جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

پپرونی، پنیر مخصوص، پنیر گودا، قارچ.فلفل دلمه، زیتون، ذرت
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر مخصوص، پنیر گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

دو نفره (۱۲ تکه)

۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۸ تکه)

۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

پیتزا چیکن آمریکایی

مرغ، پنیر مخصوص، پنیر گودا، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا چیکن آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۰۴,۰۰۰ ۹۸,۸۰۰ تومان

پیتزا بیکن آمریکایی

گوشت گریل، بیکن، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا بیکن آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

دو نفره (۱۲ تکه)

۵
۱۸۳,۰۰۰ ۱۷۳,۸۵۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر مخصوص، پنیر مخصوص، سس مخصوص، ادویه
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

پیتزا میت لاورز آمریکایی

ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر گودا، پنیر مخصوص، سس مخصوص
پیتزا میت لاورز آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۰۴,۰۰۰ ۹۸,۸۰۰ تومان

دو نفره (۱۲ تکه)

۵
۱۷۷,۰۰۰ ۱۶۸,۱۵۰ تومان

پیتزا سیر استیک آمریکایی

استیک گوساله.سس مخصوص.پنیر مخصوص.قارچ.
پیتزا سیر استیک آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

ماشروم برگر

گوشت ۹۵%، نان تست شده، پنیر سفید، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس قارچ، قارچ، سالاد
ماشروم برگر
۵
۱۰۴,۰۰۰ ۹۸,۸۰۰ تومان

پیتزا چیکن میت آمریکایی

گوشت، مرغ، پنیر گودا، پنیر مخصوص، سس مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، زیتون
پیتزا چیکن میت آمریکایی

دو نفره (۱۲ تکه)

۵
۱۸۲,۰۰۰ ۱۷۲,۹۰۰ تومان

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، سس سزار
سالاد سزار
۵
۱۰۲,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

سوخاری

جعبه سوخاری

۲ تکه بال سوخاری، ۲ تکه کتف سوخاری، ۱۸۰ گرم فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، یک عدد سالاد کلم، نان لقمه ای
جعبه سوخاری
۵
۱۸۳,۰۰۰ ۱۷۳,۸۵۰ تومان

چیکن فینگر ۱

۱۸۰ گرم فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد، نان
چیکن فینگر 1
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

وینگز ۱

۴تکه کتف و بال، سیب زمینی، سالاد، نان
وینگز 1
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

سرویس اضافه

نان اضافه

نان اضافه
۸,۵۰۰ تومان

قارچ و پنیر

قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

پنیر اضافه

پنیر اضافه
۷,۰۰۰ تومان

پنیر گودا

پنیر گودا
۷,۰۰۰ تومان

سس اضافه

سس تک نفره
سس اضافه
۲,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا سیر استیک آمریکایی

استیک گوساله.سس مخصوص.پنیر مخصوص.قارچ.
پیتزا سیر استیک آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

پیتزا زاستر آمریکایی

فیله مرغ سوخاری، بیکن، قارچ، پنیر مخصوص، پنیر گودا، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا زاستر آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

دو نفره (۱۲ تکه)

۵
۱۸۳,۰۰۰ ۱۷۳,۸۵۰ تومان

پیتزا باربیکیو آمریکایی

گوشت خرچ کرده، پنیر پیتزا، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون
پیتزا باربیکیو آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۸ تکه)

۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

دو نفره (۱۲ تکه)

۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۲۶,۳۵۰ تومان

پیتزا بیکن آمریکایی

گوشت گریل، بیکن، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا بیکن آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

دو نفره (۱۲ تکه)

۵
۱۸۳,۰۰۰ ۱۷۳,۸۵۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر مخصوص، پنیر مخصوص، سس مخصوص، ادویه
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

دو نفره (۱۲ تکه)

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر مخصوص، پنیر گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

دو نفره (۱۲ تکه)

۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۵۰ تومان

پیتزا چیکن آمریکایی

مرغ، پنیر مخصوص، پنیر گودا، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا چیکن آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۰۴,۰۰۰ ۹۸,۸۰۰ تومان

دو نفره (۱۲ تکه)

۵
۱۸۲,۰۰۰ ۱۷۲,۹۰۰ تومان

پیتزا میت آمریکایی

گوشت چرخکرده، پنیر مخصوص، پنیر گودا، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ، سس مخصوص.
پیتزا میت آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

دو نفره (۱۲ تکه)

۵
۱۸۳,۰۰۰ ۱۷۳,۸۵۰ تومان

پیتزا چیکن میت آمریکایی

گوشت، مرغ، پنیر گودا، پنیر مخصوص، سس مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، زیتون
پیتزا چیکن میت آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

دو نفره (۱۲ تکه)

۵
۱۸۲,۰۰۰ ۱۷۲,۹۰۰ تومان

پیتزا میت لاورز آمریکایی

ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر گودا، پنیر مخصوص، سس مخصوص
پیتزا میت لاورز آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۰۴,۰۰۰ ۹۸,۸۰۰ تومان

دو نفره (۱۲ تکه)

۵
۱۷۷,۰۰۰ ۱۶۸,۱۵۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

پپرونی، پنیر مخصوص، پنیر گودا، قارچ.فلفل دلمه، زیتون، ذرت
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۸ تکه)

۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

دو نفره (۱۲ تکه)

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

برگر

کریسپی برگر

فیله سوخاری.پنیر مخصوص.پنیر گودا.قارچ.گوجه.کاهو.خیارشور.
کریسپی برگر
۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

چوریتسو برگر

چوریتسو، برگر گوشت، قارچ، پنیر، سس‌ مخصوص، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور.سالاد
چوریتسو برگر
۵
۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۰,۶۵۰ تومان

چیپس برگر

برگر گوشت ۹۵%.چیپس.قارچ.پنیر مخصوص.سس مخصوص.پنیر گودا.گوجه.کاهو.خیار شور
چیپس برگر
۵
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۶,۴۰۰ تومان

رست بیف برگر

فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر مخصوص، پنیر گودا، گوجه،کاهو، خیارشور، سالاد
رست بیف برگر
۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

بیکن برگر

گوشت ۹۵%، بیکن گوشت، نان تست شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص.سالاد
بیکن برگر
۵
۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

اگپلنت برگر

گوشت ۹۵%، بادمجان سرخ شده، نان تست شده، پنیر گودا، خیار، گوجه، سس مخصوص، کاهو
اگپلنت برگر
۵
۱۰۱,۰۰۰ ۹۵,۹۵۰ تومان

ماشروم برگر

گوشت ۹۵%، نان تست شده، پنیر سفید، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس قارچ، قارچ، سالاد
ماشروم برگر
۵
۱۰۴,۰۰۰ ۹۸,۸۰۰ تومان

دابل چیز برگر

گوشت دوبل ۹۵%، نان تست شده، کاهو، گوجه، پنیر گودا ۳ تکه، خیارشور، سس مخصوص.سالاد
دابل چیز برگر
۵
۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۰,۶۵۰ تومان

برانچ برگر

گوشت ۹۵%، نان تست شده، پنیر گودا، تخم مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
برانچ برگر
۵
۱۰۲,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

دابل ماشروم برگر

گوشت دوبل، پنیر سفید، پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه.سالاد
دابل ماشروم برگر
۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۲۲,۵۵۰ تومان

چیکن ماشروم برگر

همبرگر مرغ، پنیر سفید، پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه
چیکن ماشروم برگر
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

باربیکیو برگر

گوشت ۹۵%، نان تست شده، پنیر مخصوص، پیاز کاراملی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس باربیکیو
باربیکیو برگر
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

والنات برگر

گوشت ۹۵%، گردو، نان تست شده، پنیر گودا، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص.سالاد
والنات برگر
۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

دابل برگر

گوشت دوبل ۹۵%، نان تست شده، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص
دابل برگر
۵
۱۲۲,۰۰۰ ۱۱۵,۹۰۰ تومان

همبرگر

گوشت ۹۵%، پیاز کاراملی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص
همبرگر
۹۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

گوشت ۹۵%، پنیر دوبل، نان تست شده، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص
چیز برگر
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

پینو برگر (تند)

گوشت ۹۵%، هالوپینو، پنیر گودا، نان تست شده، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص
پینو برگر (تند)
۵
۱۰۱,۰۰۰ ۹۵,۹۵۰ تومان

چیکن برگر

برگر مرغ، پنیر گودا، نان تست شده، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص
چیکن برگر
۵
۹۳,۰۰۰ ۸۸,۳۵۰ تومان

چیلی برگر

گوشت ۹۵%، کاهو، گوجه فرنگی، پنیر گودا، پیاز، سس مخصوص، نان تست شده
چیلی برگر
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

هات داگ برگر

گوشت، هات داگ، سیب زمینی، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر گودا، نان تست شده ی برگر.سالاد
هات داگ برگر
۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۲۲,۵۵۰ تومان

ژامبون برگر

ژامبون گوشت، پنیر موزارلا، پنیر گودا، قارچ، نان تست شده
ژامبون برگر
۵
۹۶,۰۰۰ ۹۱,۲۰۰ تومان

زاستر برگر

۲۰۰ گرم گوشت با مغر پنیر مخصوص .پنیر گودا .بیکن.گوجه .کاهو .خیار شور
زاستر برگر
۵
۱۳۲,۰۰۰ ۱۲۵,۴۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات رویال

هات‌داگ، ژامبون گوشت ۹۵%، قارچ، پنیر مخصوص، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیار شور
ساندویچ هات رویال
۵
۱۰۲,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

ساندویچ بیکن تنوری

بیکن ۹۵٪ گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ بیکن تنوری
۵
۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۰,۷۰۰ تومان

ساندویچ زینگر

برگر مرغ سوخاری با مغز پنیر، نان تست شده، پیاز حلقه ای خام، گوجه و خیارشور، سالاد
ساندویچ زینگر
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

ساندویچ فول هات داگ

هات داگ گوشت، قارچ، پنیر موزارلا نان تست شده ی برگر سس خصوص، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی.در نان گرد.سالاد
ساندویچ فول هات داگ
۵
۹۷,۰۰۰ ۹۲,۱۵۰ تومان

ساندویچ چیکن دایت (رژیمی)

۲۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، گوجه فرنگی گریل شده، کاهو، سس کچاپ، نان تست شده
ساندویچ چیکن دایت (رژیمی)
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

ساندویچ چیکن میت

سینه مرغ گریل شده، گوشت ۹۵%، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص.سالاد
ساندویچ چیکن میت
۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

ساندویچ تای چیکن

برگر مرغ، نان تست، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص
ساندویچ تای چیکن
۵
۹۳,۰۰۰ ۸۸,۳۵۰ تومان

ساندویچ میت لاور

گوشت ۹۵%، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر موتزارلا، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان تست شده.سالاد
ساندویچ میت لاور
۵
۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان سیر (۸ تکه)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس سیر مخصوص، پنیر
نان سیر (8 تکه)
۵
۷۶,۰۰۰ ۷۲,۲۰۰ تومان

سیب زمینی با گوشتو قارچ

سیب زمینی.گوشت چرخکرده.قارچ و پنیر.ژانبون.سس مخصوص
سیب زمینی با گوشتو قارچ
۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

کرسیپی برگر

فیله سوخاری.پنیر گودا.قارچ.پنیر مخصوص.گوجه.کاهو.خیار شور
کرسیپی برگر
۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

چیبس با پنیر

چیپس، پنیر مخصوص، ژامبون، قارچ
چیبس با پنیر
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

سیب زمینی بیکن

سیب زمینی، بیکن گوساله ۹۵٪، پنیر مخوص، قارچ
سیب زمینی بیکن
۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

نان سیر

نان برگر، پنیر گودا، پنیر موزارلا، کره، سیر
نان سیر
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

وینگز

کتف و بال سوخاری سیب زمینی.نان.سالاد
وینگز
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو، گوجه، خیار، پیاز حلقه ای، زیتون سیاه، پنیر فتا، تخمه، سس یونانی
سالاد یونانی
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، سس سزار
سالاد سزار
۵
۱۰۲,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی، پنیر سفید، زیتون سیاه، ژامبون، سس مخصوص
سیب زمینی با پنیر
۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

سیب زمینی زاستر

سیب زمینی، پنیر گودا، پنیر پارمسان، جعفری، سس مخصوص
سیب زمینی زاستر
۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۴۸,۰۰۰ تومان

چیکن فینگر

۱۸۰گرم فیله مرغ سوخاری شده سیب زمینی.نان.سالاد
چیکن فینگر
۹۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ قوطی

دوغ قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

هوفنبرگ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
هوفنبرگ قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان