جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی ادویه دار، فلفل سبز، پنیر
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۰۶,۰۰۰ ۱۸۵,۴۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ دوبل، گوشت چرخ کرده دوبل، پیاز، جعفری، فلفل سبز، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۸۲,۰۰۰ ۱۶۳,۸۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۳۲,۰۰۰ ۲۰۸,۸۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، ژامبون گوشت، قارچ، پیاز، زیتون، فلفل سبز، پنیر
پیتزا اسپشیال آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۴۵,۰۰۰ ۲۲۰,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل سبز، ذرت، پیاز، زیتون، پنیر
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۱۸۷,۰۰۰ ۱۶۸,۳۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۴۲,۰۰۰ ۱۲۷,۸۰۰ تومان

پیتزا سوپریم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، گوجه فرنگی، فلفل سبز، قارچ، پنیر چدار
پیتزا سوپریم آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۷۴,۰۰۰ ۱۵۶,۶۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۲۸,۰۰۰ ۲۰۵,۲۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، ادویه
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۳۸,۰۰۰ ۱۲۴,۲۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۱۸۲,۰۰۰ ۱۶۳,۸۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک، کوکتل، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل سبز، پنیر
پیتزا کلاسیک آمریکایی

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۷۸,۲۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ تومان

برگر ذغالی (سینگل)

یک عدد برگر ۱۳۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مخصوص گرد
برگر ذغالی (سینگل)
۱۰
۸۱,۰۰۰ ۷۲,۹۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا سوپر هات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فلفل سیاه، ادویه، پنیر
پیتزا سوپر هات آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر (دبل)

یک عدد برگر ۲۶۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مخصوص گرد
چیز برگر (دبل)
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله استیک ساده

۹۰ گرم استیک گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله استیک ساده
۱۰
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف با پنیر

۱۰۰ گرم گوشت ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف با پنیر
۱۰
۱۳۶,۰۰۰ ۱۲۲,۴۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف ساده

۱۰۰ گرم گوشت ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف ساده
۱۰
۱۲۱,۰۰۰ ۱۰۸,۹۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر ۱۳۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مخصوص گرد
چیز برگر با قارچ
۱۰
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر ۱۳۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مخصوص گرد
رویال برگر
۱۰
۱۱۶,۰۰۰ ۱۰۴,۴۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر ۱۳۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مخصوص گرد
قارچ برگر
۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

چیز برگر (سینگل)

یک عدد برگر ۱۳۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مخصوص گرد
چیز برگر (سینگل)
۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

۱۶۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ساده
۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

برگر ذغالی (دبل)

یک عدد برگر ۲۶۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مخصوص گرد
برگر ذغالی (دبل)
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی (سینگل)

یک عدد برگر ۱۳۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مخصوص گرد
برگر ذغالی (سینگل)
۱۰
۸۱,۰۰۰ ۷۲,۹۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی مربعی ۱۸*۱۸ سانتی‌متری، سس سبزیجات، فیله مرغ، گوجه فرنگی، پنیر
پیتزا سیسیلی آمریکایی (یک نفره)
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل سبز، ذرت، پیاز، زیتون، پنیر (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا سبزیجات چیزی کراست آمریکایی

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۱۲,۰۰۰ ۱۹۰,۸۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۶۴,۰۰۰ ۱۴۷,۶۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل سبز، ذرت، پیاز، زیتون، پنیر
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۱۸۷,۰۰۰ ۱۶۸,۳۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۴۲,۰۰۰ ۱۲۷,۸۰۰ تومان

ساندویچ فیله استیک با پنیر

۹۰ گرم استیک گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله استیک با پنیر
۱۰
۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۶,۱۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

۱۶۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ با پنیر
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، ادویه (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا مارگاریتا چیزی کراست آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۰۷,۰۰۰ ۱۸۶,۳۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری پنیری (دو تکه)

۲ تکه فیله مرغ سوخاری پنیری به همراه سیب زمینی سرخ کرده، کاهو، یک عدد نان بروتچن
فیله مرغ سوخاری پنیری (دو تکه)
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

جوجه کباب یک پرس (بدون مخلفات)

یک سیخ ۳۰۰ گرمی جوجه کباب بدون استخوان، یک عدد نان بروتچن
جوجه کباب یک پرس (بدون مخلفات)
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

جوجه کباب نیم پرس (کامل)

یک سیخ ۲۰۰ گرمی جوجه کباب بدون استخوان، دورچین: سیب زمینی، زیتون، خیارشور، گوجه، جعفری، یک عدد نان بروتچن
جوجه کباب نیم پرس (کامل)
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

جوجه کباب یک پرس (کامل)

یک سیخ۳۰۰ گرمی جوجه کباب بدون استخوان، دورچین: سیب زمینی، زیتون، خیارشور، گوجه، جعفری، یک عدد نان بروتچن
جوجه کباب یک پرس (کامل)
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۵ تکه)

۵ تکه مرغ سوخاری سینه و ران سوخاری به همراه سیب زمینی سرخ شده، سالاد، کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری (5 تکه)
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۳ تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری سینه وران سوخاری به همراه سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم و نان بروتچن
مرغ سوخاری (3 تکه)
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری پنیری (سه تکه)

۳ تکه فیله مرغ سوخاری پنیری به همراه سیب زمینی سرخ کرده، کاهو، ۲ عدد نان بروتچن
فیله مرغ سوخاری پنیری  (سه تکه)
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط

۵۰ گرم ژامبون مرغ، ۵۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخلوط
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ساده

۲ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل ساده
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

۱۰۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

۱۰۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با پنیر

۱۰۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ با پنیر
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ساده

۱۰۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ ساده
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ مکزیکی با پنیر

۵۰ گرم سینه مرغ، ۵۰ گرم استیک گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مکزیکی با پنیر
۱۰
۱۳۱,۰۰۰ ۱۱۷,۹۰۰ تومان

ساندویچ مکزیکی ساده

۵۰ گرم سینه مرغ، ۵۰ گرم استیک گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مکزیکی ساده
۱۰
۱۱۶,۰۰۰ ۱۰۴,۴۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر

۲ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل با پنیر
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، ادویه
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۱۸۲,۰۰۰ ۱۶۳,۸۰۰ تومان

پیتزا زاگرس چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، گوشت چرخ کرده، مغز گردو، فلفل سبز، پنیر (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا زاگرس چیزی کراست آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۵۷,۰۰۰ ۲۳۱,۳۰۰ تومان

پیتزا سوپریم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، گوجه فرنگی، فلفل سبز، قارچ، پنیر چدار
پیتزا سوپریم آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۷۴,۰۰۰ ۱۵۶,۶۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ دوبل، گوشت چرخ کرده دوبل، پیاز، جعفری، فلفل سبز، پنیر (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا گوشت و قارچ چیزی کراست آمریکایی

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۵۷,۰۰۰ ۲۳۱,۳۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۲۰۴,۰۰۰ ۱۸۳,۶۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ دوبل، گوشت چرخ کرده دوبل، پیاز، جعفری، فلفل سبز، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۳۲,۰۰۰ ۲۰۸,۸۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۸۲,۰۰۰ ۱۶۳,۸۰۰ تومان

پیتزا زاگرس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، گوشت چرخ کرده، مغز گردو، فلفل سبز، پنیر
پیتزا زاگرس آمریکایی

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۳۲,۰۰۰ ۲۰۸,۸۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۷۸,۰۰۰ ۱۶۰,۲۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ، پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، گوجه فرنگی، فلفل سبز، قارچ، پنیر چدار (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا سوپریم چیزی کراست آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۹۶,۰۰۰ ۱۷۶,۴۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، ژامبون گوشت، قارچ، پیاز، زیتون، فلفل سبز، پنیر (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا اسپشیال چیزی کراست آمریکایی

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی (خمیر ضخیم)

پیتزا سوپر هات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فلفل سیاه، ادویه، پنیر
پیتزا سوپر هات آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر هات چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فلفل سیاه، ادویه، پنیر (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا سوپر هات چیزی کراست آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۸۱,۰۰۰ ۱۶۲,۹۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۳۵,۰۰۰ ۲۱۱,۵۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، ژامبون گوشت، قارچ، پیاز، زیتون، فلفل سبز، پنیر
پیتزا اسپشیال آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۴۵,۰۰۰ ۲۲۰,۵۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، ژامبون گوشت، قارچ، پیاز، زیتون، فلفل سبز، پنیر (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا اسپشیال چیزی کراست آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۲۱۷,۰۰۰ ۱۹۵,۳۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا زاگرس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، گوشت چرخ کرده، مغز گردو، فلفل سبز، پنیر
پیتزا زاگرس آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۷۸,۰۰۰ ۱۶۰,۲۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۳۲,۰۰۰ ۲۰۸,۸۰۰ تومان

پیتزا زاگرس چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، گوشت چرخ کرده، مغز گردو، فلفل سبز، پنیر (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا زاگرس چیزی کراست آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۵۷,۰۰۰ ۲۳۱,۳۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ دوبل، گوشت چرخ کرده دوبل، پیاز، جعفری، فلفل سبز، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۸۲,۰۰۰ ۱۶۳,۸۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۳۲,۰۰۰ ۲۰۸,۸۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ دوبل، گوشت چرخ کرده دوبل، پیاز، جعفری، فلفل سبز، پنیر (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا گوشت و قارچ چیزی کراست آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۲۰۴,۰۰۰ ۱۸۳,۶۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۵۷,۰۰۰ ۲۳۱,۳۰۰ تومان

پیتزا سوپریم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، گوجه فرنگی، فلفل سبز، قارچ، پنیر چدار
پیتزا سوپریم آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۷۴,۰۰۰ ۱۵۶,۶۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۲۸,۰۰۰ ۲۰۵,۲۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ، پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، گوجه فرنگی، فلفل سبز، قارچ، پنیر چدار (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا سوپریم چیزی کراست آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۹۶,۰۰۰ ۱۷۶,۴۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۵۳,۰۰۰ ۲۲۷,۷۰۰ تومان

پیتزا شف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، سالامی، کوکتل، زیتون، قارچ، فلفل سبز، ادویه، پنیر
پیتزا شف آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۰۷,۰۰۰ ۱۸۶,۳۰۰ تومان

پیتزا شف چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، سالامی، کوکتل، زیتون، قارچ، فلفل سبز، ادویه، پنیر (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پن...
پیتزا شف چیزی کراست آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۸۲,۰۰۰ ۱۶۳,۸۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۳۲,۰۰۰ ۲۰۸,۸۰۰ تومان

پیتزا قارچ و ژامبون مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، قارچ، ادویه، پنیر
پیتزا قارچ و ژامبون مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۵۳,۰۰۰ ۱۳۷,۷۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۰۲,۰۰۰ ۱۸۱,۸۰۰ تومان

پیتزا قارچ و ژامبون مرغ چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، قارچ، ادویه، پنیر (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا قارچ و ژامبون مرغ چیزی کراست آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۲۷,۰۰۰ ۲۰۴,۳۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک، کوکتل، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل سبز، پنیر
پیتزا کلاسیک آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۷۸,۲۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک، کوکتل، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل سبز، پنیر (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا کلاسیک چیزی کراست آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۲۲,۰۰۰ ۱۹۹,۸۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی ادویه دار، فلفل سبز، پنیر
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۰۶,۰۰۰ ۱۸۵,۴۰۰ تومان

پیتزا پپرونی چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی ادویه دار، فلفل سبز، پنیر (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا پپرونی چیزی کراست آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۷۷,۰۰۰ ۱۵۹,۳۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۳۱,۰۰۰ ۲۰۷,۹۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، ادویه
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۳۸,۰۰۰ ۱۲۴,۲۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۱۸۲,۰۰۰ ۱۶۳,۸۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، ادویه (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا مارگاریتا چیزی کراست آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۰۷,۰۰۰ ۱۸۶,۳۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل سبز، ذرت، پیاز، زیتون، پنیر
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۴۲,۰۰۰ ۱۲۷,۸۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۱۸۷,۰۰۰ ۱۶۸,۳۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات چیزی کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل سبز، ذرت، پیاز، زیتون، پنیر (دور خمیر لبه برگردان پر شده با پنیر)
پیتزا سبزیجات چیزی کراست آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی‌متری)

۱۰
۱۶۴,۰۰۰ ۱۴۷,۶۰۰ تومان

دو نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰
۲۱۲,۰۰۰ ۱۹۰,۸۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی مربعی ۱۸*۱۸ سانتی‌متری، سس سبزیجات، فیله مرغ، گوجه فرنگی، پنیر
پیتزا سیسیلی آمریکایی (یک نفره)
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی (سینگل)

یک عدد برگر ۱۳۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مخصوص گرد
برگر ذغالی (سینگل)
۱۰
۸۱,۰۰۰ ۷۲,۹۰۰ تومان

برگر ذغالی (دبل)

یک عدد برگر ۲۶۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مخصوص گرد
برگر ذغالی (دبل)
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر (سینگل)

یک عدد برگر ۱۳۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مخصوص گرد
چیز برگر (سینگل)
۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

چیز برگر (دبل)

یک عدد برگر ۲۶۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مخصوص گرد
چیز برگر (دبل)
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر ۱۳۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مخصوص گرد
قارچ برگر
۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر ۱۳۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مخصوص گرد
رویال برگر
۱۰
۱۱۶,۰۰۰ ۱۰۴,۴۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر ۱۳۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مخصوص گرد
چیز برگر با قارچ
۱۰
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف ساده

۱۰۰ گرم گوشت ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف ساده
۱۰
۱۲۱,۰۰۰ ۱۰۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف با پنیر

۱۰۰ گرم گوشت ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف با پنیر
۱۰
۱۳۶,۰۰۰ ۱۲۲,۴۰۰ تومان

ساندویچ فیله استیک ساده

۹۰ گرم استیک گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله استیک ساده
۱۰
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

ساندویچ فیله استیک با پنیر

۹۰ گرم استیک گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله استیک با پنیر
۱۰
۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۶,۱۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

۱۶۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ساده
۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

۱۶۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ با پنیر
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ساده

۲ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل ساده
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر

۲ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل با پنیر
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ مکزیکی ساده

۵۰ گرم سینه مرغ، ۵۰ گرم استیک گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مکزیکی ساده
۱۰
۱۱۶,۰۰۰ ۱۰۴,۴۰۰ تومان

ساندویچ مکزیکی با پنیر

۵۰ گرم سینه مرغ، ۵۰ گرم استیک گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مکزیکی با پنیر
۱۰
۱۳۱,۰۰۰ ۱۱۷,۹۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ساده

۱۰۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ ساده
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با پنیر

۱۰۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ با پنیر
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

۱۰۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

۱۰۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط

۵۰ گرم ژامبون مرغ، ۵۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخلوط
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله مرغ سوخاری پنیری (دو تکه)

۲ تکه فیله مرغ سوخاری پنیری به همراه سیب زمینی سرخ کرده، کاهو، یک عدد نان بروتچن
فیله مرغ سوخاری پنیری (دو تکه)
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری پنیری (سه تکه)

۳ تکه فیله مرغ سوخاری پنیری به همراه سیب زمینی سرخ کرده، کاهو، ۲ عدد نان بروتچن
فیله مرغ سوخاری پنیری  (سه تکه)
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۳ تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری سینه وران سوخاری به همراه سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم و نان بروتچن
مرغ سوخاری (3 تکه)
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۵ تکه)

۵ تکه مرغ سوخاری سینه و ران سوخاری به همراه سیب زمینی سرخ شده، سالاد، کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری (5 تکه)
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

غذای پرسی

جوجه کباب یک پرس (کامل)

یک سیخ۳۰۰ گرمی جوجه کباب بدون استخوان، دورچین: سیب زمینی، زیتون، خیارشور، گوجه، جعفری، یک عدد نان بروتچن
جوجه کباب یک پرس (کامل)
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

جوجه کباب نیم پرس (کامل)

یک سیخ ۲۰۰ گرمی جوجه کباب بدون استخوان، دورچین: سیب زمینی، زیتون، خیارشور، گوجه، جعفری، یک عدد نان بروتچن
جوجه کباب نیم پرس (کامل)
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

جوجه کباب یک پرس (بدون مخلفات)

یک سیخ ۳۰۰ گرمی جوجه کباب بدون استخوان، یک عدد نان بروتچن
جوجه کباب یک پرس (بدون مخلفات)
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

جوجه کباب نیم پرس (بدون مخلفات)

یک سیخ ۲۰۰ گرمی جوجه کباب بدون استخوان، یک عدد نان بروتچن
جوجه کباب نیم پرس (بدون مخلفات)
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار (یک نفره)

کاهو، ۱۵۰ گرم فیله مرغ، گوجه فرنگی، سس سزار
سالاد سزار (یک نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (دو نفره)

کاهو، ۳۰۰ گرم فیله مرغ، گوجه فرنگی، سس سزار
سالاد سزار (دو نفره)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، نخود فرنگی، هویج، ذرت، سس سالاد
سالاد فصل
۳۳,۰۰۰ تومان

سالاد ذرت

سیب زمینی، نخود فرنگی، ذرت، هویج، سس مایونز
سالاد ذرت
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس مایونز
سالاد کلم
۱۲,۰۰۰ تومان

سس سزار (اضافه)

حاوی آنچوی، روغن زیتون و ادویه جات مختلف - ۶۰ گرمی
سس سزار (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر و پنیر

۵ اسلایس نان باگت تست شده، سس سیر، پنیر
نان سیر و پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۱۴۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی ساده
۴۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر و ژامبون

۱۴۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۳۰ گرم ژامبون، ۱۰۰ گرم پنیر (یک نفره)
سیب زمینی پنیر و ژامبون
۶۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

یک بسته چیپس، پنیر (یک نفره)
چیپس و پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۸۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۳۳,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نان باگت یا همبرگر
نان اضافه
۱۲,۰۰۰ تومان

نان برونچن (اضافه)

یک عدد
نان برونچن (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

سس (اضافه)

سس کچاپ، مایونز یا فرانسوی
سس (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

ساده

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک گرینه

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک گرینه
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده گرینه

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده گرینه
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان