جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود دیاکو (اکباتان)

پر‌طرفدارها

پیتزا ساسج پنجره ای

هات داگ گوشت ، کوکتل دودی ، کراکف ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، سس و پنیر مخصوص
پیتزا ساسج پنجره ای
۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا کینگ پنجره ای

ژامبون مخلوط گوشت و مرغ ،هات داگ ، کراکف پنیری ، قارچ ، ذرت ، فلفل دلمه ای ، گوجه فرنگی ، زیتون ، سس و پنیر مخصوص
پیتزا کینگ پنجره ای
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص یک نفره

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، کوکتل، قارچ، زیتون، ذرت، ، فلفل دلمه، گوجه، سس و پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص یک نفره
۹۹,۰۰۰ تومان

چیکن پنجره ای

مرغ مزه دار شده ، قارچ ، گوجه ، ذرت ، سس و پنیر مخصوص
چیکن پنجره ای
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی یک نفره

پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، سس، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی یک نفره
۱۰۱,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهوپیچ، مرغ گریل شده ، نان تست مخصوص، زیتون سبز ، روغن زیتون، پنیر پارمسان ، سس مخصوص
سالاد سزار
۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم یک نفره

قارچ، سس، پنیر مخصوص
پیتزا ماشروم یک نفره
۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا یک نفره

پیتزا مخصوص یک نفره

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، کوکتل، قارچ، زیتون، ذرت، ، فلفل دلمه، گوجه، سس و پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص یک نفره
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آل این وان یک نفره

چهار پیتزای مخصوص، رست بیف ، چیکن و پپرونی در یک پیتزا
پیتزا آل این وان یک نفره
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو یک نفره

گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، گوجه، سس، پنیر مخصوص
پیتزا تاکو یک نفره
۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا میت بال یک نفره

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، سس، پنیر مخصوص
پیتزا میت بال یک نفره
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن یک نفره

مرغ مزه دار، قارچ، گوجه، ذرت، سس، پنیر مخصوص
پیتزا چیکن یک نفره
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و فلفل یک نفره

گوشت راسته گوساله استیکی ریش شده ، پپرونی، هالوپینو، فلفل دلمه، تنسس د، پنیر مخصوص
پیتزا استیک و فلفل یک نفره
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی یک نفره

پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، سس، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی یک نفره
۱۰۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ایندیانا یک نفره

پپرونی، کوکتل، هات داگ، چیلی، قارچ، سس تند مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا ایندیانا یک نفره
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات یک نفره

قارچ، گوجه، زیتون، فلفل دلمه، ذرت، سس، پنیر مخصوص
پیتزا سبزیجات یک نفره
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم یک نفره

قارچ، سس، پنیر مخصوص
پیتزا ماشروم یک نفره
۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا یک نفره

گوجه، سس، پنیر مخصوص
پیتزا مارگاریتا یک نفره
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی یک نفره

گوشت چرخ کرده ، فلفل هالاپینو ، قارچ ، فلفل دلمه ، گوجه ، سس و پنیر مخصوص
پیتزا مکزیکی یک نفره
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کینگ یک نفره

دور کراکف با مغز پنیر همراه با ژامبون گوشت و مرغ ، هات داگ ، قارچ ، گوجه ، فلفل دلمه ای ، زیتون سیاه ، ذرت ، سس و پنیر مخصوص
پیتزا کینگ یک نفره
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو یک نفره

مرغ مزه دار شده دودی ، قارچ ، سس باربیکیو ، فلفل دلمه ، ذرت ، پنیر مخصوص
پیتزا چیکن باربیکیو یک نفره
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ساسج یک نفره

هات داگ گوشت ، کوکتل دودی ، کراکف ، قارچ ، فلفل دلمه ، سس و پنیر مخصوص
پیتزا ساسج یک نفره
۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف یک نفره

گوشت گوساله رست شده ، قارچ ، فلفل دلمه ، زیتون ، سس و پنیر مخصوص
پیتزا رست بیف یک نفره
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا دبل پپرونی یک نفره

دو طبقه پپرونی ، قارچ ، فلفل هالاپینو ، سس و پنیر مخصوص
پیتزا دبل پپرونی یک نفره
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کویین یک نفره

ژامبون گوشت و مرغ ، پپرونی، سیب زمینی سرخ کرده ، قارچ ، فلفل دامه ای ، گوجه ، سس و پنیر مخصوص
پیتزا کویین یک نفره
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

مخصوص پنجره ای

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، کوکتل، قارچ، زیتون، ذرت، ، فلفل دلمه، گوجه، سس و پنیر مخصوص
مخصوص پنجره ای
۱۲۹,۰۰۰ تومان

آل این وان پنجره ای

چهار پیتزای مخصوص، رست بیف ، چیکن و پپرونی در یک پیتزا
آل این وان پنجره ای
۱۴۲,۰۰۰ تومان

تاکو پنجره ای

گوشت چرخ کرده ، مرغ مزه دار شده ، قارچ ، فلفل دلمه ، گوجه ، ذرت ، سس و پنیر مخصوص
تاکو پنجره ای
۱۴۴,۰۰۰ تومان

میت بال پنجره ای

گوشت چرخ کرده ، قارچ ، فلفل دلمه ، ذرت ، گوجه ، سس و پنیر مخصوص
میت بال پنجره ای
۱۴۲,۰۰۰ تومان

چیکن پنجره ای

مرغ مزه دار شده ، قارچ ، گوجه ، ذرت ، سس و پنیر مخصوص
چیکن پنجره ای
۱۳۷,۰۰۰ تومان

استیک و فلفل پنجره ای

راسته گوساله استیکی ریش شده ، پپرونی ، قارچ ، فلفل دلمه ، فلفل هالاپینو ، سس و پنیر مخصوص
استیک و فلفل پنجره ای
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پپرونی پنجره ای

پپرونی ، قارچ ، فلفل دلمه ، سس و پنیر مخصوص
پپرونی پنجره ای
۱۳۱,۰۰۰ تومان

ایندیانا پنجره ای

پپرونی ، کوکتل ، هات داگ ، قارچ ، فلفل دلمه ، سس و پنیر مخصوص
ایندیانا پنجره ای
۱۲۹,۰۰۰ تومان

سبزیجات پنجره ای

قارچ ، گوجه فرنگی ، فلفل دلمه ، ذرت ، زیتون ، سس و پنیر مخصوص
سبزیجات پنجره ای
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم پنجره ای

قارچ ، سس و پنیر مخصوص
پیتزا ماشروم پنجره ای
۱۱۵,۰۰۰ تومان

مارگاریتا پنجره ای

گوجه فرنگی ، سس و پنیر مخصوص
مارگاریتا پنجره ای
۱۱۰,۰۰۰ تومان

مکزیکی پنجره ای

گوشت چرخ کرده ، فلفل هالاپینو ، قارچ ، گوجه ، سس و پنیر مخصوص
مکزیکی پنجره ای
۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کینگ پنجره ای

ژامبون مخلوط گوشت و مرغ ،هات داگ ، کراکف پنیری ، قارچ ، ذرت ، فلفل دلمه ای ، گوجه فرنگی ، زیتون ، سس و پنیر مخصوص
پیتزا کینگ پنجره ای
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو پنجره ای

مرغ مزه دار شده دودی ، سس باربیکیو ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، ذرت ، پنیر مخصوص
پیتزا چیکن باربیکیو پنجره ای
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف پنجره ای

گوشت گوساله رست شده ، قارچ ، فلفل دلمه ، سس و پنیر مخصوص
پیتزا رست بیف پنجره ای
۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ساسج پنجره ای

هات داگ گوشت ، کوکتل دودی ، کراکف ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، سس و پنیر مخصوص
پیتزا ساسج پنجره ای
۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا دبل پپرونی پنجره ای

دو طبقه پپرونی ، قارچ ، فلفل هالاپینو ، سس و پنیر مخصوص
پیتزا دبل پپرونی پنجره ای
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کویین پنجره ای

ژامبون گوشت و مرغ ، پپرونی ، سیب زمینی سرخ کرده ، فلفل دلمه ای ، گوجه ، قارچ ، سس و پنیر مخصوص
پیتزا کویین پنجره ای
۱۲۸,۰۰۰ تومان

سینگل برگر

برگر ساده سینگل ۲۰۰گرم

۲۰۰ گرم گوشت ذغالی ، گوجه، خیار شور، سس مخصوص
برگر ساده سینگل 200گرم
۹۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر (سینگل)۲۰۰گ

۲۰۰ گرم گوشت ذغالی، پنیر گودا، گوجه، خیار شور، سس مخصوص
چیز برگر (سینگل)200گ
۹۵,۰۰۰ تومان

آمریکن برگر (سینگل)۲۰۰گ

۲۰۰ گرم گوشت ذغالی، پنیر گودا، پیاز کاراملایز شده ، سس مخصوص
آمریکن برگر (سینگل)200گ
۹۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر (سینگل)۲۰۰گ

۲۰۰ گرم گوشت ذغالی، پنیر گودا، قارچ، گوجه، خیار شور
ماشروم برگر (سینگل)200گ
۹۹,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر (سینگل)۲۰۰گ

۲۰۰ گرم گوشت ذغالی، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، گوجه، خیار شور
هالوپینو برگر (سینگل)200گ
۹۹,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر (سینگل)۲۰۰گ

۲۰۰ گرم گوشت ذغالی، سس باربیکیو، پنیر گودا، گوجه، خیار شور
اسموکی برگر (سینگل)200گ
۹۵,۰۰۰ تومان

استافد برگر (سینگل)۲۰۰گ

۲۰۰ گرم گوشت با مغز پنیر، گوجه، خیار شور، سس مخصوص
استافد برگر (سینگل)200گ
۱۰۱,۰۰۰ تومان

رویال برگر (سینگل)۲۰۰گ

۲۰۰ گرم گوشت ذغالی ، ژامبون تنوری ، قارچ ، پنیر گودا ، گوجه ، خیارشور ، سس مخصوص
رویال برگر (سینگل)200گ
۱۰۷,۰۰۰ تومان

برگر فرانسوی (سینگل)۲۰۰گ

۲۰۰ گوشت ذغالی همراه با پنیر گودا و نان فرانچ شده و سیب زمینی سرخ کرده
برگر فرانسوی (سینگل)200گ
۱۱۸,۰۰۰ تومان

گریل چیکن

سینه مرغ گریل شده ، پنیر گودا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور و سس مخصوص
گریل چیکن
۷۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

برگر ساده دبل

۴۰۰ گرم گوشت ذغالی ، گوجه ، خیارشور ، سس مخصوص
برگر ساده دبل
۱۱۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر دبل

۴۰۰ گرم گوشت ذغالی ، دو عدد پنیر گودا ، گوجه ، خیارشور ،سس مخصوص
چیز برگر دبل
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آمریکن برگر دبل

۴۰۰ گرم گوشت ذغالی ، پیاز کاراملایز شده ، ۲ عدد پنیر گودا ، سس مخصوص
آمریکن برگر دبل
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر دبل

۴۰۰ گرم گوشت ذغالی ، ۲ عدد پنیر گودا ، قارچ ، گوجه ، خیارشور ، سس مخصوص
ماشروم برگر دبل
۱۲۴,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر دبل

۴۰۰ گرم گوشت ذغالی ، فلفل هالاپینو ، ۲ عدد پنیر گودا ، گوجه ، خیارشور ، سس مخصوص
هالوپینو برگر دبل
۱۲۴,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر دبل

۴۰۰ گرم گوشت ذغالی ، ۲ عدد پنیر گودا ، سس باربیکیو ، گوجه ، خیارشور
اسموکی برگر دبل
۱۲۰,۰۰۰ تومان

استافد برگر دبل

۲ عدد برگر ۲۰۰ گرمی با مغز پنیر ، گوجه ، خیارشور ، سس مخصوص
استافد برگر دبل
۱۳۱,۰۰۰ تومان

رویال برگر دبل

۴۰۰ گرم گوشت ذغالی ، ۲ عدد ژامبون گوشت تنوری ، ۲ عدد پنیر گودا ، قارچ ، گوجه ، خیارشور ، سس مخصوص
رویال برگر دبل
۱۳۷,۰۰۰ تومان

برگر فرانسوی دوبل

۴۰۰ گرم گوشت ذغالی ، ۲ عدد پنیر گودا ، نان فرانچ شده با پنیر مخصوص ، گوجه ، خیارشور ، سس مخصوص
برگر فرانسوی دوبل
۱۴۵,۰۰۰ تومان

گریل چیکن دبل

سینه مرغ گریل شده ، پنیرگودا
گریل چیکن دبل
۱۰۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ نان باگت

ساندویچ هات کینگ

هات داگ گوشت، پنیر، قارچ، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ هات کینگ
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال کینگ

ژامبون گوشت ۹۰ درصد تنوری ، ژامبون مرغ ۹۰ درصد تنوری ، پنیر، قارچ، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ رویال کینگ
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

سینه مرغ مزه دار شده، قارچ، پنیر مخصوص،گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ مرغ ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کلاسیک

هات داگ گوشت، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ کلاسیک
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

۲۵۰ گرم مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون سرد
۷۹,۰۰۰ تومان

هات رویال

هات داگ ، ژامبون تنوری ، قارچ ، گوجه ، خیار شور ، سس و پنیر مخصوص
هات رویال
۹۸,۰۰۰ تومان

کراکف پنیری

کراکف با مغز پنیری ، قارچ ، پنیر گودا ، گوجه ، خیارشور و سس مخصوص
کراکف پنیری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله استیکی ریش شده مزه دار شده ، قارچ ، خیار شور ، گوجه ، سس و پنیر مخصوص
ساندویچ رست بیف
۱۰۶,۰۰۰ تومان

ژامبون سرد فقط گوشت

۲۵۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰ درصد، گوجه، خیار شور، سس مخصوص
ژامبون سرد فقط گوشت
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کینگ برگر

برگر ذغالی ۲۰۰ گرمی ، کراکف پنیری ، پپرونی ، پنیر گودا ، قارچ ، پنیر مخصوص
ساندویچ کینگ برگر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ نان مخصوص

ژامبون گوشت و پنیر ( نان مخصوص )

ژامبون ۹۰ درصد گوشت ، قارچ ، سس ، پنیر مخصوص ، نان مخصوص
ژامبون گوشت و پنیر ( نان مخصوص )
۹۵,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ و پنیر ( نان مخصوص )

۲۰۰ گرم ژامبون مرغ ۹۰ درصد ، قارچ ، سس ، پنیر مخصوص ، نان مخصوص
ژامبون مرغ و پنیر ( نان مخصوص )
۹۲,۰۰۰ تومان

هات داگ و پنیر ( نان مخصوص )

هات داگ گوشت ، قارچ ، سس و نان و پنیر مخصوص
هات داگ و پنیر ( نان مخصوص )
۸۲,۰۰۰ تومان

رست بیف ( نان مخصوص )

گوشت راسته گوساله رست شده ، قارچ ، سس و نان و پنیر مخصوص
رست بیف ( نان مخصوص )
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن اسپشیال ( نان مخصوص )

مرغ مزه دار شده ، قارچ ، سس و نان و پنیر مخصوص
چیکن اسپشیال ( نان مخصوص )
۹۵,۰۰۰ تومان

پپرونی و پنیر ( نان مخصوص )

پپرونی ، سس و پنیر و نان مخصوص
پپرونی و پنیر ( نان مخصوص )
۸۸,۰۰۰ تومان

برگر اسپشیال ( نان مخصوص )

۲۰۰ گرم برگر ذغالی ، قارچ ، سس و نان و پنیر مخصوص
برگر اسپشیال ( نان مخصوص )
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر پیتزایی

سس سیر، پنیر مخصوص
نان سیر پیتزایی
۷۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

سیب زمینی سرخ کرده پنیر مخصوص
سیب زمینی پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده ژامبون قارچ پنیر مخصوص
سیب زمینی ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان

نان سیر فرانسوی

نان باگت تست شده با سس و پنیر مخصوص
نان سیر فرانسوی
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری دیاکو

۱۴ عدد قارچ سوخاری شده همراه با سس تای مخصوص
قارچ سوخاری دیاکو
۶۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس سیب زمینی به اضافه پنیر پیتزا
چیپس و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۷ حلقه پیاز سوخاری شده همراه با سس مخصوص چیلی تای
پیاز سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

سس کچاپ تک نفره اضافه

سس کچاپ یک نفره شرکتی
سس کچاپ تک نفره اضافه
۱,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهوپیچ، مرغ گریل شده ، نان تست مخصوص، زیتون سبز ، روغن زیتون، پنیر پارمسان ، سس مخصوص
سالاد سزار
۶۶,۰۰۰ تومان

سالاد کلم دیاکو

کلم سفید ، هویج ، سس مایونز
سالاد کلم دیاکو
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر قوطی

هی دی لیمویی ، ساده ، استوایی
دلستر قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ خوشگوار
دوغ کوچک
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب دسانی
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا

نوشابه خانواده کوکا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

نوشابه خانواده فانتا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا

نوشابه قوطی کوکا
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

نوشابه قوطی فانتا
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

نوشابه قوطی زیرو
۱۱,۰۰۰ تومان

اضافات

سس سیر اضافه

سس سیر اضافه
۶,۰۰۰ تومان

سس تک نفره کچاپ

سس شرکتی یک نفره
سس تک نفره کچاپ
۲,۰۰۰ تومان

سس چیلی تای

سس چیلی تایلندی ظرف کوچک
سس چیلی تای
۶,۰۰۰ تومان

پک کارد و چنگال

یک عدد پک شامل چنگال ، کارد و دستمال کاغذی
پک کارد و چنگال
۲,۰۰۰ تومان

نان اضافه

یک عدد نان باگت اضافه
نان اضافه
۸,۰۰۰ تومان