جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%،با پنیر پیتزاوخیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات داگ

پنیر

۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۴۰ گرم فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ مرغ

قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۲ عدد فیله مرغ زعفرانی، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ

قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد سوسیس بلغاری ۸۰%، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ بلغاری

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
پیتزا آمریکایی مخصوص

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی مخلوط (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۸ سانتی متری، سس مخصوص، کالباس گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، گوجه
پیتزا آمریکایی مخلوط (یک نفره)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی ویژه زرین

خمیر پیتزا آمریکایی، ۷۰ گرم فیله مرغ، کالباس گوشت و مرغ ۷۰%، پنیرموزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا آمریکایی ویژه زرین

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

۱۳۰ گوشت گوساله، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی

ساده

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا خانواده چهار فصل (آمریکایی)

خمیر ۳۲ سانتی متری، پیتزا پپرونی (خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۷۵%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، گوجه)
پیتزا خانواده چهار فصل (آمریکایی)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تک نفره اسپشیال

گوشت قارچ مرغ قارچ پپرونی مخصوص
پیتزا تک نفره اسپشیال
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی کباب ترکی

خمیر پیتزا آمریکایی، ۱۴۰ گرم گوشت گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، گوجه
پیتزا آمریکایی کباب ترکی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، ۱۴۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، گوجه
پیتزا آمریکایی گوشت و قارچ

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، ۱۴۰ گرم فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، گوجه
پیتزا آمریکایی مرغ و قارچ

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی ویژه زرین

خمیر پیتزا آمریکایی، ۳۰ گرم فیله مرغ، کالباس گوشت و مرغ ۷۰%، پنیرموزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا آمریکایی ویژه زرین

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس ۸۰%، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
پیتزا آمریکایی مخصوص

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی مرغ و گوشت (خانواده)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۲ سانتی متری، ۲۵۰ گرم گوشت گوساله و مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، گوجه
پیتزا آمریکایی مرغ و گوشت (خانواده)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی ژامبون گوشت (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۸ سانتی متری، سس مخصوص، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، گوجه
پیتزا آمریکایی ژامبون گوشت (یک نفره)
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی ژامبون مرغ (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۸ سانتی متری، سس مخصوص، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، گوجه
پیتزا آمریکایی ژامبون مرغ (یک نفره)
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی مخلوط (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۸ سانتی متری، سس مخصوص، کالباس گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، گوجه
پیتزا آمریکایی مخلوط (یک نفره)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی سوسیس و قارچ (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۸ سانتی متری، سس مخصوص، سوسیس آلمانی ۷۵%، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، گوجه
پیتزا آمریکایی سوسیس و قارچ (یک نفره)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی سبزیجات (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۸ سانتی متری، سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، گوجه
پیتزا آمریکایی سبزیجات (یک نفره)
۶۵,۰۰۰ تومان

برگر

برگر کینگ دان

۱ عدد همبرگر ۱۴۰ گرمی همراه با دو عدد فیله زعفرانی و پنیر پیتزا
برگر کینگ دان
۹۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با قارچ پنیر

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۴۰ گرمی، خیارشور، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، نان باگت
دوبل برگر با قارچ پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۴۰ گرمی، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
دوبل برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۴۰ گرمی، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
رویال برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۴۰ گرمی، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
همبرگر با قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۴۰ گرمی، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
همبرگر مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۴۰ گرمی، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
چیز برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ غول زرین

۱عددهمبرگر ۱۵۰گرمی.فیله مرغ.۲عددژامبون گوشت تنوری قارچ پنیر زیاد.هات داگ ۱عدد.کاهو گوجه خیارشو نان باگت
ساندویچ غول زرین
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله رویال

۲ عدد فیله مرغ، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ فیله رویال
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زرین

یک عدد برگر گوشت گوساله خانگی ۱۴۰ گرمی، ۲ عدد ژامبون گوشت تنوری ۹۰%، ۶۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ویژه زرین
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ اسپشیال تنوری

یک عدد هات داگ ۸۵%، ژامبون گوشت تنوری ۹۰%، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات داگ اسپشیال تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری رویال

یک عدد سوسیس بلغاری ۸۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ بلغاری رویال
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ ۷۰%، یک ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات رویال
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

۱۴۰ گرم ژامبون تنوری مرغ و گوشت ۹۰%، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۹۰ گرم ژامبون تنوری گوشت ۹۰%، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۹۰ گرم ژامبون تنوری مرغ ۹۰%، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مکث

ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ مکث
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

۱۳۰ گوشت گوساله، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی

ساده

۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۲ عدد فیله مرغ زعفرانی، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۴۰ گرم فیله مرغ ریش ریش شده، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ مرغ

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندیچ کراکف

یک عدد کراکف پنیری ۸۰%، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندیچ کراکف

ساده

۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

پنیر

۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد سوسیس بلغاری ۸۰%، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ بلغاری

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل گوشت

۲ عدد کوکتل ۸۰%، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ کوکتل گوشت

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

پنیر

۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

۲ عدد کوکتل دودی ۸۰%، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ کوکتل دودی

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری (تند)

۱۵۰ گرم سوسیس ۷۵%، پیاز، رب، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ بندری (تند)

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

۱۴۰ گرم ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۹۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۹۰ گرم ژامبون مرغ ۹۰%، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

۱۴۰ گرم کالباس خشک ۷۵%، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۴۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بندری پرسی

سوسیس آلمانی ۵۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، ۲ عدد سس یک نفره
بندری پرسی

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

فیله کبابی ۶ تکه

فیله زعفرانی کبابی ۶تیکه همراه با سالاد، نان باگت و سیب زمینی
فیله کبابی ۶ تکه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس فرانسوی

سس فرانسوی
۲,۰۰۰ تومان

نان باگت

نان باگت
۷,۰۰۰ تومان

سس سفید

سس سفید
۲,۰۰۰ تومان

سس قرمز

سس قرمز
۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده ویژه (یک نفره)

سیب زمینی قارچ پنیر ژامبون گوشت ۹۰درصد
سیب زمینی سرخ کرده ویژه (یک نفره)
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر (یک نفره)

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر (یک نفره)
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای هی دی

۳۲۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای هی دی

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماالشعیر خانواده هی دی

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۸,۰۰۰ تومان