جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چیز برگر

برگر۹۵%، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
چیز برگر

زیر دریایی

۵
۹۴,۰۰۰ ۸۹,۳۰۰ تومان

مخصوص زیر دریایی

۵
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۸,۳۰۰ تومان

چیکن برگر

برگر۹۵%، شنیسل مرغ، دو ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
چیکن برگر

زیر دریایی

۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

مخصوص زیر دریایی

۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۲۲,۵۵۰ تومان

ماشروم برگر

برگر۹۵%، پنیر گودا، قارچ، سس مخصوص قارچ زیردریایی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
ماشروم برگر

زیر دریایی

۵
۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۰,۷۰۰ تومان

مخصوص زیر دریایی

۵
۱۲۶,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

رویال برگر

برگر۹۵%، پنیر گودا، دو ورق ژامبون فیله ۹۵%گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
رویال برگر

زیر دریایی

۵
۱۰۴,۰۰۰ ۹۸,۸۰۰ تومان

مخصوص زیر دریایی

۵
۱۲۴,۰۰۰ ۱۱۷,۸۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد برگر۹۵%، دو ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
دوبل برگر

زیر دریایی

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

هات داگ۷۵%، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ هات داگ با پنیر
۵
۸۶,۰۰۰ ۸۱,۷۰۰ تومان

برگر

اگ برگر

برگر ۱۰۰٪ گوشت، تخم مرغ، پنیر ورقه ای گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
اگ برگر

مخصوص زیر دریایی

۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

زیر دریایی

۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

هات رویال برگر

برگر ۱۰۰٪ گوشت ، ژامبون پپرونی با دانه های هالوپینو ، پنیر ورقه ای گودا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور ، سس مخصوص چیلی ، سس مخصوص زیردریا...
هات رویال برگر

مخصوص زیر دریایی

۵
۱۲۲,۰۰۰ ۱۱۵,۹۰۰ تومان

زیر دریایی

۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

برگر ویژه زیر دریایی

دو عدد برگر ۹۵%، شنیسل مرغ، سه ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
برگر ویژه زیر دریایی

زیر دریایی

۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

مخصوص زیر دریایی

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

همبرگر زیر دریایی

برگر ۹۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
همبرگر زیر دریایی

زیر دریایی

۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

مخصوص زیر دریایی

۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

چیز برگر

برگر۹۵%، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
چیز برگر

زیر دریایی

۵
۹۴,۰۰۰ ۸۹,۳۰۰ تومان

مخصوص زیر دریایی

۵
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۸,۳۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد برگر۹۵%، دو ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
دوبل برگر

زیر دریایی

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

مخصوص زیر دریایی

۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر

برگر۹۵%، پنیر گودا، دو ورق ژامبون فیله ۹۵%گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
رویال برگر

زیر دریایی

۵
۱۰۴,۰۰۰ ۹۸,۸۰۰ تومان

مخصوص زیر دریایی

۵
۱۲۴,۰۰۰ ۱۱۷,۸۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر۹۵%، پنیر گودا، قارچ، سس مخصوص قارچ زیردریایی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
ماشروم برگر

زیر دریایی

۵
۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۰,۷۰۰ تومان

مخصوص زیر دریایی

۵
۱۲۶,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

چیکن برگر

برگر۹۵%، شنیسل مرغ، دو ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
چیکن برگر

زیر دریایی

۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

مخصوص زیر دریایی

۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۲۲,۵۵۰ تومان

چیکن پنیری

شنیسل مرغ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
چیکن پنیری
۵
۸۹,۰۰۰ ۸۴,۵۵۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ چیکن داگ

هات داگ گوشت ۸۰٪ ، فیله مرغ سوخاری شده ، پنیر ورقه ای گودا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور ، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ چیکن داگ
۵
۱۰۳,۰۰۰ ۹۷,۸۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ۷۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ هات داگ
۵
۸۴,۰۰۰ ۷۹,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

هات داگ۷۵%، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ هات داگ با پنیر
۵
۸۶,۰۰۰ ۸۱,۷۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ایتالیایی

هات داگ ۷۵%، دو ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ هات داگ ایتالیایی
۵
۸۸,۰۰۰ ۸۳,۶۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کابانوس

هات داگ۷۵%، پنیر گودا، ژامبون پپرونی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ هات داگ کابانوس
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

ساندویچ چیلی داگ

هات داگ۷۵%، پنیر گودا، سس چیلی بهمراه لوبیای مخصوص زیردریایی، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ چیلی داگ
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر

هات داگ پنیری ۸۵%، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ فرانکفورتر
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

ساندویچ چیزوگیتال

هات داگ ۷۵%، پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ چیزوگیتال
۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

راسته گوساله ریش ریش شده، دو ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رست بیف
۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ کرن بیف

گوشت راسته(استیک)، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ کرن بیف
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ مخصوص زیر دریایی (سرد)

ژامبون پپرونی، چیپس خلال، کاهو، گوجه، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ مخصوص زیر دریایی (سرد)
۵
۱۰۴,۰۰۰ ۹۸,۸۰۰ تومان

ساندویچ سالامی پنیری (سرد)

ژامبون گوشت پنیری ۹۵% بهمراه اسانس دودی، چیپس خلال، کاهو، گوجه، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ سالامی پنیری (سرد)
۵
۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

ساندویچ فیله گوشت (سرد)

ژامبون فیله گوشت۹۵%، چیپس خلال، کاهو، گوجه، سس مخصوص زیر دریایی
ساندویچ فیله گوشت (سرد)
۵
۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۰,۷۰۰ تومان

ساندویچ بیکن (سرد)

ژامبون گوشت ۸۵%، چیپس خلال، کاهو، گوجه، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ بیکن (سرد)
۵
۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۰,۷۰۰ تومان

ساندویچ تنوری گوشت (سرد)

ژامبون ۸۵%گوشت دودی، چیپس خلال، کاهو، گوجه، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ تنوری گوشت (سرد)
۵
۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۰,۷۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون (سرد)

ژامبون بوقلمون۷۵%، چیپس خلال، کاهو، گوجه، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ بوقلمون (سرد)
۵
۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۰,۷۰۰ تومان

ساندویچ قارچ و مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۷۵% بهمراه قارچ، چیپس، کاهو، گوجه، سس مخصوص زیردریایی
ساندویچ قارچ و مرغ (سرد)
۵
۱۰۱,۰۰۰ ۹۵,۹۵۰ تومان

اسنک

اسنک مرغ

نان مخصوص,پنیرپیتزا,مرغ ریش شده,ذرت,فلفل دلمه,قارچ,سس مخصوص,چیپس خلال
اسنک مرغ
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

اسنک رست بیف

نان مخصوص,پنیر پیتزا, فیله گوشت ریش شده,ذرت,قارچ,فلفل دلمه,سس مخصوص,چیپس خلال
اسنک رست بیف
۵
۵۱,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

اسنک گوشت و مرغ

نان مخصوص,پنیر پیتزا, گوشت چرخ کرده,مرغ ریش شده,ذرت,قارچ,فلفل دلمه,سس مخصوص,چیپس خلال
اسنک گوشت و مرغ
۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

اسنک پپرونی

نان مخصوص,پنیر پیتزا, ژامبون پپرونی,دانه های هالوپینو,ذرت,قارچ,فلفل دلمه,سس مخصوص,چیپس خلال
اسنک پپرونی
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

اسنک مخصوص

نان مخصوص، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت،سوسیس گوشت، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص، چیپس خلال
اسنک مخصوص
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کلم مخصوص

کلم سفید، مخلوط سبزیجات، ذرت، هویج، نخود فرنگی، ژامبون مرغ و قارچ، سس مخصوص زیردریایی
سالاد کلم مخصوص
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج رنده شده
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارانی پبچ، مخلوط سبزیجات، هویج، ذرت، نخود فرنگی، ژامبون مرغ و قارچ، سس مخصوص زیردریایی
سالاد ماکارونی
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد ژامبون

ژامبون گوشت، کلم سفید، مخلوط سبزیجات، سس مخصوص زیردریایی
سالاد ژامبون
۳۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ سی سی
نوشابه قوطی پپسی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه پپسی خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه پپسی خانواده
۱۷,۸۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان