیب تنوری، نان تست، کاهو فرانسوی، میوه فصل، قارچ، جوانه شبدر، جوانه ماش.(۵۱۰ کیلو کالری)
فیت استیک

بزرگ (۲۰۰ گرمی)

۲۵۸,۰۰۰ تومان

فیت چیکن

فیله مرغ گریل شده، بروکلی، سیب تنوری، نان تست، کاهو فرانسوی، میوه فصل، قارچ، جوانه شبدر، جوانه ماش.(۴۶۰ کیلو کالری)
فیت چیکن

بزرگ (۲۰۰ گرمی)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

میت بال

میکس گوشت گوساله و گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده، پنیر مدیترانه ای، کاهو، گوجه گریل شده، فلفل هالوپینو گریل شده، ۲ عدد نان تنوری.(۱۳...
میت بال

(۲۰۰ گرمی)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیده

پیده استانبول

گوشت مخصوص ترکیه ای، گوجه، فلفل دلمه ای، جعفری، پنیر موزارلا، کنجد.(۵۷۴ کیلو کالری)
پیده استانبول
۲۵۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تخته ای

سیب زمینی ویژه، بیکن فرایز، آنیون فرایز، وایت فرایز
سیب زمینی تخته ای
۲۹۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۴۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده.(۳۲۰ کیلو کالری)
سیب زمینی سرخ کرده
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ویژه

۴۵۰گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر چدار مایع.(۷۲۲ کیلو کالری)
سیب زمینی سرخ کرده ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

۵۵۰ گرم سیب زمینی تنوری دکتر کالری، ۲۰ گرم سس قارچ بوترکیزه.(۳۳۲ کیلو کالری)
سیب زمینی تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

آنیون فرایز

۴۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سوسیس طبیعی، پیاز کاراملی، سس مایلد ماسترد، ادویه مخصوص.(۳۴۶ کیلو کالری)
آنیون فرایز
۹۵,۰۰۰ تومان

بیکن فرایز

۴۵۰گرم سیب زمینی سرخ شده، بیکن کریسپی،پیازچه،سس باربیکیو،ادویه مخصوص.(۳۴۴ کیلو کالری)
بیکن فرایز
۹۵,۰۰۰ تومان

وایت فرایز

۴۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده،پپرونی،جعفری،سس رنچ،ادویه مخصوص.(۳۴۱ کیلو کالری)
وایت فرایز
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد

فیتنس سالاد

کاهو پیچ، میوه فصل، کاهو فرانسوی، پنیر سفید، سورل، نان فتوش، سورل، لوبیا عروس، جوانه ماش، تربچه، مغز تخمه، ۲۰۵کیلو کالری
فیتنس سالاد
۱۲۵,۰۰۰ تومان

فیتنس سالاد مرغ

کاهو پیچ، فیله مرغ گریل شده، میوه فصل، کاهو فرانسوی، نان فتوش، پنیر سفید، سورل، تربچه، جوانه ماش، مغز تخمه، لوبیا عروس (۵۰۵ کیلو ک...
فیتنس سالاد مرغ

بزرگ

۱۵۵,۰۰۰ تومان

فیتنس سالاد استیک

کاهو پیچ، گوشت استیکی، کاهو فرانسوی، نان فتوش، پنیر سفید، میوه فصل، سورل، تربچه، جوانه ماش، لوبیا عروس، مغز تخمه، (۵۱۵ کیلو کالری)
فیتنس سالاد استیک

بزرگ

۲۳۰,۰۰۰ تومان

گرین سالاد

کاهو، زیتون سبز، کیپرز، بروکلی، کرفس، خیار، سس ریحان رژیمی،برنج کینوا.(۱۲۰ کیلو کالری)
گرین سالاد
۱۲۵,۰۰۰ تومان

اسفناج سالاد

اسفناج،میوه فصل،گردو،پنیر،جوانه ماش.(۲۴۳ کیلو کالری)
اسفناج سالاد
۱۵۵,۰۰۰ تومان

میکس سالاد

کاهو پیچ، کاهو رسمی، کاهو فرانسوی، پنیر سفید، گوجه خشک، تربچه، لوبیا عروس، هویج، زیتون سبز و سیاه، کاپاریس، کرفس، کلم بروکلی، برنج...
میکس سالاد
۱۵۵,۰۰۰ تومان

میکس سالاد

۱۰۰ گرم گوشت استیکی، کاهو پیچ، کاهو رسمی، کاهو فرانسوی، پنیر سفید، گوجه خشک، تربچه, لوبیا عروس، هویج، زیتون سبز و سیاه، کاپاریس, ک...
میکس سالاد

استیک گوشت

۲۳۵,۰۰۰ تومان

بیکن

۲۰۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ

۱۹۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی زیرو

نوشابه قوطی زیرو
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای زیرو

نوشابه شیشه ای زیرو
۸,۲۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۸,۲۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۲۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی افس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی افس

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان