جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود رویال برگر

پیتزا

پیتزا مخصوص سرآشپز

ژامبون، هات داگ، فیله مرغ گریل شده، گوشت چرخ کرده طعم دار، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر اضافه
پیتزا مخصوص سرآشپز

متوسط

۴۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون، کوکتل، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، پنیر اضافه
پیتزا مخلوط

مینی

۲۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر اضافه
پیتزا مرغ و قارچ
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر اضافه
پیتزا مرغ و قارچ

خانواده

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده طعم دار، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر اضافه
پیتزا گوشت و قارچ
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده طعم دار، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر اضافه
پیتزا گوشت و قارچ

خانواده

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر اضافه
پیتزا پپرونی
۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر اضافه
پیتزا پپرونی

خانواده

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

ژامبون تند گریل شده، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر اضافه
پیتزا مکزیکی
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

ژامبون تند گریل شده، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر اضافه
پیتزا مکزیکی

خانواده

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

نخود فرنگی، هویج، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه، قارچ، پنیر اضافه
پیتزا سبزیجات
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

نخود فرنگی، هویج، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه، قارچ، پنیر اضافه
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خانواده

۶۵,۰۰۰ تومان

برگر

سوپر برگر ویژه سرآشپز

۲ عدد برگر مخصوص، ژامبون، فیله مرغ گریل، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه
سوپر برگر ویژه سرآشپز
۵۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر مخصوص، ژامبون، قارچ، پنیر
رویال برگر
۲۹,۰۰۰ تومان

هایس برگر

برگر مخصوص، ژامبون، قارچ
هایس برگر
۲۷,۰۰۰ تومان

تاپ برگر

برگر مخصوص، ژامبون، پنیر
تاپ برگر
۲۷,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر مخصوص
دبل برگر
۲۷,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی مخصوص

برگر مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه
برگر ذغالی مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

برگر مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه
همبرگر مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

برگر مخصوص، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه
چیز برگر مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر مخصوص

برگر مخصوص، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه
قارچ برگر مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص با قارچ

برگر مخصوص، پنیر، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه
چیز برگر مخصوص با قارچ
۲۴,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

برگر معمولی، کاهو، خیارشور، گوجه
همبرگر معمولی
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ حرفه ای

ساندویچ ویژه رویال استیک

استیک، هات داگ، ژامبون تنوری، فیله، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه رویال استیک
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

گوشت چرخ کرده طعم دار، فیله مرغ گریل شده، ژامبون گریل شده، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه زاپاتا
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کباب استیک مخصوص

گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کباب استیک مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

۳ عدد کباب لقمه ای، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کباب لقمه
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر

گوجه، کاهو، خیارشور، پنیر، قارچ
ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه رویال

۶ قرص فلافل، ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ فلافل ویژه رویال
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل مخصوص با قارچ و پنیر
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل

۶ قرص فلافل، کالباس، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کافل
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلاسیس

۶ قرص فلافل، سوسیس، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ فلاسیس
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلبرگر

۶ قرص فلافل، برگر، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ فلبرگر
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

۶ قرص فلافل، نان فرانسوی کنجدی، ۲ عدد سس یک نفره، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ فلافل مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل معمولی

۴ عدد قرص فلافل، نان باگت، سس یک نفره، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ فلافل معمولی
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

کوکتل، رب، پیاز، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ بندری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر مرغ، رب، پیاز، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ جگر
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط بندری و جگر

مخلوط جگر مرغ و کوکتل، رب، پیاز، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ مخلوط بندری و جگر
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

۳۰۰ گرم کراکف پنیری، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کراکف
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ بلغاری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کوکتل
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی

گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ آلمانی
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش شده، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون ژیگو (سرد)

ژامبون ژیگو ۹۰%، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون ژیگو (سرد)
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (ُسرد)

گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت (ُسرد)
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک ممتاز (سرد)

گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کالباس خشک ممتاز (سرد)
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

خوراک بندری (پرسی)

گوجه، کاهو، خیارشور، ۳ نصف باگت، ۲ عدد سس
خوراک بندری (پرسی)
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک جگر (پرسی)

گوجه، کاهو، خیارشور، ۳ نصف باگت، ۲ عدد سس
خوراک جگر (پرسی)
۲۹,۰۰۰ تومان

مخلوط خوراک بندری و جگر (پرسی)۳۳

گوجه، کاهو، خیارشور، ۳ نصف باگت، ۲ عدد سس
مخلوط خوراک بندری و جگر (پرسی)33
۳۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۱۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر تنوری

یک نفره
سیب زمینی با قارچ و پنیر تنوری
۲۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون تنوری، قارچ، پنیر اضافه
سیب زمینی ویژه
۳۳,۰۰۰ تومان

سوپر سیب زمینی

سوپر سیب زمینی
۴۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۳,۵۰۰ تومان

پپسی

۳,۵۰۰ تومان

فانتا

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۴,۵۰۰ تومان

پپسی

۴,۵۰۰ تومان

فانتا

۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۶,۰۰۰ تومان

پپسی

۶,۰۰۰ تومان

فانتا

۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر ایستک شیشه ای

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر ایستک شیشه ای

لیمویی

۶,۵۰۰ تومان

استوایی

۶,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر ایستک قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر ایستک قوطی

لیمویی

۸,۵۰۰ تومان

استوایی۶,۵۰۰

۸,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر ایستک خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر ایستک خانواده

لیمویی

۹,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر دلستر خانواده

ماءالشعیر دلستر خانواده

ماءالشعیر دلستر خانواده

۹,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۳,۰۰۰ تومان

دوغ آبعلی شیشه ای

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ آبعلی شیشه ای
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۴,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار

۳۰۰ میلی لیتر
آبمیوه گازدار
۱۲,۰۰۰ تومان