جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا تک نفره (مینی)

کالباس رنده شده، قارچ تازه، فلفل دلمه تازه، پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا تک نفره (مینی)
۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ساده (متوسط)

کالباس رنده شده، قارچ تازه، فلفل دلمه تازه، ذرت تازه، پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا ساده (متوسط)
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ساده (دو نفره)

کالباس رنده شده، قارچ تازه، فلفل دلمه تازه، ذرت تازه، پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا ساده (دو نفره)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (متوسط)

کالباس رنده شده، سوسیس رنده شده، قارچ تازه، فلفل دلمه تازه، ذرت تازه، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا مخلوط (متوسط)
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (دو نفره)

کالباس رنده شده، سوسیس رنده شده، قارچ تازه، فلفل دلمه تازه، ذرت تازه، پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا مخلوط (دو نفره)
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (متوسط)

کالباس رنده شده ،فیله مرغ روزانه ،قارچ تازه،ذرت تازه ،فلفل دلمه تازه ،پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا مخصوص (متوسط)
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (دو نفره)

کالباس رنده شده ،فیله مرغ روزانه ،قارچ تازه،ذرت تازه ،فلفل دلمه تازه ،پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا مخصوص (دو نفره)
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (متوسط)

فیله مرغ روزانه ،قارچ تازه،ذرت تازه ،فلفل دلمه تازه ،پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا مرغ و قارچ (متوسط)
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)

فیله مرغ روزانه ،قارچ تازه،ذرت تازه ،فلفل دلمه تازه ،پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (متوسط)

گوشت چرخ کرده ،قارچ تازه،ذرت تازه ،فلفل دلمه تازه ،پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا گوشت و قارچ (متوسط)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)

گوشت چرخ کرده تازه ،قارچ تازه،ذرت تازه ،فلفل دلمه تازه ،پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (تند) (متوسط)

سوسیس پپرونی ، قارچ تازه،ذرت تازه ،فلفل دلمه تازه ،پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا پپرونی (تند) (متوسط)
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (تند) (دو نفره)

سوسیس پپرونی ، قارچ تازه،ذرت تازه ،فلفل دلمه تازه ،پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا پپرونی (تند) (دو نفره)
۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه (متوسط)

ژامبون مرغ ۷۰٪، گوشت چرخ کرده تازه،قارچ تازه،ذرت تازه ،فلفل دلمه تازه ،پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا ویژه (متوسط)
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه (دو نفره)

ژامبون مرغ ۷۰٪، گوشت چرخ کرده تازه،قارچ تازه،ذرت تازه ،فلفل دلمه تازه ،پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا ویژه (دو نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ذرت و قارچ (متوسط)

قارچ تازه،ذرت تازه ،فلفل دلمه تازه ،پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا ذرت و قارچ (متوسط)
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ذرت و قارچ (دو نفره)

قارچ تازه،ذرت تازه ،فلفل دلمه تازه ،پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا ذرت و قارچ (دو نفره)
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ و قارچ (متوسط)

ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ تازه،ذرت تازه ،فلفل دلمه تازه ،پنیر پیتزا مخصوص زیتون
پیتزا ژامبون مرغ و قارچ (متوسط)
۳۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

همبرگر ۹۵%

همبرگر 95%
۲۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر ۸۰%، قارچ و پنیر
چیز برگر
۲۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ و ذرت

چیز برگر با قارچ و ذرت
۲۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر ۸۰%، ژامبون مرغ ۷۰%، فیله مرغ، قارچ و پنیر
رویال برگر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه زیتون

همبرگر ۸۰%، ژامبون مرغ ۷۰%، فیله مرغ، قارچ و پنیر
ساندویچ ویژه زیتون
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

فیله مرغ ۷۰%، قارچ و پنیر
ساندویچ مرغ ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس

ساندویچ سوسیس
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ ۷۰%، فیله مرغ، قارچ و پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ۷۰% (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ 70% (سرد)
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ۹۰% (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت 90% (سرد)
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

پنج قرص فلافل
ساندویچ فلافل
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر با قارچ و پنیر

ساندویچ جگر با قارچ و پنیر
۱۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۵۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۲,۵۰۰ تومان

سون آپ

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۵۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۳,۵۰۰ تومان

سون آپ

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

آناناس

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

آناناس

۶,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان